X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тканини як рівень організації життя. Шкіра та похідні

Завантажити презентацію

Тканини як рівень організації життя. Шкіра та похідні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Частина 3. Будова та функція клітин Лекція 8. Тканини як рівень організації життя. Шкіра та похідні. Авторський експериментальний проект

Слайд 2

Фізіологія Фізіологія – наука, що пояснює функції та закономірності функціонування біологічних систем, базуючись на знаннях про структуру та хімічний склад функціональних одиниць.

Слайд 3

Але не все так просто: Фізіологія як окрема наука не існує!!! Фізіологія = (біо)фізика + (біо)хімія + морфологія

Слайд 4

Фізика Фізика – наука, що вивчає функції природних та штучних систем, що існують у Всесвіті, як в цілому, так і їх окремих структурно-функціональних елементів, а також механізми, якими можна впливати на окремі елементи або на систему в цілому.

Слайд 5

Біофізика Біофізика (біологічна фізика) – наука, що вивчає функції біологічних систем (живих організмів), як в цілому, так і їх окремих структурно-функціональних елементів, а також механізми, якими можна впливати на функції окремих елементів або на систему в цілому.

Слайд 6

Хімія Хімія – наука, що вивчає корпускулярну, атомарну та молекулярну будову (хімічний склад) природних та штучних систем, що існують у Всесвіті, як в цілому, так і їх окремих елементів та зміни у будові корпускул, атомів чи молекул (хімічні процеси), що відбуваються в цих системах.

Слайд 7

Біохімія Біохімія (біологічна хімія) – наука, що вивчає хімічний склад біологічних систем або їх окремих елементів та хімічні процеси, що протікають в цих системах.

Слайд 8

Морфологія Морфологія – наука про будову елементів системи на різних рівнях організації. І все!

Слайд 9

Рівні організації живих систем Корпускулярний Атомарний Молекулярний Ультраструктурний Клітинний Тканинний Органний Організменний Популяційний Біоценотичний

Слайд 10

Тканина Тканина – це утворення, що складається з клітин, що можуть буди з’єднані між собою за допомогою міжклітинних контактів, мають спільну будову, спільне походження та виконують схожі функції. Між клітинами знаходиться матрикс (міжклітинна речовина).

Слайд 11

Гістологія Гістологія – розділ фізіології, що вивчає будову біологічних систем на тканинному рівні, функції тканини в цілому та її окремих елементів (клітин), організацію та взаєморозміщення елементів, зміни, реорганізацію та відновлення після пошкодження і реакцію тканини на умови навколишнього середовища.

Слайд 12

Міжклітинні контакти У деяких тканинах клітини вільно розташовуються у матриксі (сполучна тканина). У інших тканинах клітини (епітеліальна, м’язова) щільно прилягають одна до одної. Щоб контактувати між собою, клітини з’єднуються за допомогою спеціальних міжклітинних контактів. За допомогою цих контактів, клітини можуть обмінюватися хімічними речовинами, передавати електричний заряд (збудження), каскадно транспортувати певні речовини.

Слайд 13

Міжклітинні контакти

Слайд 14

Щільний контакт

Слайд 15

Nexus

Слайд 16

Слайд 17

Synapse

Слайд 18

Слайд 19

Види тканин За морфогенетичним принципом виділяють наступні види тканин: Сполучна тканина Епітеліальна тканина М’язова тканина Нервова тканина

Слайд 20

Сполучна тканина Сполучна тканина – це тканина, основними функціями якої є сполучення, підтримка або відокремлення різних тканин в організмі людини одна від одної. Характерна особливість сполучної тканини – велика кількість матриксу і мала кількість клітинних елементів на одиницю об’єму.

Слайд 21

Слайд 22

Види сполучної тканини Каркасна сполучна тканина Транспортна сполучна тканина Скелетна сполучна тканина Спеціальна сполучна тканина

Слайд 23

Види каркасної сполучної тканини Пухка волокниста сполучна тканина Щільна неоформлена сполучна тканина Щільна оформлена сполучна тканина

Слайд 24

Структурно-функціональною одиницею каркасної тканини є колаген

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Види спеціальної сполучної тканини Ретикулярна тканина Біла жирова тканина Бура жирова тканина + Слизова тканина (лише у ембріона)

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Накопичення та вивільнення ліпідів

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Види транспортної сполучної тканини Кров Лімфа

Слайд 43

Види скелетної сполучної тканини Гіалінова хрящова тканина Еластична хрящова тканина Волокниста хрящова тканина Кісткова тканина

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Хондроїтин

Слайд 48

Гіалуронова кислота

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Дозрівання хондроцитів

Слайд 52

Епітеліальна тканина Епітеліальна тканина – це тканина, основними функціями якої є покрив внутрішніх та зовнішніх поверхонь тіла, захист від факторів навколишнього середовища та формування селективно проникного захисного бар’єру. Характерна особливість епітеліальної тканини – щільне прилягання клітин одна до одної з великою кількістю міжклітинних контактів та майже повна відсутність матриксу.

Слайд 53

Одношаровий плоский епітелій

Слайд 54

Одношаровий низький призматичний (кубічний) епітелій

Слайд 55

Одношаровий високий призматичний (стовпчастий) епітелій

Слайд 56

Одношаровий багаторядний епітелій

Слайд 57

Багатошаровий епітелій

Слайд 58

Перехідний епітелій

Слайд 59

Додаткові утвори епітеліальних клітин Епітеліальні клітини можуть мати додаткові утвори на своїй апікальній поверхні задля збільшення площі поверхні або для створення цілеспрямованого руху речовин, що проходять повз їх апікальну поверхню. До таких утворів відносяться: Війки (цилії) Просторові війки (стереоцилії) Мікроворсинки

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Каркас мікроворсинки

Слайд 64

Залози Залоза – це сукупність епітеліальних клітин, що продукують та виділяють специфічні речовини – секрет. За способом виділення секрету виділяють: Мерокринні залози Апокринні залози Голокринні залози За типом виділення секрету розрізняють: Екзокринні залози Ендокринні залози

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Залози Здебільшого залози мають вивідні протоки. За кількістю вивідних протоків розрізняють: Прості нерозгалужені залози Прості розгалужені залози Складні залози Залози також можуть мати різну будову кінцевих секреторних відділів. За формою секреторні відділи поділяються на: Тубулярні Ацинарні Змішані (тубулоацинарні)

Слайд 68

Прості залози Складні залози

Слайд 69

Мерокринний тип секреції

Слайд 70

Апокринний тип секреції

Слайд 71

Слайд 72

Голокринний тип секреції

Слайд 73

Келихоподібні клітини

Слайд 74

Слайд 75

Пошарова будова шкіри

Слайд 76

Слайд 77

Слайд 78

Слайд 79

Меланоцити

Слайд 80

Слайд 81

Слайд 82

Слайд 83

Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

Слайд 87

Ніготь: загальна будова

Слайд 88

Ніготь: пошарова будова

Слайд 89

Слайд 90

Слайд 91

Слайд 92

Слайд 93

Слайд 94

Слайд 95

Наступна лекція Тема: «Кістки та їх з’єднання – частина 1» Дата проведення: 30 вересня 2014 року Пропозиції та побажання висловлюйте в усній або письмовій формі персонально лектору або координатору проекту.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія