X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Атмосфера, літосфера

Завантажити презентацію

Атмосфера, літосфера

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Атмосфера Землі, літосфера Проект підготував – Бабченко

Слайд 2

Що таке атмосфера? Атмосфера Землі (від грец. άτμός — пара і σφαῖρα — куля)— атмосфера планети Земля, одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю, та утримуються завдяки силі тяжіння. Атмосфера в основному складається з азоту (N2, 78% об.) і кисню (O2, 21% об.). Решта — це аргон (0,93% об.) та вуглекислого газу (0,03% об.) із неоном, гелієм, метаном, криптоном, воднем та невеликими домішками інших газів. Крім того атмосфера містить близько 1,3÷1,5×1016кг води, основну масу якої зосереджено у тропосфері.

Слайд 3

Будова атмосфери Відповідно до змін температури з висотою в атмосфері виділяють такі шари: тропосфера — до 8—10 км у полярних областях та до 18 км — над екватором. У тропосфері зосереджено майже 80% атмосферного повітря, майже всю водяну пару, тут утворюються хмари і випадають опади. Теплообмін у тропосфері здійснюється здебільшого конвективно. Процеси, що відбуваються в тропосфері, безпосередньо впливають на життя та діяльність людей. Температура у тропосфері з висотою знижується в середньому на 6 °C на 1 км, а тиск — на 11 мм рт. ст. на кожні 100 м. Умовною межею тропосфери вважають тропопаузу, у якій зниження температури з висотою припиняється. стратосфера — від тропопаузи до стратопаузи, яка розташована на висоті близько 50-55 км. Характеризується незначним збільшенням температури з висотою, яка сягає локального максимуму на верхній межі. На висоті 20—25 км у стратосфері розташовано шар озону, який захищає живі організми від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання. мезосфера — розташована на висотах 55-85 км. Температура поступово падає (від 0 °C у стратопаузі до —70 ÷ —90 °C у мезопаузі). термосфера — пролягає на висотах від 85 до 400–800 км. Температура зростає з висотою (від 200 K до 500–2000 K у термопаузі).

Слайд 4

Значення атмосфери Попри те, що маса атмосфери становить лише одну мільйонну частку маси Землі, вона відіграє вирішальну роль у різних природних циклах (кругообігу води, вуглецевому циклі і азотному циклі). Атмосфера забезпечує: фотосинтез та дихання; захист живих організмів від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, що відбувається завдяки наявності озонового шару; перенесення тепла і вологи; регулювання сезонного й добового коливання температури (якби не існувало атмосфери Землі, добові коливання температури на поверхні сягали б 200° C); існування атмосфери обумовлює низку складних екзогенних процесів: вивітрювання гірських порід, активність природних вод, мерзлоти, льодовиків тощо.

Слайд 5

Еволюція атмосфери Атмосфера Землі, як і гідросфера, утворилися внаслідок дегазації мантії[2]. Основними компонентами газів, що виділялися з надр Землі, як і в інших планет — Марса іВенери, — були вуглекислий газ і водяна пара, інші компоненти були присутні лише у вигляді слідів. Склад первинної атмосфери Землі, що утворилася за рахунок виділення газів і води під час розплавлення планетної речовини, був аналогічний складу летких компонентів у сучасних вулканічних виверженнях. Гази, що виділяються з сучасних вулканів, містять переважно водяну пару. У складі газів базальтових лав гавайських вулканів з температурами до 1200°С водяна пара становить 70-80% за об'ємом. У фумарольних газах Курильських островів із температурами близько 100°С міститься 79,7% водяної пари. Другим за значенням складовим компонентом атмосфери, є вуглекислий газ. У газах із лав його вміст становить від 6 до 15%. Крім водяної пари з лав відганяються й інші компоненти[3]: за температур 800–1000°С це переважно «кислі дими» — HCl і HF за температур 500°С — сірка та її сполуки — H2S, SO2 та ін. за нижчих температур — борна кислота і солі амонію.

Слайд 6

Вплив людини на атмосферу Атмосфера Землі зазнає значного впливу життєдіяльності людини. Близько 300 млн автомобілів щорічно викидають в атмосферу 400 млн т оксидів вуглецю, понад 100 млн т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю . Найпотужніші виробники викидів в атмосферу: ТЕС, металургійна,хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші галузі промисловості, автотранспорт.

Слайд 7

ЛІТОСФЕРА

Слайд 8

ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ Земна кора (0,5% усієї нашої планети) – тверда шарувата оболонка Землі потужністю від 5 км над океанами до 70 км під гірськими масивами материків. Мантія (66% загальної маси планети) – оболонка Землі, що розташована під земною корою та простягається приблизно до глибини 2900 км. Породи переважно у твердому стані при температурі понад 1300°С, але у верхній частині мантії розташована астеносфера – в'язкий шар, де температура сягає таких значень, що тверда речовина починає плавитися. Ядро (33,5% загальної маси планети) – міститься в центрі Землі. Його склад та особливості ще до кінця не визначені. Припускають, що ядро складається з речовин, що мають властивості металів, а температура цих речовин, ймовірно, сягає 5000°С.

Слайд 9

ОСНОВНІ ТИПИ ЗЕМНОЇ КОРИ Літосфера (від грецької lithos – камінь і sphaira – куля) – верхня тверда оболонка Землі, що включає земну кору і частину верхньої мантії.

Слайд 10

ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ Літосферні плити – величезні блоки, завтовшки до 100 км, із яких складається земна кора разом із шаром верхньої мантії. Межі між літосферними плитами проходять по глибоких розломах у земній корі.

Слайд 11

ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ У 1912 р. німецький геофізик Альфред Вегенер у книзі “Походження материків і океанів” сформулював гіпотезу дрейфу материків. Сотні мільйонів років тому на Землі існував єдиний велетенський материк – Пангея (1), який був оточений водами океану Панталасса. Пізніше Пангея розкололася на два материки – Лавразію та Гондвану (2). З часом і вони розпалися і почали рухатися (3). Десятки мільйонів років тому утворилися сучасні материки (4).

Слайд 12

ВИДИ РУХІВ ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ

Слайд 13

ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ Тектоніка – (від грецької tektonike – будівництво) – наука, що вивчає особливості будови земної кори та рухи літосферних плит. Тектонічні структури – різні за будовою і віком ділянки літосфери. Платформи (від фр. plate-forme – плоска форма) – великі, стійкі, вирівняні ділянки земної кори. Платформи складають основу літосферних плит. Пояс складчастості (сейсмічний пояс) – рухомі ділянки земної кори, які розташовані на межі літосферних плит. Це найбільш неспокійні рухомі ділянки планети – у їхніх межах відбуваються процеси активного вулканізму, землетруси.

Слайд 14

ВНУТРІШНІ СИЛИ ЗЕМЛІ

Слайд 15

ЗЕМЛЕТРУСИ СЕЙСМОЛОГІЯ ( від грецької seismos - землетрус) – наука, яка вивчає землетруси. Гіпоцентр (вогнище землетрусу) – область у надрах планети, звідки у всіх напрямках поширюються сейсмічні хвилі. Епіцентр - місце на поверхні Землі, розташоване над гіпоцентром.

Слайд 16

ВУЛКАНІЗМ І ЯВИЩА, ЩО ЙОГО СУПРОВОДЖУЮТЬ Магма – розплавлена маса високої температури, що виникає в глибині земної кори. Магматизм – процеси виплавлення, розвитку, руху та застигання магми. Вулканізм – сукупність процесів і явищ, пов'язаних із рухом застигання вулканічної магми. Вулканізм є виявом зовнішнього магматизму. Вулкани – геологічні утворення, що виникають при підніманні з надр Землі та виверженні на її поверхню магми. Вулкани, як і землетруси, як правило, виникають на межах літосферних плит унаслідок рухів земної кори.

Слайд 17

ВУЛКАНИ

Слайд 18

“СУПУТНИКИ” ВУЛКАНІВ Гарячі джерела – це підземні Гейзери – джерела, що періодично (термальні) води, які нагріваються викидають фонтани гарячої води й до високих температур від магми. пари. Назва “гейзер” походить від ісландського слова “гейза”, що означає “вирувати”.

Слайд 19

ЗОВНІШНІ СИЛИ ЗЕМЛІ

Слайд 20

РОБОТА ВОДИ ТА ВІТРУ

Слайд 21

РОБОТА ВОДИ ТА ВІТРУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія