X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Духовний світ людини

Завантажити презентацію

Духовний світ людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Духовний світ людини

Слайд 2

МЕТА: ВИЗНАЧИТИ ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СТАНИ ЛЮДИНИ; ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ ТЕМПЕРАМЕНТИ ХАРАКТЕРУ; ОБГОВОРИТИ ПОНЯТТЯ: ДУХОВНІСТЬ ТА БЕЗДУХОВНІСТЬ,НАДСВІДОМІСТЬ ТА ПІДСВІДОМІСТЬ; ВИХОВУВАТИ В УЧНІВ ПОВАГУ ДО НАЙ- ВИЩОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТі - ДУХОВНОСТІ.

Слайд 3

ЗАВДАННЯ: ПРАГНУТИ ДО РОЗВИТКУ СВОЄЇ ДУХОВ- НОСТІ; ЗНАЙТИ ВІДМІННОСТІ МІЖ ДУХОВНОЮ ЛЮДИНОЮ ТА БЕЗДУХОВОЮ; БАЧИТИ У КОЖНІЙ ЛЮДИНІ ЩОСЬ ХОРО- ШЕ ТА ДОПОМОГТИ ЇЙ ПОДОЛАТИ НЕГА- ТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСОБИСТОСТІ.

Слайд 4

ПЛАН 1. Психічні властивості і стани людини. 2. Темперамент і характер. 3. Світ нашої свідомості. 4. Духовність та бездуховність.

Слайд 5

Бесіда. 1. ЯКІ ПОТРЕБИ У ВАС ПЕРЕВАЖАЮТЬ? 3. ВІД ЯКИХ ПОТРЕБ ВАМ ВАР- ТО ВІДМОВИТИСЬ,А ЯКИМ - ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ? 2. ЧИ СПРИЯЮТЬ ЦІ ПОТРЕБИ ВАШОМУ РОЗВИТКОВІ? 4. ЧИМ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЛЮДСЬКІ ДІЇ?

Слайд 6

“ Людино, пізнай себе, і ти пізнаєш світ! ” Давньогрецький філософ Сократ 15 лютого 399 г. до н.э.

Слайд 7

1.Духовний світ людини. 1 Почуття. емоції. 2 Прагнення та настрої. 3 Знання та переконання. 4 Цілі та Ідеали. 5 Оцінки.уяв- лення про цінності. ПСИХІКА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ МОЗОК

Слайд 8

Почуття Емоції

Слайд 9

Настрої залежать від: СТАН ЗДОРОВ`Я ПОГОДИ СТОСУНКИ З ЛЮДЬМИ УСПІХИ У РОБОТІ ПСИХ.КЛІМАТ У СІМ`Ї…

Слайд 10

Знайдіть зайве у визначенні “ культура почуттів ”: доброзичливість до інших людей; повага почуттів інших людей; нетактовність; співчуття щодо горя інших людей; хамство та грубість у відносинах з ін- ими людьми; підтримка людини у біді та радощах.

Слайд 11

2.Темпераменти характеру: робота з підруч- ником: запов- нюємо табли- цю. САНГВІНІК ХОЛЕРИК ФЛЕГМАТИК ТЕМПЕРАМЕНТ ЗА ПАВЛОВИМ МЕЛАНХОЛІК Павлов І.П.

Слайд 12

Кречмер АСТЕНІК ПІКНІК АТЛЕТІК ДІСПЛАСТ ТЕМПЕРАМЕНТ

Слайд 13

Користуючись підручником визначте, хто із ваших одно- групників за темпераментом характером? ?Флегматик ? Меланхолік ? Сангвінік Холерик?

Слайд 14

Вислови свою думку: Чи приходить людина у світ стриманною або розбещеною, чи вона стає такою у процесі свого розвитку?

Слайд 15

Де в людини знаходиться свідомість?

Слайд 16

Характер свідомості ІНДИ- ВІДУ- АЛЬНА ГРУПОВА СУСПІЛЬНА

Слайд 17

ПА- М`ЯТЬ МОВА УЯВА МИС- ЛЕН-НЯ ВЛАСТИВОСТІ СВІДОМОСТІ

Слайд 18

Рівні свідомості САМОСВІДОМІСТЬ НАДСВІДОМІСТЬ ПІДСВІДОМІСТЬ НЕСВІДОМІСТЬ

Слайд 19

Операції свідомості ПІЗНАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІДЕАЛІЗАЦІЯ Київський академічний драматичний театр на Подолі. ?

Слайд 20

ПІЗНАННЯ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ СПІЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬ- НОЛО- ГІЧНІ ЕМПІ- РИЧНІ Н А У К О В І О К Р Е М І З А Г А Л Ь Н О Н А У К О В І В С Е З А Г А Л Ь Н І АНАЛІЗ ДЕДУКЦІЯ СИНТЕЗ ІНДУКЦІЯ ОПИСАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТ СПОСТЕР- ЖЕННЯ ДІА- ЛЕК- ТИЧНІ МЕТА- ФІЗИЧ- НІ

Слайд 21

ІДЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТІ ФАНТАЗІЯ УТОПІЯ ЗАГАЛЬ- НОЛЮД- СЬКІ ГРУПОВІ НАЦІО- НАЛЬНІ ІНДИВІ- ДУАЛЬНІ пізнавальні моральні естетичні

Слайд 22

Яка людина є бездуховною на твою думку? “ ЛЮДИНА НЕ ОСТРІВ, А ЦІЛИЙ МАТЕРИК “. ДЖОН ДОНН (1572-1631р.р.) Милосердя Доброта Духовність

Слайд 23

Кожна людина повинна відрізняти: добро і зло, ідеал від дійсності, ду- ховність від бездуховності.

Слайд 24

Поставте навпроти поняття визначення: А) Найпростіші або біологічні пере- живання, що відчуває людина як живий організм у звязку із задо- воленням своїх органічних пот – реб; Б) Короткочасні, бурхливі почуття, емоції; В) Психічна форма прояву різнома- нітних потреб людини, відобра – ження нею своєї реальної зале – жності від предметів, умов, які не- обхідні для задоволення цих пот- реб; Г) Яскраво виражені емоційні стани людини, викликані ситуаціями над- мірної напруженості. 1. АФЕКТИ; 2. Почуття; 3. Стрес; 4.Емоції.

Слайд 25

Впізнай науковця та його відкриття ? САНГВІНІК; ХОЛЕРИК; ФЛЕГМАТИК; МЕЛАНХОЛІК. АСЕТІК; ПІКНІК; АТЛЕТІК; ДІСПЛАСТ.

Слайд 26

Подумай! Чи завжди Ви дієте свідомо? Чому?; Що найбільше впливає на людське спілкування?

Слайд 27

Підсумки: “ Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив?”. “ Що багатша думка, то багатша мова? ”

Слайд 28

Домашнє завдання: Опрацювати § 9-10 ст.101-133; Опрацювати завдання: 2.4,6,7ст.108, 3,5 ст. 121; Опрацювати конспект.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія