X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ГДС

Завантажити презентацію

ГДС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами 1.         Основні поняття та терміни. 2.         Методичні та організаційні основи встановлення ГДС речовин. 3.         Склад вихідних даних та розрахункових умов. 4.         Контроль за дотриманням встановлених обмежень на скид зворотних вод.

Слайд 2

* * Величини ГДС речовин встановлюються з урахуванням: заданих видів водокористування, відповідних норм вмісту і ГДК речовин у місцях водокористування, асимілюючої спроможності водних об'єктів, оптимального розподілу між водокористувачами маси речовин, що скидаються.

Слайд 3

* * Басейновий принцип встановлення ГДС речовин застосовується у таких випадках: для водокористувачів ділянки басейну ріки або водойми в межах області (основний варіант), де розгляд і затвердження ГДС проводиться єдиними контролюючими органами і при цьому передбачається дотримання норм якості води у створах на кордонах областей; для водокористувачів басейну в цілому при розробці басейнових екологічних програм, а також міждержавних басейнових екологічних програм, де враховується необхідність дотримання заданих норм якості води в прикордонних створах.

Слайд 4

* * Розробка, обгрунтування та встановлення ГДС включає такі етапи. Етап 1. Підготовка вихідних даних для розрахунку ГДС речовин. Етап 2. Правове та методичне обгрунтування схеми і моделі роз рахунку ГДС речовин. Етап 3. Визначення розрахункових умов та розробка проекту (розрахунок) ГДС речовин. Етап 4. Визначення величин ТПС речовин, оцінка водоохоронної ефективності досягнення ТПС і ГДС речовин. Етап 5. Розробка пропозицій до плану заходів щодо досягнення ГДС речовин, підготовка документів — проектів ГДС, ТПС речовин і плану заходів. Етап 6. Узгодження і затвердження документів.

Слайд 5

* * Розробниками ГДС є: спеціальні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища; інші організації, що отримали дозвіл Міністерства охорони навколишнього природного середовища на засаді їх атестації.

Слайд 6

* * Корективи у затверджені ГДС речовин здійснюють, якщо: змінилась категорія водокористування водоприймача, змінились його розрахункові характеристики чи характеристики скиду зворотних вод (більше ніж на 20%), введено нові очисні споруди чи споруди доочищення, які забезпечують кращий рівень очищення зворотних вод, ніж передбачений встановленими допустимими концентраціями речовин в діючих ГДС і т.ін.

Слайд 7

* * Відповідальність: підприємства-водокористувачі несуть відповідальність за вірність вихідних даних; розробники ГДС не суть відповідальність за вірність розрахунків, використання неузгоджених та незатверджених методик і програм на ЕОМ; органи Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища несуть відповідальність за узгоджені та затверджені документи при встановленні ГДС відповідно до діючого законодавства.

Слайд 8

* * Розрахунок величин ГДС речовин у водний об'єкт із зворотними водами виконується з урахуванням: норм якості води і ГДК речовин у воді водного об'єкта в лімітуючому контрольному створі; фонової якості води водного об'єкта до місця впливу випуску зворотних вод; витрат, складу і режиму надходження зворотних вод за період дії встановлюваних ГДС речовин. (Склад стічних вод підприємств-абонентів визначається, насамперед, за специфічними речовинами і показниками). впливу на водний об'єкт на ділянці від місця випуску зворотних вод до лімітуючого контрольного створу інших випусків зворотних вод, господарських факторів;

Слайд 9

* * ступеню змішування зворотних вод з водою водного об'єкта на ділянці від місця їх випуску до лімітуючого контрольного створу; кратності розведення зворотних вод з водою водного об'єкта в зоні їх початкового змішування і лімітуючого контрольного створу; природного самоочищення вод від речовин, що надходять, на ділянці від місця випуску зворотних вод до лімітуючого контрольно го створу. (Процеси самоочищення враховуються, якщо вони достатньо виражені, а їх закономірності достатньо вивчені).

Слайд 10

* * Для розрахунку величин ГДС речовин використовується сукупність фактичних або розрахункових вихідних даних, які включають: гідрографічні, розрахункові гідрологічні і гідрохімічні характеристики водних об'єктів у розрахункових (контрольних, фонових, гирлових і т.д.) створах, коефіцієнти неконсервативності речовин у воді водних об'єктів; розрахункові кількісні і якісні характеристики основних генетичних складових стоку, що формуються на ділянках басейну між суміжними створами: підземного живлення та поверхневого стоку з природних територій водозбору, поверхневого стоку з промислово-житлових (забудованих) і сільськогосподарських (орних) територій;

Слайд 11

* * фактичні і задані (проектні) або розрахункові витрати і склад зворотних вод, які скидаються; місця розташування водокористувачів та інших господарських впливів на водні об'єкти по гідрографічній мережі, вимоги водокористувачів до якості води; техніко-економічні характеристики реалізованих, тих, що плануються, і можливих водоохоронних заходів.

Слайд 12

* * Склад потрібних розрахункових даних про водні об'єкти включають в себе первинні вихідні дані: структура гідрографічної мережі басейну; водозбірні площі водних об'єктів та їх ділянок; довжина водних об'єктів та їх ділянок, площі водойм; коефіцієнти звивитості водних об'єктів та їх ділянок; глибина та ширина водних об'єктів; коефіцієнти шорсткості ложа і нижньої поверхні льоду; види водокористування водних об'єктів або їх ділянок; об'єми (рівні) води і гідрологічний режим водойм;

Слайд 13

* * норми якості води, ГДК, ЛОШ і класи небезпечності речовин; коефіцієнти неконсервативності речовин у воді водних об'єктів; розташування створів (пунктів) спостережень за якістю води на гідрографічній мережі; якість води водних об'єктів (включаючи густину морської води біля поверхні моря і на глибині випуску зворотних вод); швидкість течії (для прибережної зони моря — напрямок течії і швидкість вітру над поверхнею води); витрати води річок.

Слайд 14

* * Інформація, яка подається водокористувачем, включає: характеристику складу і технічного стану діючих очисних споруд; характеристику витрат і складу стічних вод основних підприємств-абонентів; наявні плани поточних заходів щодо зниження скиду речовин із зворотними водами; наявні перспективні плани або генеральні проекти вдосконалення водного господарства, очищення зворотних вод; техніко-економічні характеристики можливих водоохоронних заходів.

Слайд 15

* * До показників, що контролюються, входять: витрата зворотних вод (мЗ/год.), концентрації нормованих речовин (мг/л) і показники властивостей зворотних вод на скиді у водний об'єкт, контроль яких здійснюється шляхом порівняння виміряних показників із відповідними встановленими показниками; скид (маса) нормованих речовин із зворотними водами (г/год.), контроль якого здійснюється шляхом порівняння його розрахункових значень із встановленими показниками; показники плану заходів щодо досягнення ГДС, контроль яких здійснюється шляхом порівняння фактичних строків реалізації із відповідними показниками, що вказані в плані.

Слайд 16

* * Порушення відсутнє в таких випадках: 1.  ВВ = ЗВ та ВК = ЗК 2.  ВВ = ЗВ та ВК > ЗК 3.  ВВ > ЗВ та ВК = ЗК 4.  ВВ > ЗВ та ВК > ЗК

Слайд 17

* * Порушення має місце в таких випадках: 1.ВВ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія