X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Із досвіду роботи майстра виробничого навчання

Завантажити презентацію

Із досвіду роботи майстра виробничого навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Із досвіду роботи майстра виробничого навчання П.І.Б - Добей Ганна Іванівна Посада - майстер в/н, за професіоналізм, добросовісне ставлення до навчання і виховання молоді їй присвоєно педагогічне звання “ майстер виробничого навчання І категорії ”. Працює над методичною проблемою “ Професійне навчання – процес передачі професіоналізму ” Освіта - вища, Національний університет «Львівська політехніка», 2006 р. в. Спеціальність - облік і аудит Кваліфікація - економіст Стаж роботи на даній посаді - 31 рік

Слайд 2

Нагороди

Слайд 3

Нагороди

Слайд 4

Нагороди

Слайд 5

Підвищення кваліфікації

Слайд 6

Методична проблема над я працюю: “ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ – ПРОЦЕС ПЕРЕДАЧІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ”

Слайд 7

Швидкі темпи розвитку суспільства, його демократизація, структурні зміни в економіці, зміна ціннісних орієнтирів вимагають такої організації професійного навчання молоді, яка б сприяла творчій реалізації, ефективній соціалізації та адаптації до вимог ринку праці, виробництва – скерувала мої думки працювати над темою: «Професійне навчання – процес передачі професіоналізму». Професійна освіта, зокрема спеціальність продавця, повинна служити сучасному суспільству. Сучасні структурні і змістовні перетворення у професійній освіті спрямовані насамперед на забезпечення умов творчої праці продавця. У професійній освіті, спостерігається зміна пріоритетів. У навчально-виховному процесі, зокрема перехід від предметно- зорієнтованого навчання до навчання, орієнтованого на розвиток особистості майбутнього фахівця, на формування у нього мотивації сфери до постійного вдосконалення у професії, творчого стилю мислення, комунікабельності, толерантності, відповідальності за розвиток високоякісного обслуговування у торгівлі. За цих умов професійне навчання організовується як процес передачі та придбання, виявлення та засвоєння учнями системи ціннісних орієнтирів закладених у професіоналізмі майстра виробничого навчання. Внаслідок цього, я систематично контролюю себе, свій рівень самопідготовки, щоб у любу хвилину усунути прогалини, які можуть виникнути у процесі роботи. Я дійшла висновку, що потрібно мотивувати професіоналізм, а не тільки результати праці. Для цього потрібна сильна база теоретичних знань і міцна база для втілення цих знань на практиці. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДОСВІДУ

Слайд 8

Кондитерський відділ

Слайд 9

Смакові товари

Слайд 10

Відділ безалкогольних напоїв бакалійні товари молочна гастрономія

Слайд 11

Методичні вказівки і інструкції при роботі на торговому обладнанні

Слайд 12

Холодильна вітрина

Слайд 13

Матеріально-технічне і наочне забезпечення Для учнів розроблені різні види і форми роздаткового матеріалу: карточки безмашинного програмування, тести контролю знань, тести по опереджувальному матеріалу, тести до вивченого матеріалу, завдання для практичних робіт, пакети комплексних кваліфікаційних завдань з професії: “ Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів ”, загальні положення: “ Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення ”, інструкційно-технологічні карти по всім темам програми і т. д.

Слайд 14

Методичні розробки по темам програми

Слайд 15

Учнівські роботи декоративні елементи і святкові подарунки

Слайд 16

Учнівська робота Виконала Паук О.М. – учениця групи № 13 Даруйте близьким людям дарунки і у вашому житті буде більше радості і щастя Для сестрички

Слайд 17

Альбоми та плакати

Слайд 18

Зразки видів тканин

Слайд 19

Конкурс професійної майстерності: “ Продавець непродовольчих товарів ІІІ розряду ”

Слайд 20

Конкурс професійної майстерності: “ Продавець продовольчих товарів ІV розряду ”

Слайд 21

Профорієнтаційна робота

Слайд 22

Сценарій кліпу знято на диск

Слайд 23

ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ Майстер виробничого навчання повинен планувати проведення уроку так, щоб поряд з методичним та організаційним супроводженням основної групи учнів забезпечити таке супроводження і тих учнів, які виконують роботи підвищеної складності. Період навчання в майстернях найважливіший, бо майстер формує навчальні вміння, вивчає можливості кожного учня, закладає базу для правильного і раціонального виконання окремих трудових прийомів, учить основам майбутнього професіоналізму. До кожного уроку готується дидактичне і матеріальне забезпечення учнів для навчальної роботи двох рівнів (на відміну від традиційного уроку, коли всі учні виконують роботи одного рівня). Оскільки учні здобувають в училищі не лише середню освіту, а ще й оволодівають професією за обраним фахом, урокам виробничого навчання приділяється першочергова увага. Це широке і необхідне поле діяльності, яке дає необмежені можливості роботи з учнями в напрямі економічного виховання. Намагаюсь виховувати такого громадянина суспільства, який усвідомлює всю важливість економічних знань, прагне змін на краще для своєї держави і для себе, формує в собі здібність до саморозвитку, самоосвіти, творчої ініціативи та активності, самостійності в прийнятті рішень.

Слайд 24

Науково-методична діяльність Це інноваційна модель навчальної діяльності учнів в малих навчальних групах, що відтворюються в умовах, що максимально наближається до трудової діяльності. Застосовано інтерактивний метод навчання: “ Рольова гра – навчаючи - вчуся “. Закріплення здобутих знань – в рішенні конкретних ситуацій. Матеріально-технічне та наочне забезпечення: - міні плакатів; - тести контролю знань; - завдання для команд; - завдання для командирів; - таблиці оцінювання; - документальне забезпечення (інструкційно-технологічні карти, нормативні документи, інструкції і т. д.)

Слайд 25

Науково-методична діяльність Майже на всіх етапах уроку червоною ниточкою проходить виховна мета, яка в себе включає: культуру обслуговування, спілкування, поведінки. Застосований інтерактивний метод “ Мозковий штурм ” означає штурм ідей, думок на задану проблемну тему. Учасники вільно і швидко висловлюють будь-які, навіть фантастичні, нереальні ідеї, що приходять на думку щодо теми, але без критики та обговорення. Ці ідеї фіксуються, систематизуються й оцінюються. Цей метод дуже ефективно стимулює творчість учасників. Метод “ Мозковий штурм “ сприяє народженню значної кількості ідей при високій активності учасників, розвиває комунікативні здібності, надає можливість самовираженню та самореалізації, підвищує мотивації учасників, не вимагає багато часу і дуже простий у застосуванні. Матеріально-технічне оснащення: - міні-плакати по темі; - пакет завдань № 1; - пакет завдань № 2; - схеми “ Системи викладки для практичних робіт ”; - тести контролю знань; - таблиці оцінювання; - завдання для командирів у виді гри “ Світлофор ”; -інструкційно-технологічні карти

Слайд 26

Науково-методична діяльність Основна мета уроку – освоїти передові методи пакування товару різної форми із застосуванням пакувальних матеріалів відносно товару. Виховна мета – вироблення самостійності, працьовитості, охайності, відповідальності за виконання даної роботи. Застосований інтерактивний метод “ Майстерня ”. Робота в малій групі спрямована на одержання чітко зумовлених результатів (рішень), практичне закріплення комплексних тем, розвиток особистісних якостей. Перевага цього методу, це висока продуктивність виконання практичних робіт, стимулювання зацікавленості, творчий характер, співвідношення з запитами професійної діяльності, обмін знаннями і досвідом.. Ефективне перенесення практичних знань у практику. Матеріально-технічне оснащення – міні-плакати по темі, тести до вивченого матеріалу, тести по опереджувальному матеріалу, завдання у виді таблиць: №.1, № 2, № 3., кросворди, інструкційно-технологічні карти

Слайд 27

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ, СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ДОСВІДУ, МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Тренувальний період дає змогу визначити у виробничому процесі окремі операції, розташувати їх в певній послідовності, зважуючи на опанування прийомів, їх повторення та з'єднання різноманітних операцій — з початку простий, а потім і складний. Процес навчання під час тренувального періоду має свою специфіку, яка виявляється у постійній опіці учнів з боку майстра з усіх питань, пов'язаний з їхньою виробничою діяльністю, підготовкою та налагодженням обладнання, ознайомленням із технічною документацією, послідовністю виконання завдань, засобами контролю. Велика роль відводиться особистому показу майстра - це засіб навчання, за допомогою якого в учнів формується точний та конкретний спосіб трудових дій. На уроках виробничого навчання учні послідовно опановують прийоми, найхарактерніші їх сполучення, оволодівають сучасними способами виконання робіт та високопродуктивними методами праці. Наприкінці тренувального періоду вони засвоюють певний обсяг знань та умінь, закріплюють їх під час виконання виробничих завдань та в ході підготовки до іспитів, оформляючи їх належним чином. Закінчується тренувальний період своєрідним іспитом, на якому учні демонструють придбані за цей час навички виконання робіт. Іспити - це свого роду випробовування учнів на "міцність", упевненість в тому, що вибрана професія - це те, "що треба", запорука того, що подальше навчання дасть позитивні результати. Велику увагу під час тренувального періоду я приділяю учням у розвитку уміння аналізувати помилки. Моїм учням подобається така форма проведення практичних занять, як гра "Перетворення в інший образ". Форма проста, але результативність велика. Під час цієї гри практично відповідають чотири учні: покупець, продавець, касир, спостерігач-учень, який оцінює рівень виконаних робіт.

Слайд 28

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ, СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ДОСВІДУ, МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Покупець. Гастрономічний відділ. Закупити: 500 гр. сметани - тара покупця; 250 гр. сира (твердого), порізати - "Монастирський"; 200 гр. масла - "Селянське"; 250 гр. маргарину - "Вершковий" 500 гр. сиру (ковбасний) - "Буковинський".   Продавець. Гастрономічний відділ. Товар відпустити у тару покупця і упакувати верх банки із збереженням всіх санітарних норм і правил. Сир - зважити, порізати, упакувати із додержанням правил поведінки із гострими предметами і методів пакування ("конверт") Масло - зважити , упакувати "цукеркою". Маргарин - зважити, упакувати "цукеркою". Сир (ковбасний) - запропонувати інші сири, які б відповідали ціні й смаковим якостям, із додержанням правил пропонування взаємних товарів. Метод пакування ""в закат"   Підрахунок вартості покупки. Сметана 20% - 1 кг - 4.50 Сир "Монастирський" -1кг-15.50 Масло "Селянське" - 1 кг - 15.00 Маргарин "Вершковий" - 1 кг - 7.50 Сир "Буковинський" - 1 кг - 8.50 Збірна упаковка товару   Учениця в образі майстра (спостерігач) Аналіз кожного виконаного методу при продажі гастрономічних товарів і пакування, додержання правил пропонування взаємних товарів, аналіз діалогу між продавцем і покупцем. Перевірка вартості покупки. Виправлення недоліків. Оголошення оцінок. Я надаю можливість аналізувати помилки іншим учням. Адже, щоб дати оцінку чужій роботі спостерігачеві треба знати теоретичні і практичні методи виконання її. І тому, всі учні старанно стали готуватися до кожного уроку, чекаючи своєї черги у навчальній грі.

Слайд 29

Висновки Мій багаторічний досвід показав, що ефективність засвоєння знань, умінь і навичок краще забезпечує один фахівець, якщо він майстерно володіє своїм фахом, знає сучасні технологічні новинки та ще й володіє словом. Такий фахівець разом з учнями проходить всі етапи, що сприяють розвитку творчої індивідуальності учня, формуванню його творчого мислення та естетичних смаків. Ніколи не можна зупинятися на досягнутому, треба завжди підвищувати свій рівень знань теоретичний, духовний і моральний. "Серед усіх радощів, дарованих людині, одна чи не найсвітліша, - то втіха від сповна і добротно зробленої справи". Елла Климчук Результативність роботи у групі № 13 Рік навчання Рівні, в % співвідношенні початковий середній достатній вищий І 12 58 21 9 ІІ 6 38 44 12 III 3 27 55 15

Слайд 30

Педчитання Реферат підготовлено на педчитання на тему: “ Інноваційнні технології в навчально - виховному процесі ліцею ”

Слайд 31

На зміну осені завжди приходить зима, незмінним залишається тільки свято Знань, яке завжди приходить 1 вересня – свято першого дзвоника

Слайд 32

На зміну осені завжди приходить зима, незмінним залишається тільки свято Знань, яке завжди приходить 1 вересня (виховна година)

Слайд 33

На зміну осені завжди приходить зима, незмінним залишається тільки свято Знань, яке завжди приходить 1 вересня

Слайд 34

Позанавчальна методична діяльність Відкрита виховна година (знято на диск) Мета виховної години: формувати щирі людські почуття, причетні до трагічної долі рідного народу, історичного шляху хліба, громадської відповідальності і шани у майбутньому за хліб наш насушний, якому не має ціни

Слайд 35

Позанавчальна методична діяльність Атестація ліцею – 2008 року Завдання виховного заходу: розповісти про роль природи в житті людини, про ту гармонію радості і блаженства, яку відчуваєш, тримаючи у руках квіти, за їх красу, яка допомагає нам втілювати свої мрії у життя. Інформувати учнів про історичне значення квітів та роль, яку вони відіграли у житті царів, полководців, письменників, вчених і простих людей, привити почуття любові до навколишньої природи, почуття відповідальності за екологію довкілля.

Слайд 36

Позанавчальна методична діяльність

Слайд 37

Позанавчальна методична діяльність Відкрита виховна година

Слайд 38

Використана література О.М. Олійник – Організація торгівлі продовольчих товарів Л.Д. Кришемінська – Інтегрований курс продавця продовольчих товарів І.В. Сирохман – Товарознавство продовольчих товарів М.М. Бойко – Експлуатація холодильного і торговельного обладнання С.О. Новак – Робота на електронних контрольно-касових апаратах різного типу Н.І. Бабенко – Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів (І-ІІ частини) Л.Г. Войнаш – Товарознавство непродовольчих товарів (І- ІІ частини) Л.Д. Кришемінська – Етика ділових відносин у торгівлі Бібліотека «Фактор» - Правила здійснення торгової діяльності Український заочний економічний інститут – Навчальний комплект ( № 1, № 2, № 3, № 4) Журнали «Профтехосвіта», «Вісник» В.І. Войтко – Етика сімейних відносин Г.П. Медведєв – Все починається в сім'ї… М.Й. Боришевський – Сім'я ростить громадянина Л.О. Аза – Батьків авторитет Ю.В. Тереній – Квіти на кожен день В.Ю. Яркко – Легенди про квіти Т.В. Пістун – Свою Україну любіть Ю.В. Буган – На дозвіллі Л.О. Яринко – Український вінок

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне