X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Турецьке гончарне мистецтво

Завантажити презентацію

Турецьке гончарне мистецтво

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тематика та проблематика творчості Валер’яна Підмогильного

Слайд 2

«Мені здається, в людському житті цілком досить горя і бур, щоб їх ще треба було доповнювати в мистецтві. Тому я малюю тільки світле і радісне.»

Слайд 3

В. Пiдмогильний вважається одним iз зачинателiв молодої української прози, тонким знавцем людської психологiї. Свого часу вiн оголосив себе правовiрним фрейдистом, блискуче знав французьку мову та лiтературу, отож не дивно, що уроки французької класики позначились i на манерi його письма [4, c.170]. Ставлячи доробок В. Пiдмогильного найперше в контекст вiтчизняної лiтератури, дослiдники його творчостi справедливо пiдкреслюють, що письменник працював на продовження i розвиток iнтелектуальної, фiлософсько-психологiчної прози, розквiт якої в Українi припадає на XVI—ХVII столiття, коли українська лiтература розвивалася в контактi з культурою Захiдної Європи i переживала своє культурно-нацiональне вiдродження. На цей перiод припадає i розквiт першого європейського художнього напряму — барокко, особливостями стилю якого є: динамiзм образiв i композицiй, тяжiння до контрастiв (як формальних, так i смислових), складна метафоричнiсть, алегоричнiсть. Елементи поетики бароккового стилю знайшли розвиток i у творах В. Пiдмогильного, та не лише в нього — вже дослiджено наявнiсть паралелей мiж лiтературою барокко i лiтературою 20-х рокiв XX столiття

Слайд 4

В. Пiдмогильний, як довели дослiдники, випередив естетику французького екзистенцiалiзму будучи започаткiвцем iнтелектуального роману в українськiй прозi. В центрi уваги всiєї творчостi письменника стоїть людина з її проблемами та мотив вiдчуження її вiд самої себе, її (трагiчне в своїй сутi) збайдужiння до iнших, як то ми бачимо у творах "В епiдемiчному барацi", "Проблема хлiба", "Собака", "Сонце сходить". Психологiю цього вiдчуження вiн передає за допомогою бароккового прийому стильових контрастiв. Валер'ян Пiдмогильний зумiв зберегти безстороннiй i об'єктивний, не затуманений iдеологiчним чадом погляд на тi подiї, учасником чи свiдком яких випало бути.

Слайд 5

Пiдмогильного цiкавить передусiм маленька людина на полi великого болю й сум'яття. Вiн генiально "порахував" причини людської самотностi, людського вiдчуження, якi полягають в iдеологiзацiї всiх сфер життя, всiх можливих виявiв людської дiяльностi. Найбiльш виразно ця думка прозвучала в романi "Мiсто", а в оповiданнях "Собака", "Проблема хлiба", "Син", "В епiдемiчному барацi", "Сонце сходить" автор ставить проблему збереження в людинi людського. В. Пiдмогильний заглиблюється в думки й почування людини, яка пiд натиском екстремальних обставин, суспiльних бiд прагне залишатись сама собою. Такою бiдою у рядi творiв показано голод початку 20-х рокiв — цю трагiчну сторiнку В. Пiдмогильний вперше "вiдкрив" у оповiданнi "Собака", подавши своєрiдну "рентгенограму душi студента, який вiд своїх великих мрiй пiзнавати мудрiсть свiту пiд впливом голоду мусив перейти до насущних мiркувань про хлiб i борщ та гiрко усвiдомити, "що жити можна лише тодi, коли їси"

Слайд 6

Факти з біографії 8 грудня 1934 року в будинку творчості Заньки під Харковом тридцятитрьохрічного письменника заарештовують, судять разом із іншими і засилають на Соловки, де йому довелося пробути (в ізольованій камері) три роки. Останній лист із Соловків датується 2 червня 1937 року. Офіційна дата смерті письменника — 19 грудня 1941 року. Проте ця дата береться дослідниками під сумнів. Найпевніше його розстріляли восени 1937 року, коли на Соловках відбувалося масове знищення політичних в'язнів.

Слайд 7

Роман «Місто» Підмогильний створив модерний роман, в якому, на відміну від традиційної селянської і соціальної тематики, акцент переноситься на урбаністичну проблематику, порушуються філософські питання буття, аналізується психіка героїв, а конфлікт розгортається між людьми з різними світоглядами. «Місто» — перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді. Урбанізм — тематика в мистецтві XX ст., зображення життя великих міст.

Слайд 8

Слайд 9

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура