X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рослини-символи в українському весіллі

Завантажити презентацію

Рослини-символи в українському весіллі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: Рослини-символи в українському весіллі Підготувала студентка 1 курсу БДПУ, ІСП та КО, 4 група Махлакова Світлана 2010 рік

Слайд 2

Обрядові дії, пов'язані з рослинні-стю, відігравали важливу роль в ка-лендарних святах. Ці обряди мали за-безпечити людині здоров'я, зміцнити добробут сім'ї, посилити плодючість землі й худоби, вберегти господар-ство від нечистої сили. Особливе міс-це займали рослини-символи у сімей-них обрядах. Жодне весілля на Украї-ні не обходилося без барвінку і кали-ни, якими прикрашали коровай та ві- нок молодої.

Слайд 3

Барвінок Вічнозелена трав'яниста росли- на, листя якої зберігає зелений колір навіть під снігом. Живу- чість і витривалість Барвінку, краса його цвіту оспівані в багатьох народ-них піснях. В українському фольклорі це сим-вол молодості, кохання та шлюбу. Вінком, сплетеним із Барвінку, прикрашали голову молодої на весіллі. На Бойківщині зби-рання Барвінку для весільного вінка супрово-джувалося ритуальними піснями і спеціальни-ми обрядами, які мали забезпечити молодим щасливе подружнє життя. Разом з ягодами калини, колосками жита, васильками. Барвін-ку прикрашали весільне дерево — гільце, ви-користовували в інших весільних ритуалах.

Слайд 4

Дуб Дуб здавна користується в наро- ді глибокою шаною. У весільних приповідках і побажаннях Дуб висту-пає символом подружнього життя (Дарую два дубочки, щоб жили в парі, як голубочки), міцного здоров'я й довголіття молодих (Дарую дуби, що в діброві, будьте дужі та здорові). Коли народжувався син, батьки за народним зви-чаєм висаджували два жолуді, коли донька — висівали калинове зерня.

Слайд 5

Калина Калина постає в українському фольклорі од-ним із найулюбленіших поетичних образів, її завжди супроводжує епітет червона, що сим-волізує жіночу красу, дівочу цноту. Із зами-луванням пи-сав про Калину Тарас Шевченко: Зацвіла в долині Червона калина, Ніби засміялась Дівчина-дитина. Поряд із барвінком Калина широко викори-стовувалася у народній обрядовості, зокре-ма весільній: китицями Калини прикрашали весільний коровай, калиновим цвітом чи яго-дами оздоблювали гільце.

Слайд 6

М'ята Як і калина, М’ята є символом дівочої краси й цноти. М’ята відігравала важливу роль у весільній обрядовості. За традицією, вінок для моло- дої та вінки для дружок плели з М’яти, барвінку і рути.

Слайд 7

Тополя В народних піснях з Тополею порівнюється красива, струнка дівчина або заміжня жінка. Рубання Тополі, так само як і калини, симво-лізує заручення та одруження дівчини: Тонкая, високая тополя: Чорнявая дівчина — то моя. Тонкую, високую зрубаю: Чорнявую дівчину кохаю.

Слайд 8

Часник Здавна Часник використовувався у весільній обрядовості. У день весілля його вплітали у вінок молодої або зав'язували між її волос-сям для охорони від усього злого.

Слайд 9

Висновок Усі рослини грають важливу роль у житті людини, різних обрядах, включаючи весілля.

Слайд 10

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна