X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток ключових коспетентностей учнів на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Розвиток ключових коспетентностей учнів на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Творчий звіт Вчителя англійської мови Чернігівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Надія» Савченко В. О.

Слайд 2

Основна інформація Освіта: вища ВУЗ: ПДПУ (2007, спеціаліст) Спеціальність: Вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури Трудовий і педагогічний стаж: 12 років Категорія: спеціаліст І категорії Педагогічне кредо: У кожній людині сонце, тільки дай йому світити!

Слайд 3

Мій випуск - 2013 Псьол Маргарита (вступила до ЗНТУ на спеціальність «Перекладач» на бюджетну форму навчання)

Слайд 4

Тема самоосвіти Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови

Слайд 5

Компетентнісний підхід • підхід, що акцентує увагу на результаті освіти, причому результат розглядається як здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях; • підхід, за якого результати освіти визначаються значущими за межами системи освіти.

Слайд 6

Виявляють чотири аспекти реалізації компетентнісного підходу в шкільний освіті: Ключові компетентності; Узагальнені предметні уміння; Прикладні предметні уміння; Життєві навички.

Слайд 7

Завдання педагога представити підростаючим поколінням наявні в людства ресурси для компетентної діяльності й надати їм достатні можливості випробувати різні способи їх використання, різні стратегії поведінки в реальних та змодельованих з навчальною метою ситуаціях.

Слайд 8

У Державному стандарті поняття вживаються у такому значенні: Компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини; Ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини; Предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;

Слайд 9

А.В. Хуторський пропонує трирівневу ієрархію компетенцій: ключові; загальнопредметні; предметні.

Слайд 10

Ключові компетентності готовність робити усвідомлений і відповідальний вибір, готовність до самоосвіти, технологічна, інформаційна, соціальна (готовність до продуктивної соціальної взаємодії) та комунікативна компетентності.

Слайд 11

Ключові освітні компетенції Ціннісно-смислова компетенція. Загальнокультурна компетенція. Навчально-пізнавальна компетенція. Інформаційна компетенція. Комунікативна компетенція. Соціально-трудова компетенція. Компетенція особистісного самовдосконалення.

Слайд 12

Посвідка про підвищення кваліфікації

Слайд 13

Слайд 14

Голова ШМО вчителів іноземної мови

Слайд 15

Виступи на ШМО Рік Тема доповіді 2011 Використання природних / життєвих ситуацій на уроках як один із дієвих засобів підвищення ефективності навчання 2011 Організація самостійної роботи як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів 2011 Педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого навчання 2011 Роль і місце активних методів навчання в розвитку розумової діяльності учнів. Формування функціональної та інформаційної грамотності учнів на уроках шляхом упровадження активних форм і методів навчання

Слайд 16

Виступи на ШМО Рік Тема доповіді 2013 Створення банку педагогічних ідей. Аналіз та самоаналіз відкритих уроків у рамкахвзаємовідвідуваннячленами методичного об’єднання.Концепція аналізу уроку 2013 Використання мовногопортфоліоучня на уроках іноземної мови 2013 Компетентність педагога та самоосвіта 2013 Дистанційний метод вивчення англійської мови

Слайд 17

Виступи на ШМО Рік Тема доповіді 2012 Компетенція учня - компетенція вчителя 2012 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми. Феномен обдарованості 2012 Значення використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення англійської мови 2012 Формуваннясощокультурнихкомпетенційучнівчерезвикористанняавтентичногоматеріалу

Слайд 18

Виступи на ШМО Рік Тема доповіді 2014 Розвиток мовленнєвої компетентності учнів на уроках іноземної мови 2014 Вивчення англійської мови: проблеми й пошуки їх розв’язання 2014 Розвиток і формування творчих навичок під час вивчення іноземної мови 2014 Науково-методична підготовка вчителя та її вплив на результативність навчання

Слайд 19

Відкриті уроки у рамках семінару-практикуму РМО вчителів АМ Дата Тема уроку Клас 20.12.2012 «Знання - це сила» 9-А 18.11.2014 «Мій улюбленийурок» 3-А

Слайд 20

Конкурс «Вчитель року» Рік Етап Тема уроку Клас місце 2011 Шкільний «Музика.Музичністилі» 9-А 2

Слайд 21

Школа молодого вчителя Дата Тема уроку/виступу 04.11.2011 Їжа. Українська кухня (10-А клас) 09.10.2012 Моя школа (1-А клас) 20.10.2013 Шкільна оцінкаочима психолога 24.10.2014 Шкільна оцінкаочима психолога

Слайд 22

Сертифікати та посвідки підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями

Слайд 23

Додаткова освіта

Слайд 24

Результати інтерактивних конкурсів

Слайд 25

Всеукраїнський конкурс «Гринвіч», 2013 р.

Слайд 26

Всеукраїнський конкурс «Альбус», 2014 р.

Слайд 27

Висвітлення матеріалу на Методичному порталі

Слайд 28

Публікація у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

Слайд 29

Розповсюдження досвіду на Scribd

Слайд 30

Популяризація досвіду роботи на Calameo

Слайд 31

Диплом від міжнародної видавничої групи «Pearson Education» та газети «English»

Слайд 32

Робота з обдарованими – участь в МАН

Слайд 33

З Національної доктрини розвитку освіти України «Створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» - головна мета української системи освіти.

Слайд 34

Самореалізація особистості Це процес і результат застосування особистістю у повсякденному житті і праці набутих компетенцій, удосконалення і розвиток їх включенням особистості до творчої особистісно значущої діяльності і отримання від неї не тільки користі для себе та інших, а й внутрішнього задоволення.

Слайд 35

Компетенції за основними сферами життєдіяльності: компетенції профільного спрямування; компетенції у сфері спілкування і поведінки; компетенції у мотиваційній сфері; компетенції у пізнавальній сфері; компетенції у емоційно-вольовій сфері; компетенції у сфері ставлення до себе.

Слайд 36

Провідні механізми творчої самореалізації самопізнання самосвідомість самоусвідомлення саморегуляція, самооцінка самоорганізація (і самоконтроль)

Слайд 37

Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школяра фахова підготовка вчителя до наукової роботи й гуманістичної комунікації у школі нового типу; навчання учнів основам творчої самореалізації, дослідницької роботи; створення організаційних, педагогічних і психологічних механізмів, що забезпечують чітку і активну діяльність педагога-дослідника і дослідника-учня; організація творчої взаємодії всіх суб’єктів дослідництва на наукових основах творчої діяльності; оперативне і об’єктивне вимірювання та оцінка динаміки перебігу самореалізації творчих здібностей і вмінь учнів.

Слайд 38

Послідовний цикл формування здатності до самореалізації містить три етапи:

Слайд 39

Організаційно-педагогічні механізми виконання умов творчої самореалізації школяра:

Слайд 40

Гангал Аліна Секція: Англійська мова 2011 рік – районний етап – ІV місце 2012 рік – обласний етап – V місце Тема: Трагедія краси та насолоди (за романом О. Уальда «Портрет Доріана Грея»)

Слайд 41

Кузьменко Інна Секція: Англійська мова 2012 рік – районний етап – ІІІ місце 2013 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: «Розвиток фонологічних навичок на початковому етапі вивчення англійської мови (з урахуванням можливих легких дефектів мовлення)»

Слайд 42

Харчук Оксана Секція: Англійська мова 2013 рік – районний етап – І місце 2014 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: Англійські римівки як засіб розвитку фонетичних навичок учнів перших класів

Слайд 43

Гангал Аліна Секція: Педагогіка 2013 рік – районний етап – І місце 2014 рік – обласний етап – ІV місце Тема: Використання елементів дистанційного навчання у школі

Слайд 44

Яворська Катерина Секція: Психологія 2013 рік – районний етап – ІІ місце 2014 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: Система ціннісних орієнтацій молодшого юнацького віку

Слайд 45

Сергієнко Валерія Секція: Психологія 2014 рік – районний етап – ІІ місце 2015 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: Розвиток творчих здібностей учнів

Слайд 46

Макаренко Катерина Секція: Педагогіка 2014 рік – районний етап – І місце 2015 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: Розвиток фонетичних навичок учнів на уроках англійської мови

Слайд 47

Яворська Катерина Секція: Педагогіка 2014 рік – районний етап – І місце 2015 рік – обласний етап – ІІІ місце Тема: Формування духовних цінностей старшокласників в системі роботи класного керівника

Слайд 48

Грамоти і подяки

Слайд 49

Блог «English at school»

Слайд 50

Сайт для учнів початкової школи «ABC4u»

Слайд 51

Блог ШМО вчителів ІМ

Слайд 52

Блог Психологічної служби школи

Слайд 53

Авторський блог «За філіжанкою кави (або Психологія на кожен день)»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова