X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"ПРОФЕСІОГРАМА"

Завантажити презентацію

"ПРОФЕСІОГРАМА"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОФЕСІОГРАМА Підготувала: черних аліна 11-а КЛАС

Слайд 2

Логопед-дефектолог

Слайд 3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ Л о г о п е д (гр. Logos-слово, мова + paideia-виховання, навчання) - фахівець, що займається постановкою правильної усного мовлення, попередженням і усуненням її дефектів. Виправлення дефектів усного мовлення можливо в будь-якому віці. У даній професіограмі розглянемо професію фахівця з дитячої логопедії. Л о г о п е д і я - розділ д е ф е к т о л о г і і (корекційної педагогіки), що вивчає питання постановки правильної усного мовлення, попередження та усунення її дефектів у дітей, які страждають вадами мови (недорікуватістю, заїканням та ін) На різних етапах цивілізації існували різні критерії людської неповноцінності, оскільки залежно від рівня розвитку суспільства до фізичних і інтелектуальних якостей особистості пред'являлися різні вимоги.

Слайд 4

Актуальність професії,її місце в суспільстві У Стародавній Спарті, де багато століть створювався культ здорового тіла, люди (і в першу чергу діти), що мають яскраво виражені відхилення від норми, просто знищувалися. А в слов'янських державах на дітей з різними видами порушень дивилися як на «божих людей», тому оточували їх ореолом святості. Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, число дітей з відхиленнями у розвитку велике і неухильно зростає. Тому дуже важливо своєчасно виявити відхилення у розвитку і надати дитині необхідну допомогу. І досягається це спільними зусиллями лікарів, психологів, педагогів, дефектологів, батьків. Порушення розвитку у дітей багатопланові і багатоаспектний. Вони виражаються в інтелектуальній, рухової, мовної або сенсорної неповноцінності. Кваліфіковану допомогу дітям з порушенням мови надає л о г о п е д. Логопед може працювати в спеціальних дошкільних установах (дитячі садки), школах (корекційні класи), інтернатах, в установах охорони здоров'я, медико-психологічних центрах.

Слайд 5

ЗМІСТ ПРАЦІ Специфіка професійної діяльності логопеда визначається конкретними умовами робочого місця. В обов`язки логопеда входять: відбір дітей з відхиленнями в усній мові в спеціальні групи; визначення ступеня відхилень; постановка правильної мови; попередження дефектів мовлення; організація консультативної мережі для педагогів і батьків учнів, що мають відхилення в усному мовленні. Таким чином., Основна мета діяльності логопеда - усунення дефектів мови і постановка правильної усного мовлення. Основні п р е д м е т и праці - людина (навчання) і природа (людина як біологічний об'єкт). У своїй роботі логопед використовує речові (гарматні) засоби праці - ручні, електричні (телефон). Але основними є його нематеріальні (функціональні) засоби - образна пам'ять, хороший рівень концентрації і стійкості уваги; виразна мова - з ясною дикцією, правильною вимовою, врівноваженим звучанням; виражальні засоби - міміка, жестові ансамблі (пальці рук); а також органи чуття - зір, слух. Робота логопеда має чітко визначений х а р а к т е р і здійснюється у відповідності з діючими:посадовими обов'язками; законодавчими та нормативними правовими актами; положеннями, інструкціями, іншими керівними матеріалами; нормами професійної етики.

Слайд 6

Тонкощі професії Праця логопеда має таку профорганізацію, при якій він самостійно від початку до кінця виконує свою роботу і самостійно за неї відповідає. Ф у н к ц і о н а л ь н о логопед є організатором роботи інших людей (учні, батьки, педагоги). К о н т а к т и у логопеда численні, різнорівневі, з мінливим колом осіб - це учні, батьки, вчителі. Відповідальність у логопеда підвищена м о р а л ь н а - за навчання і виховання. Логопед працює в комфортних у мовах - у приміщенні (кабінет, письмовий стіл, телефон). Психофізилогічну навантаженість ь в роботу логопеда можуть вносити такі чинники: постійне спілкування з людьми, в основному з дефектами розвитку; підвищена моральна відповідальність.

Слайд 7

ВИМОГИ ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ до індивідуальних здібностей ФАХІВЦЯ нервово-психічна стійкість; хороша образна пам'ять; хороший рівень концентрації і стійкості уваги; витривалість слухового аналізатора і речеголосового апарату; грамотна, чітка правильна мова. ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ до особистісних здібностей і якостей ФАХІВЦЯ стресостійкість, емоційна врівноваженість; вміння керувати собою; соціальний інтелект (здатність розуміти поведінку інших людей); комунікативні та організаторські здібності; націленість на результат; терпіння; співчуття.

Слайд 8

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ Робота логопеда не рекомендується людям із захворюваннями: нервово-психічними; серцево-судинними; хронічними інфекційними; слухового і зорового аналізаторів; речеголосового апарату; опорно-рухового апарату (руки, кисті рук).

Слайд 9

Допрофесійна освіта: Необхідні знання з української мови та літератури, біології, історії в рамках шкільної програми. ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ профессії Професії логопеда навчають у закладах вищої професійної освіти. СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ Педагог з корекційної роботи, дефектологи - сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне