X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мотор Січ

Завантажити презентацію

Мотор Січ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Удосконалення системи корпоративного управління на підприємстві ВАТ “Мотор Січ”

Слайд 2

Основними акціонерами ВАТ «Мотор Січ» є фізичні та юридичні особи, а саме: фізичних осіб – 9320 акціонерів, юридичних осіб – 210 акціонерів. Головою ради директорів є Богуслаєв В.А., який володіє більше ніж 10%-ма статутного капіталу. ВАТ “Мотор Січ”– це спеціалізоване підприємство по проектуванню та розробці, виготовленню, ремонту та сервісному обслуговуванню авіаційних двигунів, двигунів наземного застосування, пересувних електростанцій, виробів промислового застосування, споживчих товарів. Відкрите акціонерне товариство “Мотор Січ” Діяльність ВАТ «Мотор Січ» направлена на: Збільшення об‘ємів реалізації продукціі; Розширення ринків збуту продукції; Активне просування продукції на світовий ринок; Розробку перспективних виробів; Здобуття максимального прибутку; Збереження трудового колективу.

Слайд 3

Об’єктом дослідження є процес корпоративного управління на ВАТ „Мотор Січ”

Слайд 4

Предметом дослідження є система ефективності корпоративного управління на ВАТ „Мотор Січ”.

Слайд 5

Мета : удосконалення корпоративної стратегії управління підприємством для забезпечення ефективної діяльності на ВАТ “Мотор Січ”.

Слайд 6

Завдання: вивчити методологічні основи корпоративного управління на ВАТ “Мотор Січ”; визначити ефективність функціонування корпорації ; розробити заходи з удосконалення системи корпоративного управління на ВАТ “Мотор Січ”.

Слайд 7

На ВАТ «Мотор Сич» ефективно діє корпоративна стратегія, основними цілями і завданнями якої є: підтримка високо привабливого іміджу юридичної особи з ефективною системою управління; розширення географії своєї присутності і утримання стійкої частки ринку; надання послуг на високому рівні якості після продажного обслуговування і ремонту авіадвигунів; забезпечення ефективної системи фінансових розрахунків з метою планомірного зниження питомої дебіторської заборгованості; • реалізація системи контролю за якістю виробленої продукції на всіх етапах виробництва і реалізації з метою мінімізації фінансових втрат підприємства; освоєння нових сучасних високотехнологічних і конкурентноздатних видів виробів на основі перспективних планів розвитку; забезпечення ефективного управління людськими ресурсами; постійне вдосконалення організаційної структури; формування кадрової політики, направленої на досягнення економічного успіху.

Слайд 8

Кількість та склад акціонерів за 2009 рік

Слайд 9

Інформація про володіння членами ради директорів акціями ВАТ Мотор Січ за 2009 рік Посада Прізвище, Ім'я, По батькові Кількість акцій, шт. голова ради директорів Богуслаєв В’ячеслав Олександрович 311 421 заступник голови ради директорів Жеманюк Павел Дмитрович 87 заступник голови ради директорів Ткаченко Василій Васильович 3 заступник голови ради директорів Березовський Михайло Наумович - член ради директорів Недашковський Олександр Петрович 41 член ради директорів Покатов Олимпій Валеріанович 23 член ради директорів Ширков Володимир Тимофійович 22 член ради директорів Лунін Віктор Олексійович 12 член ради директорів Семенов Володимир Борисович 10 член ради директорів Горбік Константін Іванович 6 член ради директорів Хвостак Василій Володимирович 1

Слайд 10

Склад cпостережної ради за 2009 рік Посада в спостережній раді Прізвище, ім'я, по батькові Посада ВАТ „Мотор Січ” голова спостережної ради Малиш Анатолій Миколайович директор по зв'язках з громадськістю ВАТ „Мотор Січ” заступник голови спостережної ради ВАТ „Мотор Січ” Богуслав Олександр В’ячеславович провідний інженер по підготовці кадрів управління підготовки персоналу ВАТ „Мотор Січ”. секретар спостережної ради Войтенко Сергій Анатолійович директор з якості ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ї ради Буря Юрій Володимирович начальник цеха № 41 ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ї ради Гречиха Юрій Михайлович слюсар – складальник двигунів цеха № 31 ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ради Кононенко Петер Іванович директор московського представництва ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ради Логвин Валерій Михайлович директор комбінату харчування ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ради Труш Михайло Іванович голова профспілкового комітету ВАТ „Мотор Січ”. член спостережної ради Хорева Світлана Олександрівна начальник фінансово – економічного управління ВАТ „Мотор Січ”.

Слайд 11

Склад ревізійної комісії за 2009 рік Посада у рев. обер. раді Прізвище, Ім'я, По батькові Посада ВАТ „Мотор Січ” голова ревізійної комісії ВАТ „Мотор Січ” Поливяний Олександр Миколайович голова ревізійної комісії ВАТ „Мотор Січ” заступник начальника фінансово – економічного управління, начальник відділу труда і заробітної плати ВАТ „Мотор Січ”. член ревізійної комісії Грінченко Анатолій Юрійович головний диспетчер – начальник складального – випробувального виробництва ВАТ „Мотор Січ”. член ревізійної комісії Пастернак Валентин Григорович директор Волочиського машинобудівного заводу. член ревізійної комісії Молчанова Валентина Миколаївна дефектоскопіст рентгеногаммаграфірування цеха № 60 ВАТ „Мотор Січ” член ревізійної комісії ВАТ „Мотор Січ” Петрик Ігор Андрійович головний зварювальник управління головного металурга ВАТ „Мотор Січ”. член ревізійної комісії ВАТ „Мотор Січ” Пірогов Леонід Олександрович заступник технічного директора - начальник конструкторського технологічного управління. член ревізійної комісії ВАТ „Мотор Січ” Коцюба Віктор Юрійович начальник цеха № 20 ВАТ „Мотор Січ”.

Слайд 12

Порівняльна характеристика аутсайдерської та інсайдерської систем корпоративного управління Моделі корпоративного управління в економічно розвинутих країнах Англо-американська модель (аутсайдерська система) Західноєвропейська та японська моделі (інсайдерська система) Переваги - Орієнтація на підвищення вартості компанії, її прибутковості в короткостроковому періоді. - Висока гнучкість систем управління. - Пристосування компанії до мобільності зовнішнього середовища. - Інноваційність і достатня ри- зиковість проектів - Орієнтація на довгостроковий розвиток компаній. - Стабільність внутрішніх і зовнішніх для компанії факторів. - Невеликі ризики банкрутств і руйнівних «конфліктів інтересів». - Стабільні партнерські відносини у групі акціонерів-інсайдерів (стратегічні альянси). - Ефективний контроль за інсай- дерами, зокрема за менеджерами компанії. Недоліки - Характеризується ворожими злиттями і поглинаннями (за деякими оцінками — 50% усіх злиттів і поглинань). - Переоцінений фондовий ри нок і як наслідок — «перегріта» економіка. - Темпи росту і прибутковість японських компаній нижчі, ніж американських. - Слабке впровадження інвестиційних проектів.

Слайд 13

Показники оцінювання соціально-економічної ефективності корпоративного управління Соціально-економічна ефективність Фінансових інвесторів Нефінансових інвесторів Група показників Показники Група показників Показники Ліквідність 1.Загальний коефіцієнт покриття 2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності Обсяг та ритмічність діяльності 1. Коефіцієнт ритмічності 2. Частка ринку 3.Обсяг експортованої продукції Фінансова стійкість 1.Коефіцієнт автономії 2.Коефіцієнт маневреності 3.Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу Якість та асортимент продукції 1. Коефіцієнт сортності 2.Середньозважений бал якості 3. Рівень товарної Номенклатури Ділова активність 1.Оборотність запасів 2.Оборотність дебіторської заборгованості 3.Оборотність власного капіталу 4.Оборотність капіталу Мотивація 1.Рівень заробітної плати 2.Темп зростання заробітної плати 3.Умови роботи 4.Умови для самореалізації

Слайд 14

Продовження таблиці Фінансових інвесторів Нефінансових інвесторів Група показників Показники Група показників Показники Рента-бельність 1. Рентабельність реалізації 2.Рентабельність основної діяльності 3.Рентабельність основного капіталу 4.Рентабельність власного капіталу Суспільність 1.Рівень збереження екології 2.Рівень сплати податків 3.Витрати на Благодійність Ринкова активність 1.Коефіцієнт „ціна-прибуток ” 2.Коефіцієнт „ринкова балансова вартість” 3.Цінність акцій Рівень сервісу 1. Строк доставки споживачам 2. Гарантійне та післягарантійне обслуговування 3.Умови оплати 4.Своєчасність та повнота оплати поставок

Слайд 15

Динаміка доходу від реалізації продукції, робіт, послуг за 2005 - 2009 рр. (млн.грн.): - доход від реалізованої продукції, робіт, послуг, млн.грн; - у тому числі авіатехніка, млн.грн. Динаміка питомої ваги кредитних ресурсів в пасивах за 2005 - 2009 рр. ,у %:

Слайд 16

Порівняльний аналіз текучості кадрів за 2009 рік: - 2008 р. - 2009 р.

Слайд 17

Динаміка зростання середньорічної заробітної плати що працюють у ВАТ "Мотор Сич" в 2005-2008 рр. (грн.) Середня заробітна плата 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. одного працюючого , усього 733,3 920,6 1295,9 1821,4 одного працюючого ППП 751,0 946,8 1335,3 1871,2

Слайд 18

Удосконалення системи КУ організаційне вдосконалення ку заходи врегулювання взаємовідносин між зацікавленими сторонами товариства удосконалення корпоративної культури товариства удосконалення дивідендної політики товариства Структура та ідентифікація показників оцінювання ефективності управління підприємств за рейтинговими

Слайд 19

Методи визначення дивідендів у формі грошових виплат Методи Основне правило методу 1. Залишковий за принципом «чистого залишку» Максимальне використання як джерела фінансування нерозподіленого прибутку 2. Постійний розмір дивідендів Збереження стабільного розміру дивідендів (ставки доходу на оплачений капітал) 3. Стабільний дохід на акцію Збереження встановлених пропорцій розподілу отриманого доходу між акціонерами і підприємством та незмінна виплата дивіденду 4. Постійна і змінна частина дивіденду Регулярність виплат стабільних невисоких дивідендів плюс додаткові суми у сприятливі роки 5. Стійкий приріст дивідендів Збереження оголошеного темпу зростання дивідендів

Слайд 20

Економічний фактор Формування критеріїв оцінки корпоративного управління на ВАТ „Мотор Січ” Показники Інтерпритація оцінювальних критеріїв 1. Рентабельність Рейтингове оцінювання стосовно до специфіки економічних умов у різні періоди 2. Динаміка собівартості продукції Рейтингове оцінювання стосовно до специфіки економічних умов окремих періодів 3. Обсяги виробництва Динаміка обсягів виробництва 4. Контроль над ринком Частка ринку продукції, яка припадає на підприємство (у випадку машинобудівних підприємств це частка обсягів випуску автомобілів) 5. Продуктивність праці Оцінювання рівня реального зростання продуктивності праці, ідентифіковане до конкретних умов 6. Досконалість системи та рівень оплати праці Оцінювання рівня реальної оплати праці і стимулюючих функцій існуючої системи оплати праці 7. Рівень трансакц ійних (невиробничих) витрат Оцінювання динаміки невиробничих витрат

Слайд 21

Продовження таблиці 8. Рівень досконалості логістики Оцінювання втрат, пов'язаних із складуванням і транспортування продукції, втрат під час цих процесів 9. Досконалість маркетингу Оцінювання обсягів реалізації та її прибутковості на основі використання оптимальних методів маркетиніу 10. Розвиток систем якості виробництва і продукції Оцінювання забезпечення якості функціонування підприємства в цілому, продукції тощо 11. Технологічний рівень виробництва Оцінювання використання більш ефективних технологій 12. Технічний рівень виробництва Оцінювання використання більш досконалих технічних засобів 13. Економічність виробництва Оцінювання економії ресурсів, відношення працівників до проблеми економії 14. Ефективність диверсифікації виробництва Оцінювання наскільки економічно і соціально вігідним є розширення видів господарської діяльності 15. Ритмічність виробництва

Слайд 22

Організаційних фактор

Слайд 23

Владний фактор Показники Інтерпритація оцінювальних критеріїв 1. Досконалість ієрархії та структури влади на підприємстві Оцінювання наскільки розподіл реальної влади на підприємстві сприяє ефективній його роботі, наскільки узгоджений владний вплив різних соціальних груп в управлінсько- функціональній конфігурації 2. Конструктивність владного впливу у системі відносин «формальні- неформальні лідери» Оцінювання наскільки гострим є протистояння між формальними і неформальними лідерами, наскільки потужним і конструктивним є вплив останніх 3. Можливість персоналу відстояти інтереси Оцінювання наскільки досконалим є відповідний механізм 4. Конструктивність впливу зовнішних інвесторів Оцінювання наскільки інтереси зовнішних інвесторів відповідають інтересам підприємства 5. Ефективність механізмів, способів вирішення внутрішньо- організаційних конфліктів Оцінювання рівнів і структури відповідних механізмів, якими є економічні і соціальні втрати на вирішення таких конфліктів на підприємстві.

Слайд 24

Культурний фактор

Слайд 25

Продовження таблиці Показники Інтерпритація оцінювальних критеріїв 6. Втрати від опортунізму керівництва (рівень вмотивованості) Оцінювання наскільки поширеними є явища з боку керівництва, які суперечать умовам контракту та морально-етичним настановам на підприємстві 7. Втрати від опортунізму середнього менеджменту (рівень вмотивованості) Оцінювання наскільки поширеними є явища з боку середнього менеджменту, які суперечать умовам контракту та морально-етичним настановам на підприємстві 8. Узгодженість діяльності підприємства з інтересами місцевої громади Оцінювання наскільки узгодженими є взаємовідносини між громадою і колективом підприємства, наскільки керівництво підприємства орієнтоване в морально- етичному та економічному плані на співпрацю із зовнішніми організаціями, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю підприємства

Слайд 26

Таким чином, підвищення ефективності корпоративного управління на ВАТ «Мотор Січ» потребує удосконалення правової бази, удосконалення організації корпоративних відносин, покращення дивідендної політики, підвищення рівня компетентності та ділової культури всіх учасників корпоративних відносин. Всі ці напрями нададуть можливість вдосконаленню корпоративного управління на ВАТ «Мотор Січ»

Слайд 27

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне