X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Том Сойер

Завантажити презентацію

Том Сойер

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Видобування паливних ресурсів

Слайд 2

Слайд 3

Паливно-енергетична сировина— це паливно-енергетичні корисні копалини: нафта, природний газ, вугілля, торф, уран та ін.

Слайд 4

ВУГІЛЛЯ Вугілля – один із найбільших поширених видів енергоресурсів . Достовірні запаси вугілля оцінюють у 890 млрд тонн, із яких майже дві третини припадає на Азію та Америку.

Слайд 5

Загальні запаси вугілля у регіонів світу(2013) Частка країн у загальних світових запасах кам'яного вугілля

Слайд 6

Світовий видобуток вугілля становить майже 8 млрд тонн. Видобуток підземним способом згортається, а відкритим – зростає. Країни-лідери з видобутку вугілля(2015)

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Вугільні басейни і родовища, які займають майже 15% суші, сконцентровані переважно у розвинених країнах північної півкулі. Найбільшими басейнами є: Аппалачський (США), Рурський (Німеччина), Сілезький (Польща), Кузнецький, Кансько-Ачинський, Тунгуський (Росія), Фушуньський (Китай).

Слайд 11

Слайд 12

Нафта На фта— горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Забруднення Світового океану нафтою та нафтопродуктами – одна з глобальних екологічних проблем. Нафта являє собою в’язку маслянисту рідину, що має темно-коричневий колір та володіє слабкою флуоресценцією.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Розвідані запаси нафти у світі – 240 млрд тонн, майже половина з них припадає на Південно-Західну Азію. П'ять країн світу-Венесуела, Саудівська Аравія, Канада, Іран, Ірак – володіють майже 2/3 світових запасів нафти. Основними труднощами, що стоять перед дослідниками питання про походження «природної нафти», розуміючи під цією назвою широкий комплекс газоподібних, рідких і твердих вуглеводних сполук, є явно вторинний характер залягання нафтових бітумів і відсутність у самій нафті залишків вихідної органічної тканини.

Слайд 21

ПРИРОДНИЙ ГАЗ Родовища газу розташовані у тих самих районах, що й нафта, але співвідношення запасів нафти і газу у різних басейнах різне. Перше місце за ресурсами газу займає Росія, далі йдуть США, Канада, країни Перської затоки. Приро дний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин та/або при конденсації у пастках еманацій з верхньої мантії.

Слайд 22

Частка країн у світових запасах природного газу Розподіл достовірних запасів природного газу за регіонами світу(2014)

Слайд 23

Країни-лідери з видобутку газу Видобуток газу у світі постійно зростає і досяг у 2015р. Майже 3,6 трлн. Світовими лідерами є США і Росія.

Слайд 24

ТОРФ Торф — порода рослинного походження, утворена протягом тисяч років з недорозкладених рослинних залишків (трав, мохів та деревини), які внаслідок високої вологості та поганого доступу повітря мінералізувалися лише частково. Торф’яні ресурси Найбільші запаси торфу зосереджені в двох країнах: Росії та Канаді. Найбільш великими виробниками торф'яної продукції в світі сьогодні є Фінляндія, Канада, Німеччина, Ірландія, Прибалтійські країни та Росія.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

 Торф утворюється на болотах з відмерлих решток мохів. Це низькоякісне паливо, але цінне органічне добриво.

Слайд 29

Видобування паливних ресурсів в Україні Донбасі з кінця XVIII ст. З 1890-х років почалася промислова розробка нафтових родовищ Передкарпаття. На початку XX ст. відкриті газові родовища в цьому ж районі, а в 1929 р. прокладено перший магістральний газопровід Дашава — Львів. Шахти та нафтогазові промисли України зазнали значних руйнувань у роки Першої та Другої світових воєн.

Слайд 30

Частка паливної промисловості в загальному обсязі промислового виробництва України У 1990 році становила 5,9 %, у 2000 р. — 10,1 %. Підвищення частки паливної промисловості було пов'язане передусім з тим, що спад виробництва в ній був нижчий, ніж в інших галузях промисловості. За підсумками 2008 року, в Україні вартість видобутих паливно-енергетичних корисних копалин становить близько 4 % усього промислового виробництва, а виробництво коксу і продуктів нафтопереробки — ще близько 8 %. Однак Україна не забезпечує власні потреби у паливно-енергетичних ресурсах, а тому змушена значні обсяги нафти і газу імпортувати.

Слайд 31

 Україна забезпечує потреби у нафті за рахунок власного видобутку лише 7-8%. Країна володіє значними запасами вугілля , яких достатньо для внутрішніх потреб на сотні років. Натомість запаси природного газу й особливо нафти значно менші, що недостатньо для потреб національної економіки. Також у надрах нашої країни є торф і горючі сланці.

Слайд 32

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зарубіжна література