X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Українська культура як самобутнє духовне утворення

Завантажити презентацію

Українська культура як самобутнє духовне утворення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Українська культура як самобутнє духовне утворення 1. Особливості етногенезу українського народу. 2. Періодизація розвитку української культури. 3. Предмет і завдання курсу. 4. Напрямки і методи дослідження. 5. Еволюція поглядів на культуру її сутність та структура. 6. Функції культури.

Слайд 2

Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі. – Л. 2003. Грищенко В.А. Історія світової та української культури. – К. 2003. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К., 2003. ЛІТЕРАТУРА

Слайд 3

Поняття “етнічна культура” Народ або етнос - це історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури, а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших.

Слайд 4

Етногенез Етногенез-проблема походження народу. ЇЇ вирішення дає змогу з'ясувати: ареал зародження етносу, джерела його культури, мови, особливості свідомості.

Слайд 5

Гіпотези етногенезу українців 1) теорія “споконвічності” 2) теорія автохтоності 3) теорія “єдиної колиски” 4) теорія “незалежного розвитку окремих східнослов'янських народів

Слайд 6

Періодизація розвитку української культури Перший період охоплює часовий відрізок від її витоків і до прийняття християнства. Другий період припадає на час існування княжої держави — Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Слайд 7

Періодизація розвитку української культури Третій період припадає на литовсько-польську добу в історії нашого народу. Четвертий період розвитку української культури припадає на козацько-гетьманську добу,

Слайд 8

Періодизація розвитку української культури П'ятий період охоплює 150 років, роки великої неволі нашого народу — від часів зруйнування Гетьманщини і до початку XX століття. Шостий період є часом нового міжвоєнного та повоєнного поневолення України її східними та західними сусідами й охоплює часовий відтинок від початку XX ст. до кінця 80-х років. Сьомий період розвитку української культури тільки-но розпочався і триває в нових історичних умовах. Це — сучасний період, що охоплює часовий відтинок від кінця 80-х і по сьогодення.

Слайд 9

Слайд 10

Історичний - намагається не стільки пояснити, скільки виявити та описати факти, події і досягнення культури, виділяючи в ній найвидатніші пам'ятки, імена творців. Напрямки дослідження культурних об'єктів

Слайд 11

Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей. Напрямки дослідження культурних об'єктів

Слайд 12

Напрямки дослідження Філософський - досліджує сутність культури, її відмінності від природи, співвідношення з цивілізацією й іншими явищами. Предметом вивчення є структура, функції та роль культури в житті людини і суспільства.

Слайд 13

Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства. Напрямки дослідження

Слайд 14

Слайд 15

Діахронний - потребує викладу явищ, фактів, подій світової і вітчизняної культури в хронологічній послідовності. Порівняльний метод застосовується в культурологічних дослідженнях двох або декількох національних культур. Він встановлює рівень своєрідності або спорідненості культур. Методи досліджень які використовують при вивченні культурних об'єктів

Слайд 16

Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури. Біографічний метод переважно застосовується у літературознавстві як тлумачення літератури через відображення біографії й особистості письменника.

Слайд 17

Еволюція поглядів на культуру Слово "культура" походить від латинських слів обробляти, вирощувати, а пізніше - вклонятися, вшановувати (культ богів, предків). До середини І ст. до н.е. ці слова пов'язувалися саме із землеробською працею.

Слайд 18

У середні віки поняття «культура» асоціюється з міським укладом життя. В епоху відродження- з досконалістю та активізацією інтелектуального та творчого потенціалу людини.

Слайд 19

Під культурою, на противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина.

Слайд 20

Визначення культури Культура - це матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різноманітних соціально-національних спільнот.

Слайд 21

Слайд 22

Структура культури Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяльності людства та її результати: як знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам'ятники і монументи.

Слайд 23

Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини

Слайд 24

Структура культури Побутова культура - обряди, звичаї, норми. Технічна культура - наука, техніка, технології. Художня культура - література, архітектура, скульптура, малярство.

Слайд 25

Слайд 26

Типологія культури відповідно до її носіїв Світова культура - це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету.

Слайд 27

Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.

Слайд 28

Упродовж розвитку людства виокремились певні культурні епохи: Антична, Середньовічна, культура епохи Відродження, Нового часу, Новітня.

Слайд 29

Окремі форми культур політична, соціальна, правова, економічна, екологічна, фізична, моральна .

Слайд 30

Слайд 31

Функції культури Регулятивна, або нормативна Аксіологічна, або ціннісна Виховна Світоглядна

Слайд 32

Первісні системи духовної культури.

Слайд 33

Зародження культури. Настінні зображення в Каповій печері.

Слайд 34

Первісне мистецтво

Слайд 35

Настінні зображення первісної доби

Слайд 36

ВИСНОВОК Культуру потрібно культивувати, бо вона для кожного народу є джерелом стійкості і добра, фактором національної гідності, служить підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь. Прогрес суспільства поєднується і супроводжується також культурним прогресом.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура