X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Завантажити презентацію

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки

Слайд 2

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки І. ВСТУП Важливою складовою співробітництва України з Європейським Союзом є спільна реалізація в Україні програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, що передбачає переказ Європейською Комісією на безоплатній та безповоротній основі фінансових ресурсів до Державного бюджету України за умови проведення структурних реформ. Зазначена співпраця реалізується шляхом укладання Угод про фінансування, згідно яких Уряд України, на підставі затверджених стратегічних документів, бере зобов’язання стосовно проведення реформ у відповідному секторі реалізації державної політики України, натомість Європейський Союз зобов’язується забезпечити фінансовий внесок на підтримку проведення цих реформ.

Слайд 3

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ІІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ПРОГРАМ СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДПТРИМКИ ЄС Угоди про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, схвалені відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України; Порядок підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841; Накази Міністерств та відомств про утворення Спільних груп моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки ЄС; Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік

Слайд 4

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ІІІ. ПОНЯТТЯ Секторальна бюджетна підтримка ЄС - спосіб виконання програм технічної допомоги ЄС, відповідно до яких фінансові ресурси, надані ЄС на безповоротній та безоплатній основі для підтримання процесу реформування відповідної сфери реалізації державної політики, перераховуються до державного бюджету з метою їх подальшого використання згідно з бюджетним законодавством на цілі, передбачені державними або галузевими програмами, стратегіями, концепціями. Програма - документ, що є невід'ємною частиною угоди про фінансування, яким встановлюються цілі та завдання реформування відповідної сфери реалізації державної політики із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, очікувані результати, обсяги, умови та процедури отримання фінансових ресурсів, які надаються ЄС, механізм проведення моніторингу.

Слайд 5

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки IV. ПОНЯТТЯ Iндикатори результативності виконання програми секторальної бюджетної підтримки - показники та/або критерії, що є невід'ємною частиною програми, за допомогою яких визначається прогрес у досягненні цілей, встановлених програмою для кожного року або для одного року порівняно з іншим роком, оцінка результативності яких є передумовою прийняття ЄС рішення про подальше фінансування; Моніторинг програми - спостереження, збирання, обробка, аналіз, узагальнення інформації та підготовка звіту щодо виконання індикаторів та програми з метою проведення оцінки ходу реформ у відповідній сфері реалізації державної політики;

Слайд 6

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки V. ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ визначення відповідної сфери реалізації державної політики як пріоритетної в програмних документах ЄС щодо надання Україні технічної допомоги, міжнародних договорах між Україною та ЄС і рішенні Кабінету Міністрів України стосовно визначення стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період; наявність державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики.

Слайд 7

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки VI. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ Укладання Угод про фінансування, згідно яких Уряд України, на підставі затверджених стратегічних документів, бере зобов’язання стосовно проведення реформ у відповідному секторі реалізації державної політики України. Європейський Союз згідно зазначених Угод зобов’язується забезпечити фінансовий внесок на підтримку проведення реформ Уряду України.

Слайд 8

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки VII. УЧАСНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ від Уряду України: Галузеве міністерство або відомство, як органі, відповідальний за реалізацію державної політики в секторі та безпосередній отримувач коштів; Міністерство фінансів України, як головний урядовий орган України із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової та бюджетної політики; Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як Національний координаційний орган з питань технічної допомоги Європейського Союзу, відповідно - підписант Угод про фінансування; від Європейської Комісії: Відповідні Директорати Європейської Комісії; Представництво Європейського Союзу в Україні.

Слайд 9

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки VIII. ЗАГАЛЬНА МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України у реалізації політики, спрямованої на поступову інтеграцію України до стандартів Європейського Союзу, шляхом виконання стратегічних документів щодо реформування та розвитку відповідних сфер реалізації державної політики Уряду України

Слайд 10

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки IX. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПЕРШОГО ТРАНШУ укладення між Урядом України та Європейським Союзом Угоди про фінансування, згідно якої ЄС надає фінансові ресурси; прийняття Закону України про Державний бюджет на поточний рік з обов’язковим відображенням у текстові, дохідній та видатковій його частинах фінансових ресурсів ЄС; --- кошти відображаються за кодом доходів 42030000 “Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу”; --- кошти відображаються за бюджетною програмою Міністерства фінансів 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського Союзу”; прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку використання бюджетних коштів, джерелом надходження яких є кошти бюджетної підтримки ЄС;

Слайд 11

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки X. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЧЕРГОВИХ ТРАНШІВ виконання Урядом України індикаторів результативності виконання програми секторальної бюджетної підтримки; виконання Урядом України загальних умов програми (належний розвиток: системи державних закупівель, системи державних фінансів та у цілому секторі реалізації програми); підготовка галузевим Міністерством квартальних та річного звітів щодо виконання індикаторів; схвалення річного звіту на засіданні Cпільної групи моніторингу виконання індикаторів; запит Міністерства фінансів до Представництва Європейського Cоюзу в Україні щодо надання чергового траншу.

Слайд 12

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XI. ПРОГРАМИ НА ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ: На сьогодні між Урядом України та Європейським Союзом укладено шість Угод про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки, загальним бюджет у розмірі 344 млн. євро, у таких сферах: 1) енергетики; 2) енергоефективності та відновлювальних джерел енергії; 3) усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС; 4) транспорту; 5) екології та охорони довкілля; 6) управління кордоном.

Слайд 13

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XII. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОТРИМАНІ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: На даний час, в рамках виконання Угод про фінансування Урядом України отримано від ЄС 199,009 млн. євро, з яких: 68,140 млн. євро в рамках програми у сфері енергетики; 46,6 млн. євро в рамках програми у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; 17,769 млн. євро в рамках програми у сфері усунення технічних бар'єрів у торгівлі; 26,5 млн. євро в рамках програми у сфері транспорту; 20 млн. євро в рамках програми у сфері охорони довкілля; 20 млн. євро в рамках програми у сфері управління кордоном.

Слайд 14

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XIII. ОЧІКУВАНІ У 2014 РОЦІ РЕСУРСИ: У 2014 році очікується отримання коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, орієнтовною сумою до 84,8 млн. євро, в рамках діючих Угод про фінансування програм підтримки реалізації державної політики у сферах: 1) усунення технічних бар’єрів у торгівлі; 2) транспорту; 3) охорони довкілля; 4) управління кордоном.

Слайд 15

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХІV. НОВІ ПРОГРАМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ ЄС У 2012 році Урядом України погоджено з Європейською Стороною та заплановано до підписання впродовж 2013 року трьох нових програм секторальної бюджетної підтримки, загальним бюджетом у розмірі до 165 млн. євро, у сферах: торгівлі; охорони навколишнього природного середовища; регіонального розвитку.

Слайд 16

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки Сума коштів: 82 млн. євро. Перший транш – 40 млн. євро (І частина отримана: 23 млн. євро у 2008 році; ІІ частина: 17 млн. євро – у 2009 році); Другий транш – 42 млн. євро у 2012 році (отримано 28,14 млн. євро у 2012 році). Термін реалізації програми: 29.09.2008–29.09.2012 (основний етап: здійснення виплат); 30.09.2011–29.09.2014 (завершальний етап: здійснення перевірок). Загальна мета програми: фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України з виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р. XV. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ” 1. ЗАГАЛЬНЕ

Слайд 17

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XV. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”. 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ угода про фінансування програми “Підтримка виконання енергетичної стратегії України”, укладена між Урядом України та ЄС 29.09.2008 (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2011 № 739 “Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 № 588 “Деякі питання використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 №159 “Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року ”.

Слайд 18

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XV. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”. 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ: Міністерство енергетики та вугільної промисловості; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів; Національна комісія регулювання електроенергетики; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження; НАК “Нафтогаз України”.

Слайд 19

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XV. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”. 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ): будівництво та реконструкцію енергетичних об'єктів або їх частин, зокрема: гідроакумулюючих електростанцій, зазначених у плані заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 липня 2006 р. № 436; ліній електропередачі і підстанцій з формування південної транзитної магістралі напругою 750 кВ, в тому числі об'єкта "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ", передбачених Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145.

Слайд 20

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XV. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”. 5. НАПРЯМИ СПРЯМУВАННЯ ОТРИМАНИХ КОШТІВ: Міненерговугілля забезпечило використання коштів отриманих в рамках Програми відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у держаному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженому постановою КМУ від 13.07.2011 № 739, зокрема профінансовано такі проекти, як: «Будівництво першої черги Дніпровської ГАЕС в складі 3-х гідроагрегатів»; «Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з підстанцією 750 кВ «Каховська» та заходами повітряних ліній 330 кВ»

Слайд 21

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІ. “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ” ЗАГАЛЬНЕ Сума коштів: 63 млн. євро. Перший транш – 31 млн. євро у 2010 році (отримано 31 млн. євро у 2011 році); Другий транш – до 16 млн. євро у 2011 році (отримано 10 млн. євро у 2013 році); Третій транш – до 16 млн. євро у 2012 році (отримано 5,6 млн. євро у 2013 році); Термін реалізації програми: 21.12.2009 – 21.12.2012 (основний етап: здійснення виплат); 22.12.2013 – 21.12.2015 (завершальний етап: здійснення перевірок).  Загальна мета програми: фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України з виконання положень стосовно енергоефективності, що містяться у Меморандумі між Україною та ЄС про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі та Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р.

Слайд 22

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІ. “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ” 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ угода про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії”, укладена між Урядом України та ЄС 21.12.2009; постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”; постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №615 “Деякі питання використання у 2012 році коштів, у сфері енергоефективності та енергоезбереження”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 №158 “Деякі питання використання у 2013 році коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”

Слайд 23

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІ. “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ” 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ Учасники програми: Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів; Міністерство енергетики та вугільної промисловості; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів; Національна комісія регулювання електроенергетики.

Слайд 24

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІ. “ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ:   Поточні (заплановані) напрями використання коштів: здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243.

Слайд 25

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХVІІ. “СПРИЯННЯ ВЗАЄМНІЙ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС” 1. ЗАГАЛЬНЕ Сума коштів: 39 млн. євро. Перший транш – 12 млн. євро у 2010 році (отримано 12 млн. євро у 2010 році); Другий транш – до 10 млн. євро у 2012 році (отримано 5,769 млн. євро у 2013 році); Третій транш – до 9 млн. євро у 2013 році (відтерміновано); Четвертий транш – до 8 млн. євро у 2014 році . Термін реалізації програми: 21.12.2009 – 21.12.2014 (основний етап: здійснення виплат); 22.12.2014 – 21.12.2016 (завершальний етап: здійснення перевірок). Загальна мета програми: фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України у реалізації політики, спрямованої на усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом та поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Слайд 26

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХVІІ. “СПРИЯННЯ ВЗАЄМНІЙ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС” 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Угода про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”, укладена між Урядом України та ЄС 21.12.2009; постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №888 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”; постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №668 “Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 №624 “Деякі питання використання у 2012 році коштів у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології , сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю”.

Слайд 27

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХVІІ. “СПРИЯННЯ ВЗАЄМНІЙ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС” 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів; Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном; Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів; Національне агентство з акредитації України.

Слайд 28

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХVІІ. “СПРИЯННЯ ВЗАЄМНІЙ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ): оновлення і модернізацію засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій; підготовку та проведення акредитації калібрувальних лабораторій; забезпечення участі у міжнародних та європейських звіреннях державних еталонів та випробувальних лабораторій у кругових порівняльних випробуваннях на міжнародному та європейському рівні; реформування системи технічного регулювання згідно з вимогами ЄС та СОТ; перегляд стандартів колишнього СРСР та у разі потреби розроблення нових стандартів; створення повнотекстової електронної бази національних стандартів та забезпечення доступу до неї; гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами; розроблення технічних регламентів з урахуванням положень директив і регламентів ЄС; створення національної інформаційної системи ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик; модернізацію інформаційної системи Національного агентства з акредитації та забезпечення його участі у роботі Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної організації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації.

Слайд 29

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІІI. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ” 1. ЗАГАЛЬНЕ Сума коштів: 35 млн. євро. Перший транш – 15 млн. євро у 2011 році (отримано 15 млн. євро у 2013 році); Другий транш – до 10 млн. євро у 2012 році (отримано 5 млн. євро у 2013 році); Третій транш – до 10 млн. євро в 2013 році (відтерміновано). Термін реалізації програми: 27.12.2010 – 26.12.2013 (основний етап: здійснення виплат); 27.12.2013 – 26.12.2015 (завершальний етап: здійснення перевірок). Загальна мета програми: підтримка у реалізації життєздатної екологічної стратегії України відповідно до норм ЄС та пріоритетів, погоджених В Рамках Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

Слайд 30

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІІI. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ” 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Угода про фінансування програми “Підтримка реалізації стратегії національної екологічної політики”, укладена між Урядом України та ЄС 27.12.2010; постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 №877 “Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України”; постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №411 “Деякі питання використання у 2012 році коштів для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища”;

Слайд 31

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІІI. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ” 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ: Міністерство екології та природних ресурсів; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів;

Слайд 32

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки XVІІI. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ): здійснення заходів, визначених Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577, зокрема: реалізацію екологічної політики на секторальному та регіональному рівні; наближення природоохоронного законодавства до європейського; спрощення та забезпечення прозорості дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; посилення здатності щодо проведення екологічного моніторингу з метою щорічного аналізу успішності реалізації стратегії та Національного плану дій; забезпечення доступу до екологічної інформації, підвищення екологічної освіти та сприяння участі громадськості у прийнятті управлінських рішень; проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища; забезпечення раціонального використання і зберігання побутових і відходів виробництва; охорону і раціональне використання природних рослинних та ресурсів тваринного світу; охорону і раціональне використання водних ресурсів; збереження природно-заповідного фонду; охорону атмосферного повітря; .

Слайд 33

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХІХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ” ЗАГАЛЬНЕ Сума коштів: 35 млн. євро. Перший транш – 12 млн. євро у 2011 році (отримано 12 млн. євро у 2013 році); Другий транш – до 17 млн. євро у 2012 році (отримано 14,5 млн. євро у 2013 році); Третій транш – до 18 млн. євро у 2013 році (відтерміновано); Четвертий транш – до 18 млн. євро у 2014 році. Термін реалізації програми: 27.12.2010 – 26.12.2014 (основний етап: здійснення виплат); 27.12.2014 – 26.12.2016 (завершальний етап: здійснення перевірок). Загальна мета програми: Підтримка впровадження транспортної стратегії України відповідно до норм ЄС та пріоритетів, погоджених в рамках Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

Слайд 34

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХІХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ” 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Угода про фінансування програми “Підтримка впровадження транспортної стратегії України”, укладена між Урядом України та ЄС 27.12.2010; постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №914 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка впровадження транспортної стратегії України”; постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №410 “Деякі питання використання у 2012 році коштів для здійснення заходів щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту”;

Слайд 35

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХІХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ” 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ: Міністерство інфраструктури; Міністерство внутрішніх справ Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів;

Слайд 36

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХІХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ): проведення інституційних реформ та підвищення рівня безпеки у сфері транспорту; розвиток транспортної інфраструктури; адаптацію національного законодавства до acquis communautaire, у тому числі директив Ради ЄС та Європейського парламенту у сфері транспорту.

Слайд 37

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 1. ЗАГАЛЬНЕ Сума коштів: 60 млн. євро. Перший транш – 20 млн. євро у 2011 році (отримано 20 млн. євро у 2013 році); Другий транш – до 22 млн. євро у 2013 році (відтерміновано); Третій транш – до 18 млн. євро в 2014 році. Термін реалізації програми: 31.10.2011 – 30.10.2015 (основний етап: здійснення виплат); 31.10.2015 – 30.10.2017 (завершальний етап: здійснення перевірок). Загальна мета програми: підтримка зусиль Уряду України у досягненні оптимального балансу між безпекою кордонів та сприянням законному переміщенню осіб і товарів через кордон згідно стандартів ЄС.

Слайд 38

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 2. ПОТОЧНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Угода між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" від 31.10.2011; постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 №923 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка секторальної політики управління кодоном в Україні”.

Слайд 39

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 3. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ: Адміністрація Державної прикордонної служби; Міністерство доходів і зборів; Міністерство внутрішніх справ; Державна міграційна служба; Міністерство закордонних справ; Міністерство інфраструктури; Міністерство юстиції; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство фінансів;

Слайд 40

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБОЮ (ЗГІДНО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ): 1) виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 2-р; 2) впровадження в органах Держприкордонслужби ефективної системи управління на основі оцінки ризиків у сфері управління кордоном шляхом постачання та встановлення спеціалізованих автоматизованих робочих місць в органах та підрозділах охорони кордону; 3) створення міжвідомчої телекомунікаційної мережі для Держприкордонслужби та Міндоходів, шляхом постачання та встановлення серверного, мережевого, комп’ютерного обладнання, засобів зв’язку та телекомунікації, загального та спеціального програмного забезпечення; 4) покращення умов в пунктах тимчасового тримання нелегальних мігрантів, шляхом проведення їх реконструкції, капітального ремонту, постачання побутових приладів; 5) ефективне впровадження комплексних антикорупційних заходів, що охоплюють такі напрямки, як профілактика та переслідування, шляхом постачання спеціальних технічних засобів, комп’ютерного та мережевого обладнання, фото-відео документування; 6) врегулювання механізму передачі інформації про заявників на отримання віз для в’їзду в Україну від МЗС до Адміністрації Держприкордонслужби, МВС та інших правоохоронних органів; 7) запровадження, згідно з практикою держав – членів ЄС, механізму перевірки заявників на отримання віз для в’їзду на територію України за базами даних правоохоронних органів України щодо відсутності підстав для відмови у видачі візи, а також механізму збирання біометричних даних заявників на отримання віз; 8) постачання і оплату: засобів автоматизації прикордонного контролю, приладів перевірки документів з функцією біометричного контролю, оснащення пунктів пропуску, обладнання з огляду транспортних засобів, виявлення незаконних мігрантів, схованок, тайників; засобів реагування (патрульних і спеціальних автомобілів, квадрациклів, снігоходів), засобів спостереження та дистанційного контролю за кордоном України.

Слайд 41

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МЗС (ЗГІДНО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ): створення інформаційно-телекомунікаційної системи та єдиної бази даних про оформлення та видачу віз для в’їзду на територію України іноземцям та особам без громадянства та фіксуванням біометричних даних, що буде введена в дію з початку функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства; придбання обладнання для забезпечення синхронного перекладу, портативної оргтехніки, технічного обладнання, систем дистанційної присутності при організації відео-конференцій та облаштування приміщення для цих систем для забезпечення процесу демаркації державного кордону України з сусідніми державами;

Слайд 42

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖМИТСЛУЖБОЮ (ЗГІДНО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ): 1) придбання обладнання для: забезпечення надійного функціонування базових інформаційних систем Міндоходів в умовах збільшення обсягів електронного декларування; центрів обробки даних, з метою безперебійного здійснення митних процедур, в тому числі електронного декларування; вдосконалення автоматизованих робочих місць співробітників Міндоходів з метою здійснення електронного декларування; впровадження процедури обміну інформацією TIR-EPD з метою розвитку системи управління ризиками; 2) придбання телекомунікаційного обладнання для забезпечення електронного декларування та взаємодії між суб’єктами управління кордонами;

Слайд 43

Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації програм секторальної бюджетної підтримки ХХ. ПРОГРАМА “ПІДТРИМКА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КОРДОНОМ В УКРАЇНІ” 4. ПОТОЧНІ (ЗАПЛАНОВАНІ) НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДМС (ЗГІДНО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ): 1) придбання обладнання для: створення єдиної національної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами; організації каналів зв’язку з територіальними підрозділами ДМС та МВС; 2) доукомплектацію територіальних підрозділів ДМС автоматизованими робочими місцями для видачі паспортів; 3) створення підсистем “Біженці” та “Іноземці”; 4) завершення будівництва Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської обл.;

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне