X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ (ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ)

Завантажити презентацію

ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ (ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ (ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ)

Слайд 2

* ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ Це послідовність виконання наступних етапів 1. Структуризація проекту (ієрархічна структура робіт - WBS, організаційна структура виконавців - OBS, матриця відповідальності - RАМ). 2. Розробка Плану-графіка реалізації проекту (мережний графік, діаграмма Гантта). 3. Ресурсне планування. 4. Планування бюджету проекту.

Слайд 3

Структуризація проекту Структуризація проекту може виконуватися за будь-якою ознакою, наприклад: за функціональними видами робіт за виконавцями, ресурсами, відповідальними тощо залежно від складності проекту, його специфіки, вимог Фонду, керівництва, інших учасників або інвесторів

Слайд 4

Структуризація проекту Окремо слід виділити проектні структури, які застосовуються в усьому світі під час планування проекту: ієрархічна структура робіт – WBS (Work Breakdown Structure) організаційна структура проекту – ОBS (Organizational Breakdown Structure) матриця відповідальності – RАМ (Responsibility Assignment Matrix) структура ресурсів – RBS (Resource Breakdown Structure) структура вартості – СBS (Cost Breakdown Structure)

Слайд 5

* Структуризація проекту за видами робіт (WBS) Ієрархічна структура робіт проекту WBS – це графічне подання згрупованих елементів проекту у вигляді пакетів робіт, які ієрархічно пов’язані з продуктом проекту. WBS надає представлення у графічному вигляді про повний об'єм робіт, послуг і закупівель, які необхідно виконати для створення та реалізації проекту. WBS є базовим засобом для створення організаційної структури (ОBS) і системи управління проектом, оскільки дозволяє виявити проблеми організації робіт, визначення ієрархії проектних завдань (етапів робіт), підзавдань і пакетів робіт на всіх подальших фазах життєвого циклу проекту. WBS дозволяє розподілити відповідальність за досягнення цілей проекту між його виконавцями і тим самим гарантувати, що всі роботи за проектом мають відповідальних і не випадуть з поля зору; WBS забезпечує членам команди розуміння загальних цілей і завдань за проектом.

Слайд 6

Основні характеристики WBS пакети робіт не зв'язані за часом виконання. Важливо врахувати всі роботи в проекті; кількість рівнів деталізації визначається достатністю для планування та моніторингу робіт проекту; на найнижчому рівні розташовані пакети робіт, для розкриття змісту яких потрібні вузькі спеціалісти, що знають технологію їх виконання. *

Слайд 7

* Правила побудови WBS На верхньому першому рівні WBS фіксують продукт проекту. На другому рівні представляють головні напрями діяльності за проектом або деталізовані фази його життєвого циклу. Зміст цього рівня змінюється залежно від типу проекту та галузі, в якій його застосовують. На третьому рівні деталізують пакети робіт, виконання яких дозволяє отримати продукти на другому рівні WBS. Подальша декомпозиція цих пакетів триває до моменту, коли потрібні знання вузьких фахівців щодо технологічних особливостей виконання пакета робіт. Тобто пакет найнижчого рівня структури WBS може бути переданий відповідальній особі для планування і подальшої декомпозиції пакета робіт на елементарні дії. Елементарною дією вважають роботу, що має один чіткий продукт, на який призначають конкретного відповідального, і на яку можуть бути обчислені витрати та тривалість виконання. Кількість рівнів декомпозиції за різними гілками WBS може бути різною.

Слайд 8

Приклад WBS проекту

Слайд 9

* ОBS проекту Наступним кроком розробки структури проекту є визначення організаційної структури (ОBS) проекту OBS (Organizational Breakdown Structure )– є графічним відображенням учасників проекту (фізичних та юридичних осіб) та їхніх відповідальних осіб, залучених до реалізації проекту. Елементами ОBS можуть бути: окремі виконавці (керівники, фахівці, службовці); організації, структурні підрозділи і служби, у яких зайнята та або інша кількість фахівців, що виконують певні функціональні обов'язки; зовнішні постачальники обладнання, послуг; інші організації.

Слайд 10

Типи зв'язків між елементами OBS вертикальні, або зв'язки підпорядкування; горизонтальні, або відносини під час співпраці і узгодження.

Слайд 11

* Правила побудови ОBS На верхньому рівні OBS проекту знаходиться керівник та команда управління проектом. На наступному рівні – виконавці: організації, відділи, підрозділи тощо Виконавцями виступають окремі організаційні структури, які володіють технологією виконання пакетів робіт нижчого рівня у WBS-структурі. Останнім рівнем OBS-структури є відповідальні особи виконавців. Це не обов’язково повинні бути керівники, а ті співробітники, яким доручено безпосередньо організовувати і відповідати перед виконавцем за виконання конкретного елемента WBS-структури. На етапі планування, коли розробляють OBS-структуру проекту, дуже часто невідомо, які конкретні організації та їхні відповідальні особи будуть залучені до проекту. Відповідь на це запитання буде отримана тільки після проведення відповідних тендерів на виконання робіт. Тому попередньо в OBS-структуру вводять умовні позначення виконавців та їх відповідальних осіб, які потім змінюють на конкретні дійсні назви та прізвища.

Слайд 12

* Приклад ОBS проекту (1)

Слайд 13

Приклад ОBS проекту (2)

Слайд 14

* Матриця відповідальності (RАМ ) RАМ – це матриця, побудована на основі WBS та OBS структур, яка закріплює відповідальних за конкретними пакетами робіт Основні правила складання RAM за одним пакетом робіт не може бути закріплено кілька відповідальних; але один відповідальний може відповідати за декілька робіт. *

Слайд 15

Приклад матриці відповідальності

Слайд 16

* План-графік реалізації (Календарний план) Для того щоб мати реальне уявлення про тривалість виконання окремих робіт з урахуванням обмежень у використанні ресурсів, а також тривалість проекту в цілому з урахуванням вихідних та святкових днів, будують календарний графік робіт. Він також має різні форми представлення: Діаграмма Гантта Мережний графік Таблична форма

Слайд 17

* На діаграмі Гантта всі роботи за проектом представлені у вигляді горизонтальних відрізків, паралельних осі часу. Використання моделі проекту, побудованої в даному програмному середовищі, дозволяє контролювати і оптимізувати план виконання робіт, наочно відстежувати хід його виконання Діаграма Гантта

Слайд 18

Приклад плану-графіку виконання робіт Найменування робіт 1 місяць 2 місяць 3 місяць 4 місяць 1тижд. 2тижд. 3тижд. 4тижд. 1тижд. 2тижд. 3тижд. 4тижд. 1тижд. 2тижд. 3тижд. 4тижд. 1тижд. 2тижд. 3тижд. 4тижд. Адімістративно-організаційні заходи                                 Підготовка рішення селищної Ради                                 Реструктуризація системи комунальних платежів                                 Створення матеріально-техничної бази                                 Придбання автомобіля                                 Обладнання автомобіля як сміттєзборником                                 Виготовлення контейнерів для сміття                                 Вивіз накопиченого мусору                                 Обладнання площадок для мусору                                 Друк та розсилка листівок                                 Пукблікації у місцевій пресі                                 Громадські слухання                                

Слайд 19

* Приклад діаграми Гантта, побудованої з використанням спеціалізованого програмного продукту MS Project

Слайд 20

Мережний графік PDM-сіть складається з двох типів елементів: робіт, які розташовані у вузлах, та стрілок, які вказують логічні взаємозв’язки між роботами проекту. *

Слайд 21

Таблична форма календарного плану За умовами Конкурсу, план-графік реалізації проекту надається у формі табличній формі

Слайд 22

* Приклад календарного плану, розробленого з використанням MS Project

Слайд 23

* Ресурсне планування Придбання ресурсів проекту становить основну част-ку фінансових витрат. Їх визначають для кожного окремого елементу WBS нижчого рівня. Традиційно в управлінні проектами ресурси поділяють на : фінансові, матеріально-технічні та трудові. До матеріально-технічних ресурсів належать сировина, матеріали, комплектування, енергетичні ресурси, машини, механізми для виконання робіт проекту тощо. Трудові ресурси виконують безпосередню роботу з матеріально-технічними ресурсами.

Слайд 24

* Приклад ресурсного планування проекту

Слайд 25

* Бюджет проекту В управлінні проектами використовують декілька термінів, пов’язаних з фінансуванням проекту: бюджет, план фінансування. Бюджет проекту – це загальні майбутні витрати, які необхідні безпосередньо для створення продукту проекту. Тобто це витрати на фінансування всіх робіт, передбачених WBS-структурою проекту. Витрати розподіляються у часі на основі календарного плану реалізації робіт або за окремими WBS-елементами. План фінансування – це кошторис продукту проекту в розрізі основних джерел фінансування робіт з проекту.

Слайд 26

* Приклад бюджету проекту

Слайд 27

Очікувані джерела фінансування (приклад)

Слайд 28

Ідемо далі? Чи достатньо вам матеріалів для підготовки проекту за вимогами Фонду? Якщо ні, і Ви маєте бажання дізнатися більше про структуризацію і планування проектів, то запрошуємо до презентації для поглибленого вивчення, яка знаходиться у додаткових матеріалах до теми 4

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне