X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
membrana_sensor

Завантажити презентацію

membrana_sensor

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Участь мембрани у функціонуванні сенсорних систем

Слайд 2

Мембрана – рухома система Типи рухів: дифузія в горизонтальному моношарі ліпідів, обертання молекул, обертання ланцюгів довгих ЖК з різним ступенем ненасиченості

Слайд 3

Структура мембрани А – фазові мембранні переходи Б – схематичне зображення молекулярної геометрії ліпідів мембран при зміні температури

Слайд 4

NB !!! Фазовий перехід мембрани – смерть клітини!!! Причини: Зменшення рухомості білків в ліпідному бішарі; їх нездатність до зміни конформації; як наслідок – повна втрата своїх функцій (переніс електронів і речовин, синтез АТФ, транспорт іонів).

Слайд 5

Зміна структури мембрани – сенсорний сигнал Осмотичний стрес Низькотемпературний стрес Високотемпературний стрес

Слайд 6

Осмотичний стрес різка зміна концентрацій розчинених речовин в навколишьому оточенні і цитоплазмі. При підвищенні осмотичного тиску зовнішього розчину клітини втрачають воду і зменшуються в об’ємі. При зниженні - накачують воду всередину і збільшуються в об’ємі. В обох випадках клітини активують мембранні білки-переносники, а також генні блоки, які відповідають за адаптацію і в нормі, як правило, замовчувані.

Слайд 7

гістидин-кіназа KdpD оперон, що називається kdpFABCDE, кодує: систему переносу іонів калію, які самі по собі або у взаємодії із глутаміновою кислотою беруть участь у регуляції об'єму й іонного балансу в цитоплазмі клітин при гіперосмотичному стресі. Чотири гени цього оперона кодують АТФазу, що транспортує іони К+ Крім того, до складу оперону входять два гени, що виконують регуляторні функції. Молекулярні механізми, що приводять до автофосфорилювання сенсорної кінази kdpD, залишаються неясними, однак передбачається, що вона сприймає або зміну в напруженні мембрани, пов'язану з осмотичним стресом, або зміну іонної сили в цитоплазмі

Слайд 8

Регуляція експресії оперону kdp – сенсорная гистидин-киназа KdpD четырьмя трансмембранными доменами пронизывает цитоплазматическую мембрану клетки, находясь в неактивной форме (1). При гиперосмотическом стрессе мембрана сжимается,трансмембранные домены киназы сближаются, что приводит к изменению конформации KdpD и автофосфорилированию гистидинового остатка. Таким образом, KdpD переходит в активную форму (2). Далее фосфатная группа переносится с KdpD на остаток аспартата, находящегося в домене получения сигнала растворимого белка – регулятора KdpE. Этот белок также имеет участок связывания с регуляторной областью оперона kdp , но в нефосфорилированном виде не связывается с ДНК (3). После фосфорилирования KdpE переходит в активную форму (4) и связывается с регуляторным участком (промотором) оперона kdp , активируя его транскрипцию. Гены, входящие в оперон kdpFABCDE, отвечают за следующие функции: KdpFABC кодирует К+-АТФазу, в которой KdpF является низкомолекулярной субъединицей, предположительно стабилизирующей К+-АТФазу. KdpA – трансмембранная К+-связывающая и транспортирующая субъединица. KdpB – трансмембранный гомолог АТФазы Р-типа. KdpC – субъединица, собирающая весь комплекс. KdpD-мембраносвязанная сенсорная гистидин-киназа. KdpE – регулятор ответа оперона. 5– схематическое изображение оперона kdpFABCDE и включение его транскрипции с помощью активированного белка KdpE

Слайд 9

Осморегуляція АВС-переносника гліцин-бетаїну OpuA в бактерії Lactococcus lactis Гліцин-Бетаїн є так званим осмопротектором – речовиною, що накопичуються в цитоплазмі клітин, що й дозволяє регулювати їхній об'єм і тургорний тиск при гіперосмотичному стресі, коли в навколишньому середовищі підвищується концентрація осмотично активних речовин OpuА являє собою основну систему клітин, відповідальну за транспорт гліцин-бетаїну усередину клітин і, таким чином, що захищає їх від гіперосмотичного стресу активація OpuА відбувається в результаті зміни фізичного стану (текучості) мембран

Слайд 10

Порівняння структури переносника OpuА Lactococcus lactis із класичними бактеріальними переносниками ABC-типу А1,Б1– последовательность генов в оперонах, кодирующих АВС-переносчики; А2,Б2– белковые комплексы АВС в мембране, обеспечивающие перенос субстрата через мембрану; A2– классический ABC-переносчик: субъединица OpuAC связывает субстрат (глицин-бетаин) и направляет его к домену переносчика, состоя- щему из двух идентичных или гомологичных субъединиц OpuAB и двух АТФ-связывающих субъединиц OpuAA. Гидролиз АТФ обеспечивает однонаправленный транспорт субстрата через мембрану; Б2– OpuA переносчик L. lactis: трансмембранный домен OpuABC представляет собой гибридный полипептид, состоящий из субстратсвязывающей и переносящей субъединиц (в остальном переносчик организован по тому же типу, чтоА2)

Слайд 11

Інші типи осморегуляторів У клітинах E. coli передбачуваним осмосенсором є трансмембранна гістидин-кіназа EnvZ. Цей білок регулює експресію генів omp, що кодують порини зовнішньої мембрани

Слайд 12

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СТРЕС гени десатураз жирних кислот, відповідальні за регуляцію текучості гени РНК-зв’язуючих білків (Rbp), які є шаперонами РНК, подібно білкам холодового шоку (Csp) E. coli і Bacillus subtilis; гени РНК-хеліказ, що беруть участь у дестабілізації вторинних структур мРНК і в такий спосіб полегшують ініціацію трансляції при низьких температурах; гени рибосомних білків, надлишок яких необхідний для акліматизації трансляційного апарата до холоду; гени протеаз, що беруть участь у регенерації фотосистеми II; інші гени різних функцій, що не попадають у жодну з перерахованих вище категорій

Слайд 13

≪гомеовіскозна адаптація≫ зворотний зв'язок між текучістю мембран і компенсаторною експресією генів десатураз

Слайд 14

Текучість мембран і експресія генів десатураз жирних кислот: зворотний зв’язок

Слайд 15

індукція генів десатураз залежить не від абсолютної температури, а від різниці температур преадаптації й індукції Сенсор низьких температур, гістидин-кіназа Hik33, був ідентифікований у клітинах Synechocystis як регулятор низькотемпературної індукції експресії гена desb, що кодує ω 3-десатуразу жирних кислот. Наступний аналіз експресії генома показав, що Hik33 регулює експресію принаймні половини з 50 генів, що індукуються холодом

Слайд 16

Гіпотетична схема активації температурного сенсору – гістидин-кінази Hik33 А – схематическое изображение доменов Hik33. ТМ1 и ТМ2 – трансмембранные домены, специфическая линкерная последовательность, Leu – “лейциновая молния”, PAS-домен, гистидин-киназный домен; Б – возможный механизм активации Hik33. При нормальной температуре димер Hik33 находится в неактивной форме. При снижении температуры текучесть мембран уменьшается и за счет сближения молекул липидов происходит сближение трансмембранных доменов Hik33 (показано стрелками). Это приводит к конформационным изменениям на участке белка, соответствующего линкеру. В результате происходит автофосфорилирование сенсорного белка. Далее фосфатная группа передается на белок – регулятор ответа, которым, возможно, является Rer1

Слайд 17

Структура системи терморегуляції Вважається, що система сприйняття сигналу про зниження температури є або бікомпонентною (Hik33 і Rer1), або трикомпонентною (Hik33, Hik19 і Rer1).

Слайд 18

У клітинах B. subtilis ідентифікована гістидин-кіназа Desk, що сприймає холодовий стрес і відповідальна за регуляцію індукції гена Δ 5-десатурази Каждый мономер DesK имеет четыре трансмембранных домена и гистидин-киназный домен. В отличие от Hik33, DesK не несет PAS-домена и лейциновой молнии. Ген desK формирует оперон с геном desR, который кодирует регулятор ответа, специфически связывающийся с промоторной областью гена десатуразы. Индукция экспрессии гена десатуразы через двухкомпонентную систему регуляции DesK-DesR ингибируется добавлением экзогенных ненасыщенных жирных кислот [28, 53], что свидетельствует о наличии обратной связи между сенсором и степенью ненасыщенности мембранных липидов.

Слайд 19

Високотемпературний стрес Сенсор? обробка кліток бензиловим спиртом (і, очевидно, іншими хімічними агентами, що збільшують текучість мембран) не відтворює адекватну картину теплового стресу. А отже, проблема сприйняття високих температур через зміну текучості мембран поки ще має ряд протиріч, що вимагають додаткових досліджень

Слайд 20

Дослідження стресової відповіді гена hspa, що кодує низькомолекулярний білок теплового шоку HspА в Synechocystis Даний білок індукується при підвищенні температури й зв'язується з ліпідами мембран, запобігаючи в такий спосіб їх дезінтеграцію. Експресія гена hspА активувалася як тепловим впливом, так і пом’якшувачами мембран бензиловим спиртом при нормальній температурі Високотемпературний стрес

Слайд 21

У клітинах E. coli тепловий сигнал передається частково через двокомпонентну систему CpxА-CpxR CpxА є гістидинкіназою із двома трансмембранними ділянками, а CpxR являє собою регулятор відповіді генів, що індукуються теплом. Активність CpxA залежить від складу ліпідів мембран, а отже, цей сенсор може вловлювати зміни текучості. Ця регуляторна система була виявлена тільки в клітинах E. coli, Salmonella typhi і Yersinia pestis

Слайд 22

Інші типи теплорегуляторів В Myxococcus xanthus у якості системи сприйняття й передачі теплового стресу ідентифіковані гістидин-кіназа HsfA і регулятор відповіді. У цьому випадку HsfA виявилася розчинним білком з доменом одержання фосфату, а виходить, швидше за все цей білок є передавачем сигналу, а не сенсором

Слайд 23

Мультифункціональні сенсори

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія