X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дослідницькі університети

Завантажити презентацію

Дослідницькі університети

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Теплюк В.М. Національний університет біоресурсів і природокористування України

Слайд 2

КРИТЕРІЇ діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького Згідно з Положенням про дослідницький університет (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N163): Одним із завдань дослідницького університету є розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку до складу дослідницького університету повинні входити: не менш як 20 міжвідомчих (галузевих) наукових структурних підрозділів; не менш як 20 загальноосвітніх навчальних закладів; не менш як одного технопарку, наукового парку; не менш як одного видавництва; бази для практичного навчання студентів. не менш як одного наукового об'єкта, що становить національне надбання; не менш як одного центру колективного користування наукоємним обладнанням; не менш як одного інтернет-центру; та інші підрозділи .

Слайд 3

Національний університет біоресурсів і природокористуваня сьогодні: Київський територіальний центр до складу якого входить 10 навчально-наукових інститутів; Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК; 15 відокремлених навчальних структурних підрозділів ІІІ та ІV рівнів акредитації (західний, північний та південний регіони України); 7 навчально-дослідних господарств; 3 навчально-дослідні станції; Понад 37 тис. студентів, понад 600 аспірантів і докторантів; Понад 3000 науково-педагогічних працівників, з них 300 професорів і докторів наук, 1200 кандидатів наук і доцентів.

Слайд 4

Організаційні умови автоматизації управління університетом відсутність спеціалізованого комплексного програмного продукту, який би вирішував усі задачі та задовольняв потреби державних (бюджетних) навчальних закладів в галузі управління; впровадження ІКТ у процес управління ВНЗ відбувався еволюційним шляхом разом із розвитком комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; при цьому кожний навчальний заклад налаштовував програмне забезпечення під свою модель і свої процеси в управлінні, поступово комп’ютеризуючи окремі процеси, - виникла, так звана, компонентна модель системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ; розробка та впровадження комплексних комп’ютерних систем підтримки процесів управління, як правило, виконується сторонніми організаціями – розробниками програмного забезпечення і вимагає вкладення значних коштів, що в умовах бюджетного фінансування можуть собі дозволити небагато навчальних закладів; з іншого боку, ефективність від впровадження таких систем не завжди очевидна; Необхідна комплексна система перепідготовки працівників університету для роботи з ІКТ;

Слайд 5

Напрями програми інформатизації НУБіП України Створення відкритого навчально-інформаційного середовища Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Впровадження ІКТ та дистанційних технологій у навчальний процес Розвиток технічної та програмної бази Автоматизація процесів управління Створення відкритого навчально-інформаційного середовища Автоматизація бібліотечних ресурсів, використання ФАО ресурсів Автоматизація наукової та інноваційної діяльності

Слайд 6

Кампусна комп’ютерна мережа КТЦ НУБіПУ 6 Навчальні корпуси Гуртожитки студмістечка Оптоволоконна мережа об’єднала 17 навчальних корпусів та 14 гуртожитків каналами пропускною здатністю 1 Гб/с кожний

Слайд 7

Завдання розбудови телекомунікаційної системи Створити інформаційну інфраструктуру університету на 25 – 30 років ; Надати доступ студентам та науково-педагогічним працівникам університету до провідних інформаційних ресурсів України та світу; Отримати статус “автономної системи” для телекомунікаційної мережі університету; Створення єдиної мережі передачі даних для всіх відокремлених структурних підрозділів університету.

Слайд 8

Доступ підрозділів університету до Інтернету КТЦ – має два незалежних канали доступу до І-нету загальною пропускною здатністю 140 Мбіт/с українського трафіку та 70 Мбіт/с зарубіжного; Оптичні лінії мережі заведено у всі гуртожитки для забезпечення студентам доступу до електронних навчальних ресурсів та Інтернету; До І-нету підключені всі ВРНЗ та навчально-дослідні господарства. На черзі – створення корпоративної комп’ютерної мережі, яка має об’єднати усі структурні підрозділи університету.

Слайд 9

Напрямки впровадження ІТ в адміністративному управлінні Компютеризація бухгалтерського обліку та відділу кадрів; Комп'ютеризація роботи навчальної частини та деканатів; Забезпечення електронного документообігу; Комп’ютеризація науково-дослідної роботи; Допоміжні сервіси.

Слайд 10

Підсистема управління фінансами, бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення" В перспективі: розширення системи Кадри" з можливістю доступу директорів, деканів та зав.кафедрами до карток своїх співробітників та студентів з відповідними правами доступу (приблизно 200 користувачів).

Слайд 11

Адміністративний портал університету Мета запровадження: вироблення у працівників університету навичок роботи з електронними матеріалами та підготовка до впровадження повномасштабної системи електронного документообігу; Використання: розрахований, в першу чергу, на керівників служб та структурних підрозділів університету; Дата запровадження : 1 грудня 2003 року;

Слайд 12

Особливості адміністративного порталу Розроблений на базі документо-орієнтованої СУБД Lotus Notes; Для введення інформації в систему (в точках “генерації” інформації) використовується Lotus –клієнт; Доступ “споживачів інформації” - через Web-браузер; Зворотній зв’язок – через електронну пошту; Така схема дозволила мінімізувати витрати на програмне забезпечення.

Слайд 13

Сервіси адміністративного порталу Дошка оголошень та Дошка повідомлень Дошка оголошень з можливістю зворотнього зв'язку з автором оголошення; Дозволяє до оголошення прикріпити файл, наприклад, з документом чи формою для заповнення. Дошка повідомлень призначена для висвітлення коротких оперативних повідомлень.

Слайд 14

Сервіси адміністративного порталу: База нормативних документів База нормативних документів НАУ: http://portal.nauu.kiev.ua/nau/docnau.nsf внутрішні документи, які регламентують діяльність служб та підрозділів університету; основні регламентуючі документи вищестоячих інстанцій; документи та роз’яснювальна література щодо діяльності освітніх закладів.

Слайд 15

Сервіси адміністративного порталу База стандартів освіти У базі стандартів освіти розміщені: освітньо-кваліфікаційні характеристики; освітньо-професійні програми освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр

Слайд 16

Сервіси адміністративного порталу Службова електронна пошта для всіх структурних підрозділів університету: близько 300 поштових скриньок для підрозділів: ректорат-ННІ – деканати - ННЦ – кафедра - лабораторія; http://webmail.nauu.kiev.ua/;

Слайд 17

Структура поштової системи

Слайд 18

Сервіси адміністративного порталу Бази внутрішніх наказів та вхідної/вихідної кореспонденції Включає: студентські накази; накази на відрядження; накази загального характеру. Кожен наказ, після підписання його ректором університету, висвітлюється в базі, а керівники підрозділів можуть його знайти.

Слайд 19

Бази наказів та вхідної- вихідної кореспонденції Канцелярія Накази та вхідна кореспонденція Ректор; Проректор Виконавець

Слайд 20

Сервіси адміністративного порталу Адміністративний електронний Форум (дискусійний клуб); Призначений для обговорення важливих питань щодо життєдіяльності університету. Кожен керівник підрозділу може висловити свою думку, поставити питання на обговорення, задати питання керівникам університету та отримати відповідь.

Слайд 21

Сервіси адміністративного порталу: База навчально-методичних комплексів та навчальних матеріалів Включає: Навчально-методині комплекси; Тексти лекцій; завдання для лабораторних робіт; Довідкові матеріали фірм-виробників продукції; Статті з періодичних електронних та паперових видань.

Слайд 22

Сервіси адміністративного порталу: електроннs навчально-методичнs матеріали перелік та комп'ютерних програм, розроблених науково-педагогічними працівниками університету На зміну цьому ресурсу було запроваджено “Освітній портал університету” на базі ПЗ “Moodle” (http://moodle.nauu.kiev.ua)

Слайд 23

Перспектива: Запровадження процедури "workflow" Задається маршрут руху документів між посадовими особами, з ким необхідно узгодити документ; Іванов Петренко Сидоренко На підпис Керівник Узгодження Документ

Слайд 24

Розробляється: система контролю за виконанням наказів, доручень та розпоряджень Створення системи контролю за виконанням наказів Система контролю розпоряджень і доручень

Слайд 25

Комп'ютерний програмний комплекс "Абітурієнт“ та його продовження “Деканат” В проваджений в 2005р. випробуваний в режимі on-line прийому документів

Слайд 26

Впровадження правової інформаційної системи "Ліга" Встановленобазу нормативних документів “Ліга-Еліт” на 25 одночасних підключень для використання працівниками адміністративних служб НАУ

Слайд 27

Використання відеоконференцій в адміністративній діяльності та при проведенні лекційних занять на ВРНЗ Загальна кількість лекцій, прочитаних на РНЗ за 4 роки, складає близько 3-х тисяч годин; Проведення спільно із університетом Вагенінген навчання студентів ( 2 останні роки); дистанційна атестація педагогічних працівників РНЗ; використовуються при проведенні міжнародних наукових конференцій; за чотири роки вчені НУБіПУ прийняли участь більше ніж у 10 конференціях (США, Європа, Росія); проведення нарад із керівниками РНЗ, трансляція на РНЗ засідань вченої ради, конференцій, урочистих засідань .

Слайд 28

Перелік обладнання для організації відеоконференцій Передаюча сторона Відеоконференцсистема з вбудованим відеосервером VSX 7000 або PCS-1P ; блоки, відповідно Polycom Visual Concert (VC) та Sony Data Solution Box (DSB); для забезпечення одночасної передачі у відділену аудиторію зображення з екрана комп’ютера і зображення лектора; ноутбук (комп’ютер), з якого демонструється візуальна інформація (презентації, фільми, документи тощо);

Слайд 29

Перелік обладнання для організації відеоконференцій Передаюча сторона (продовження) система озвучування аудиторії; обладнання для комутації відеосигналів; програмне забезпечення для організації багато точкового підключення. інтерактивна дошка Smartboard або інтерактивний графічний планшет Simpodium; документ камера - для забезпечення трансляції зображень з паперових носіїв та матеріальних об’єктів; мультимедійний проектор та настінний екран для відображення презентації;

Слайд 30

Перелік обладнання для організації відеоконференцій Абонентська сторона комп’ютер із процесором, який підтримує систему команд SSE, та «зовнішньою» відеокартою; програмне забезпечення: Polycom PVX версії 8.0 або вище, DirectX 9.0b, Media player 9, Polycom People+content IP; проектор та настінний екран; система озвучування аудиторії; web-камера та мікрофон;

Слайд 31

Проведення лекційних занять Передаюча сторона

Слайд 32

Проведення лекційних занять Приймаюча сторона

Слайд 33

Проведення лекційних занять Приймаюча сторона

Слайд 34

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Проводиться за напрямками: Використання ІКТ в управлінні університетом: навчання пройшли керівники всіх служб та структурних підрозділів університету - від проректорів до завідувачів кафедр; Використання ІКТ в навчальній діяльності за напрямками: підготовка електронних навчальних ресурсів для освітнього порталу університету (http://moodle/nauu.kiev.ua); Проведення лекційних занять в режимі відеоконференцій.

Слайд 35

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне