X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації

Завантажити презентацію

Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» В.о. директора Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Н.А.Стрельцова

Слайд 2

Історія Золочівської заочної школи ведеться з початку ХХ століття, коли за кошт міського старости купця Тимофія Гур'єва було збудоване приміщення, в якому зараз вона і знаходиться. Вечірнє відділення до 1988 року діяло при Золочівській середній школі. А з 1988 року вечірні класи було оформлено в окрему Вечірню школу ІІ-ІІІ ступенів смт Золочів. З 2007 року директором Золочівської вечірньої (змінної) школи є Геращенко Микола Михайлович.

Слайд 3

Педагогічний колектив Педагогічний колектив школи, крім директора, суто жіночий. У 2012/2013 навчальному році він складається з 8 осіб: 1 - вища кваліфікаційна категорія, 4 - І кваліфікаційна категорія, 1 – ІІ кваліфікаційна категорія, 2 - кваліфікаційна категорія “спеціаліст”

Слайд 4

Єдина педагогічна тема школи «Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах функціонування вечірньої (змінної) школи та впровадження в практику роботи ефективних педагогічних технологій, інновацій, оптимальних форм і методів організації навчально-виховної роботи з учнями»

Слайд 5

Учнівський контингент Особливість контингенту сучасної вечірньої школи – неоднорідність за віком, пізнавальними інтересами, психологічними особливостями. У 2012/13 н.р. у Золочівській вечірній (змінній) школі навчається 56 учнів, з них: - 9 клас (заочна форма навчання) - 5 учнів, - 10-Б клас (заочна форма навчання) – 11 учнів; - 11-Б клас (заочна форма навчання) – 18 учнів; - 12-А клас (очна форма навчання) -10 учнів; - 12-Б клас (заочна форма навчання) – 12 учнів.

Слайд 6

Соціальна роль вечірньої школи Надання освіти підліткам із неблагополучних, малозабезпечених, неповних сімей; робота з особами, які навчаються в професійно-технічних училищах та працюють на виробництві; освіта для дорослих людей, сформованих громадян.

Слайд 7

Соціальні проблеми, які вирішує вечірня школа у виховній роботі з учнями Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування; відсутність загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ; конфліктність; часті стресові ситуації; неадекватність соціальної поведінки у частини учнів; алкоголізм, наркоманія, “втеча” до віртуального комп'ютерного середовища.

Слайд 8

Методичне об’єднання класних керівників у вечірній (змінній) школі – це структурний підрозділ внутрішньої шкільної системи управління виховним процесом, який координує методичну та організаційну роботу класних керівників школи. Ефективність діяльності класних керівників визначається діяльністю методичного об’єднання класних керівників

Слайд 9

Методична тема шкільного методичного об’єднання класних керівників Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів «Формування та розвиток особистості учнів школи в умовах ціннісних орієнтирів виховання»

Слайд 10

Мета діяльності шкільного методичного об’єднання класних керівників Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ- ІІІ ступенів: підвищення рівня методичної підготовки класних керівників школи щодо організації та здійснення виховної діяльності; розвиток творчої ініціативи педагогів; виявлення та поширення найбільш ефективних форм і методів роботи.

Слайд 11

Завдання, які вирішує шкільне методичне об’єднання класних керівників створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації);

Слайд 12

Завдання, які вирішує шкільне методичне об’єднання класних керівників реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Слайд 13

Склад методичного об’єднання класних керівників Керівник шкільного методичного об’єднання - Сучкова Тетяна Григорівна, вчитель фізики, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, класний керівник 9, 10-Б класів

Слайд 14

Члени шкільного методичного об’єднання класних керівників Коротенко Т.О. – вчитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, стаж роботи 14 років, класний керівник 11-Б класу Стрельцова Н.А. – вчитель світової літератури, І кваліфікаційна категорія, стаж роботи 17 років, класний керівник 12-А та 12-Б класів

Слайд 15

Варіанти вирішення наявних проблем у роботі методичного об’єднання Завдяки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» один з трьох класних керівників у 2009 році пройшов навчання спецкурсу-тренінгу “Методичні аспекти організації виховної діяльності навчального закладу у світлі концептуальних засад програми “Основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ України”, що значно сприяє покращенню роботи класних керівників школи та шкільного методичного об’єднання в цілому

Слайд 16

Психологічний супровід виховного процесу в школі Психологічний супровід виховного процесу в школі здійснюється на високому професійному та методичному рівнях. Для забезпечення професійної діяльності практичного психолога в школі створено робочий кабінет Практичний психолог – Назарова В.М.

Слайд 17

Психологічний супровід виховного процесу в школі Практичний психолог є тренером за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Постійно для учнів 9-12 класів школи проводяться тренінги за модулями «Твоє життя – твій вибір», «Спілкуємось та діємо», «Знаємо та реалізуємо свої права», «Прояви турботу та обачливість»

Слайд 18

Нормативно-правове забезпечення роботи класних керівників Конституція України Конвенція ООН про права людини Закон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Накази та листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань виховання Накази та розпорядження Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації з питань виховання Рекомендації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Обласні та районні програми Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у ЗНЗ України» Положення про загальноосвітній навчальний заклад «

Слайд 19

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10. 2011 р. № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»  

Слайд 20

Зміст виховної діяльності Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Цінності - це поняття або вірування, які - мають відношення до бажаних кінцевих станів або поведінки; - перевершують специфічні ситуації; - керують вибором або оцінкою людей, поведінки та подій; - впорядковані за відносною важливістю (за Ш. Шварцом и В. Білскі) Ціннісне ставлення: до себе до сім’ї, родини, людей до праці до природи до мистецтва до суспільства і держави

Слайд 21

Ієрархія цінностей учнів (за анкетуванням)

Слайд 22

Робота над «Основними орієнтирами виховання» Необхідність врахування всіх вищеназваних напрямків Використання різноманітних методів і форм роботи Врахування змісту і завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців, соціального складу учнів школи Залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності. Тому свою роботу класні керівники організували таким чином:

Слайд 23

Організація роботи класних керівників Анкетування з обов’язковим аналізом анкет (для кращого вивчення кожної особистості ); перегляд особових справ учнів, ознайомлення з їхніми попередніми психолого-педагогічними характеристиками, табелями успішності, довідками про стан здоров’я; спілкування в телефонному режимі з колишнім класним керівником (в разі необхідності для отримання об’єктивної інформації); виявлення обдарованих підлітків, лідерів, «педагогічно занедбаних»; вивчення сім’ї учня, ведення зошита педагогічних спостережень

Слайд 24

Стрижнем усієї системи виховання в Україні вважаємо національну ідею, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності. Проведення першого уроку на тему «Україна – наш рідний дім» у 12 класі Учням надовго запам’яталися відкрита виховна година на тему «Україно! Ти — моя молитва!», а також диспути «Що означає бути патріотом?» та «Сучасний політик — який він?»

Слайд 25

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин Відвідування місцевого історико-краєзнавчого музею принесло учням безліч позитивних емоцій, а також дало можливість ще раз замислитися над тим, які прекрасні українські традиції, якої глибини сягають коріння нашого народу

Слайд 26

Обговорення теми «Українська сім'я — основа міцності держави», відверта розмова «Пріоритети подружнього життя» проходили у формі вільного дискусійного спілкування. Учні намагалися сперечатися не за допомогою гучного голосу, а завдяки силі переконання. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

Слайд 27

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування в учнівської молоді активної життєвої позиції. Проведені заходи: соціальний проект «Не шкодь собі і людям», загальношкільна відкрита виховна година «Ми за здоровий спосіб життя», семінар «Протидія торгівлі людьми та профілактика потрапляння дітей в рабство»

Слайд 28

Робота практичного психолога зі старшокласниками, що відносяться до «групи ризику» створення картотеки, на кожного учня заведено індивідуальні картки; складання загальних та індивідуальних планів роботи з кожною дитиною; консультування з різних питань учнів, батьків, вчителів, класних керівників; корекційно-розвивальна робота з кожним учнем; тематичні консультації «Підтримка дитини родиною» для батьків закладу.

Слайд 29

Проведення відкритих виховних годин «Зоряний штурман» (присвячену М.П. Барабашову), «Ми за здоровий спосіб життя» (із захистом проекту) та залученням шкільного практичного психолога, присвячена боротьбі з однією із найпоширеніших шкідливих звичок – тютюнопалінню, година спілкування-тренінг із залученням практичного психолога «Я буду здоровим!!!»

Слайд 30

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах; посильному екологічному просвітництві. «Що ми залишимо нащадкам?» . Над таким запитанням задумалися учні 11 класу та їх класний керівник. Кожен рік навесні учнями школи проводиться екологічний десант в рамках акцій «Зелена весна» та «Посади дерево»

Слайд 31

Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямоване на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення Виховні заходи, проведені в школі: «Бути економним – вимога часу», «Здоров'я і вибір професії», ярмарок професій «У світі професій», «Коли робота приносить радість», «Ти і ринок праці» та тестування з питань профорієнтації учнів

Слайд 32

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Проведені виховні заходи: відвідування різноманітних музеїв та тематичний діалог «Діловий етикет: мистецтво спілкування, одяг і зовнішній вигляд ділової людини», після якого учні стали трохи по-іншому відноситись як до себе (це гігієна, поведінка, ретельність) так і до оточуючих (повага, вдячність, витримка)

Слайд 33

Напередодні 70-річчя з дня визволення міста Харкова та області від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та на виконання листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 25.09.2012 № 1263 «Про підготовку до 70-річчя визволення Харківщини від фашистських загарбників» у 2012/2013 навчальному році у школі буде посилено роботу з цього питання. Це : організації зустрічей з ветеранами та учасниками Великої Вітчизняної війни, створення та оновлення існуючої стендової наочності про події Великої Вітчизняної війни, вшанування пам’яті загиблих під час проведення круглих столів, диспутів, конференцій, дебатів, перегляд фільмів про Велику Вітчизняну війну тощо.

Слайд 34

Робота з учнями нешкільного віку Обов’язковість залучення їх до виховної роботи; наставництво у класі над неповнолітньою молоддю; допомога у вихованні та згуртуванні класного колективу; як правило, приклад для наслідування, предмет для поваги.

Слайд 35

Висновок Реалізація завдань “Основних орієнтирів виховання” є складним процесом для вечірніх та заочних шкіл; Учні-заочники беруть досить пасивну участь у проведенні виховних заходів; вечірня школа не може залишитись осторонь загального розвитку системи середньої освіти; Необхідно намагатися не лише займатися навчанням учнів, а і вихованням, якомога частіше залучати їх до активної участі

Слайд 36

Випускник вечірньої школи – компетентний громадянин

Слайд 37

Наші випускники про школу Стаття в районній газеті “Зоря”, написана випускницею нашої школи у червні 2012 року

Слайд 38

«Сімейне» фото з випускного вечора

Слайд 39

Вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді , коли опускаються руки , коли зробив усе, а нічого не виходить. Пам’ятайте, що доля дитини залежить тільки від вас. Якщо в дитину ніхто не вірить, вона стає безпорадною, їй ні на кого обіпертися, і ми обов’язково втрачаємо її . Ш. Амонашвілі

Слайд 40

Слайд 41

смт Золочів вул. Комсомольська,22 тел.:/05764/ 5-13-69 e-mail: zolzaochna@ukrpost.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне