X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гра як засіб формування пізнавальної діяльності школярів на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Гра як засіб формування пізнавальної діяльності школярів на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гра як засіб формування пізнавальної діяльності школярів на уроках англійської мови

Слайд 2

Гра-шлях до пізнання іноземної мови У наш час все більше розширюються зв’язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. У методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів.

Слайд 3

Предметом дослідження роботи є: - гра, - місце її на уроці; - умови її успішності; - види ігор.

Слайд 4

Дидактична гра є:            Одним із ефективніших засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках. Великого значення грі як виховному засобу надавав А. С. Макаренко: «Яка дитина у грі, такою здебільшого вона буде у роботі, коли виросте».   В. О. Сухомлинський писав, що без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку: «Гра — це величезне світле вікно, через яке духовний світ дитини вливається в життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра — це іскра, що розпалює вогонь кмітливості та допитливості».

Слайд 5

За допомогою гри: розвивається інтерес до іноземної мови та відбувається перше зіткнення з мовним світом іншої країни; легше зосередити увагу учнів, залучити їх до активної роботи; з’являється можливість активно мислити, розширювати творчі здібності під час виконання завдань, розвивати здібності, закладені в дитині від природи.

Слайд 6

Місце гри на уроці англійської мови Гру можна використовувати на різних етапах уроку: -вивчення нового матеріалу; - закріплення; - перевірки знань, умінь, навичок.

Слайд 7

Гра є ефективним засобом навчання,що охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання,говоріння,читання,письмо). Ігри поділяються на: ·       ігри на засвоєння літер і знаків транскрипції; ·      ігри на звуковий аналіз слів; ·      ігри на введення лексичних одиниць; ·      ігри на закріплення лексичних одиниць; ·       ігри на розвиток навичок читання; ·      ігри на розвиток письма; ·      ігри на розвиток усного мовлення; ·      ігри на розвиток навичок аудіювання.

Слайд 8

Приклади ігор Фонетичні ігри Мета фонетичних ігрових вправ – це удосконалення вміння чітко та виразно вимовляти кожен звук, слово, володіти різними темпами мовлення. Гра «Прогулянка», «Поклич мене» Орфографічні ігри Гра «Чергова буква» Мета: формування навичок усвідомлення місця букви в слові. Хід гри: Учням роздають картки з буквами і пропонують написати якомога більше слів, у яких ця буква стоїть на визначеному місці (наприклад, на першому). Час виконання завдання регламентується (3 – 5 хв).

Слайд 9

Лексичні ігри Основною метою цих ігор є формування навичок монологічного та діалогічного мовлення. Цьому сприяє атмосфера колективного спілкування на основі комунікативної ситуації. Гра «Гість у домі», « Гра з м’ячем», « Відгадай задуманий предмет», «Екскурсія до зоопарку», «Ланцюжок».

Слайд 10

Граматичні ігри Ці ігри використовуються з метою набуття граматичних навичок, правильного вживання артиклів, прийменників із займенниками, відмінювання іменників та дієслів та ін.. Гра «Як це робиться?», «Давайте хвалитись», «Шпигунське послання».

Слайд 11

Рольова гра- один із ефективних засобів вирішення проблеми навчання іншомовного спілкування. Це умовне відтворення її учасниками справжньої практичної діяльності людей, створення умов реального спілкування. Рухливі ігри використовуються особливо в молодших класах, які сприяють розвитку головного мозку . Коли ж учні стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. Проте слід пам’ятати, що окремі ігри занадто збуджують емоції дітей, надовго відволікають їх від мети уроку.

Слайд 12

Таким чином, беручи за основу вище сказане, можна говорити що гра як засіб, який гарантує позитивний емоційний стан, підвищує працездатність і зацікавленість педагогів і учнів, на відміну від монотонного виконання певних завдань, що призводить до напівсонної обстановки в класі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова