X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конфлікти

Завантажити презентацію

Конфлікти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конфлікти Підготувала вчитель історії та правознавства Миргородченко Н.М.

Слайд 2

Проблеми не вирішуються на поверхні, їх рішення – лише в глибині. Л. Вітгенштейн, австро-англійський філософ

Слайд 3

Поняття конфлікту та його виникнення Конфлікт - ( лат. conflictus - зіткнення,сутичка) – це зіткнення протилежних, несумісних одна з одною потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів, позицій, думок, поглядів суб’єктів взаємодії в міжособистісних та соціальних стосунках.

Слайд 4

Джерело конфліктів наявність конкуретнтних відносин обмеженість ресурсів претензії на зміну свого становища свідомість людей

Слайд 5

Види конфліктів антагоністичні неантагоністичні віртуальні

Слайд 6

Типи конфліктів За сферою існування політичні емоційні Психолого- педагогічні ідеологічні економічні соціальні

Слайд 7

Від характеру суб’єктів конфлікту міжособистісні між соціальними групами між соціальними організаціями змішані

Слайд 8

Залежно від функцій та наслідків конструктивні деструктивні

Слайд 9

Соціальні конфлікти Соціальні конфлікти – суперечності в системі соціальних відносин, учасниками яких є особистості, соціальні групи, соціальні інститути суспільства

Слайд 10

Різновиди соціальних конфліктів соціально-трудові соціально-побутові сімейно-побутові соціально-психологічні

Слайд 11

Зародження конфліктів Загальними причинами виникнення конфліктів можна назвати зіткнення різнонаправлених: інтересів ціннісних установок та цільових орієнтацій моделей діяльності

Слайд 12

Явище конфлікту Конфлікт завжди є не миттєвим явищем, а процесом, що зароджується, розвивається та переходить в активну стадію, яка може набути як затяжного, так і миттєвого характеру. Початку конфлікту передує конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація породжується зіткненням протинаправлених інтересів, що створює підґрунтя для реального протиборства між суб’єктами конфлікту.

Слайд 13

Етапи конфліктної ситуації І етап – виникнення об’єктивної конфліктної ситуації як основи майбутнього конфлікту ІІ етап – усвідомлення суб’єктом об’єктивної конфліктної ситуації та своїх інтересів у ній ІІІ етап – спроба розв’язати потенційно конфліктну ситуацію неконфліктними способами ІV етап – визначення позиції обох сторін у запланованій взаємній боротьбі та проведення підготовчих практичних дій до неї.

Слайд 14

Конфлікти і шляхи їх подолання Конфлікти неминучі, вони завжди існують у суспільстві, тому потрібно знати, як запобігати їх негативним проявам і руйнівним наслідкам, як поводитись у конфліктних ситуаціях, як завершувати їх конструктивно.

Слайд 15

Моделі виходу із конфлікту силова інтегративна компромісна

Слайд 16

Шляхи виходу із конфлікту Вибір шляхів виходу із конфлікту залежить від багатьох чинників: особистісні якості опонента рівень шкоди наявність ресурсів соціальний статус можливі наслідки тривалість конфлікту.

Слайд 17

Стилі розв’язання конфлікту стиль конкуренції стиль пристосування стиль ухилення стиль співпраці стиль компромісу

Слайд 18

Засоби розв’язання конфлікту Усунення причин конфлікту, подолання образу “ворога”, що склався у конфліктуючих сторін. Управління конфліктом. Прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях.

Слайд 19

Розв’язання конфлікту Для того щоб успішно розв’язати конфлікт потрібно: окреслити основну проблему визначити причину конфлікту спробувати знайти шляхи розв’язання конфлікту визначити спільне рішення про вихід із конфлікту реалізувати спільно спланований спосіб розв’язання конфлікту

Слайд 20

Засоби розв’язання конфліктів на міжособистісному та груповому рівнях примирення насилля медіація роз’єднання арбітраж суд соціальний тиск

Слайд 21

Правила і норми спілкування під час конфлікту Концентрування уваги на позиції протилежної сторони конфлікту; уточнення суті інформації, її окремих складових і деталей; намагання в процесі сприйняття інформації не перебивати того, хто говорить, не давати порад, не критикувати, не оцінювати; намагання бути почутим та зрозумілим для інших; використання невербальних засобів комунікації;

Слайд 22

Типи сучасних міжнародних конфліктів Міжнародний конфлікт є різновидом політичного конфлікту, сторонами якого вважаються політичні організації – суб’єкти міжнародного права. Причинами міжнародних конфліктів є: боротьба за природні ресурси; контроль над ринками збуту; прагнення змінити уряд країни на лояльний до себе чи послабити державу-конкурента; релігійні чи ідеологічні протиріччя між державами суб’єктами конфліктів.

Слайд 23

Рівні міжнародних конфліктів глобальний локальний регіональний

Слайд 24

Типи міжнародних конфліктів Збройні конфлікти

Слайд 25

Типи міжнародних конфліктів Незбройні конфлікти

Слайд 26

Запобігання міжнародним конфліктам Згідно із статтею 33 Статуту ООН, до основних загальновизнаних засобів врегулювання міжнародних конфліктів належать: переговори обстеження посередництво примирення арбітраж судовий розгляд звернення до регіональних органів чи мирні засоби за власним вибором

Слайд 27

Солідарність та конкурентність – необхідні умови соціального прогресу 20 грудня 2006 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день солідарності людей. У резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиріччя ООН з боротьби за ліквідацію злиднів. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій зазначено, що в ХХІ столітті солідарність буде однією з фундаментальних цінностей людства. Солідарність — це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.

Слайд 28

Міжнародна солідарність Міжнародна солідарність – це підтримка права націй на вільний розвиток, на захист від втручання в їхнє життя, на реалізацію права на незалежність та самовизначення.

Слайд 29

Німецький соціолог вбачав зерно прогресу в солідарності: “Суспільним ідеалом є перетворення окремих людей на сильні індивідуальності і, водночас, впровадження дієвої солідарності між ними.” Леопольд фон Візе

Слайд 30

Конкуренція Конкуренція - це суперництво на якому-небудь поприщі між фізичними або юридичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети.

Слайд 31

Розвиток конкуренції УМОВИ світовий порядок глобалізація ідеологія релігія менталітет нації політика рівень розвитку суспільства та держави діяльність політичних лідерів світогляд

Слайд 32

Види конкуренції співробітництво суперництво конфлікт конфронтація змагання партнерство війна Конкуренція

Слайд 33

Проблема конкуренції в Україні Головними перешкодами для формування конкурентного середовища в сучасній Україні є: розбіжності в особистісних і загальнодержавних інтересах у підприємницькій та суспільній діяльності; невідповідність нормативного регулювання конкурентних відносин потребам інноваційного розвитку українського суспільства

Слайд 34

Оптимізація конкуренції в Україні Створення конкурентного середовища Соціально-економічна освіта населення

Слайд 35

Список використаної літератури Назаренко Н. В., Ворокянський О. В., Назаренко Г. І. та ін. Людина і світ: підручник для 11 класу (стандарт, профільний рівень) . – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://portfel.at.ua/load/11_klas/ljudina_i_svit/182 Міжнародні конфлікти. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search?q=міжнародні+конфлікти Типологія міжнародних конфліктів. . – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kimo.univ.kiev.ua/TMO/42.htm

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне