X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Етапи відеомонтажу

Завантажити презентацію

Етапи відеомонтажу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

І етап Створення нового проекту Для цього слід виконати Файл, Создать проект (створити проект) або вибрати кнопку Создать проект на панелі інструментів. Збереження файлу проекту Для збереження проектів програма Windows Movie Maker використовує спеціальний формат MSWMM (англ. Microsoft Windows Movie Maker). Користувачу потрібно періодично зберігати файл проекту, щоб результати монтажу не були втрачені. Створення в збірнику папок Відео, Звуки, Фото для впорядкування об'єктів Для створення папки в обраній необхідно скористатися кнопкою Создать папку сборников (створити папку збірників) або відповідною командою контекстного меню папки Сборники.

Слайд 3

ІІ етап Імпорт відео,зображення, звуку чи музики 1 2 3

Слайд 4

4 4

Слайд 5

ІІІ етап Вставка мультимедійних об'єктів зі збірника в область монтажу перетягуванням Це можна виконати так: 1. Установити режим розкадровки вибором відповідної кнопки. 2. Перетягнути по черзі відповідно до розробленого сценарію відео- та графічні об'єкти у великі прямокутники (кадри) Області монтажу. 3. Перейти в режим відображення шкали часу. 4. Перетягнути по черзі відповідно до розробленого сценарію звукові об'єкти з папки Звуки в Область монтажу в ті точки на шкалі часу, з яких розпочнеться відтворення звуку.

Слайд 6

Якщо вставляти відеооб'єкт у режимі відображення шкали часу, то під час перетягування біля вказівника з'являється позначка (+), а на відеодоріжці та на звуковій доріжці – позначка Ι, яка вказує на місце вставлення об'єкта. Біля вказівника також з'являється прямокутник з повідомленнями про момент часу в загальній тривалості фільму, з якого почнеться демонстрація об'єкта (наприклад, 0 год 0 хв 10,80 с), про ім'я об'єкта, біля якого вставляється вибраний об'єкт (наприклад, MOV05670) і тривалість показу об'єкта (наприклад, 0 год 0 хв 25,39 с). Під час вставлення графічних об'єктів програмою встановлюється стандартна тривалість показу - 4 с. Для зміни цієї тривалості показу необхідно перетягнути праву межу об'єкта на відеодоріжці. Можна як збільшити, так і зменшити тривалість показу графічного об'єкта.

Слайд 7

ІV етап Регулювання тривалості показу вставлених об’єктів Для відеооб'єктів тривалість їхнього показу буде дорівнювати встановленій тривалості у відповідному відеофайлі. Зміна тривалості показу відеооб'єкта здійснюється аналогічно зміні тривалості показу графічного об'єкта, тільки можна перетягувати як ліву, так і праву межу відеооб'єкта на відеодоріжці. При цьому фрагмент відеооб'єкта не буде відтворюватися від його початку або кінця до моменту часу, визначеного положенням межі. Для більш точного редагування об'єкта в Області монтажу можна збільшити/зменшити масштаб відображення об'єктів. Для цього використовують кнопку Увеличить/уменьшить шкалу времени (збільшити/зменшити шкалу часу).

Слайд 8

Під час перетягування меж у вікні програвача відображається поточний відеокадр, що дає змогу зорієнтуватися, до якого місця слід перетягнути межу. Це процес оборотний і можна в подальшому відновити тривалість показу відеооб'єкта, перетягнувши межу у зворотному напрямі. Разом з тим збільшити тривалість показу більше, ніж це передбачено властивостями файлу, неможливо. Звукові об'єкти вставляються і редагуються аналогічно відеооб'єктам, тільки перетягуються вони на звукову або музичну доріжку. У ході вставлення звукових і відеооб'єктів та під час їхнього редагування (зміні тривалості, зміні моменту часу початку відтворення) відбувається синхронізація звукового і відеоряду. Результати монтажу слід періодично переглядати у вікні програвача.

Слайд 9

Vетап Вставка назви відеофільму 1 2 3 4

Слайд 10

Слайд 11

Вставка текстових написів назви відеофільму Для додавання текстових написів до відеофільму необхідно виконати таку послідовність дій: 1. Виконати Сервис, Названия и титры (назви і титри). 2. Вибрати на панелі Где добавить название? (де додати назву) одне з гіперпосилань, що відповідає місцю вставлення напису. Розрізняють початкові та заключні титри, а також титри, що розміщуються на графічних чи відеооб'єктах або перед ними. 3. Увести текст написів у відповідні поля на панелі Введите текст названия (уведіть текст назви). 4. Змінити за потреби для написів, що розміщуються не на графічних чи відеооб'єктах, колір тла, колір літер, шрифт та накреслення, а також ефект анімації (гіперпосилання Изменить шрифт и цвет текста (змінити шрифт і колір тексту) та Изменить анимацию текста (змінити анімацію тексту)). 5. Переглянути, як буде виглядати напис у відеофільмі, для цього вибрати кнопку Воспроизвести (відтворити) у вікні програвача. 6. Вибрати гіперпосилання Готово (готово).

Слайд 12

VІ етап Фільм доповнюється звуковим супроводом диктора (якщо це передбачено сценарієм) і музичним супроводом. Звуковий супровід диктора може бути записано у відповідний файл з використанням програми Звукозапис, а потім вставлено до фільму. Для запису звукового супроводу диктора з використанням можливостей самої програми Windows Movie Maker необхідно вибрати точку на шкалі часу і виконати Сервис, Шкала времени комментария (шкала часу коментарю) або вибрати кнопку у лівій частині Області монтажу.

Слайд 13

На панелі Шкала времени комментария для детальних налаштувань запису слід вибрати гіперпосилання Показать дополнительные параметры (показати додаткові параметри). На розширеній панелі користувач може встановити позначку прапорця Ограничить комментарий до размера свободного места на звуковой музыкальной дорожке (обмежити коментар до розміру вільного місця на звуковій музичній доріжці), якщо необхідно, щоб звуковий супровід не накладався на інший звуковий об'єкт, наприклад звук з відеофрагмента. При цьому програма автоматично припинить запис, якщо звукові фрагменти почнуть накладатися.

Слайд 14

Встановлення позначки прапорця Выключить динамики (вимкнути динаміки) дає змогу уникнути можливого спотворення звуку від накладання звукових фрагментів. Слід також випробувати рівень сигналу від мікрофона та відрегулювати його, використовуючи повзунок Уровень входа (рівень входу). Для початку запису коментарю необхідно вибрати кнопку Запустить (запустити), а для призупинення чи завершення запису - кнопку Остановить (зупинити). Для включення записаного коментарю до фільму слід вибрати гіперпосилання Готово. Створений коментар буде вставлено на звукову або музичну доріжку.

Слайд 15

Далі слід відредагувати та вирівняти рівні звуку для різних фрагментів. Для цього в програмі є кілька інструментів. 1). Зміна рівня звуку одночасно всіх звукових фрагментів фільму виконується з використанням діалогового вікна Уровень звука (рівень звуку). Для його відкриття слід виконати Сервис, Уровень звука. 2). Для зміни рівня звуку певного об'єкта слід вибрати його в Області монтажу і виконати Клип, Аудио, Громкость (гучність) або вибрати команду Громкость у контекстному меню об'єкта. У вікні Громкость аудиоклипа встановити повзунком потрібний рівень звуку об'єкта.

Слайд 16

3). Для повного вимкнення звуку фрагмента (наприклад, звуку відео- фрагмента) необхідно вибрати фрагмент в Області монтажу і виконати Клип , Аудио, Выключить (вимкнути) або вибрати команду Вык лючить у контекстному меню об'єкта. 4). Після редагування та синхронізації звукового та відеоряду слід переглянути результати монтажу у вікні програвача.

Слайд 17

VІІетап Налаштування відеоефектів Для цього краще перейти до режиму розкадровки в Області монтажу. Для вставлення відеоефекту достатньо на панелі Сборники вибрати папку Видеоэффекты та перетягнути потрібний ефект на кнопку нижньому лівому куті потрібного кадру. До кожного кадру можна встановити кілька відеоефектів. Для попереднього перегляду результату застосування ефекту слід скористатися програвачем. Для видалення ефекту слід вибрати кнопку на потрібному кадрі та натиснути клавішу Delete.

Слайд 18

Вставлення ефекту переходу Для вставлення ефекту переходу між кадрами необхідно на панелі Сборники вибрати папку Видеопереходы та перетягнути потрібний ефект на прямокутну область між потрібними кадрами. Результат застосування ефекту слід переглянути з використанням програвача. Для видалення ефекту переходу слід вибрати прямокутну область між потрібними кадрами і натиснути клавішу Delete. Після застосування всіх ефектів слід перевірити результати монтажу з використанням програвача програми.

Слайд 19

VІІІетап Збереження відеофільму у файлі Для цього потрібно: 1). Виконати Файл, Сохранить файл фильма (зберегти файл фільму); 2). Указати дію над файлом у першому вікні Мастер сохранения фильма: збереження в зовнішній пам'яті комп'ютера користувача; запис на оптичний диск; відправлення електронною поштою; розміщення на веб-сайті; запис у пам'ять цифрової відеокамери 3). Вибрати кнопку Далі. 4). Якщо обрано збереження в зовнішній пам'яті комп'ютера, то слід у наступному вікні вказати ім'я файлу та папку, в яку він буде збережений, та вибрати кнопку Далі. 5). Установити значення параметрів якості відеофільму та вибрати кнопку Далі. 6). Дочекатися завершення кодування фільму з обраними параметрами якості та запису в файл. Файл буде збережено у форматі WMV і в подальшому його можна використовувати як звичайний відеофайл: копіювати, відтворювати з використанням відеопрогравачів, конвертувати, вставляти в слайдові презентації тощо.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне