X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна, яку ми маємо збудувати

Завантажити презентацію

Україна, яку ми маємо збудувати

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Україна, яку ми маємо збудувати. Презентація нової Концепції державної регіональної політики. Анатолій Ткачук

Слайд 2

Регіональні суперечності – реальний виклик майбутньому Одним з головних суспільних викликів, який на сьогодні постає перед Україною є проблема єдності української нації та держави.. Перманенті вибори, незбалансована політична реформа, пропорційні вибори до місцевих рад ще більше загострили суперечності між різними регіонами України та різними соціальними групами. Відмінності між регіонами носять не тільки і не стільки економічний, як світоглядний характер. Політичні сили в середині та зовні країни штучно загострюють ці відмінності, чим ставлять під загрозу цілісність держави та її успішність.

Слайд 3

Соціологія Кінець 2005 року: На гостре питання(КМІС) – чи є поділ на Схід і Захід поділом на ворогуючі сторони, – отримує ствердну відповідь 34,7% респондентів. На Заході твердження про поділ на ворожі табори підтримали 23,9%, в Центрі – 29,5%, на Півдні – 33,5%, на Сході – 54%.

Слайд 4

Коротка історія “розколу” Коріння "розколу" часи Руїни, коли Лівобережжя і Правобережжя мали різних гетьманів, тяжіли до різних союзників і зрештою опинилися в межах різних держав. Революція в Україні 1917-1920р.р: УНР-ЗУНР-УССР Перебування різних частин України в різних державах призвів до зміни в етнічному складі населення цих частин України та його релігійних уподобань. "Розкол" став одним із стереотипів сприйняття України, як на Заході(Європа) так і на Сході(Росія).

Слайд 5

Що впливає на збереження “розколу”? Не сформованість національної ідеї – позитивного міфу про країну, який був би прийнятним та об’єднував би різні регіони. Диспропорції в економічному розвитку регіонів і неефективність державної регіональної політики. Соціокультурні відмінності мешканців різних регіонів(самоідентифікація). Не співпадіння соціальної та культурної частин місцевих та національних еліт

Слайд 6

Національний склад населення України

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Індекс матеріального добробуту

Слайд 10

Індекс демографічного розвитку

Слайд 11

Індекс людського розвитку

Слайд 12

Диспропорції/ВРП

Слайд 13

Трансферти бюджетів/міста

Слайд 14

Трансферти бюджетів/села

Слайд 15

Місце України у світовому рейтингу конкурентноспроможності (Давос)

Слайд 16

Правова підстава для роботи над Концепцією 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України №164-р від 30 січня 2008 року “Про утворення робочої групи з розроблення проекту Концепції державної регіональної політики”. 2. Технічне завдання з розробки проекту Концепції державної регіональної політики, затверджене Міністром регіонального розвитку та будівництва

Слайд 17

Логіка реалізації державної регіональної політики (ДРП) Аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики - Розробка стратегій, програм, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави та регіонів – Моніторинг виконання заходів, одержання результатів та досягнення впливу – розробка на цій основі державного реагування - Впровадження заходів державного реагування

Слайд 18

Виклики Було розглянуто 29 викликів, з яких визначальними для ДРП визнано 9 трансформація глобальних, світових процесів, ускладнення умов розвитку Української держави, погіршення умов використання нею переваг її геополітичного становища; зростаюче відставання України та її регіонів від розвинутих країн за показниками якості життя громадян, рівня інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища; збільшення асиметрії в рівнях розвитку регіонів, територіальних диспропорцій, деградація села, криза міської поселенської мереж, скорочення кількості та погіршення якості трудового потенціалу та посилення міграції з багатьох регіонів України працездатного населення, особливо молоді;

Слайд 19

Виклики\продовження намагання використати проблеми регіонального розвитку, економічні, соціальні, культурні, ментальні та інші відмінності між регіонами, їх сучасну політичну структуризацію для загострення політичного протистояння, що стримує досягнення єдності, створює загрози збереженню територіальної цілісності держави; формування сусідніми державами на прилеглих до державного кордону України територіях центрів зростання, що призводить до відтоку трудових, інтелектуальних та інших ресурсів з прикордонних регіонів України, додаткової соціальної напруги у цих регіонах; несформованість загальнонаціональних, визнаних суспільством цінностей, які зміцнювали б єдність держави, загальнодержавного політичного, економічного, мовного, культурного, інформаційного простору;

Слайд 20

Виклики\продовження фінансова неспроможність більшості територіальних громад та спільнот самостійно вирішувати питання, віднесені до їх повноважень; недосконалість системи правового, інституційного, кадрового забезпечення формування державної регіональної політики та механізмів її реалізації. неадекватність існуючої територіальної організації влади, адміністративно територіального устрою держави новим завданням її розвитку

Слайд 21

Міжнародні фактори державної регіональної політики. «Європейська хартія місцевого самоврядування»; - «Європейська конвенція щодо транскордонного співробітництва між територіальними владами та громадами», а також додаткових протоколах до неї; - «Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту»; - документи Ради Європи та Європейської Комісії, зокрема «Нова політика добросусідства», спільне рішення Європейського Парламенту та Європейської Ради № 1082/2006 від 5 липня 2006 року «Про Європейські групування з метою територіальної кооперації»

Слайд 22

Мета державної регіональної політики створення умов для поліпшення якості життя людини, незалежно від місця її проживання, через забезпечення територіально цілісного та збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, інформаційному та культурному просторі, максимально повного використання їх потенціалу з урахуванням їх природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей, підвищення конкурентноздатності регіонів та територіальних громад.

Слайд 23

Напрями сучасної ДРП формування ефективної системи публічної влади на регіональному та місцевому рівнях…; сприяння матеріально-фінансовому, інформаційному, кадровому та іншому ресурсному забезпеченню розвитку регіонів, виконанню завдань і функцій місцевого самоврядування на рівні територіальної громади та на регіональному рівні; стимулювання міжрегіональної інтеграції, міжрегіональних обмінів; створення ефективних механізмів представництва на загальнонаціональному рівні інтересів регіонів та територіальних громад, забезпечення врахування самобутності регіонів та їх конкурентних …

Слайд 24

Пріоритети сучасної ДРП формування нормативно-правової бази, зокрема прийняття закону про засади державної регіональної політики, інших законів, внесення змін до чинних законів; приведення законодавства України у відповідність із документами Ради Європи .. ратифікація міжнародно-правових актів, які визначають права місцевого самоврядування, принципи регіональної політики і розвитку; оптимізація територіальної основи публічної влади та проведення адміністративно-територіальної реформи з чітким розподілом сфери повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади;

Слайд 25

Пріоритети сучасної ДРП/продовження подолання міжрегіонального відчуження та інтеграція регіональних інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір; визначення соціальних стандартів, системи контролю за їх додержанням у регіонах; запровадження механізмів визначення «проблемних» територій у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації що склалися у них; запровадження механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів та ефективного використання місцевих ресурсів;

Слайд 26

Територіальна організація публічної влади

Слайд 27

Оптимізація адміністративно-територіального устрою. Територія України поділяється на окремі частини – адміністративно-територіальні одиниці трьох рівнів: базового – територіальна громада, субрегіонального – район, регіонального – Автономна республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь. Органи виконавчої влади утворюються на регіональному та субрегіональному рівнях. На трьох рівнях адміністративно-територіального устрою діють органи місцевого самоврядування, що мають власні виконавчі органи.

Слайд 28

Вимоги до територіальної організації виконавчої влади Територіальна організація виконавчих органів влади повинна забезпечувати: - універсальність та адекватність реалізації політики, визначеної Кабінетом Міністрів України; - певний рівень автономії в способах реалізації політики, визначеної Кабінетом Міністрів України; - координацію діяльності територіальних органів та підрозділів центральних органів виконавчої влади; - систему зворотного зв’язку при здійсненні контролю за діяльністю територіальних органів виконавчої влади.

Слайд 29

Інструменти реалізації ДРП/бюджет забезпечення стабільних джерел надходжень до бюджету розвитку всіх місцевих бюджетів на довготривалій основі; проведення в процесі опрацювання проекту державного бюджету України на поточний рік цільового аналізу бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів з метою концентрації фінансових ресурсів для реалізації цілей та програм регіонального розвитку;

Слайд 30

Інструменти реалізації ДРП/організаційні запровадження електронного урядування; публічно-приватне партнерство; державна підтримка на конкурсних засадах програм та проектів регіонального та місцевого розвитку на умовах спільного фінансування; сприяння формуванню в регіонах кластерів – об’єднань споріднених підприємств, виробництв, організацій – з метою системного підвищення їхньої сукупної ефективності; удосконалення регіонального стратегічного планування, узгодження регіональних стратегій розвитку з цілями державної регіональної політики, здійснення бюджетного планування відповідно до стратегічних пріоритетів;

Слайд 31

Інструменти реалізації ДРП/інновації формування та підтримка мережі інституцій регіонального розвитку, законодавче визначення статусу та напрямів діяльності агенцій регіонального розвитку на засадах публічно-приватного партнерства; підтримка програм підвищення конкурентоспроможності регіонів; виділення відповідно до законодавства та інфраструктурне облаштування земельних ділянок за рахунок спільного фінансування місцевого, регіонального та державного бюджетів для розміщення на конкурсній основі інвестиційних проектів;

Слайд 32

Інструменти реалізації ДРП/партнерство реалізація державної регіональної політики на основі партнерських взаємовідносин між центром та регіонами з метою концентрації зусиль та ресурсів для вирішення проблем розвитку регіонів через узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів на довгострокову перспективу на основі угод щодо регіонального розвитку; державна підтримка спільних міжрегіональних проектів, спрямованих на вирішення спільних проблем соціально-економічного розвитку регіонів; стимулювання міжнародної співпраці, пайове державне фінансування програм та проектів розвитку транскордонного співробітництва;

Слайд 33

Інструменти реалізації ДРП/спеціальні сприяння розвитку єврорегіонального співробітництва в межах європейських регіональних структур; сприяння широкому впровадженню енергозберігаючих технологій та використання місцевих відновлювальних джерел енергії, в першу чергу біопалива, рослинної сировини, теплових насосів, інших сучасних технологій шляхом державної підтримки відповідних програм; розроблення та реалізація державних регіональних програм відновлення родючості та охорони земель, насамперед через використання сучасних протиерозійних заходів, збільшення виробництва та внесення у грунт органічних добрив;

Слайд 34

Інструменти реалізації ДРП/інтеграційні сприяння розвитку внутрішнього туризму, культурних обмінів між регіонами, обмінів студентами між регіональними навчальними закладами; запровадження в навчальні плани обов’язкової середньої освіти програми відвідування школярами різних регіонів України; забезпечення в навчальних программах, підручниках та в учбовому процесі гармонійного поєднання ідей місцевого та загальнонаціонального патріотизму; підтримка міжрегіональних, культурологічних , етнічних фестивалей, виставок, свят, інших масових заходів, що направлені на зближення та порозуміння регіональних спільнот;

Слайд 35

Інструменти реалізації ДРП/кадрові запровадження у системі підготовки та перепідготовки кадрів державних службовців їх обов’язкового стажування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування в різних регіонах України; запровадження в практику призначень на посади в органах державної влади принципу ротації кадрів; створення системи підготовки та перепідготовки кадрів для органів місцевого самоврядування на основі загальнодержавних програм;

Слайд 36

Моніторинг та державне реагування Система моніторингу включає відстежування : стану та тенденцій соціально-економічного розвитку з аналізом їх відповідності цілям державної регіональної політики; стану та тенденцій соціально-економічного розвитку кожного регіону; досягнення цілей, визначених у нормативно-правових актах та інших документах, що стосуються регіонального розвитку(стратегій, програм, проектів);

Слайд 37

Вимоги та індикатори З метою забезпечення моніторингу кожен нормативно-правовий акт, що ухвалюється у сфері державної регіональної політики, має містити відповідні рівні цілей, досягнення яких можна оцінити: виконання чи не виконання запланованих заходів; безпосереднім ефектом від реалізації акту; впливу – середньо чи довгострокового наслідку для певної сфери, на яку направлений акт. Основними індикаторами, що застосовуються для оцінки регіонального розвитку, є показники, які характеризують динаміку зростання соціальних стандартів, вартості робочої сили, землі, об’єктів нерухомості, сальдо міграції населення, рівень злочинності, індекс людського розвитку в порівнянні з середньо українськими показниками.

Слайд 38

Механізми та етапи Механізми є класичиними для подібних документів і викладені у розділі 8 Концепції. Етапи реалізації/впровадження необхідно підготувати, виходячи із схвалення чи доопрацювання механізмів. Робочою групою підготовлено алгоритм детального опрацювання етапів для кожного із механізмів.

Слайд 39

Алгоритм етапів для впровадження інструменту

Слайд 40

Що ми маємо отримати від реалізації нової ДРП? 1. Зменшення напруженості між регіонами. 2. Зменшення диспропорцій між регіонами. 3. Зростання індексу людського розвитку в загальноукраїнському та регіональному вимірах. 4. Зростання толерантності між регіональними спільнотами в Україні.

Слайд 41

Завдання з подальшої роботи над проектом Концепції 1. Членам робочої групи подати пропозиції щодо етапів – до 28.02.08. 2. Завершити внесення змін та редагування проекту до 03.03.08 3. Розпочати експертне обговорення та інформаційну підтримку у ЗМІ з 03.03.08

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика