X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перший і другий етапи сестринського процесу

Завантажити презентацію

Перший і другий етапи сестринського процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Перший і другий етапи сестринського процесу Лектор доц. Н.Я.Верещагіна

Слайд 2

Розуміння теоретичних основ медсестринського процесу необхідне для його ефективного впровадження. Системна теорія, процес вирішення проблем, процес прийняття рішень, процес прийняття заключень, діагностичний процес та інформаційна теорія є базисом для побудови структурних одиниць медсестринського процесу

Слайд 3

Системна теорія є основою на якій побудований медсестринський процес. Вона ілюструє, як кроки м\с процесу взаємодіють один з одним, утворюють цілу будову, яка є набагато більшою кожної із її частин. На наступному слайді відображена системна теорія в порівнянні з медсестринським процесом

Слайд 4

5. Оцінка 2. Діагностування 4. Здійснення плану 3. Планування: 1. Визначення

Слайд 5

Всі системи мають циклічні складові і м\с процес не є винятком. Кроки м\с процесу нашаровуються та впливають один на одного. Система має підсистеми. М\с процес також має 5 підсистем: 1. визначення, 2. діагностування, 3. планування, 4. здійснення плану, 5. оцінка.

Слайд 6

Початок, тобто інформація, яка входить в систему, є періодом збирання даних протягом фази визначення (м\с інтерв‘ю та фізичний огляд). Початок включає дані визначення стану пацієнта та його найближчого оточення.

Слайд 7

Мислення є процесом, за якого система трансформується, створюється, реорганізовується початок. Протягом фаз діагностування, планування та виконання плану продовжується процес мислення.

Слайд 8

Закінчення, кінцевий продукт системи – це стан здоров‘я пацієнта (може бути стан здоров‘я підтриманий чи покращений). Оцінка досягнення цілей та потреб пацієнта забезпечує ревізію плану і в разі необхідності (недосягнення цілей) повторення циклу м\с процесу.

Слайд 9

Подібність та різниця наукового методу рішення проблеми, процесу рішення проблеми та мед. сестринського процесу

Слайд 10

Кроки медсестринського процесу Визначення стану здоров‘я. Протягом цього етапу медсестра повинна зібрати та дослідити інформацію (відомості) для отримання необхідних даних по визначенню стану здоров‘я пацієнта та описати проблеми і наявні можливості пацієнта їх вирішити

Слайд 11

Діагностування Як тільки м\с отримала всі необхідні факти, вона може аналізувати відомості для виявлення можливостей, сил пацієнта (які будуть ще раз переглянуті та використані при розвитку плану догляду) та актуальних і потенційних проблем (які будуть основою для догляду). Потрібно також визначити, які проблеми будуть вирішені через незалежні медсестринські втручання та які проблеми потребують втручань, призначених лікарем чи іншими кваліфікованими професіоналами системи охорони здоров‘я.

Слайд 12

Медсестринське визначення (перша фаза м\с процесу) Визначення – це збір даних з медсестринськими цілями. М\с використовує спостереження, розпитування (проведення інтерв‘ю), фізичне обстеження, інтуїцію. Відомості чи інформація про пацієнта отримується з різних джерел: від пацієнта, членів його родини чи інших близьких йому осіб, перегляду літератури, медичних записів. Відомості групуються . Збираються та організовуються протягом визначення.

Слайд 13

М\с визначення проводиться з метою ідентифікації актуальних чи потенційних проблем і фокусується на стані здоров‘я чи благополуччі пацієнта, його функціональних здібностях. Фізичному статусі. Силах та можливостях пацієнта справитися із проблемами в здоров‘ї.

Слайд 14

Визначення – це: Встановлення основної інформації про пацієнта. Визначення нормальних функцій пацієнта. Виявлення в даний час чи відсутність дисфункцій. Визначення сил та можливостей пацієнта. Забезпечення даними для наступної діагностичної фази.

Слайд 15

Медсестринський процес: перший та другий етапи Бількевич Н.А.

Слайд 16

Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи теоретиками медсестринства розглядається як послідовність кроків, які вона здійснює, надаючи медичну допомогу. Сестринський процес складається з п’яти етапів. Кожний етап процесу є певною стадією у вирішенні основної проблеми – лікування пацієнта – і тісно взаємопов’язаний з іншими етапами. Європейським Регіональним Бюро ВООЗ дається таке визначення сестринського процесу: «Суть сестринської справи полягає в догляді за людиною, а те, яким чином сестра здійснює цей догляд, є суттю сестринського процесу. В основі цієї роботи повинна лежати не інтуїція, а продуманий і сформований підхід, розрахований на задоволення потреб і вирішення проблем пацієнта…»

Слайд 17

У програмі ВООЗ з сестринської справи й акушерства в Європі сестринський процес описується таким чином: “Сестринський процес – це термін, який застосовується до системи характерних видів сестринського втручання в сфері охорони здоров’я окремих людей, їхніх сімей і груп населення. Конкретно він розуміє використання наукових методів визначення медико-санітарних потреб пацієнта і суспільства і на цій основі добір тих із них, які можуть бути найбільше ефективно задоволені за допомогою сестринського догляду. Сюди також входить планування заходів щодо задоволення даних потреб, організації догляду і оцінки результатів. Сестра визначає завдання, їх першочерговість, вид необхідного догляду і мобілізує необхідні ресурси. Потім вона прямо чи опосередковано здійснює сестриську допомогу. Після цього сестра проводить оцінку отриманих результатів. Інформація, отримана при оцінці результатів, повинна лягти в основу необхідних змін наступних втручань в аналогічних ситуаціях сестринського догляду. Таким чином, сестринська справа перетворюється в динамічний процес власної адаптації і вдосконалення.”

Слайд 18

Етапи сестринського процесу Є п’ять етапів сестринського процесу: 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів. 2. Медсестринська діагностика. 3. Планування роботи із задоволення потреб. 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду). 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок.

Слайд 19

Етап 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів. Містить в собі: 1. Збір необхідної інформації. 2. Аналіз зібраної інформації. 3. Визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреби в догляді. Етап 2. Медсестринська діагностика. 1. Обробка одержаних даних. 2. Встановлення сестринського діагнозу. 3. Підтвердження діагнозу. 4. Документація діагнозу.

Слайд 20

Етап 3. Планування роботи із задоволення потреб. Містить у собі: 1. Встановлення мети і завдань догляду. 2. Визначення типів сестринських втручань, які необхідні людині для задоволення кожної з потреб. 3. Обговорення з нею плану догляду. 4. Знайомство інших із планом догляду. Етап 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду). Включає в себе: 1. Координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану. 2. Координування догляду з врахуванням будь-якого наданого, але не запланованого догляду, або запланованого, але не наданого догляду. Етап 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок. Включає в себе: 1. Порівняння досягнутого прогресу із запланованими результатами догляду. 2. Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання. 3. Подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті. 4. Критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок.

Слайд 21

Перший етап медсестринського процесу Мета першого етапу – визначити конкретні потреби людини або сім’ї в сестринському догляді, а також їхньої можливості надання самодопомоги. Потім отримана інформація аналізується і кладеться в основу визначення потреб людини в догляді. В процесі первинної оцінки можна виділити декілька систематичних стадій: 1. Збір необхідної інформації. 2. Інтерпретація зібраної інформації. 3. Визначення явних і потенційних потреб людини у догляді, її можливостей надання самодопомоги. 4. Розробка першочергових завдань догляду. 5. Перевірка правильності визначених вами потреб і основних завдань, де це можливо, із самим пацієнтом.

Слайд 22

Слайд 23

Збір інформації Розпитування. Правила розпитування. Загальні відомості про пацієнта. Проблеми пацієнта і їх деталізація. Історія виникнення проблеми. Опитування по системах органів. Історія здоров’я пацієнта.

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Загальний огляд пацієнта. Спочатку проводять загальний огляд, а потім послідовно оглядають ділянки тіла. На основі повного обстеження пацієнта оцінюють його загальний стан. Розрізняють задовільний, середньої тяжкості, тяжкий і надміру тяжкий стани. Оцінка загального стану пацієнта грунтується на комплексній оцінці його свідомості, рухової активності, положення в ліжку.

Слайд 27

Слайд 28

Свідомість пацієнта оцінюється як ясна, якщо хворий адекватно відповідає на питання, орієнтується в місцевості, часі і в своїй особі. Розрізняють такі порушення свідомості: ступорозний стан, сопор, кома, делірій, сутінковий стан свідомості.

Слайд 29

Ступорозний стан свідомості (стан оглушення) – часткове виключення свідомості зі збереженням словесного контакту на фоні підвищеного порога сприйняття всіх зовнішніх подразників і зниження власної активності. Сопорозний стан – виключення свідомості з відсутністю словесного контакту при збереженні координованих захисних реакцій на больові подразники. Мовний контакт не можливий. Кома – повне виключення свідомості з тотальною втратою сприйняття довкілля і самого себе з вираженими неврологічними і вегетативними розладами. Клінічними ознаками марення (маячення) є гостре різке потьмарення свідомості з грубою дезорієнтацією в оточуючому середовищі і власній особі. Сутінкові розлади свідомості проявляються дезорієнтацією, появою страхітливих галюцинацій, злістю, страхом, збудженням з агресією.

Слайд 30

Мова пацієнта. Шкіра і її похідні. Висипання на шкірі Розеола Еритема Кропив'янка Герпетичні висипання Крововиливи в шкіру Варикозне розширення вен

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Атрофія Ерозія Тріщини Виразкa Волосся. Нігті. Ступінь розвитку підшкірної основи Набряки

Слайд 35

Слайд 36

Лімфатичні вузли. М’язи. Огляд рук і ніг. Обстеження суглобів і локомоторного апарату

Слайд 37

Слайд 38

Голова. Огляд обличчя. Очі. Ніс. Вуха. Рот. Шия.

Слайд 39

Грудна клітка. Огляд живота.

Слайд 40

Слайд 41

Пальпація. Це метод обстеження пацієнта, використовуючи дотикові відчуття пальців чи кистей однієї або обох рук.

Слайд 42

Перкусія. Метод грунтується на вистукуванні поверхні тіла, з тим, щоб за характером отримуваного звуку оцінити фізичні властивості органів, що лежать під вистукуваною поверхнею.

Слайд 43

Аускультація. Метод обстеження внутрішніх органів, який базується на вислуховуванні звукових явищ, що виникають при їх функціонуванні.

Слайд 44

Лабораторно-інструментальні методи обстеження Рентгенологічне обстеження

Слайд 45

Слайд 46

Ендоскопічні методи дослідження

Слайд 47

Слайд 48

Ультразвукове дослідження (УЗД)

Слайд 49

Термографія Найновішим досягненням є впровадження у клінічну практику ядерної магнітної томографії (магнітно-резонансне зображення, радіомагнітний резонанс, ядерно-магнітний резонанс)

Слайд 50

Інтерпретація отриманої інформації Коли інформація зібрана, її варто проаналізувати і проінтерпретувати, щоб визначати можливості людини у плані надання самодопомоги, допомоги вдома і її потребу в сестринському втручанні.

Слайд 51

Актуальні проблеми Потенційні проблеми Визначення першочергових завдань догляду Таким чином, проаналізувавши перший етап сестринського процесу, можна зрозуміти принципові відмінності в діяльності медичної сестри сьогодні і недалекому майбутньому, і ті труднощі і завдання, які стоять перед цією новою генерацією медичних сестер у розробці і затвердженні на державному рівні сестринської документації на новому етапі реформування охорони здоров’я.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія