X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Огляд випуску облігацій ПАТ «Укртелеком»

Завантажити презентацію

Огляд випуску облігацій ПАТ «Укртелеком»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Огляд випуску облігацій Автори: Студенти ФФБС 3-7 Петриченко Ганна Токарєва Наталія Стаднюк Тетяна ПАТ «Укртелеком»

Слайд 2

Зміст Список використаних джерел. Інформація про емітента облігацій. Інформація про емісію: Вид облігації Обсяг випуску Номінал Термін обігу Дохідність Мета розміщення. Динаміка цін та обсягів торгів на вторинному рику. Висновки.

Слайд 3

1. Список використаних джерел Про цінні папери та фондовий ринок /Закон України // Відомості Верховної Ради України . – 2006.- N 31. - ст. 268. Інформація про біржовий курс та об’єми торгів. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української біржі. - Режим доступу http://www.ux.ua. Інформація про біржовий курс, ціну відкриття і закриття, дату останніх торгів. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС. - Режим доступу: http://www.pfts.ua. Інформація про емітента, інформація про випуски, біржовий курс. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/reestr/?kod=21560766. Офіційний сайт ПАТ «Укртелеком».- Режим доступу: http://www.ukrtelecom.ua.

Слайд 4

2. Інформація про емітента облігацій. 15 грудня 1993 року було зареєстровано Українське об’єднання електрозв’язку «Уктелеком» , на яке було покладено функцiї та повноваження нацiонального оператора електрозв’язку в Українi. Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

Слайд 5

Укртелеком як і раніше є лідером в області проводового Інтернету в Україні. 22,1% 22,3% 22,8%

Слайд 6

Чистий дохід від реалізації послуг З 2012 року чистий дохід від реалізації послуг ПАТ «Укртелеком» зменшився. Саме товаристо пов’язує це з ситуацією в Криму і східному регіоні країни.

Слайд 7

Валовий прибуток З 2012 року валовий прибуток ПАТ «Укртелеком» також зменшився.

Слайд 8

3. Інформація про емісію. На даний момент на біржі обертаються облігації ПАТ «Укртелеком» 3-х серій випуску. Торги ними розпочались 28 травня 2012 року. За видом всі облігації є:облігаціями підприємства, відсотковими, бездокументарними, іменними. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). Спосiб розмiщення: вiдкрите (публiчне). Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти.  Серія Обсяг, шт Номінал,грн. Загальна номінальна вартість, млн. грн. Термін обігу Дата погашення облігацій серіяN 2000 50000 100 4 роки 9 місяців 20.02.2017. -24.02.2017 серія О 2000 50000 100 5 років 22.05.2017 - 26.05.2017 серія Р 4000 50000 200 5 років 3 місяці 21.08.2017. -25.08.2017

Слайд 9

Дохідність Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках): 19,5% на 1-4 вiдсотковi перiоди; 18% на 5-8 вiдсотковi перiоди; вiдсоткова ставка на наступнi вiдсотковi перiоди визначається Правлiнням ПАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% рiчних.  ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серій «N», «O», «P» на дев’ятий-дванадцятий* відсоткові періоди встановлено у розмірі 16,5% річних. *12 період з 23.02.2015 по 24.05.2015

Слайд 10

Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою: Кі = ( 50000 x Сі x 91 ) / (365 x 100%), де: і – порядковий номер відсоткового періоду; Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду; 50000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях; Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду; 91 – кількість днів відсоткового періоду; 365 – кількість днів у році. Кі =(50000*19,5%*91)/(365*100%) = 2430,82 грн Відсотковий дохід на перший та четвертий відсоткові періоди для всіх серій встановлюється в розмірі 19,5 % річних, що складає 2430, 82 грн на одну облігацію.

Слайд 11

4. Мета розміщення. Залучені кошти у повному обсязі (100%) планується використати на забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережної інфраструктури а саме: З документу «Проспект емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій публічного акціонерного товариства «укртелеком»» від 15.05.2012

Слайд 12

5. Динаміка цін та обсягів торгів на вторинному рику. Розглянемо та проаналізуємо динаміку біржового курсу на облігації серії N, а також динаміку торгів облігаціями у вартісному і натуральному вимірниках.

Слайд 13

UTEL12, серія N Код на Українській біржі

Слайд 14

З графіку видно, що біржовий курс облігацій коливався протягом всього періоду. Найвища ціна була зафіксована у 7 періоді 29.01.2014 на рівні 51602,74 грн за одну облігацію, що становить 103,2 % від її номінальної вартості. Після цього відбувся різкий спад, після якого курс поступово почав зростати. Біржовий курс облігації залежить від: номінальної вартості, річного доходу, який вона приносить, рівня позичкового відсотка, кількості років, що залишилася до погашення облігації, співвідношення між пропозицією та попитом. На курс облігацій відчутно впливає стан економіки, державних фінансів та грошового обігу. В умовах інфляційного знецінення грошей попит на облігації різко зменшується.

Слайд 15

З дати початку торгів – 28.05.2012 їх об’єм склав 157557079,46 грн. UTEL12, серія N Код на Українській біржі

Слайд 16

З дати початку торгів – 28.05.2012 їх об’єм склав 3056 штук облігацій. Всього було укладено 41 угоду. UTEL12, серія N Код на Українській біржі

Слайд 17

Коментар до діаграм Дві останні діаграми відображають об’єми торгів у натуральному і вартісному вимірниках. Перші торги відбулись 13.11. 2012 року, коли було реалізовано 1000 облігацій за дійсним на той час біржовим курсом на загальну суму 52083560 грн. Під час двох наступних угод об’єм купівлі-продажу також склав 1000 облігацій. В подальшому всі торги позначились реалізацією обсягом 3 штуки.

Слайд 18

6. Висновки Отже, на Українській біржі відбуваються торги облігаціями ПАТ «Укртелеком» 3 серій випуску –N,О і Р. За видом обігації є: облігаціями підприємства, відсотковими, іменними, бездокументарними, незабезпеченими, з терміном обігу 5 років. У даній презентації ми розглянули лише торги облігаціями серії N. Торги розпочались 28 травня 2012 року, а на біржі перша угода датувалась 13 листопада 2013 року. Поки що остання угода відбулась 23 квітня 2014 року. Біржовий курс постійно коливався від 100% до 103,2 % номінальної вартості. Номінальна вартість однієї облігації – 50 тис. грн. Перші 3 угоди були обсягом 1000 облігацій кожна, 4-а і 5-та угоди – по 10 облігацій, всі подальші – по 3 облігації. За 1-4 відсотковий періоди дохідність на 1 облігацію становила 2430,82 грн.

Слайд 19

Дякуємо за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне