X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОН України

Завантажити презентацію

МОН України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Морзе Н.В., доктор пед. наук, професор, проректор НУБіП України 2010 р. Київ

Слайд 2

Ініціатива МОН України Наказ МОН від 23.02.2010 №139 «Про дистанційне моніторингове дослідження рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікативні технології у практичній діяльності» Експертна група – керівник Морзе Н.В.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Profile for Technology Literate Students Grades 9-12 (Ages 14-18) The following experiences with technology and digital resources illustrate examples of learning activities in which students might be expected to engage during Grades 9-12 (Ages 14-18): 1. Design, develop and test a digital learning game to demonstrate knowledge and skills related to curriculum content. (1, 4) 2. Create and publish an online art gallery with examples and commentary that demonstrate an understanding of different historical periods, cultures and countries. (1, 2) 3. Select digital tools or resources to use for a real-world task and justify the selection based on their efficiency and effectiveness. (3) 4. Employ curriculum-specific simulations to practice critical thinking processes. (4, 1). 5. Identify a complex global issue to research, develop a systematic plan of investigation, and present sustainable solutions. (2, 3, 4) 6. Analyze the capabilities and limitations of current and emerging technology resources and assess their potential to address personal, social, lifelong learning, and career needs. (4, 5, 6) 7. Design a web site that meets accessibility requirements. (5) 8. Model legal and ethical behaviors when using information and technology by properly selecting, acquiring, and citing resources. (5) 9. Create media-rich presentations for other students on the appropriate and ethical use of digital tools and resources. (5 ,1) 10. Configure and troubleshoot hardware, software and network systems to optimize their use for learning and productivity. (6)

Слайд 7

Національний іспит з технологічної грамотності у США

Слайд 8

Перевірка ступені готовности випускників застосовувати інформатичні компетентності для навчання у школі та ВНЗ, застосовувати для розв”язування практичних життєвих завдань Моніторинг сформованості навичків 21 століття: критичного мислення, креативного розв”язування проблем, співробітництва, вмінь спілкуватися та будувати міжнаціональні відношення Впровадження та експериментальна перевірка системи дистанційної державної атестації випускників шкіл Впровадження та експериментальна перевірка навчаючого тестування

Слайд 9

Проект є інноваційним для України, оскільки передбачає вперше в педагогічній практиці України: проведення моніторингу сформованості у учнів 11 класів інформатичних компетентностей; використання дистанційних технологій – створення відкритого порталу для тестування, бази даних учнів – випускників шкіл та вчителів інформатики, бази даних завдань практичного спрямування, системи автоматизованої перевірки результатів тестування; організації педагогічного он-лайн форуму при проведенні моніторингу; проведення під час дистанційного моніторингу відеоконференції (вебінару) з школами - учасниками моніторингу. Проект підтримано відомими ІТ-компаніями, такими як Майкрософт України, Інтел, ІТ-рішення та CaberBionic.

Слайд 10

Підготовка до проведення моніторингу: створення порталу для тестування, розробка концепції та інструментарію дослідження 2 квітня 2010 р. - пілотне тестування (три ЗОШ) 13 квітня 2010 р. - нарада 16 квітня 2010 р. – пілотне тестування (135 ЗОШ) 20 квітня 2010 р. – моніторинг (135 ЗОШ)

Слайд 11

розробка системи дистанційного моніторингу рівня сформованості у випускників ЗНЗ навичок викоримтання ІКТ (одночасно понад 4 тис. випускників загальноосвітніх шкіл на основі використання глобальної мережі Інтернет), створення інструментарію для моніторингу рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності, апробація системи на базі 200 шкіл України, аналітичні дослідження результатів, проведення анкетування соціальних груп, які мають відношення до моніторингу згідно із статистичною вибіркою, інформування суспільства України про якість механізмів дистанційного моніторингу та ставлення суспільства до нього.

Слайд 12

Об’єкт дослідження: Учні випускних класів шкіл, вчителі інформатики, керівники та адміністрація середніх навчальних закладів на рівні 200 загальноосвітніх навчальних закладів України (по 4 ЗНЗ з області, 10-12 учнів кожної школи, що підключені до мережі Інтернет). Предмет дослідження: Інформатична компетентність випускників середніх навчальних закладів На загальнонаціональному рівні такі дослідження не проводились.

Слайд 13

дистанційне компетентністне контрольне засноване на створенні комплексних завдань національне практикоорієнтовне  анонімне (для шкіл та областей)

Слайд 14

- загальне ставлення до системи дистанційного дослідження інформатичної компетентності учнів як нової системи моніторингі та можливості її врахування при вступі у ВНЗ; - оцінка рівня довіри учасників моніторингу до результатів дистанційного тестування компетентностей; - співвідношення оцінок традиційних іспитів та оцінок інформатичних компетеностей як різних систем оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів; - оцінки та характеристики різних складових моніторингу та процедури дистанційного моніторингу: тестових, підготовчих та інформаційних матеріалів, відповідність завдань шкільній програмі, комфортності атмосфери під час тестування та ін.

Слайд 15

якість матеріалів Інтернет-порталу для проведення дистанційного моніторингу ставлення різних учасників дослідження до дистанційного моніторингу інфороматичних компетентностей учнів як нової системи оцінювання результатів навчальних досягнень учнів та можливості їх враховування при вступі до ВНЗ оцінка якості тестових матеріалів необхідність додаткових занять під час підготовки до дистанційного моніторингу оцінка об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів за допомогою компетентністних завдань оцінка комфортності виконання завдання учасниками ЗНО

Слайд 16

відповідність завдань моніторингу шкільній програмі; рейтинг найбільш очікуваних учнями проблем, які можуть виникнути під час дистанційного тестування інформатичних компетентностей; найкращий формат тестових завдань для тестування рівня сформованості інформатичних компетентностей; оцінка учасниками дослідження рівня довіри інших учасників моніторингу до результатів тестування; співвідношення оцінок традиційних іспитів та оцінок інформатичних компететностей серед вчителів, учнів та студентів; позитивні характеристики системи дистанційного моніторингк в Україні; недоліки системи дистанційного тестування інформатичних компетентностей як інструменту забезпечення ефективного формування життєвих компететностей; пропозиції щодо вдосконаленні системи перевірки життєвих компетентностей випукників шкіл в Україні. Отримані в ході дослідження результати буде представлено у вигляді діаграм та таблиць.

Слайд 17

Означення поняття та складових інформатичних компетентностей учнів та інформатичних компетентностей вчителів , зокрема інформатики. Розробка інструментарію проведення дистанційного моніторингу сформованості інформативної компетентності учнів, апробація та оцінка матеріалів моніторингу. Створення відкритого порталу для проведення дистанційного моніторингу. Оцінка організації інформаційного навчання, рівня програмно-інформаційної та технічної бази навчання. Оцінка готовності учнів та вчителів, організаторів навчального процесу та методистів до проведення експериментального дослідження. Методичні рекомендації щодо внесення змін до навчання інформатики в середніх навчальних закладах.

Слайд 18

- система дистанційного оцінювання якості сформованності інформатичних компетентностей випускників ЗНЗ надає можливість об’єктивно оцінити рівень компетентнотей учнів; - завдання дистанційного тестування інформатичних компетентностей відповідають шкільній програмі;

Слайд 19

Розуміння основних комп’ютерних програм, включаючи графічний редактор, текстовий процесор, електронні таблиці, бази даних, засіб для створення презентацій, засоби збереження та опрацювання даних. Освіченість у своїй сфері діяльності, яка базується на використанні Інтернету та електронних способах передавання даних, таких як е-пошта, відеоконференції тощо, розуміння різниці між реальними та віртуальним світом. Розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини та залучення її у справи суспільства Базове розуміння надійності та достовірності одержаних даних та повага до етичних принципів при інтерактивному використанні інформаційних технологій.

Слайд 20

Здібність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані, систематизувати отримані дані та поняття, вміння відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального, релевантне від не релевантного. Здібність використовувати підходящі засоби (презентації, графіки, діаграми,карти знань) для комплексного розуміння отриманих даних. Здібність шукати та знаходити потрібні веб-сайти та використовувати Інтернет-сервіси такі, як форуми та е-пошту. Здібність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах дома, при навчанні інших предметів, на роботі і дозвіллі.

Слайд 21

Звичка використовувати інформаційні технології самостійно і при роботі в команді, вміння визначати цінність тих чи інших даних та відомостей. Позитивне відношення до правил безпечної та відповідальної роботи в Інтернеті, включаючи особисті питання та розуміння культурних відмінностей між людьми. Інтерес до розширення горизонтів за допомогою ІКТ, шляхом участі у різних спільнотах, враховуючи культурні, соціальні

Слайд 22

В основу створення інструментарію моніторингу покладено концепцію Асоціації бібліотек загальноосвітніх та наукових установ ACRL standards (list of the ICT skills), що включає сім складових: Визначення даних та відомостей – здібність використовувати інструменти ІКТ для ідентифікації та відповідного подання необхідних даних; Доступ до даних та відомостей – вміння збирати та\або знаходити дані; Керування даними – вміння застосовувати існуючі організаційні схеми чи класифікації; Інтегрування даних – вміння інтерпретувати та подавати дані – узагальнення, порівняння та протиставлення даних; Оцінювання даних – вміння виносити судження про якість, важливість, корисність або ефективність даних; Створення даних та відомостей – вміння генерувати дані, адаптуючи, застосовуючи, проектуючи або розробляючи їх; Повідомлення даних та відомостей – здібність певним чином передавати дані в середовищі ІКТ- здібність направляти електронні дані певній аудиторії та передавати знання у відповідному напрямку.

Слайд 23

Дата: 2 квітня 2010р. 9-00-10.00 Учасники: учнів 11 класу ЗНЗ: 1. Галицинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради Миколаївської області (9 учнів) 2. Ліцей №9 м. Фастова, Київська область (12 учнів) 3. Тернопільська українська гімназія імені І.Франка (9 учнів)

Слайд 24

http://www.testprovider.com

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Мета: Перевірка технічних можливостей порталу: одночасна реєстрація понад 1500 учнів Реєстрація та авторизація учнів та вчителів на порталі Адаптування учнів та вчителів до дистанційного моніторингу Формування навички користуватися ІКТ для вирішення проблем та проведення моніторингу для всіх учасників Перевірка якості Інтернет-зв”язку шкіл. Що беруть участь у моніторингу

Слайд 37

Список вчителів інформатики: ПІБ, е-пошта, назва школи, місто, район, телефон Характеристики Інтернет-каналу Наявність відеокамери Список експертів від кожної області Від МОН України: підписання угоди з ООО Ciber Bionic про конфеденційність проведенного дослідження та персональних

Слайд 38

15 квітня до 17-00 вчитель інформатики отримує на свою поштову скриньку коди для авторизації учнів та вчителя на порталі, інструкції для учнів для авторизації, інструкцію для вчителя. Вчитель роздруковує інструкцію для кожного учня 16 квітня з 14-00 всі учнів класу (послідовно по 9 учнів) проходять авторизацію на порталі: вводять отриманий код (10 хв.), отримують просте завдання на 15-20 хв., виконують завдання та надсилають на портал результати Вчитель протягом проведення пілоту спілкується на е-форумі порталу з розробниками порталу та експертами, проходить авторизацію на порталі, отримує рекомендації для перевірки завдання, доступ до робіт учнів своєї школи та критерії оцінювання, перевіряє роботи, заповнює спеціальну форму та 19 квітня надсилає на портал, питання, які виникають надсилає на форум

Слайд 39

Час проведення: 9-00; Термін – 90 хвилин (учні бачать таймер на екрані монітора) Вчитель 19 квітня до 17-00 отримує на е-пошту список учнів – 9 учнів+ 3 учня, які братимуть участь у моніторингу, та інструкцію проведення Учні допускаються до моніторингу при наявності учнівського білету, наявність яких та індентифікацію проводить експерт від ОІППО На початку моніторингу проводить відеоконференція – селекторна нарада. Підключаються всі школи, що мають відеокамери. Школи отримують електронною поштою програмне забезпечення для проведення вебінару , інструкцію налаштування та сценарій проведення вебінару Учні проходять авторизацію, отримують завдання, виконують завдання та надсилають результати на портал

Слайд 40

Вчитель після завершення моніторингу проходить авторизацію на порталі, отримує рекомендації щодо перевірки та критерії оцінювання та копії результатів робіт учнів Вчитель до 23 квітня перевіряє роботи, заповнює форми перевірки для кожного учня, для групи учнів та надсилає на портал Вчитель відповідає на запитання анкети

Слайд 41

Список експертів затверджується ОІППО та надсилається до МОН до 16 квітня Кожний експерт направляється на час проведення моніторингу 20 квітня (обов'язково). 16 квітня – за бажанням ОІППО Ідентифікує учнів, які братимуть участь у тестуванні Забезпечує самостійність виконання учнями завдань Фіксує проблеми, звертається до розробників та організаторів моніторингу через е-форум

Слайд 42

Інструкція для учня Інструкція для вчителя Вимоги до робочого місця учня

Слайд 43

http://www.testprovider.com http://cbsarea.com/tp/Schools/meeting/default.aspx

Слайд 44

Дякую за увагу! Запитання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне