X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування громадянського суспільства в Україні як передумова для реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Завантажити презентацію

Формування громадянського суспільства в Україні як передумова для реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Назва НДР Формування громадянського суспільства в Україні як передумова для реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Керівник теми: Н.Ф. Бенюх , канд. фарм. наук, доцент

Слайд 2

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю: здійснення навчально-методичного забезпечення дисципліни “ Громадянське суспільство та публічна політика ” за нововведеною спеціальністю “ Публічна політика та управління ” на кафедрі політичної аналітики та прогнозування НАДУ; реалізації державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, затвердженої Постановою КМУ від 5листопада 2008року № 974 р.; сприяння реалізації Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746;  Розширення тематичного спектру науково-дослідної роботи Центру Покращення якості надання освітніх послуг державним службовцям України Національною академією.

Слайд 3

основні наукові результати на теоретико-методологічному рівні : поглиблено існуючі та обгрунтовано нові теоретичні положення і концептуальні підходи формулювання цілісної методології впливу держави на розв’язання науково-практичної проблеми формування громадянського суспільства в Україні; Узагальнено світовий досвід формування та функціонування громадянського суспільства в країнах Західної Європи та Америки. Запропоновано модель наукового дослідження щодо створення внутрішніх передумов для формування громадянського суспільства в України з визначенням предмету подальших досліджень за принципом системності. на практичному рівні : Напрацьовані інтелектуальні продукти приятимуть поглибленню і розширенню знань слухачів та підвищенню ефективності навчального процесу при підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації державних службовців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за спеціальностями «Публічна політика та управління» і «Публічне адміністрування».

Слайд 4

Апробація одержаних результатів матеріали за темою НДР доповідалися на: ІХ Міжнародному науковому конгресі "Державне управління та місцеве самоврядування”, 26-27 березня 2009р., Харківський регіональний інститут НАДУ; Науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій”, 3 квітня 2009р., Інститут стратегічних досліджень при Президентові України; Міжнародній конференції «Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст», 15-16 травня 2009р., м. Дніпропетровськ; Науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичне врядування: наука, освіта, практика”, 29 травня 2009 р., Київ НАДУ; Міжнародній науково-практичній конференція «Ольвійський форум-2009: стратегії України в геополітичному просторі», 11-14 червня 2009р., м. Ялта; Круглому столі “Формування громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи вирішення”, 16 червня 2009 р., Київ, НАДУ;

Слайд 5

Практичне впровадження результатів НДР на рівні державних органів Електронний збірник нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (1995-2009 рр.) впроваджено: Кабінет Міністрів України (акт впровадження від 25.11.2009 р., №24 -1009); Міністерство юстиції України (акт впровадження від 25.11.2009 р.). на рівні навчальної діяльності академії Електронна версія монографії «Еволюція і розвиток громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційні процеси» впроваджено: в навчальний процес кафедри політичної аналітики та прогнозування в курсах „ Громадянське суспільство та публічна політика ”, „ Реформування управління та публічна політика ” (акт впровадження від 23.11.2009 р.); Рекомендацій щодо створення внутрішніх передумов для вступу України в ЄС та НАТО в контексті реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в навчальний процес кафедри державного управління і менеджменту у навчальному модулі „ Організація та функціонування публічної адміністрації ” при викладанні нормативної дисципліни “ Вступ до публічної адміністрації ” (акт впровадження від 29 вересня 2009р .); на рівні науково-інформаційного обігу Активізовано функціонування сайту Центру розроблено його структуру і наповнено змістовну частину інтелектуальними продуктами за темами НДР 2008-2009 років.

Слайд 6

Стан запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2009 рік за планом - 14 публікацій : 1 монографія, 1 збірник нормативно-правових актів, 2 брошури, 10 статей; за станом виконання - 62 публікації : 1 монографія, 1 збірник нормативно-правових актів, 6 брошур, 18 статей, 25 тез, 11 Інтернет - презентацій загалом : кількість виданих - 37 поданих до друку - 25

Слайд 7

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2010 рік Електронне врядування та розвиток громадянського суспільства в Україні: євроінтеграційний контекст

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика