X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Language

Завантажити презентацію

Language

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сommunication [kəmju:ni'keiʃ(ə)n] передача, повідомлення (думок, новин); інформація mathematical theory of communication — теорія передачі інформації 2) поширення, передача communication of disease — поширення хвороби 3) спілкування; зв'язок 4) повідомлення, звістка; лист, послання 5) зв'язок; комунікація communication channel — канал зв'язку; засіб зв'язку; мн. комунікації, комунікаційні лінії 6) сполучення, з'єднання, суміжність Enjoy Learning English Word by Word 

Слайд 2

Idiom ['idiəm] ідіома, ідіоматичний вираз; характерний для даної мови зворот мова; говір, говірка, діалект своєрідність мови особлива творча манера вираження, особливий стиль (у живописі, музиці) Spelling ['speliŋ] вимовляння слова по буквах правопис, орфографія spelling checker — програма пошуку помилок Enjoy Learning English Word by Word 

Слайд 3

Sign I [sain] 1) ознака, прикмета; свідчення; симптом 2) знак, позначення; умовний знак, значок; символ; емблема, символ; пароль 3) жест, знак deaf-and-dumb signs — абетка глухонімих; сигнал 4) знамення, ознака 5) знак зодіаку 6) вивіска; оголошення; покажчик traffic sign — дорожній знак illuminated signs — світлова реклама 7) слід (звіра) 8) підпис II [sain] 1) підписувати; підписуватися 2) подавати знак; виражати жестом 3) відмічати, позначати; ставити знак 4) перехрестити, осінити хрестом; to sign a bill into law — підписати законопроект, зробивши його законом; затвердити закон (про президента) to sign on the dotted /bottom/ line — розписатися на документі (фінансовому); узяти на себе видатки, фінансування; часто розписатися Enjoy Learning English Word by Word 

Слайд 4

Enjoy Learning English Word by Word  Dictionary ['dɪkʃ(ə)n(ə)rɪ] словарь: abridged / desk dictionary — краткий словарь bilingual dictionary — двуязычный словарь biographical dictionary — биографический словарь collegiate / college dictionary — словарь для учащихся колледжа combinatorial dictionary, combinatory dictionary — комбинаторный словарь dialect dictionary — диалектный словарь etymological dictionary — этимологический словарь general-use / general-purpose dictionary — словарь общего словоупотребления historical dictionary — исторический словарь learner's dictionary — учебный словарь, словарь для учащихся medical dictionary — медицинский словарь monolingual dictionary — толковый словарь multivolume dictionary — многотомный словарь names dictionary — словарь имен orthographic / spelling dictionary — орфографический словарь phonetic / pronouncing dictionary — орфоэпический словарь, словарь с указанием произношения pocket dictionary — карманный словарь reverse dictionary — обратный словарь technical dictionary — технический словарь unabridged dictionary — полный словарь dictionary of abbreviations — словарь сокращений dictionary of collocations — словарь сочетаемости dictionary of foreign words — словарь иностранных слов dictionary of synonyms — словарь синонимов to compile a dictionary — составлять словарь to expand / update a dictionary — расширять, обновлять словарь to revise a dictionary — редактировать словарь to consult a dictionary — посмотреть в словаре Glossary ['glɔs(ə)rɪ] глоссарий (толковый словарь к какому-л. тексту, книге)

Слайд 5

Vocabulary [və'kæbjul(ə)rɪ] лексикон, лексика (какого-л. языка) a new word in the German vocabulary — новое слово в немецком лексиконе, в немецком языке 2) лексикон, словарный запас (отдельного человека) extensive / huge / large / rich vocabulary — большой словарный запас meager / restricted / small vocabulary — бедный лексический запас, небольшой запас слов to have a limited vocabulary — иметь ограниченный запас слов to build / develop / enlarge vocabulary — увеличивать словарный запас, обогащать словарный запас to command a large vocabulary — иметь большой запас слов 3) лексикон (представителей какой-л. профессии), (профессиональная) лексика, терминология the vocabulary of natural science — естественнонаучная терминология basic vocabulary — базовая лексика technical vocabulary — техническая лексика 4) вокабулярий; глоссарий; словарь vocabulary entry — вокабула 5) список, перечень команд (ЭВМ) Enjoy Learning English Word by Word 

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Архітектура