X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
маркетинг

Завантажити презентацію

маркетинг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОБРИЙ ДЕНЬ !!!!!! Тема :Розробка міжнародної маркетингової стратегії

Слайд 2

Міжнародний маркетинг Це ринкова концепція управління діяльністю міжнародної компанії, в основі якої лежать принципи розробки, виробництва і просування продукції на світовий ринок з урахуванням забезпечення довгострокових інтересів фірми.

Слайд 3

Ознаки міжнародної компанії: Наявність дочірніх фірм в двох і більше країнах Здійснення координації діяльності своїх зарубіжних фірм

Слайд 4

Схема інтернаціоналізації компанії Національна комапанія Експортна компанія Міжнародна компанія

Слайд 5

Стадії еволюції маркетингу від внутрішнього до міжнародного Пробний експорт Екстенсивні експортні поставки Інтенсивні експортні поставки Експортний маркетинг Міжнародний маркетинг

Слайд 6

Слайд 7

Вихід компанії на зовнішні ринки     Фактори, що впливають на вибір варіанта входження на зарубіжні ринки: Швидкість входження на ринок Прямі і непрямі витрати по входу Рівень можливого ризику Терміни окупності інвестицій Ступінь швидкості конкуренції Сукупна купівельна спроможність населення країни входження

Слайд 8

Способи виходу на зовнішній ринок Непрямий експорт Прямий експорт Інвестиції за кордоном Без інвестицій за кордоном

Слайд 9

Непрямий експорт Нерегулярний експорт Торгові компанії Експортно-торговельні компанії Міжфірмова кооперація Прямий експорт Зарубіжні представники Місцеві агенти Місцеві дистриб'ютори Торгова філія

Слайд 10

Інвестиції за кордоном Пряме інвестування Придбання фірми за кордоном Спільні підприємства Власні філії Без інвестицій за кордоном Організація зборки Ліцензійні угоди Франчайзинг Виробництво за контрактом Бартер Виробнича кооперація Угоди про навчання персоналу

Слайд 11

Комплекс маркетингу міжнародної компанії

Слайд 12

Конкурентоспроможність експортної продукції Ступінь новизни товару Якість виготовлення Можливість адаптації товару до вимог конкретного зарубіжного ринку Наявність матеріальної бази для поширення інформації про товар серед зарубіжних споживачів Можливості здійснення промоушн-акцій для експортного товару Динамізм збуту, гнучке реагування на зміну попиту

Слайд 13

Конкурентоспроможність компанії Економічний потенціал і ефективність діяльності Виробничий і збутовий потенціал Науково-дослідний потенціал інноваційний потенціал фінансове становище Репутація в діловому світі Майстерність стратегічного управління підприємством Адаптивність, гнучкість і швидкість реакції на коливання ринкової кон'юктури

Слайд 14

Конкурентоспроможність країни-виробника Економічний потенціал країни та темпи її економічного зростання Соціально-економічна і внутрішньополітична ситуація в країні Продуктивність і якість праці Новизна, технологічність і ефективність своєї продукції Використання досягнень науково-технічного прогресу у виробничому процесі Витрати виробництва Кваліфікація трудових ресурсів Динамічність і ємність внутрішнього ринку Ступінь залучення в міжнародний поділ праці

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика