X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні напрямки регіональної політики щодо популяризації базових людських цінностей, мотивації до постійного здобуття освіти та формування громадського суспільства

Завантажити презентацію

Основні напрямки регіональної політики щодо популяризації базових людських цінностей, мотивації до постійного здобуття освіти та формування громадського суспільства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Основні напрямки регіональної політики щодо популяризації базових людських цінностей, мотивації до постійного здобуття освіти та формування громадського суспільства” Доповідач Пташка М.М., начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Слайд 2

Підвищення стандартів життя – як основа соціальних змін в регіоні. Мотивація до здорового способу життя. Загальнолюдські цінності - головний орієнтир в системі освіти. Естетичне виховання на прикладах найкращих зразків світової та національної культур. Формування системи морально-естетичних цінностей – як механізм подолання утримуючих та споживчих настроїв в суспільстві. Формування відповідальної громадської позиції населення. Агресивний та системний інформаційно - просвітницький супровід перетворень, що відбуваються в регіоні по формуванню людських цінностей. «Основні напрямки регіональної політики по популяризації базових людських цінностей, мотивації до постійного здобуття освіти та формування громадського суспільства»

Слайд 3

Підвищення стандартів життя – як основа соціальних змін в регіоні Соціальна політика Соціальна сфера доходи населення зайнятість і ринок праці пенсійне забезпечення соціальна підтримка фізичне, духовне здоров’я розвиток соціальної інфраструктури освіта соціальний захист охорона здоров’я культура туризм фізична культура та спорт Керівник проекту Петряєва О.Б.

Слайд 4

Соціальна політика Соціальна сфера Формування людського капіталу Відтворення народоноселення регіону Формування високого освітньо-культурного рівня населення регіону Забезпечення високого інтелектуального і творчого розвитку населення Формування високого професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили регіону Формування наукових кадрів регіону Формування соціальної злагоди в суспільстві Формування сприятливого для інновацій соціокультурного середовища

Слайд 5

Мотивація до здорового способу життя Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя Залучення громадськості, бізнес-струтур, релігійних організацій до популяризації здорового способу життя Запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, яка пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку Підвищення якості і доступності медичних послуг Керівник проекту Аніщенко О.В.

Слайд 6

Здоровий спосіб життя Невідповідність рівня спортивно-оздоровчих послуг потребам населення Відсутність відповідної мотивації до зайняття фізичною культурою, спортом Слабка забезпеченість спортивними спорудами (40 % від загальної кількості населення) Низька відповідальність населення за своє життя, своє здоров`я Формування громадської думки щодо необхідності здорового способу життя

Слайд 7

Загальнолюдські цінності - головний орієнтир в системі освіти Підвищення конкурентноспроможності освіти Створення ефективної системи навчання протягом всього життя Розробка та втілення програми допрофесійної освіти Підвищення конкурентоспроможності економіки основаної на знаннях Розвиток інтелектуального потенціалу населення, сприяння соціальній та громадській активності Керівник проекту Соловйов Ю.І.

Слайд 8

Донецька облдержадміністрація Донецька обласна рада Регіональна концепція (враховуючи особистості місцевості) Міністерство освіти і науки України Органи державної влади (Верховна Рада, Секретаріат Президенту, Кабінет Міністрів, міністерства и т.п.) Комітети, асоціації і т.п. Підприємства, організації, заклади (медицина, ЖКГ, податкова и т.д.) Заклади освіти і науки Некомерційні, громадські організації і структури Рада ректорів – провідник ідей Вплив Вплив Ідеологічна складова Структура пілотного проекту «Навчання протягом всього життя» (виміряння якісних і кількісних показників) Зовнішні експерти по позитивно-агресивному інформуванню і просуванню ідеології Співробітництво Національний рівень Обласний рівень Міжнародні фонди, проекти і програми (кращі світові) Група розробки ідеології

Слайд 9

Естетичне виховання на прикладах найкращих зразків світової та національної культур Створення комфортних умов для реалізації потреб та творчого потенціалу особистості Реалізація принципу доступності культурних послуг Впровадження безперервної системи естетичного виховання з урахуванням вікового, освітнього та соціального суспільства Стимулювання інноваційної діяльності та культурних практик Забезпечення доступу до кращих зразків світової та національної культури через сучасні інформаційні ресурси Модернізація схем управління та структур діяльності закладів культури і мистецтв Залучення недержавного сектору культури до естетично – виховного процесу Керівник проекту Пташка М.М.

Слайд 10

Структуризація мережі Інвентаризація існуючої бази культурно-дозвіллєвої діяльності Ліквідація або передача в приватну власність неефективних закладів Відновлення та створення нових клубних систем і об'єднань Надання клубним закладам статусу пріоритетного розвитку Запровадження штатних нормативів, типових штатів, нових механізмів фінансування Запровадження соціальних стандартів доступності та якості послуг закладів культури Запровадження культурного брендингу Стимулювання інноваційної діяльності (конкурси проектів)

Слайд 11

Формування системи морально-етичних цінностей – як механізм подолання утримуючих та споживчих настроїв в суспільстві Формування ціннісного ставлення до норм культурного життя Формування високої інноваційної активності, мобільності населення Формування ціннісного ставлення до соціального устрою людського життя Формування норм та принципів поведінки людини Підтримка молодіжної субкультури в межах культурологічного процесу Розвиток культури міжнаціонального спілкування; виховання толерантності, профілактика екстремізму і ксенофобії Формування корпоративної культури, підтримка сучасної сім'ї Виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі Керівники проекту Соловйов Ю.І. Золкіна Л.І. Забезпечення високого інтеллектуального та творчого розвитку населення

Слайд 12

Формування відповідальної громадської позиції населення Створення умов та механізмів безпосередньої участі населення у формуванні та реалізації регіональної політики Формування нової ідеології соціального оптимізму, позитивної громадської думки і толерантності Підтримка громадських організацій Сприяння ініціативі та активності населення в усіх сферах життєдіяльності суспільства Спрямування зусиль громадян на суспільно корисні справи (міні-проекти, волонтерський рух, обласна школа молодого депутата та інші) Сприяння утвердженню соціального світогляду населення Керівник проекту Маштакова О.М. Формування соціальної та громадської активності молоді

Слайд 13

Агресивний та системний інформаційно-просвітницький супровід перетворень, що відбуваються в регіоні по формуванню людських цінностей Формування правильного сприйняття реформ Споживачі послуг Населення Працівникі галузі Органи місцевого самоврядування Громадськість, бізнес-структури, релігійні організації Учасникі здійснення реформ Формування розуміння доцільності та переваги реформ Забезпечення права громадян на отримання інформації з належних джерел Керівник проекту Таранова І.О.

Слайд 14

Рівень впливу різноманітних засобів масової інформації на погляди різних категорій населення (оціночно) № з/п Категорія населення Газети, журнали Телебачення, радіомовлення Інтернет 1 Понад 60 років Максимальний Максимальний Мінімальний 2 Середнього віку від 35 до 60 років Середній Максимальний Середній 3 Молодь від 18 до 35 років Мінімальний Середній Максимальний 4 Юнацтво від 14 до 18 років Мінімальний Середній Максимальний 5 Діти до 14 років Середній Середній Середній

Слайд 15

“Основні напрямки регіональної політики щодо популяризації базових людських цінностей, мотивації до постійного здобуття освіти та формування громадського суспільства” Доповідач Пташка М.М., начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика