X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СВІТОВИЙ ДОСВІД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Світовий досвід моделей державного управління як архетипна складова для вдосконалення механізмів державного управління в Україні

Слайд 2

Актуальність Позитивний світовий досвід моделей державного управління є свідченням правильності вибраного напрямку розвитку. Особливістю вдосконалення механізмів державного управління в Україні є осмислення архетипних аспектів еволюції передових країн світу.

Слайд 3

Проблема Неможливість європеїзації державної служби України в цілому, і також, в частині надання адміністративних послуг без запровадження в ній європейських стандартів.

Слайд 4

Мета Орієнтація на наукові знання, отримані з іншого ментального та національного середовища не можуть повною мірою сприяти вирішенню економічних, політичних, соціальних проблем України.

Слайд 5

1) обґрунтування необхідності збереження вітчизняних наукових кадрів у процесі вдосконалення механізмів державного управління

Слайд 6

2) надання конкретних пропозицій щодо наближення і входження України в європейський адміністративний простір в контексті надання адміністративних послуг.

Слайд 7

Виклад основного матеріалу У розвинених країнах Заходу, протягом тривалого історичного періоду, поступово вводилась централізована перебудова державної служби, що з одного боку, викликало збільшення чисельності чиновництва, з іншого – зміну його якісного складу.

Слайд 8

Виклад основного матеріалу Однією із характерних ознак централізації державного управління було розширення складу «канцелярії» (франц. – bureau). Звідси і терміни «бюрократія», «бюрократизація».

Слайд 9

Виклад основного матеріалу У Західній Європі процес бюрократизації почався в XV – XVI століттях, в Америці – у XVIII столітті. Процес формування національних бюрократичних структур у більшості країн Заходу закінчився приблизно однаково – у другій половині XIX століття.

Слайд 10

Виклад основного матеріалу Французька модель державної цивільної служби формується в період французької революції за Наполеона I. Проголошується відкритість державної служби, служіння суспільним інтересам, створюється система конкурсного відбору службовців, створюються спеціальні навчальні заклади для підготовки державних службовців.

Слайд 11

Виклад основного матеріалу У США значне поширення отримала введена в 1829 році президентом Е. Джексоном «victor's spoils system», згідно з якою посади отримували представники партії, що перемогла. Велику популярність в кінці XIX – початку XX століття отримала концепція про необхідність введення в США «раціональної» моделі державної служби європейського зразка.

Слайд 12

Виклад основного матеріалу У 1883 р. в США був прийнятий закон Пендлтона, що отримав назву «Закон про цивільну службу». Прийняття цього документа поклало початок законодавчому оформленню сучасного інституту цивільної служби (civil service). Закон Пендлтона зберігає силу в США до теперішнього часу.

Слайд 13

Виклад основного матеріалу У 1887 р. професор Вудро Вільсон – майбутній президент США – поклав початок теоретичній розробці питань адміністративно-державного управління у своїй праці «Вивчення адміністрування». Вільсон підкреслив, що «наука адміністрування буде шукати способи поліпшення діяльності уряду, зробить його роботу менш трудомісткою, упорядкує організацію управління».

Слайд 14

Виклад основного матеріалу Вільсон вважав, що зміна політичного керівництва не повинна впливати на діяльність незмінного адміністративного апарату. Таким чином, завданням державної адміністрації проголошувалося оперативне і компетентне втілення у життя рішень будь-якої групи політичних лідерів – «обранців нації».

Слайд 15

Виклад основного матеріалу У питаннях реформування державної служби, а саме: розмежування політичної, як напрям вироблення державної політики, та адміністративної, як надання адміністративних послуг, складових все більшої ваги набуває вдосконалення надання адміністративних послуг в Україні.

Слайд 16

Виклад основного матеріалу В Україні у 2011 році загальна кількість зайнятого населення у галузях економіки в віці 15-70 років складала 20247,7 тис. осіб, з них державних службовців – 232979 осіб, що складає близько 1,15 % від загальної кількості зайнятого населення.

Слайд 17

Виклад основного матеріалу   станом на 31.12.2010 року станом на 31.12.2011 року осіб % до загальної кількості осіб % до загальної кількості усього керівників держслужбовців 71100 100 69750 100 з них мають науковий ступінь 1260 1,77 1149 1,65 з них докторів наук 161 0,23 128 0,18 з них мають вчене звання 344 0,48 290 0,42 з них професори 99 0,14 68 0,01 усього спеціалістів держслужбовців 166814 100 163229 100 з них мають науковий ступінь 579 0,35 585 0,36 з них докторів наук 28 0,02 23 0,01 з них мають вчене звання 82 0,05 69 0,04 з них професори 10 0,06 9 0,005

Слайд 18

Виклад основного матеріалу З таблиці видно тенденцію до зниження затребуваності наукового знання в системі державного управління України.

Слайд 19

Архетипний досвід Японії Японія в середині ХХ століття особливу увагу приділила підвищенню рівня освіти управлінських кадрів. Оскільки вважалося, що в майбутньому економічне зростання може бути обмежене не ринковими умовами, а нестачею талановитих управлінців

Слайд 20

Висновки 1) Оскільки рушійною силою наукового підходу до виконуваних завдань є: якість виконання покладених на посадову особу обов’язків, наявність творчого підходу до повноважень, є необхідність закріпити на законодавчому рівні підвищення ролі моральних і матеріальних мотиваційних чинників для вдосконалення рівня освіти державних службовців.

Слайд 21

Висновки 2) Одним із першочергових завдань України у русі до приведення системи державного управління до європейських стандартів є сучасне оснащення робочих місць суб’єктів надання адміністративних послуг.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне