X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
САМООСВІТА ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ

Завантажити презентацію

САМООСВІТА ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Токмацький міський відділ освіти САМООСВІТА ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ З досвіду роботи методичного об’єднання шкільних бібліотекарів міста Токмака Запорізької області Практичний посібник Токмак 2012

Слайд 4

Упорядник: Г. В. Симоненко – керівник методичного об’єднання шкільних бібліотекарів міста Токмака Самоосвіта бібліотекаря – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. У посібнику представлений досвід роботи методичного об’єднання шкільних бібліотекарів міста Токмака Запорізької області з питання “Самоосвіта шкільного бібліотекаря”. Відображені напрями, форми і види, джерела та результати самоосвіти бібліотекарів. Посібник доповнений творчими доробками бібліотекарів. Посібник призначений шкільним бібліотекарям, методистам з бібліотечних фондів.

Слайд 5

Вступ Бібліотеки освітянської галузі є одними з головних чинників інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики та підвищення фахової майстерності. Шкільні бібліотеки працюють в режимі стабільного функціонування, здійснюють пошук шляхів оновлення змісту і форм бібліотечної роботи. Сучасна шкільна бібліотека є невід’ємною ланкою навчально-виховного процесу, а робота бібліотекаря стає дедалі складнішою і водночас – більш творчою. У місті Токмаку функціонують 8 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких працює 8 бібліотекарів. З них працюють: на 1 ставку - 4 бібліотекарі; на 0,5 ставки – 3 бібліотекарі; на 0,1 ставки – 1 бібліотекар. Освіта: вища бібліотечна – 2; вища педагогічна – 3; середня спеціальна – 3. Стаж бібліотечної роботи: до 5 років – 2; від 5 до 10 років – 1; від 25 до 30 років -2; від 30 і більше років – 3. Бібліотекар в сучасній школі покликаний бути носієм загальнолюдських цінностей, мати високу загальну та професійну культуру і водночас досконало володіти інноваційними бібліотечними та інформаційними технологіями. Навколо нас все змінилося, в тому числі і сам інформаційно-освітній простір, і, найголовніше, змінилися наші користувачі, їхні запити і вимоги. Щоб успівати за цими процесами, для бібліотекаря виникає необхідність постійно вчитися. Діяльність з самоосвіти починається з діагностики власних утруднень, проблем. Проведення діагностування власної професійної підготовки та спонукання до самооцінки та самоаналізу власних можливостей, якостей, результатів професійної діяльності – основна умова ефективної самоосвіти.

Слайд 6

Проблеми, які виникають у роботі шкільних бібліотек, ефективно вирішуються методичним об’єднанням шкільних бібліотекарів. Основні завдання, які ставить перед собою методичне об’єднання - це: створити систему роботи шкільних бібліотекарів щодо впровадження інноваційних технологій; стимулювати ініціативи та творчість бібліотекарів та активізувати їх діяльність; розвивати світогляд, професійні і морально-особистісні риси шляхом самоосвіти й самовдосконалення. Саме тому міське методичне об’єднання працює над проблемною темою «Впровадження інноваційних технологій в практику роботи шкільної бібліотеки». На базі шкільних бібліотек проводяться: семінари-практикуми «ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»; круглі столи «Діагностика в роботі шкільного бібліотекаря», «Інтерактивні методи формування бібліотечно-бібліографічної грамотності школярів»; майстер-класи «Впровадження Інтернет технологій в практику роботи шкільної бібліотеки»; бібліомости «Бібліотечні інновації». Бібліотекарі розробляють власні проекти: «Бібліотека майбутнього», «Сучасний читач і бібліотека», «Вивчай і знай свій рідний край». По кожній темі засідання методоб’єднання розробляються методичні рекомендації для бібліотекарів у вигляді пам’яток: «Планування роботи шкільної бібліотеки», «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки», «Інтернет технології в роботі шкільної бібліотеки», «Діти в Інтернеті», «Бібліотечне краєзнавство», «Книжкова виставка: новітні технології». Більшість шкільних бібліотекарів нашого міста систематично підвищує фахову кваліфікацію на курсах при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Під час курсового підвищення кваліфікації у полі особливої уваги є питання професійного зростання бібліотекарів, науково-методичний супровід їх діяльності, їх професійне зростання.

Слайд 7

Поступово протягом останніх п’яти років сформувалася система цілеспрямованого навчання бібліотекарів закладів освіти області, яка складається з взаємопов’язаних циклів та включає як теоретичну складову, так і практичну. Разом з тим, спостерігається підвищення професійної майстерності зростання творчої ініціативи та результативності участі бібліотекарів області у Всеукраїнських та обласних конкурсах фахової майстерності «Шкільна бібліотека» та Всеукраїнській акції «Живи, книго!». Інформаційно-комунікаційні технології значно розширюють перелік тем для роботи бібліотекаря в процесі самоосвіти. Ідеальний варіант – якщо у бібліотекаря є можливість користуватися інформацією мережі Інтернет. Інтернет – універсальне і саме дешеве джерело інформації. Одним з найбільш перспективних напрямків бібліотечної роботи є мережеві технології Веб 2.0 – соціальні мережеві сервіси, які розвиваються на принципах доступності, відкритості, інтерактивності, взаємодії і дозволяють користувачеві реалізувати свій творчий і соціальний потенціал. У програму підвищення кваліфікації бібліотечних працівників при ЗОІППО введено курс «Використання комп’ютерних технологій в освітянських бібліотеках», де вчаться працювати з бібліотечними програмами і пізнають технічні можливості комп’ютера. Всі бібліотекарі міста пройшли курси «Основи ІКТ за програмою «Партнерство у навчанні». Бібліотекарі ЗОШ № 5, 11, 12 навчалися на курсах за програмою «Intel «Навчання для майбутнього» та пройшли тренінг «Мережеві технології Веб 2.0». З набутими знаннями ділилися з колегами. В результаті чого всі бібліотекарі зареєстровані на порталі ЗапоВікі та приймають участь у віртуальному методичному об’єднанні шкільних бібліотекарів області. На базі ЗОІППО функціонує постійно діючий консультпункт, де проводиться навчально-методичне консультування та надання за запитами сервісних послуг методичним та бібліотечним працівникам області. На допомогу підвищення фахового рівня методистів з бібліотечних фондів працює обласна творча група по темі «Організаційно-методичне забезпечення діяльності методиста з бібліотечних фондів».

Слайд 8

Високого рівня роботи досягає керівник методичного об’єднання бібліотекарів шляхом підвищення своєї професійної майстерності на курсах «Основи ІКТ» за програмою «Партнерство у навчанні» та «Іntel – навчання для майбутнього». Відвідуючи обласні семінари за темами «Бібліотечний опис документів за новими стандартами», «Інтернет технології в діяльності бібліотекаря», ділиться своїми знаннями і досвідом з бібліотекарями загальноосвітніх шкіл міста Токмака. Для підвищення фахового рівня бібліотекарів проводяться семінари «Інформаційна культура особистості в умовах інформатизації суспільства», круглі столи «Інтерактивні технології масових послуг читачам у шкільній бібліотеці», методичні дні «Використання нових інформаційних технологій в роботі шкільної бібліотеки», індивідуальні консультації шкільним бібліотекарям з актуальних питань бібліотечної роботи, проводяться засідання творчої групи шкільних бібліотекарів; у засобах масової інформації «Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотекар», «Наше місто Токмак» оприлюднюється інноваційний досвід роботи. Використовуючи комп’ютерні технології, бібліотекарі працюють над створенням електронних баз даних, ефективно рекламують книжковий фонд бібліотек. Для привернення уваги читачів до книги, читання, постійно готуються презентації найбільш цікавих книг, видаються тематичні ілюстративно-анотовані списки літератури, експрес-інформації, інформаційні бюлетені, буклети, закладки для всіх вікових категорій читачів. Надається перевага інтерактивним формам масової роботи, в ході яких користувачі бібліотеки можуть максимально розкрити свої знання, творчі задатки, читацьку ерудицію. Серед них: книжкові ярмарки, дискусії, турніри ерудитів, інтелектуальні ігри, поетичні вернісажі та інші цікаві заходи. Високого рівня роботи бібліотекарі досягають шляхом постійного підвищення своєї професійної майстерності. Майстерність не має меж, тому процес професійного зростання є відкритим і відбувається під впливом соціальних умов, практичної діяльності та власної активності бібліотекарів. Поступово відходить у минуле імідж бібліотеки як сховища документів на паперових носіях, все більше зростають потреби у використанні електронних ресурсів. Використання найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах діяльності бібліотеки дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень. Тому найголовніше завдання на найближчий час – перетворення в навчальних закладах міста шкільних бібліотек на медіатеки. ё1

Слайд 9

Слайд 10

ПРОФЕСІЙНИЙ (бібліотечна справа) ПЕДАГОГІЧНИЙ (орієнтоване на учнів та вчителів) МЕТОДИЧНИЙ (бібліотечні технології, форми, методи і прийоми діяльності) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ (імідж бібліотеки і бібліотекаря, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості…) ПРАВОВИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ІНТЕРЕСИ і ХОБІ

Слайд 11

ДЖЕРЕЛА САМООСВІТИ Література Газети, журнали Інтернет Теле бачення Відео, аудіо інформація Курси підвищення кваліфікації Дистанційне навчання Методичні об’єднання, семінари, заходи з обміну досвідом Майстер-класи Екскурсії, подорожі, виставки, театри…

Слайд 12

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Слайд 13

М Е Т А Сприяння підвищенню професійної майстерності, культури і творчого зростання бібліотечних працівників. Завдання: Забезпечити ефективність діяльності шкільних бібліотек, високу якість бібліотечного обслуговування вчителів та учнів. Організувати роботу щодо узагальнення, популяризації та впровадження в практику діяльності передового бібліотечного досвіду. Творче кредо Ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, - що може бути достойнішим?

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Ковалько Тамара Макарівна Посада – методист міського відділу освіти; Дата народження – 09 листопада 1944 року; Освіта – вища, у 1966 р. закінчила Горлівський педагогічний інститут іноземних мов; Додаткова освіта – курси “ Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” -2010 р. Стаж роботи – 50 років, з них 33 – на посаді методиста; Курсова перепідготовка – 2011 р., ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 17

ПРОБЛЕМНА ТЕМА МЕТА – систематичне підвищення бібліотекарем свого професійного рівня. ЗАВДАННЯ: підвищити рівень науково-теоретичної підготовки і майстерності бібліотекаря; оволодіти новими формами, методами і прийомами бібліотечної діяльності; вивчати та впроваджувати в практику перспективний бібліотечний досвід, сучасні досягнення та інноваційні бібліотечні технології. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН САМООСВІТИ БІБЛІОТЕКАРЯ Назва теми; Цілі і завдання; Передбачуваний результат; Етапи роботи; Термін виконання кожного етапу; Дії та заходи, що проводяться в процесі роботи над темою; Спосіб демонстрації результату виконаної роботи; Форма звіту за виконану роботу; Створення портфоліо бібліотекаря.

Слайд 18

Слайд 19

Наради, семінари, творчі дискусії… Навчальний рік розпочинаємо з ПЛАНУВАННЯ Семінар-практикум «ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.» Майстер-клас «Впровадження Інтернет технологій в практику роботи шкільної бібліотеки» Обмін досвідом роботи «Бібліотечні інновації»

Слайд 20

Симоненко Галина Вікторівна Посада, школа - провідний бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5; Дата народження – 07 лютого 1961 року; Освіта – вища, у 1988 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука; Додаткова освіта – курси “Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” та “Іntel – навчання для майбутнього” – 2007 р.; тренінг “Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів предметників м. Токмака”-2011 р. Стаж роботи – 33 роки, з них 25 років працюю в бібліотеці ЗОШ № 5; З 2000 року – керівник міського методоб’єднання шкільних бібліотекарів; Курсова перепідготовка – 2012 р., ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 21

Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, в бібліотеці: створені - База даних підручників; - База даних нових надходжень; - Електронні картотеки; - Блог в мережі Інтернет. ефективність - Щорічний інформаційний бюлетень – 4 випуски; - Експрес-інформації – 32 випуски; - Інформаційно-рекомендаційні буклети – 6; - Презентації книг – 30; - Календарі: “Письменники-ювіляри”, “Книги-ювіляри”; - Тематичні списки літератури – 12; - Дитячі книжки саморобки – 10. Застосовуються інтерактивні форми роботи з читачами - Інформаційно-пізнавальний проект “Сучасний читач і бібліотека”–10 кл.; - Конкурс творчих робіт “Книги – віконце у світ” – 8-9 кл.; Конкурс на кращу презентацію “Книга-ювіляр 2012року” – 11 кл.; - Турнір ерудитів “Кращий читач року” – 6-7 кл. видаються За 3 останні роки збільшились: Середня відвідуванісь на 1,6%; Середня читаність на 1,9%.

Слайд 22

Кійко Тетяна Миколаївна Посада, школа - провідний бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; Дата народження – 09 жовтня 1958 року; Освіта – вища, у 1981 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука; Додаткова освіта - курси “Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” -2008 рік; Стаж роботи – 27 років, з них 26 років працюю в бібліотеці ЗОШ № 1; Курсова перепідготовка – 2008 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 23

Заходи по реалізації проблемної теми: Літературна вітальня “Слово” Проект “Шкільна бібліотека – інформаційно-методичний центр – медіатека” Цикл пам’яток, рекомендаційних списків літератури “Самоосвітній навігатор” Соціологічне дослідження “Місце книги в житті сучасної людини” ЕФЕКТИВНІСТЬ Перше місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу “Кращий читач 2011року”

Слайд 24

Шевченко Валентина Василівна Посада, школа - бібліотекар спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. О. М. Кота; Дата народження – 14 серпня 1955 року; Освіта – середня спеціальна, у 1974 році закінчила Мелітопольське культосвітнє училище; Додаткова освіта - курси “Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” Стаж роботи – 40 років, з них 27 років - в бібліотеці ЗОШ № 2; Курсова перепідготовка – 2007 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 25

За останні 3 роки збільшились: Середня відвідуванісь на 1,1%; Середня читаність на 1,3%. ЕФЕКТИВНІСТЬ Урок-роздум “Книга і бібліотека” Інформаційна панорама “Я пізнаю світ” Літературно-ігровий колаж “Українські письменники – дітям”

Слайд 26

Солоннікова Тетяна Олександрівна Посада, школа - бібліотекар ЗОШ І-ІІ ступенів № 4 ім. В. Н. Нерез; Дата народження – 15 квітня 1955 року; Освіта – середня спеціальна, у 1988 р. закінчила Мелітопольське культосвітнє училище; Додаткова освіта – курси “Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” - 2009 р. Стаж роботи – 40 років, з них 35 років працюю в бібліотеці ЗОШ № 4; Курсова перепідготовка – 2009 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 27

Проект “Вивчай і знай свій рідний край” Пошуково-дослідницький клуб “Пошук” Шкільний музей Слави керівник: Солоннікова Т. О. Пошукова експедиція “Молодь сторінками історії” Родинний літопис “Моя родина – історії краплина” ЕФЕКТИВНІСТЬ Диплом Міністерства освіти і науки України про присвоєння звання “Зразковий музей” ( наказ від 25.07.2008 р. за № 687)

Слайд 28

Бездєнєжна Наталія Іванівна Посада, школа - бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6; Дата народження – 19 квітня 1952 року; Освіта – середня спеціальна, у 1993 р. закінчила Мелітопольське училище культури; Стаж роботи – 38 років, з них 28 років - в бібліотеці ЗОШ № 6; Курсова перепідготовка – 1987 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 29

Масово-ігрові форми роботи з читачами: Ігрова екскурсія “Чомусик у Країні Енциклопедій” (1-4 кл.) Літературний ярмарок “Чудо-дерево Корнія Чуковського” (3-4 кл.) Літературний аукціон “Байка – джерело мудрості” (5 кл.) Літературний конкурс “Кращий читач року” (6-7 кл.) Пізнавально-ігровий колаж “Дивосвіт навколо нас” (7 кл.) Ерудит-шоу “Світ твоїх захоплень” (8-9 кл.) Бенефіс читача “Що ми читали, про що ми дізнались” (10-11 кл.) ЕФЕКТИВНІСТЬ За останні 3 роки збільшились: Середня відвідуванісь на 1,1%; Середня читаність на 1,1%.

Слайд 30

Ганус Валентина Іванівна Посада, школа - бібліотекар ЗОШ І-ІІ ступенів № 10; Дата народження – 08 січня 1951 року; Освіта – вища, у 1972р. закінчила Мелітопольський педагогічний інститут; Додаткова освіта - курси “Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” - 2010 рік; Стаж роботи – 44 роки, з них 4 роки - в бібліотеці ЗОШ № 10; Курсова перепідготовка – 2011 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 31

При бібліотеці працює гурток “Волонтер” Заняття учасників гуртка ЕФЕКТИВНІСТЬ - Всі учні школи – читачі бібліотеки. - Рівень вихованості учнів підвищився на 3,2% Урок доброти “Красиві слова та красиві вчинки” Твір-роздум “Добро починається з мене…”

Слайд 32

Гаряга Лілія Іванівна Посада, школа - бібліотекар НВК: “ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів № 11”; Дата народження – 13 лютого 1973 року; Освіта – вища, у 1994 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут; у 1996 р. – Запорізький державний університет; Додаткова освіта – курси “Іntel – навчання для майбутнього” – 2009 р.; тренінг “Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів предметників м. Токмака” - 2012 р. Стаж роботи – 18 років, з них 4 роки - в бібліотеці ЗОШ № 11; Курсова перепідготовка – 2012 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 33

Систематичне навчання дітей сучасним інформаційним технологіям. Проект “Сучасний учень в інформаційному просторі” (6-7 кл.) Картотека електронних посилань “Корисні сайти для дітей” Бібліографічний турнір “Інформаційний ерудит” (8-9 кл.) Інформаційно-пізнавальний куточок “Дивлюсь. Дивуюсь. Дізнаюсь” створена розроблений проводиться проведений оформлений ефективність 1 місце в міському етапі конкурсу “Моя перша книга”.

Слайд 34

Мовчан Наталія Іванівна Посада, школа - бібліотекар ЗОШ І-ІІ ступенів № 12; Дата народження – 28 квітня 1975 року; Освіта – вища, у 2011 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького; Додаткова освіта – курси “Іntel – навчання для майбутнього” – 2008 р.; тренінг “Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів предметників м. Токмака”-2012 р. Стаж роботи – 16 років, з них 9 років - в бібліотеці ЗОШ № 12; Курсова перепідготовка – 2011 рік, ЗОІППО. ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Слайд 35

Складено добірку корисних посилань сайтів для школярів Проведено цикл бесід та бібліотечних уроків з учнями щодо безпечної роботи в Інтернеті Конкурс презентацій « Моя улюблена книжка » Свято « Ми помандруємо чарівним світом Казки » ЕФЕКТИВНІСТЬ Підвищився рівень умінь і навичок учнів користуватися сучасними джерелами інформації.

Слайд 36

Слайд 37

Безперервна освіта шкільних бібліотекарів [Текст] // Шкільна бібліотека як інформаційний соціокультурний центр : навчально-методичний посібник / уклад. О. Є. Матвійчук. – К., 2008. – С. 118 – 131. Запорожець, О. О. Система самоосвітньої роботи шкільного бібліотекаря [Текст] / О. О. Запорожець // Шкільний бібліотекар. – 2011. - № 3. – С.3 – 5. Коленко, Т. А. Портфоліо шкільного бібліотекаря [Текст] : методичні рекомендації з підготовки шкільних бібліотек до атестаційної експертизи / Т. А. Коленко // Шкільна бібліотека. – 2011. - № 4. – С. 68 – 69. Самообразование библиотекаря: направления, методы и формы [Электронный ресурс] : методические рекомендации в помощь библиотекарю образовательного учреждения. – Режим доступа : http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nvobrazovanie.ru%2Fdata%2FFile%2FVMO%2FBiblioteka%2FMaterialRMO%2FSamoobrazovanie%2520bibliotekarya_%2520Napravleniya%2C%2520metodi%2520i%2520formi.doc&ei=1gOpTvOVBI6U8gPzpYD1Cw&usg=AFQjCNHw0s4kRZXCF4CfvjZSMbcAnauS9w&cad=rjt . – Название с экрана.

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

СУЧАСНИЙ  ЧИТАЧ  І  БІБЛІОТЕКА  ПРОЕКТ Керівник проекту:  бібліотекар ЗОШ № 5 Симоненко Галина Вікторівна. Читання – це найважливіший інструмент навчання та джерело багатого духовного життя. В. Сухомлинський     Учасники проекту: учні 10 класу. Тип проекту: інформаційно-пізнавальний проект. Мета й завдання проекту: сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку, багатство та розмаїття її книжкового світу; допомогти учням зрозуміти значення книги в житті людини; зацікавити учнів читанням, як захоплюючим процесом поповнення знань; розвивати навички самостійної роботи з книгою; довести необхідність культури розумової праці, культури читання. Ключове питання:  Чи вміємо ми читати? Тематичні питання: 1. Читання - це творчість? 2. Чи потрібно читати все і про все? 3. Чи необхідне попереднє ознайомлення з книгою перед початком читання? 4. Чи ефективне читання без мислення і уяви? 5. Книга і комп'ютер: союз чи конкуренція? 6. Начитана людина - це культурна людина?

Слайд 41

Актуальність: Час  формує нове покоління читачів. Потік інформації дуже великий і стрімкий. Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Необхідно навчити школярів здобувати й обробляти інформацію, оцінювати її.  А це, у свою чергу, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти й самоосвіти, безперервною навичкою навчання людини протягом усього життя. Процес читання – творчий процес, в якому читач – не пасивний споглядач, він по-своєму інтерпретує написаний текст згідно зі своїм світосприйманням, знаннями, переживаннями. Читацька культура є складовою загальної культури особистості. Адже сформовані читацькі вміння – запорука читацької компетентності. Основним завданням шкільної бібліотеки є виховання культури читання, а отже, і підвищення рівня читацької компетентності. Проблема читання залишається актуальною і саме тому учням 10 класу було запропоновано прийняти участь в розробці  інформаційно-пізнавального проекту «Сучасний читач і бібліотека». Термін дії проекту:  жовтень – листопад 2011 року. План реалізації проекту: Скласти перелік питань для розкриття теми проекту. Організація груп і розподіл завдань між групами. Визначення джерел інформації, її збирання. Аналіз і систематизація одержаної інформації. Оформлення результатів у друкованому вигляді. Проведення презентацій робіт творчих груп. Загальне обговорення результатів проекту.

Слайд 42

Етапи та терміни реалізації проекту № п/п Зміст роботи Хто залучається Термін виконання   І етап. Організаційний   10.10-20.10.2011 1 Опрацювання літератури з даної проблеми. Бібліотекар 10.10. - 14.10. 2 Скласти перелік питань для розкриття теми проекту. Бібліотекар 17.10. 3 Провести бібліотечне заняття «Інформаційна культура – складова культури особистості». Бібліотекар 18.10. 4 Організація груп і розподіл завдань між групами. Бібліотекар 18.10. 5 Зарезервувати час в комп′ютерному класі. Вчитель інформатики 19.10. 6 Випустити інформаційний бюлетень про роботу над проектом. Бібліотекар, творча група 19.10. 7 Призначити день захисту проекту. Заступник директора 20.10.   ІІ етап. Аналітичний   21.10. - 28.10. 1 Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті. Бібліотекар 21.10. 2 Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи. Бібліотекар 24.10. - 26.10. 3 Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту. Бібліотекар 27.10. 4 Організувати самостійну роботу учнів у проекті. Бібліотекар 28.10.

Слайд 43

  ІІІ етап. Практичний. Робота учнів у групах   31.10 - 20.11. 1 Розробити модель читання сучасного учня. 1 група   2 Проаналізувати моніторинг читання учнів  2 – 11 класів. 2 група   3 Провести соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка». 3 група   4 Прийняти участь в конкурсі творчих робіт «Книга пробуджує розум». 4 група   5 Підготувати і провести турнір ерудитів «Кращий читач року». 5 група     ІV етап. Презентаційний   21.11. - 28.11. 1 Аналіз, узагальнення та оформлення результатів. Учні 22.11. 2 Виготовлення дидактичних матеріалів(фотографії, малюнки, схеми, таблиці, графіки моніторингів, буклети). Учні 23.11. 3 Складання сценарію презентації. Учні 24.11. 3 Творчий звіт, презентація виконаних завдань. Учні 25.11 4 Захист проекту в цілому. Бібліотекар, керівники груп 28.11.   V етап. Підсумковий   28.11. - 30.11 1 Оцінювання якості проекту. Заступник директора  28.11.  2 Розробити рекомендації щодо поширення інноваційного досвіду творчої групи серед учнів школи. Бібліотекар 29.11. 3 Здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи бібліотеки по залученню учнів до читання. Бібліотекар, вчителі літератури 30.11.

Слайд 44

Очікувані результати: Підвищення рівня читацької культури. Набуття навичок самостійної роботи при читанні та при опрацюванні книги. Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Розвиток пізнавальних інтересів. Формування навичок мислення високого рівня. Виявлення читачів, здатних до творчої діяльності. Вдосконалення учнями навичок проектної роботи. Створення позитивного іміджу «Кращого читача школи». Параметри оцінювання проекту: Значущість і актуальність проблеми. Коректність методів дослідження й обробки даних. Активність кожного учасника. Колективний характер рішень. Характер спілкування, взаємодопомоги. Залучення знань з інших предметів. Уміння аргументувати свої висновки. Естетика оформлення результатів. Уміння відповідати на запитання опонентів. Лаконічність і аргументованість кожного висновку.

Слайд 45

Оцінка бібліотекарем Оцінка запрошеними на презентацію Самооцінка учнів проміжних та кінцевого результатів; вибору способів дослідження; риторичних умінь; значимості проектного дослідження. - уміння представити проект; - значимість проекту; - можливості співпраці; - ефективність. чого навчився; особистісний внесок; що вдалося (аргументація); що не вдалося (аргументація).   Оцінка проекту Протокол самооцінки учнем рівня самостійності своєї роботи № п/п Прізвище, ім’я учня Пошук і систематизація джерел інформації Виготовлення дидактичних матеріалів Творчий звіт, презентація виконаних завдань Самооцінка учнем своєї роботи в цілому 0 – 4 балів 0 – 4 балів 0 – 4 балів 0 – 12 балів 1 2 3 4 5

Слайд 46

Протокол оцінювання усних презентацій проекту Рейтинг учнів за підсумками роботи над проектом № п/п Прізвище, ім’я учня Оцінюється кожним членом журі під час усної презентації проекту Зазна чається відпові даль ним Оцінюється керівником проекту Якість змісту, чіткість викладу Стиль виступу, риторичні вміння Глибина розуміння (чіткі відповіді на запитання, грамотні висновки) Наявність наочності, її якість і доцільність використання Дотримання регламенту Преміальні бали опонентам за активність під час обговорення Підсумкова оцінка (сума балів) Підсумкова оцінка (сума балів) 0 -3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 -1; 0 0; +1 0 - 12 1 2 3 Рейтинг Прізвище, ім’я учня Підготовчо-дослідницька робота Робота в групі Творчий звіт про виконане завдання Усна презентація Самооцінка учнем своєї роботи в цілому Підсумкова оцінка (сума балів колонок 1, 2, 3, 4, 5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3

Слайд 47

Бібліотекар Співпраця Учні - Підвищення професійної майстерності. - Зацікавлення учнів роботою бібліотеки. - Посилення інтересу до читання. - Відчутність реальних результатів своєї праці. - Творча самореалізація. - Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні. - Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним. - Поглиблення змісту навчального матеріалу. - Розвиток креативних здібностей. - Творче застосування знань. - Уміння працювати в команді. - Підготовка до пошуково-дослідницької діяльності. Результати проектної діяльності як творчої співпраці бібліотекаря й учнів

Слайд 48

Набуття учнями знань і вмінь під час виконання проекту № п/п Зміст роботи Набуття знань і умінь 1 Модель читання сучасного учня. розвиток умінь і здатності шукати інформацію; оволодіння правилами культури читання. 2 Моніторинг читання учнів 2 – 11 класів. здобуття навичок роботи з документами; вдосконалення навичок складання табличних схем; набуття навичок робити висновки. 3 Соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка». розвиток комунікативних навичок; набуття навичок аналітичної роботи. 4 Конкурс творчих робіт «Книга пробуджує розум». вдосконалення навичок творчого мислення; розвиток естетичного смаку і здібностей; самовираження; самовдосконалення; уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 5 Турнір ерудитів «Кращий читач року». аналіз і систематизація відібраного матеріалу; уміння складати сценарій заходу; здатність вести діалог, дискусію, приймати рішення. 6 Творчий звіт, презентація виконаних завдань. розвиток творчих здібностей; розвиток ораторських здібностей; уміння давати оцінку власним діям, порівнювати план і результат, прогнозувати, робити висновки і узагальнення. 7 Захист проекту в цілому. розвиток умінь творчої співпраці; набуття досвіду культури спілкування; розвиток умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання опонентів; розвиток здатності бачити перспективу починань, колективно вирішувати справу; розвиток умінь використовувати набуті знання в практичній діяльності; отримання задоволення від результату праці.

Слайд 49

Джерела інформації: Жадько, Н. В. Проектное развитие библиотек [Текст] / Н. В. Жадько // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 15–17. Лященко, Г. Шкільна бібліотека. Інформаційний та виховний центр школи [Текст] / Галина Лященко ; упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). Проектна діяльність у школі [Текст] / упоряд. М. Голубенко . – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). Сікорська, Н. Д. Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних технологій [Текст] / Н. Д. Сікорська // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 11–14. Соколовська, В. В. Вплив читання на життя школяра : роздуми шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Соколовська / Шкільний бібліотекар. – 2011. - № 7. – С. 8–9. Формування читацької компетентності у школярів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466370. - Назва з екрана. Ярова, Т.  Сучасний учень і культура читання [Електронний ресурс] / Тетяна Ярова // Шкільна бібліотека. Електронний додаток. – Режим доступу : http://www.osvita.biz/index.php?page=4&artid=1044. – Назва з екрана.

Слайд 50

1 група Розробка моделі читання сучасного учня 2 група Моніторинг читання учнів 2-11 класів 3 група Соціологічне дослідження “Книга і читання в житті підлітка” 4 група Підготовка і проведення турніру ерудитів “Кращий читач року”

Слайд 51

5 група Участь у конкурсі творчих робіт “Книга пробуджує розум” Творчий звіт

Слайд 52

Читач, який має високий рівень культури читання: Володіє уміннями інформаційної обробки тексту: робить нотатки по тексту, звертається до словника, якщо в тексті зустрічаються незрозумілі слова, викладає текст своїми словами. Для навчального читання – вдумливо, уважно. Для відпочинку – швидше, обговорюючи окремі епізоди з рідними та друзями. Щоденно читає більше ніж 11 сторінок тексту (друкованого чи електронного). Володіє способами читання відповідно цілі читання: Має домашню бібліотеку, в тому числі некнижкові інформаційні ресурси. Користується різними бібліотеками.

Слайд 53

Культурний читач: який він? Формування культури читання. Що входить в це поняття? Від елементарного навику користування закладкою до творчого читання, коли читач стає «співавтором» письменника. Комплекс навичок в роботі з книгою: усвідомлений вибір тематики читання; орієнтування в джерелах, насамперед у системі бібліографічних посібників і каталогів; систематичність і послідовність читання, вибір конкретної книги; уміння орієнтуватися в книзі з метою максимального засвоєння і глибокого розуміння прочитаного; уміння використовувати і застосовувати на практиці отриману з літератури інформацію; володіння технічними прийомами, що забезпечують закріплення і використання прочитаного (виписки, конспекти, організація картотек і т.д.) уміння дбайливо поводитися з друкованим виданням.   Культура— це не кількість прочитаних книг, а кількість зрозумілих. Ф. Іскандер  

Слайд 54

Перелік умінь, якими повинен володіти читач з достатньо високим рівнем культури читання: І. Пізнавальні вміння: Виділяти головне в тексті, використовувати записи (тези, конспекти та ін); Виділяти в тексті зв'язки між подіями; Користуватися бібліографічними виданнями, довідковою літературою; Залучати в процесі читання додаткові джерела; Користуватися прийомами швидкочитання; Формулювати гіпотези, намічати шляхи їх перевірки; Проводити аналіз, синтез, узагальнення на матеріалі вивченого тексту. ІІ. Проектувальні вміння: Формулювати мету свого читання; Формулювати, до яких результатів і за допомогою яких методів роботи з творами друку можна прийти; Формулювати завдання, темп і ритм читання. ІІІ. Конструктивні уміння: Конструктувати коротко, стисло, своїми словами та елементами цитування; Складати план, тези свого повідомлення; Робити висновки і узагальнення. IV. Комунікативні вміння: Формулювати питання до досліджуваного тексту; Активно брати участь в обговоренні книги, статті; Висловлювати власне ставлення до прочитаного, формулювати й аргументувати свою оцінку книги або статті. V. Організаторські вміння: Організовувати свій час; Організовувати читацьку діяльність; Організовувати накопичувану в процесі читання інформацію таким чином, щоб після закінчення читання нею можна було скористатися.  

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя. В. Сухомлинський

Слайд 66

Інсценізація уривку з повісті І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’ я» підготувала бібліотекар ЗОШ № 1 Кійко Тетяна Миколаївна Мета: популяризація творів І. Нечуй-Левицького, розвиток творчої активності старшокласників, виховання любові до українського слова, поваги до видатного письменника. Обладнання: елементи реквізиту, виставка творів І. Нечуй-Левицького «Художник життя народного» Хід заходу Бібліотекар. Добрий день, шановні гості. Рада вітати вас у Літературній вітальні «Слово». Літературна вітальня займається популяризацією творів класиків української літератури. Сьогодні ми поговоримо про творчість геніального українського письменника Івана Нечуя Левицького. Ведучий 1. «Колосальним всеобіймаючим оком України» назвав Івана Нечуя-Левицького його великий сучасник Іван Франко. Творчість видатного прозаїка – унікальна книга народного буття, зафіксованого в образному, сонячному, доброзичливому слові, розфарбованому подекуди ясним гумором, іноді гіркою посмішкою, а іноді легким серпанком суму. Велика любов до України, її працьовитого люду, її культури й історії надихала невтомного працелюба. Ведучий 2. У доробку письменника романи й повісті, оповідання й історичні твори, драми й водевілі, нариси та казки, теоретичні статті, художньо-етнографічні праці, подорожні нотатки, відгуки, описи тощо. Твори І. Нечуя-Левицького передають новітнім поколінням чудові зразки народної мови, неквапної, барвистої, рясно уквітчаної фольклорними та розмовними зворотами, мова письменника – справжнє лексичне багатство нації. Ведучий 1. Прекрасний твір видатного українського письменника І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я» було написано в 1878р., тобто 134 роки тому, але чи змінилися ми, чи стали кращими? І сьогодні поруч з нами ми можемо зустріти «Кайдашеву сім'ю», а в Кайдашенкових дітях хтось може впізнати і себе. Жорстокість, жадібність, злоба, неповага до батьків залишилися і живуть поміж нас.

Слайд 67

Ведучий 2. А зараз ми запрошуємо вас на невеличку виставу, а потім до шкільної бібліотеки – читати класичну українську літературу, робити висновки з побаченого і прочитаного і вчитися на чужих помилках. Бібліотекар. «Знання й просвіта – це одні й єдині золоті ключі, котрим ми одчинимо світлий рай для нашого краю…», - такі слова є заповітом Івана Нечуя-Левицького нам, нащадкам. Інсценівка повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» Учасники літературної вітальні «Слово»

Слайд 68

Експрес-подорож до дня народження В. О. Сухомлинського підготувала бібліотекар ЗОШ № 2 Шевченко Валентина Василівна Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року на Кіровоградщині в селянській родині. Вчився в школі, в Полтавському педагогічному інституті. Педагогічну діяльність розпочав ще до війни. А в 1941 році пішов на фронт. Воював до самої Перемоги. Був поранений. Нагороджений орденами і медалями. З 1947 року й до кінця свого життя працював директором Павлиської середньої школи. В. О. Сухомлинський – автор багатьох науково-педагогічних праць, заслужений вчитель України. За книгу “Серце віддаю дітям” йому присуджено Державну премію України. За своє коротке життя Василь Олександрович зробив дуже багато для дітей і взагалі для педагогічної науки. Він намагався не тільки дати знання дітям, але й виростити їх хорошими людьми, сміливими, трудолюбивими і життєрадісними, патріотами своєї Вітчизни. “Людина народжується, щоб залишити після себе слід вічний”. В. О. Сухомлинський.

Слайд 69

В.О. Сухомлинський з учнями у шкільній теплиці (1965-1966 рр.) В.О.Сухомлинський і вчитель початкових класів К.М. Жаленко з учнями у шкільному саду (середина 60-х років) В.Сухомлинський намагався створити такі умови в школі, щоб наука не пригнічувала дітей від навчання. Багато часу він проводив з учнями поза класом. Це були прогулянки цікаві і корисні. Під час цих прогулянок і розмов виникали казки та оповідання. Їх створювали діти. Їх розповідав вчитель. Кожне маленьке оповіданнячко є нібито яскравий образок з життя, з природи. Вони вчать бачити прекрасне, розуміти його, адже від розуміння навколишньої краси починається все найкраще, що є в людині, починається краса людських вчинків. Це самовідданість і чуйна увага до друзів, до рідних, це допомога малим і старим, це любов до тварин, до самої природи, це привабливість доброти й відраза до жорстокості. Твори Василя Сухомлинського – то щирі і мудрі уроки великого душею і талантом Вчителя. Їх можна назвати казками, притчами, новелами, байками… Вони розкривають перед нами красу білого світу й рідного слова, навчають людяності й мудрості. Вони глибоко поетичні, лаконічні, дотепні. В них нема настирливого повчання. В них відчувається обережний натяк, повчальна спонука. Вони заставляють думати, робити висновки, приймати рішення. Твори Василя Сухомлинського – це золоті розсипи. Читаймо їх, зростаймо!

Слайд 70

Береза Соняшник Дуб Горобець Заморозок Свиня Ледар Осінь Яке дерево співало ніжну пісню? Яке дерево співало мужню пісню? Що це за “квітка сонця”? Хто хотів знати, які на смак зірки? Я Яка це чванькувата буква? Яку пору року називають золотокосою? Рідна мова Що таке “чиста криниця”? Зоя Як звали ляльку Зіни? Хто попросив сонечко відступитися “трохи вбік”, бо було жарко? Хто захопив гніздечко ластівки? Хто зів’ялив червону троянду? Остап Яке ім’я було і у дідуся і у внука? Верба Яке дерево співало задумливу пісню? Троянда Що це за “гаряча квітка”?

Слайд 71

Умови гри. У конкурсі приймають участь гравці двох команд. Кожна команда отримує конверти за № 1 та за № 2. Завдання для першої команди. В конверті № 1знаходяться картки з словами, що відповідають на запитання який, яка, які, яке? В конверті № 2 – картки з відповідями. Підібравши правильно слова, прочитаємо назву твору Василя Сухомлинського. Наприклад: З першого конверта дістали картку зі словом “Золоті”. З другого конверта треба підібрати картку зі словом “стрічки”. Утвориться назва твору – “Золоті стрічки”. Завдання для другої команди. У першому конверті знаходяться картки з словами-іменниками. У другому конверті – слова, що відповідають на питання хто? що? та сполучені між собою сполучниками “і”, “й”. Наприклад: Слово з першого конверту “Дуб”; з другого треба підібрату картку – “і сокира”. Одержуємо назву твору “Дуб і сокира”. Завдання для 1-ї команди Свіжий – хліб Чорні – руки Сонячний – зайчик Спляча – книга Чванькувата – буква Весняний – дощ Чорний – горобець Добре – слово Чиста – криниця Ледача – подушка Святкове – вбрання Сині - оченята Завдання для 2-ї команди Книга – й цукерки Флейта – і вітер Горобчик – і вогонь Заєць – і морква Соловей – і жук Півень – і сонце Віл – і ясенець Яблуня – і паркан Ледар – і сонце Дуд – і верба Сухар – і хліб Ромашка – й мітла

Слайд 72

Часто Василь Олександрович давав своїм учням завдання дописати, завершити незакінчені казки. Діти, вам також було завдання дописати одну з незакінчених казок письменника. Діти читають свої творчі роботи. Заключне слово бібліотекаря. Художні твори для дітей Василя Сухомлинського “Гаряча квітка”, “Пшеничний колосок”, “Чиста криниця”, “Казки школи під голубим небом”, “Куди поспішали мурашки” були видані після смерті вчителя і письменника, але заслужено користуються попитом у юних читачів і сьогодні. “ Знову вересень… Дзвінок! Діти ідуть до школи… А я іду з життя…” (В. Сухомлинський). Це сталося 2 вересня 1970 року. “Зупинилося гаряче серце, до останнього подиху віддане дітям… А казка? Ні, казка, як і пісня, не має кінця. І життя його не закінчилось у той скорботний вересневий день. Він живе у доброті справ своїх, в серцях своїх вихованців, в буйному розвої свого саду, у ярих сходах щедрої ниви, яку засівав золотим зерном. І у вічному весняному блакитному громі…” (Іван Цюпа “Добротворець”) Пам'ятник на могилі Василя Сухомлинського, кладовище селища Павлиш.

Слайд 73

ВИВЧАЙ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ Пізнавально–дослідницький проект Керівник проекту: бібліотекар ЗОШ № 4 Солоннікова Тетяна Олександрівна Учасники проекту: учні 5-9 класів Мій рідний край, до тебе серцем лину… 2011 р. м. Токмак

Слайд 74

Тип проекту : історико–краєзнавчий Мета : активізувати краєзнавчий рух серед учнівської молоді; формувати національну свідомість і самосвідомість учнів, шляхом пізнання бібліотечного краєзнавства; сприяти шанобливому ставленню учнів до культури, звичаїв і традицій, героїчного минулого нашої країни; посилити роботу по відродженню краєзнавства і підвищення інтересу учнів до історії малої батьківщини. Завдання Стимулювати інтерес учнів до історико-краєзнавчої інформації та популяризувати краєзнавчу літературу серед учнівської молоді. Поповнити бібліотечний фонд краєзнавчо–історичними документами. Висвітлювати краєзнавчу діяльності педагогічного, учнівського колективів у комплексних заходах засобами масової інформації. Сприяти більш широкому усвідомленню ролі родинного виховання, поглиблення духовної єдності поколінь. Залучати учнівську молодь школи до активної участі у роботі над створенням проектів, забезпечуючи тим самим пізнавально-дослідницький потенціал учнів. Тематичні питання У чому полягає популяризація краєзнавчих знань в умовах сучасної школи? Бібліотечне краєзнавство як складова частина бібліотечної діяльності. Шляхи зацікавлення учнів школи в дослідницькій роботі. Актуальність Сучасний підйом національної самосвідомості та підвищення інтересу до історії вимагають від суспільства активного залучення підростаючого покоління до збереження авторитету загальнолюдських цінностей. Краєзнавчий рух допомагає активізувати роботу просвітницького потенціалу школи. Таким чином у сучасних умовах шкільної бібліотеки здійснюється популяризація краєзнавчих знань. Термін дії проекту : жовтень – грудень

Слайд 75

План реалізації проекту Робота над змістом проекту. Висвітлення основних задач і актуальності. Організація пошукових груп і розподіл завдань між ними. Визначення джерел інформації. Пошукова діяльність учнів при виконанні поставлених завдань. Узагальнення краєзнавчої інформації. Висвітлення результатів пошуку. Проведення презентації творчих груп. Загальне обговорення результатів проекту. Етапи та терміни реалізації проекту № пп Зміст роботи Хто залучається Термін виконання І етап - організаційний 1. Опрацювання інформаційно-літературних джерел. бібліотекар жовтень 2. Розгляд питань для розкриття теми проекту. бібліотекар жовтень 3. Коло творчих інтересів. Засідання груп. бібліотекар жовтень 4. Заняття в комп’ютерному класі. вчитель інформатики жовтень 5. Створення банку даних краєзнавчої інформації. бібліотекар Жовтень 6. Призначення дня захисту проекту. завуч 20.12. 2011р.

Слайд 76

ІІ етап - аналітичний 1. Проведення групового і індивідуального інформування учнів з оцінкою їх роботи в проекті. бібліо текар жовтень 2. Створення тематично-краєзнавчих куточків для висвітлення теми. бібліо текар листопад 3. Зацікавлення учнів у висвітленні результатів і у створенні майбутніх презентацій. Бібліотекар листопад 4. Залучення учнів до самостійної роботи над проектом. Бібліо текар листопад ІІІ етап – практичний Робота учнів у групах 1. Розробити план популяризації проекту. І група листопад 2. Робота з архівними та історичними документами шкільного музею і бібліотеки. ІІ група листопад 3. Аналіз складеного проекту. ІІІ група листопад ІV етап - презентаційний 1. Узагальнення учнівської діяльності. бібліотекар листопад 2. Робота над створенням історико-краєзнавчих дидактичних матеріалів. бібліо текар, творчі групи листопад 3. Поетапна презентація проекту. бібліо текар листопад 4. Учнівський звіт про виконану роботу. творчі групи, бібліо текар листопад 5. Захист проекту в цілому. керів ники груп, бібліо текар листопад

Слайд 77

Очікуванні результати Поширення інноваційних форм роботи при створенні пізнавально – дослідницького проекту. Активізація бібліотечного інформування шляхом складання краєзнавчої картотеки та тематичних і персональних виставок. Формування громадянської позиції учнів, шляхом популяризації краєзнавчих знань. Джерела інформації Єрмакова, В.В. Бібліотечне краєзнавство – частина виховання національної самосвідомості учнів / В.В.Єрмакова // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 2. - С.75. Бібліотечне краєзнавство: нові технології : матеріали міжнародного семінару, 22-23 березень. 2005 р. / Харк. держ.наук, б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Н.І.Полянська, В.О. Ярошик.- Х., 2005. - С.102. Шаврова, Л. В. Краєзнавство – пріоритетний напрямок діяльності шкільних бібліотек / Л.В.Шаврова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 3.- С. 13-15. V етап - підсумковий 1. Висвітлення доцільності і актуальності проекту. завуч гру день 2. Розробити рекомендації щодо необхідності використання інноваційного досвіду при роботі над краєзнавчим матеріалом для учнів школи. бібліо текар гру день 3. Активізація і прогнозування краєзнавчого руху в подальшій роботі бібліотеки. бібліо текар гру день

Слайд 78

м. Токмак методичне об'єднання шкільних бібліотекарів 2011 рік

Слайд 79

СИСТЕМНО–КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБІЛІОТЕКИ Використання у навчально-виховному процесі бібліотеки краєзнавчої інформації Встановлення зв'язку з громадськістю міста, організація і проведення зустрічей з цікавими людьми рідного краю Проведення вікторин, бесід, вечорів, диспутів, заочних подорожей на базі шкільної бібліотеки, з метою формування національної самосвідомості і визнання авторитета пошукової роботи ІНФОРМАЦІЙНО–БІБІЛОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО Пошук новітніх технологій у мережах Інтернету Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек Робота з бібліографічними посібниками з краєзнавства, як потенціал інформаційно-виховного процесу роботи шкільної бібліотеки з учнями

Слайд 80

Мій рідний край, до тебе серцем лину… НАПРЯМКИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Історичний Народознавчий Літературне краєзнавство Еколого-географічний Видатні люди рідного краю АСПЕКТИ І ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ оформлення постійно діючих краєзнавчих виставок із збереженням національної символіки Створення краєзнавчого довідково-бібліографічного фонду популяризація знань пошукової роботи серед учнівської молоді пошук і систематизація історико-документальної інформації у краєзнавчій картотеці урізноманітнення та здійснення пошуку нових цікавих форм і методів роботи з читачами

Слайд 81

Слайд 82

Слайд 83

Створення банку даних краєзнавчої інформації • обговорення теми проекту, визначення завдань; • опрацювання інформаційно-літературних джерел

Слайд 84

Вивчення архівних матеріалів шкільного музею Слави Знайомство з архівними документами

Слайд 85

Продовження збору інформації про учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, інтерв’ю з рідними Зустріч з родиною Іваненко Г.К. Інтерв’ю з рідними Солоннікова М.І., Баранова І.П.

Слайд 86

Засідання творчих груп узагальнення спогадів літніх людей про історичні події міста; оформлення мультимедійної презентації «Літопису» .

Слайд 87

Бібліотечні зустрічі Самостійна робота учнів над проектом

Слайд 88

Оформлення родинних літописів Учнівський звіт про виконану роботу

Слайд 89

Виставка родинних літописів “ Моя родина – історії краплина ”

Слайд 90

Виставка-презентація творчих робіт “Солдатська хустина”

Слайд 91

Захист проекту Зібрані учнями матеріали передані до шкільного музею Слави.

Слайд 92

Історія літачка Година спілкування по бережливому ставленню до книги Підготувала бібліотекар ЗОШ № 6 Бездєнєжна Наталія Іванівна МЕТА: Виховати у дітей любов до рідної мови, до рідного слова, до книги; зацікавити учнів читанням, як захоплюючим процесом поповнення знань. Формувати читацьку культуру читачів, бережливе ставлення до книги, до праці людей, які беруть участь у її створенні. Вступна бесіда. Як часто ми не усвідомлюємо справжньої ціни і вартості книг, з яких черпаємо наснагу до праці і творчості, любові і життя. Адже книга у всі віки була, є і буде духовним скарбом нації, джерелом її немеркнучої історії. Скільки б літ не виділила доля людині, скільки б поколінь не пройшло вздовж і впоперек безмежними просторами України, кожен із сущих залишить свій неповторний слід в історії держави, в історії краю, в історії роду, залишиться в пам яті нащадків. А вони в майбутньому перегорнуть сторінки написаних і ненаписаних книг, впишуть рядки і своєї біографії. Так було і так буде завжди. Сьогодні в життя людини відіграє велику роль телебачення та Інтернет, але книги оточують нас повсюди. Вони входять в наше життя з дитячих років і стають постійними супутниками на довгі роки. Вони з нами під час відпочинку, вони наші помічники в праці та навчанні. В школі ви дізнаєтесь багато нового, цікавого, вчитеся писати, читати, рахувати, правильно поводитися. І дізнаєтеся про все це не лише зі слів учителя, а, перш за все, з книжок, ваших вірних друзів і помічників. За всі ті знання, що вони вам дають, за радість спілкування з ними, вони чекають від вас лише одного: дбайливого ставлення до них. Зараз ви прослухаєте оповідання “Історія літачка”, поміркуєте над поведінкою його героїв, а потім дасте відповідь на кілька запитань. (Зачитується текст оповідання).

Слайд 93

Паперовий літачок плавно опускається Оленці на парту. Дівчинка мимоволі усміхнулася: такий чудернацький – з крилами як у метелика... Підняла його, і раптом захоплення на її обличчі змінилося обуренням: літак було зроблено з аркуша, вирваного з підручника географії. Така неповага до книжок здивувала Оленку: у неї найохайніші в класі підручники, завжди обгорнуті, без жодної помітки. А тут... Дівчинка розгублено озирнулася на однокласників. Більшість повторювала наступний урок, схилившись над підручниками географії. В одному з них не вистачає аркуша. Тільки в чийому саме? Пролунав дзвоник і розпочався урок. Так би й не дізналася, мабуть, Оленка, хто вирвав з підручника аркуш, якби на тому ж уроці випадково не допомогла вчителька. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож по країнах Африки, - сказала вона. - Відкрийте підручники на сто сьомій сторінці. Прочитайте уважно. А тепер гляньмо на карту і уявімо, що ми опинилися в одній із країн субтропічної зони... Що в її природі насамперед привертає увагу? Хто розпочне нашу уявну подорож? Андрійку, ти? Оленка обернулася і відразу помітила, як зашарілося обличчя її однокласника. Він сидів сам за останньою партою. Андрійко вчився на трійки, часто пустував на уроках. -У мене тут аркуша немає,- не підводячи на вчительку очей, тихо мовив він. - А де ж він?- здивувалася учителька. - У тебе ж новий підручник! Хлопець мовчав. Оленці стало прикро і соромно за нього. (З журналу) Історія літачка

Слайд 94

Запитання до тексту: Чому саме Оленці стало прикро і соромно за свого однокласника? Що змусило Андрійка опустити очі перед вчителькою? Навіщо хлопчик зіпсував підручник та які це буде мати наслідки? Висновок: Отже, заради розваги або пустощів Андрійко зіпсував підручника, сам не зміг вивчити уроку та позбавив цієї можливості тих, хто буде вчитися за цим підручником далі, а, крім того, набрався сорому. До того ж, його вчинок – це зневага до товаришів, які бережливо ставляться до своїх підручників, до тих учнів, які отримають цей зіпсований підручник у наступному навчальному році, а, перш за все, до тих, хто доклав чимало зусиль, щоб створити ваш підручник. Окрім того, будь-яка книга – це ще й матеріальна цінність. Чимало коштів іде не лише на саме книгодрукування, а й на виготовлення основи книги – паперу на якому вона надрукована: для цього вирубаються дерева, які росли багато років. Книги, які ви отримуєте в шкільній бібліотеці, видаються вам в користування безкоштовно, але, насправді, вони коштують дуже дорого. За те, щоб ви мали можливість навчатися за гарними підручниками, читати цікаві книжки, гроші заплачені з державного бюджету. Отже, діти, прислухайтеся до свого сумління, як це зробила Оленка. Не кривдіть книжки, віддячити вам тим же, захистити себе вони, звісно ж, не в змозі. Тому будьте їм дбайливими господарями Хай лозунг “Книзі – довге життя” стане основним мірилом вашого відношення до книг. Чим кращим буде ваше ставлення до них, тим довше вони служитимуть вам та вашим товаришам, тим більша кількість учнів зможуть одержати зібрані в них знання. Пам ятайте нашу сьогоднішню розмову, зробіть все для того, щоб поруч з вами не було таких Анрійків і ніколи не забувайте “Правила поводження з книгою”: Беріть книги чистими руками. Не перегинайте книги, від цього випадають сторінки. Не кладіть в книгу олівців та інших предметів, від цього вона рветься. Не загинайте сторінки, користуйтесь закладками. Не читайте книги під час їжі. Щоб книга чи підручник довше служили вам, обгорніть їх. А за ваше дбайливе ставлення нагородою вам будуть радісні хвилини спілкування з книгою та отримані знання.

Слайд 95

Мабуть про жоден витвір людського генія не складено стільки мудрих і хороших слів, як про книгу. Видатні постаті всіх часів і народів складали їй гімни, звеличували це чи не найбільше чудо з чудес. Данина шани й поваги до книги найкраще виражена народом у приказках та прислів’ях: Книга вчить, як на світі жить. Книжка мовчки все розкаже. Книжку читай – розуму набирай. Де розумом не дійду, то в книжці знайду. Добра книжка кожну голову на правильну дорогу направить. Книжка – маленьке віконце, а через нього весь світ видно. Людина без книги – як риба без води. Не на користь книжку читать, коли тільки вершки хапать. Хто більше читає, той більше знає. Золото добувають з землі, а знання з книг. Книга – дзеркало життя. Книга – міст у світ знань. Гарна книжка яскравіше зірки сяє. Знання – сонце, книга – вікно. Книга для розуму – теплий дощик для сходів. Прочитав добру книгу – зустрівся з другом. У книжці шукай не літери, а думки. В оселі без книг, як без вікон, темно. Бібліотекар: Я переконана, що серед нас немає таких, які б не були вдячні й зобов язані книзі за те, що вона щоденно дає нашому розуму, нашому серцю – неоціненну духовну силу й естетичну насолоду, без неї ми просто не були б тими, хто ми є. Отже, спасибі книзі, хвала їй довічна і вік безконечний!

Слайд 96

Слайд 97

Герб міста Токмака Прапор міста Токмака В місті Токмаку функціонують 8 загальноосвітніх навчальних закладів. Місто Токмак Запорізької області Де степи лягли за обрій, Де блакить сіяє – На землі святій і добрій Наш Токмак зростає. С. Локотков

Слайд 98

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне