X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ АКАДЕМІЇ

Завантажити презентацію

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ АКАДЕМІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ АКАДЕМІЇ Артеменко В.Б. Львівська комерційна академія, Львів, Україна E-mail: artem@lac.lviv.ua

Слайд 2

У більшості ВНЗ України впровадження дистанційних технологій засновано на таких платформах: Прометей (Москва), WebCT (Канада), Learning Space (Lotus Notes – IBM), “Веб-клас ХПІ” та ін. Альтернативою є використання некомерційних платформ, як приклад – системи Moodle – Вона спрямована на створення web-сайтів та дистанційних курсів, розповсюджується безкоштовно як Open Source-проект.

Слайд 3

Мета доповіді Розглянути обраний проектний підхід до запровадження у Веб-центрі Львівської комерційної академії дистанційних техно-логій та курсів у середовищі системи Moodle. Висвітлити приклади ДК для бакалаврів та магістрів спец. “Економічна кібернетика”, представлених у Веб-центрі ЛКА.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

I-й ЕТАП НАВЧАННЯ: з 29 жовтня по 10 грудня 2007р. ДК “Методика створення ДК у системі MOODLE” Місце проведення: Веб-центр ЛКА (http://virt.lac.lviv.ua) II-й ЕТАП НАВЧАННЯ: січень-березень 2008р. ДК “Практикум тьютора” Місце проведення: Веб-центр ЛКА (http://virt.lac.lviv.ua) Комісії ректорату визначити кращі ДК, їх авторам видати сертифікати про підвищення кваліфікації (з відміткою в особовій справі), а відповідні кафедри за 1–3 місце нагородити (ноутбуками і мультимедійними проекторами) – наказ по ЛКА від 11.10.2007 р. № 126/01.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Приклад структури ДК для бакалаврів стаціонару

Слайд 10

Приклад представлення тем у ДК для заочників

Слайд 11

Приклад представлення е-матеріалів у ДК СППР

Слайд 12

Приклад е-матеріалів ДК СППР - 1

Слайд 13

Приклад е-матеріалів ДК СППР - 2

Слайд 14

Приклад організації рейтингової таблиці ДК

Слайд 15

Приклад результатів модульного контролю

Слайд 16

Приклад подання виконаних завдань

Слайд 17

Представлення учасників ДК

Слайд 18

Звіт про діяльність у ДК – структурований звіт

Слайд 19

Звіт про діяльність у ДК – остаточний звіт

Слайд 20

Звіт про діяльність у ДК – сьогоднішня статистика

Слайд 21

Звіт про діяльність у ДК – усі реєстрації

Слайд 22

Основні результати проектної діяльності: Створені при випускних кафедрах академії навчальні центри для комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів і філія кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”. Створено за адресою http://virt.lac.lviv.ua Веб-центр ЛКА. Розроблені методика проведення семінарів-тренінгів та три дистанційні курси, спрямовані на підвищення квалі-фікації викладачів і співробітників академії. Розроблено учасниками семінару-тренінгу по роботі у Веб-центрі ЛКА 15 прототипів дистанційних курсів. Розроблено банк атестованих дистанційних курсів для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” (заоч-на і стаціонарна форми навчання).

Слайд 23

Очікувана ефективність від впровадження технологій дистанційного навчання (1): Вдосконалення організації навчального процесу на факультеті заочної освіти з урахуванням роботи у регіональних консультаційних центрах академії. Розвиток освітніх послуг академії, спрямованих, зокрема, на підвищення кваліфікації викладачів та якості навчання студентів, особливо тих, які працюють (магістрів і спеціа-лістів) або здобувають другу вищу освіту. Підвищення конкурентноздатності ЛКА на ринку сучасних освітянських послуг, відкритих для всіх.

Слайд 24

Очікувана ефективність від впровадження технологій дистанційного навчання (2): Розвиток освітніх послуг для корпоративних замовників, які спрямовані насамперед на підвищення кваліфікації спеціалістів Укоопспілки без відриву від виробництва. Зростання можливостей додаткового заробітку для викладачів академії. Приклад Положення про порядок кількісного оцінювання роботи ПВС і розрахунку коефіцієнта надбавки до посадового окладу: Розроблення і розміщення дистанційного курсу (ДК) у Веб-центрі ЛКА (за категоріями) – А (200 балів), Б (100 балів), В (50 балів).

Слайд 25

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне