X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний етап розвитку сучасних технологій підготовки державних службовців в Україні в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції

Завантажити презентацію

Сучасний етап розвитку сучасних технологій підготовки державних службовців в Україні в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток сучасних технологій підготовки державних службовців в Україні в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції Бенюх Наталія Федорівна Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 2

розбудова демократії в Україні; реалізація Угод про партнерство і співробітництво з Європейським Співтовариством; необхідність адаптації державної служби до демократичних стандартів управління; необхідність формування демократичної системи контролю влади; необхідність формування нових засад діяльності державної служби в умовах багатопартійної системи в Україні. Мотивація удосконалення технологій підготовки державних службовців в Україні:

Слайд 3

Принципи формування нової теорії підготовки управлінських кадрів: професіоналізм; патріотизм; відповідальність; підзвітність перед громадянським суспільством при застосуванні європейського досвіду щодо формування нового управлінського менеджменту.

Слайд 4

Світові моделі підготовки державних службовців: північноамериканська (передбачає міждисциплінарний підхід, для якого характерне запровадження освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр");             французька (передбачає державно-централізовану систему підготовки нечисленної висококваліфікованої еліти, яку забезпечує Національна школа державного управління); німецька (основою підготовки є юридична освіта, доповнена службовою підготовкою та навчанням у системі підвищення кваліфікації для державних службовців середнього та нижчого рівнів); англосаксонська (передбачає поєднання бізнесу і державного управління).

Слайд 5

Параметри професійного навчання державного службовця Динаміку професійного навчання визначають такі параметри: розумовий - як набір образів, моделей мислення, основних предметів і теорій, що сформовані і використовуються в даній професії і представлені законами, системами та ідеальними об'єктами;  комунікативний - у вигляді набору соціально і культурно організованих моделей професійного спілкування; поведінковий - як набір зразків професійної діяльності та поведінки, соціально, культурно і технологічно визначене професійне виконання роботи.

Слайд 6

Світові принципи професійної підготовки державних службовців: орієнтація на специфіку діяльності; провідна роль у навчанні надається тому, хто навчається; гарантія результату діяльності.

Слайд 7

Проблеми ефективного професійного навчання в Україні: недосконалість підходів та методів щодо добору слухачів; недосконалість форм вхідного та вихідного рівнів знань; недосконалість навчальних програм. За матеріалами фінального звіту “Стратегічне оцінювання стану освіти у сфері публічної адміністрації та перспектив створення інституціональних спроможностей для якісної підготовки державних службовців” (Occasional Papers Series # 4 May 2007)

Слайд 8

Недоліки навчального процесу в Україні: педагогічні методики зосереджуються на розвитку технічних навичок, які підвищують продуктивність, а не якість діяльності; навчальні послуги не завжди відповідають реальним змінам і трансформаціям державної адміністративної структури в Україні; вихідних знань недостатньо для формування нової моделі демократичного врядування в Україні.

Слайд 9

Недоліки організації та фінансування професійного навчання в Україні: - неможливість контролю за навчанням з боку тих, що навчається; - невідповідність між потребами користувачів навчальних послуг та навчальними програмами; - існуючі організаційна структура та система фінансування зумовлюють конкуренцію між навчальними закладами за державне фінансування, а не за якість навчання.

Слайд 10

Шляхи вирішення проблем: запровадження системи фінансування за цільовим призначенням (органи місцевого самоврядування повинні приймати рішення щодо навчання власних працівників); реалізація проекту комплексної реформи Національної академії державного управління при Президентові України; приведення у відповідність навчальних програм з потребами державних службовців та вимогами часу щодо надання якісних державних послуг населенню.

Слайд 11

Проект комплексної реформи Національної академії державного управління при Президентові України План реформи передбачає: створення на рівні Національної академії професійної школи державного управління; розвиток системи короткострокового навчання без відриву від роботи; організацію навчання народних депутатів; організацію навчання викладачів вищих навчальних закладів за спеціальністю “державне управління”; створення у вищих навчальних закладах кафедр і курсів з державного управління.

Слайд 12

Мета реформування НАДУ: формування нової мотивації у діяльності державних службовців і зміщення у навчанні акценту від жорсткого адміністрування до спрямування на демократичне врядування, приділяючи особливу увагу процесу залучення громадян України до прийняття державних рішень та керування суспільними змінами.

Слайд 13

Відповідно до поставлених завдань Президентом України щодо забезпечення провідної ролі Національної академії: - розроблено Концепцію та дорожню карту модернізації системи професійного навчання державних службовців; - розпочато консультації з міжнародними експертами; - розпочато організацію спільних заходів та навчання за участю західних фахівців.

Слайд 14

Новий зміст підготовки державних службовців передбачатиме за новими програмами: спеціальну підготовку вищих керівних кадрів; обов’язкове навчання державних службовців після призначення на посаду; обов’язкове навчання у зв’язку зі змінами державної політики; прийняття нових нормативно-правових актів відповідно до міжнародних норм і стандартів; Навчання Народних депутатів.

Слайд 15

Терміни навчання: вищих керівних кадрів -1,5 р.; при призначенні на посаду - 2 тижні; у зв’язку зі змінами державної політики - 2 тижні; після прийняття нових нормативно-правових актів відповідно до міжнародних норм і стандартів -1-5 денні семінари; навчання народних депутатів - 2 тижні.

Слайд 16

Очікувані результати реформування Національної академії державного управління при Президентові України: удосконалення системи професійного добору здібних фахівців для навчання та подальшої роботи на вищих керівних посадах в органах державної влади всіх рівнів України, а в перспективі – для роботи в міжурядових органах Європейського Союзу; здійснення ефективної організації та навчального процесу з професійної підготовки та постійного підвищення кваліфікації вищих управлінських кадрів України; формування вітчизняного інтелектуального і кадрового потенціалу.

Слайд 17

Очікувані результати реформування Національної академії державного управління при Президентові України: взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування України щодо ефективного кадрового, інформаційного, аналітичного та експертного забезпечення процесів вироблення та реалізації державної політики; сприяння освітній діяльності та наданню програмно-методичної допомоги навчальним закладам; удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів України; налагодження міжнародного співробітництва в галузі професійного навчання державно-управлінських кадрів та наукових досліджень з державного управління.

Слайд 18

Підсумок реформування Національної академії державного управління при Президентові України Реформування Національної академії державного управління при Президентові України сприятиме гармонізації кадрової політики держави і підвищенню кваліфікації державних службовців всіх рівнів, подоланню дефіциту професійних кадрів, який, на сьогодні, вже сягає 25%, удосконаленню нормативно-правової бази в частині функціонування системи підвищення кваліфікації та формуванню кадрового потенціалу державних службовців, здатних адаптуватися до демократичних стандартів управління та надання якісних державних послуг українському населенню.

Слайд 19

Бенюх Наталія Федорівна n_benukh@academy.gov.ua 044 453 34 10 Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика