X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Біохімічні основи спадковості

Завантажити презентацію

Біохімічні основи спадковості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лектор: доцент кафедри медичної біології, к.м.н. Бігуняк Тетяна Володимирівна Тема: Біохімічні основи спадковості

Слайд 2

План: Хімічний склад ДНК та її макромолекулярна організація Етапи реплікації ДНК Хімічний склад та макромолекулярна організація РНК Властивості генетичного коду

Слайд 3

Джеймс Уотсон Франсіс Крік 1953 рік. Сформульовано уявлення про структуру та створено модель ДНК (Ф. Крік, Дж. Уотсон, М. Уілкінс, в 1962 році отримали Нобелівську премію)

Слайд 4

ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) – високомолекулярна органічна сполука, біополімер, мономерами якого є нуклеотиди Склад кожного нуклеотида: залишок фосфорної кислоти дезоксирибоза одна з чотирьох азотистих основ: аденін (А), гуанін (Г), цитозин (Ц), тимін (Т)

Слайд 5

Thymine (T) Guanine (G) Cytosine (C) Будова азотистих основ Пурини Піримідини

Слайд 6

Модель просторової структури ДНК (Уотсона-Кріка) Молекула ДНК складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, закручених вправо навколо спіральної осі в подвійну спіраль Два ланцюги в молекулі ДНК антипаралельні: один ланцюг має напрямок 5/→3/, інший - 3/→5/

Слайд 7

Модель просторової структури ДНК (Уотсона-Кріка) 3. Подвійна спіраль молекули ДНК утримується водневими зв’язками між азотистими основами за принципом комплементарності. Аденін одного ланцюга сполучений з тиміном іншого (А-Т), а гуанін з цитозином (Г-Ц)

Слайд 8

Модель просторової структури ДНК (Уотсона-Кріка) 4. Структура ДНК нагадує гвинтову драбину, бічні частини якої утворені цукрофосфатним каркасом, а східці – спареними основами

Слайд 9

Діаметр біоспіралі 2 нм, відстань між сусідніми нуклеотидами становить 0,34 нм, повний виток подвійної спіралі (десять пар нуклеотидів) має довжину 3,4 нм.

Слайд 10

Для молекули ДНК характерні правила Чаргафа: Сума пуринових основ дорівнює сумі піримідинових основ: А+Г=Т+Ц Г+Т=А+Ц, або (Г+Т)/(А+Ц)=1 Правило еквівалентності: А=Т; Г=Ц

Слайд 11

Реплікація (синтез ДНК на матриці ДНК) Транскрипція (синтез РНК на матриці ДНК) Властивості ДНК

Слайд 12

Схема реплікації ДНК (Дж.Уотсона та Ф.Кріка) Біоспіраль материнської молекули ДНК розділяється на два ланцюги Кожен з них є матрицею за принципом комплементарності для нового ланцюга З однієї материнської молекули ДНК утворюється дві дочірні, які є точними копіями материнської Механізм реплікації є напівконсервативний, оскільки в кожній новоутвореній молекулі один ланцюг старий (материнський), а інший новий (дочірний)

Слайд 13

Етапи реплікації ДНК Ініціація Активація дезоксирибонуклеотидів в результаті взаємодії з АТФ (фосфорилювання) Розпізнавання точки ініціації реплікації (спеціальна послідовність нуклеотидів) білками-ініціаторами Розкручування молекули ДНК шляхом розриву водневих зв’язків ферментами геліказами Поява з двох розведених ланцюгів реплікаційної вилки (Y-подібної структури)

Слайд 14

Етапи реплікації ДНК 2. Елонгація Приєднання азотистих основ трифосфатів дезоксирибонуклеотидів до кожного материнського ланцюга ДНК водневими зв’язками за правилом комплементарності Приєднані сусідні нуклеотиди сполучаються між собою фосфорнодиефірними зв’язками Синтез нових ланцюгів відбувається лише в напрямку 5/→3/ за участю фермента ДНК-полімерази

Слайд 15

Формування ланцюга ДНК (5’→3’ напрямок)

Слайд 16

Схема реплікації ДНК

Слайд 17

Етапи реплікації ДНК 3. Термінація Молекули, що утворилися в результаті реплікації, розділяються Кожна дочірня нитка ДНК скручується разом з материнською в подвійну спіраль Утворюються дві молекули ДНК, ідентичні материнській

Слайд 18

Значення реплікації ДНК є основою всіх видів поділу клітин забезпечує всі види розмноження одноклітинних та багатоклітинних обумовлює фізіологічну регенерацію забезпечує тривале існування окремих організмів та видів у процесі реплікації можливі помилки (мутації) з розвитком патологічних змін

Слайд 19

Рибонуклеїнова кислота (РНК) – це лінійна полінуклеотидна молекула, що має наступні відмінності від ДНК: моносахаридом в РНК є рибоза, що має не одну, а дві гідроксильні групи; вони сполучені з 2′ - 3′ атомами вуглецю Рибоза

Слайд 20

Рибонуклеїнова кислота (РНК) одним з чотирьох азотистих основ (А, Г, Ц, У) є урацил (У) Aденін (А) Гуанін (Г) Цитозин (Ц) Урацил (У)

Слайд 21

Рибонуклеїнова кислота (РНК) більшість молекул РНК одноланцюгові (у ретровірусів – дволанцюгові) вміст РНК в будь-яких клітинах у 5-10 разів перевищує вміст ДНК

Слайд 22

Існують три основні типи РНК: 1) інформаційна (іРНК) 2) рибосомальна (рРНК) 3) транспортна (тРНК) Є два типи рРНК: один з білками утворює велику субодиницю рибосоми, інший – малу субодиницю рибосоми; Існує до 60 видів тРНК Всі вони відіграють важливу роль в процесі розшифрування генетичної інформації та синтезуються у ядрі під час транскрипції

Слайд 23

Співвідношення кількості різних типів РНК у клітинах еукаріот та їхні функції: Рибосомальна РНК (80%) – разом з рибосомними білками утворює структурний каркас рибосом Інформаційна РНК (5%) - переносить інформацію про первинну структуру білка з ядра від ДНК у цитоплазму до рибосом Транспортна РНК (15%) – доставляє активовану амінокислоту до рибосоми для включення її в поліпептидний ланцюг

Слайд 24

Будова транспортної РНК Усі молекули тРНК мають вторинну структуру у вигляді листка конюшини Нуклеотиди тРНК в окремих місцях з’єднуються (А сполучається з У, Г сполучається з Ц), утворюючи петлі Середня петля містить антикодон (триплет нуклеотидів, комплементарний певному кодону іРНК)

Слайд 25

Cинтез РНК Транскрипція – синтез РНК на матриці ДНК за участю фермента РНК-полімерази РНК-полімераза копіює ділянку ДНК, сполучаючи послідовно рибонуклеотиди один з одним за допомогою 3′ - 5′-фосфодиефірних зв’язків за принципом комплементарності (А-У, Т-А, Ц-Г, Г-Ц)

Слайд 26

Ген – специфічна послідовність нуклеотидів ДНК, на якій під час транскрипції утворюється РНК У прокаріотів структурні гени (на яких синтезується іРНК) – це безперервні ділянки ДНК У еукаріотів структурні гени складаються з екзонів (генетично активних кодуючи ділянок) та інтронів (генетично неактивних некодуючи ділянок) Зазвичай довжина екзонів від 150 до 200 нуклеотидів, а інтронів від 40 до 10000 нуклеотидів

Слайд 27

Primary transcript

Слайд 28

Генетичний код Генетичний код – система запису спадкової інформації, за якою послідовність нуклеотидів у ДНК визначає послідовність амінокислот у молекулі білка У 1966 році розшифровано генетичний код (М.Ніренберг, М.Очоа, Х.Корана, в 1968 році отримали Нобелівську премію) М.Ніренберг

Слайд 29

Генетичний код Триплетний Універсальний Вироджений Не перекривається Не містить розділових знаків Колінеарний

Слайд 30

Рибосома – немембранна органела, яка складається з великої та малої субодиниць. В утворенні субодиниці бере участь білок та РНК. У прокаріотів рибосома (ліворуч) менша (70S), ніж у еукаріотів (праворуч) 80S Трансляція – синтез поліпептидних ланцюгів на матриці іРНК у рибосомі

Слайд 31

Джерела інформації Клінічна генетика. Т.В. Соркман, В.П. Пішак, І.С. Ластівка, О.П. Волосовець. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 449с. Медична генетика. Н.А. Кулікова, Л.Є. Ковальчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 188с. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Мажори – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656с. Слюсарєв А.О., Жукова С. В. Біологія: Підручник. – К.: Вища школа, 1992. 5. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Медицина, 1984.

Слайд 32

“Мистецтво бути мудрим полягає в умінні знати, на що слід звернути увагу” (В. Джомс)

Слайд 33

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія