X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Духовна культура

Завантажити презентацію

Духовна культура

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Програмна анотація 1. Мистецтво як складова частина духовної культури. 2. Мета, цілі та функції мистецтва. 3. Основні напрями та види мистецтва. 4. Місце і значення мистецтва в житті людини.

Слайд 3

Духо вна культу ра — складова культури, що охоплює мистецтво та філософію. Концепцію духовної культури підтримують перш за все діячі мистецтва та значна частина філософів, що наполягають на одноосібній та особливій ролі мистецтва і філософії, часто заперечуючи проти включення науки (не кажучи вже про інженерію) до складу культури. До структурних лементів духовної культури відносять: науку, освіту, мистецтво, літературу, мораль, мову, побут, звичаї, норми, цінності, знання, інформацію, політику, релігію.

Слайд 4

Поняття духовної культури включає всі галузі духовної сфери; показує соціально-політичні процеси, що відбуваються в суспільстві. Стародавні греки сформулювали класичну тріаду духовної культури людства: істина, добро, краса. Відповідно були виділені три найважливіших ціннісних абсолюти людської духовності: теоретизм, етизм, естетизм. Неолітична революція спричинила, у кінцевому підсумку, кардинальні перетворення у сфері духовної культури, у суспільній свідомості.

Слайд 5

Мистецтво – це специфічний вид духовного відображення та опанування дійсності. Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється: - загальними закономірностями буття людини і суспільства, - естетично-художніми закономірностями, - естетично-художніми поглядами, - ідеалами й традиціями. Завдяки особливостям свого впливу на людину: - чуттєвою безпосередністю, - емоційною насиченістю, - ідейною спрямованістю мистецтво стало однією з найважливіших складових частин духовної культури суспільства.

Слайд 6

Серед усіх мешканців Землі, тільки людина сама створила скульптурні образи істот, що вражають. Людина не просто відтворила те, що побачила в природі, а додала, відняла, переробила те, що є. Вона немовби продовжила труд природи, створюючи щось схоже на неї і водночас нове. Тільки людина має здібність, яку віддавна називають умінням створювати художній образ.

Слайд 7

Художній образ – це повтор чи відтворення дійсності митцем за допомогою творчого домислу, уяви, фантазії, це органічне злиття реальної дійсності з творчою уявою митця. Усе, створене мистецтвом, живе в образі: зображення великих історичних подій, природи, вираз людських очей і найтонші нюанси настрою. Справжнє мистецтво має дивовижну здатність не старіти і через сотні років, діяти на душу і уяву так сильно, як і у дні своєї появи, а інколи ще глибше і сильніше.

Слайд 8

Світ мистецтва невичерпно багатий. В мистецтві втілено:

Слайд 9

Чим правдивіше, гостріше і повніше відображені у творі мистецтва найважливіші риси життя того чи іншого періоду, чим вагоміше поставлені в ньому загальнолюдські проблеми, чим, могутніший і оригінальніший талант художника, який створив його, тим довше зберігається твір у віках як художній шедевр.

Слайд 10

Мистецтво виникло настільки давно, що не можна з точністю назвати дату його народження. Люди малювали, прикрашали своє житло, співали і танцювали, ще не знаючи, що вони займаються мистецтвом. Воно було тісно пов’язане з працею та побутом давніх людей. Первісне суспільство

Слайд 11

Слайд 12

Давній індійський поет і драматург Калідаса виділив найважливіші цілі мистецтва: Викликати захоплення і здивування, створювати образи, взяті з навколишнього світу і життя людей; Впливати на формування естетичних почуттів, приносити високе задоволення за допомогою впливу на естетичні почуття (комізм, кохання, співстраждання, страх, жах);

Слайд 13

Бути джерелом загального задоволення, щастя і всього прекрасного, позитивних емоцій; Бути джерелом творіння, пізнання і спілкування між людьми.

Слайд 14

Розвивати творчість людини, пробуджувати творчу уяву про життя; Формувати певне ідейне, моральне та естетичне ставлення до дійсності; Відтворювати життя в усій його різноманітності; Пояснювати життя та «вдихати життя» в бездушний мармур, в сіре полотно, в прості прозаїчні слова.

Слайд 15

Людина і природа; Людина і праця; Людина і побут; Людина в її стосунках з іншими людьми; Внутрішній світ особистості; Усе багатство життя.

Слайд 16

З наками зображувального типу, що передбачають подібність образів з чуттєво сприйманою реальністю (живопис, скульптура, графіка; література, акторське мистецтво); знаками незображувального типу, що не допускають впізнавання в образах реальних предметів, явищ, дій і звернених безпосередньо до асоціативних механізмів сприйняття (архітектурно-прикладні види мистецтва, музика й танець); знаками змішаного типу, властивими синтетичним формам творчості (синтезу архітектури або декоративно-прикладного мистецтва з мистецтвом образотворчим; словесно-музично - пісенного й акторсько-танцювально - пантомімічного синтезу).

Слайд 17

За способом втілення художнього образу розрізняють: Просторові види мистецтва — архітектура, скульптура, живопис, графіка, художня фотографія, декоративно-прикладне мистецтво та дизайн. Часові види мистецтва — радіо, музика, література Просторово-часові види мистецтва — кіномистецтво, театр, танець, циркове мистецтво тощо. За формою чуттєвого сприймання розрізняють: Слухові види мистецтва — музика, радіо; Зорові види мистецтва — архітектура, скульптура, живопис, графіка, художня фотографія; Зорово-слухові види мистецтва — театр, кіно;

Слайд 18

Багатоманітність видів мистецтва дає можливість естетично освоювати світ у всій його складності і багатстві. Нема головних і другорядних видів мистецтва, кожний з них має свої особливості та переваги.

Слайд 19

«Ні корабель, ні коляска, ні верховий кінь, ні твої власні ноги не дадуть тобі так глибоко і так далеко проникнути в чужі країни, як це робить мудра книжка»

Слайд 20

Воно здатне хвилювати, викликати співчуття й обурення, любов і ненависть. Література дає нам героїв, які стають нашими друзями і порадниками. Вона збагачує розум і серце. Література мистецтво слова, а слово безпосередньо пов’язане з людською думкою,яка охоплює все.

Слайд 21

На вищому щаблі розвитку первісного суспільства виникає міфологічний та героїчний епос, в якому слово часто пов’язувалося з музикою. Роздуми про мистецтво слова зустрічаються в індійських Ведах, китайській “Книзі пісень”. У класичній Греції виникла система мистецтва більш-менш близька до сучасності.Зароджується лірика – поезія, епос – виявлення душі, драма – дія. Біблія стала скарбницею літературного мистецтва II ст. н. е.

Слайд 22

В епоху Середньовіччя формується новий жанр літератури – лицарська поезія, лицарський роман. В епоху Відродження у великих країнах Західної та Центральної Європи виникають перші національно-літературні твори: за мовою, змістом , значенням. У XVIII ст. популярним стає готичний роман. З національної літератури формується світова: Петрарка – Італія; Шекспір, Мольєр – Англія; Л.Толстой – Росія;Т. Шевченко,І. Франко, Леся Українка – Україна.

Слайд 23

Цінним внеском у скарбницю світової культури є українські народні думи, історичні пісні, балади. Поширений в Україні дитячий фольклор, колискові пісні, пестушки, утішки, скоромовки, казки, перекази, прикмети До найдавніших видів усної народної творчості, пов’язаної з працею хліборобів, відносять колядки, щедрівки, веснянки, гаївки. Усна народна творчість – фольклор, народні родинно-побутові, календарно-обрядові пісні.

Слайд 24

- це вид мистецтва, який естетично освоює світ у художньому слові. Література має унікальні пізнавальні можливості, адже за допомогою слова дійсність досліджується комплексно, у всій багатогранності - не тільки чуттєво, але й через умовивід. Література (в перекладі з латинської literatura – написане, рукопис, твір) – твори писемності.

Слайд 25

НАУКОВА ХУДОЖНЯ політична

Слайд 26

Різновид мистецтва, особливої форми суспільної свідомості, що зображує дійсність у художніх образах. Образи літератури створюються за допомогою – мови, яка безпосередньо виражає думку та ідею. Головний предмет художньої літератури – людина у багатогранності її життєвих проявів, характеру, творчості.

Слайд 27

епос; лірика, драма. Художня література поділяється на два види: проза і поезія

Слайд 28

Відтворює життя, вказує на місце людини у суспільсті і природі; Висвітлює актуальні проблеми; Розвивається постійно, реагує на зміни життя; Залежить від світогляду, ідеалу, поглядів митця; Є основою музичної творчості, театру, кіно; Виконує важливу комунікативну функцію, об’єднуючи людей різних країн, національностей.

Слайд 29

Романтизм; Класицизм; Реалізм; Сентименталізм.

Слайд 30

Вітчизняні класики: - Т.Шевченко; - Леся Українка; - Марко Вовчок; - А.Чехов; - Ольга Кобилянська; - О.Пушкін; - М.Гоголь; - Л.Толстой;

Слайд 31

Світові класики: - Шекспір; - Рабле; - Дефо; - Дюма; - Джонатан Свіфт; - Мольєр; - Байрон; - Флобер; - Шіллер; - Стендаль; - Гете; - Бальзак; - Ремарк; - Гюго. - Скотт; Ось далеко не повний перелік імен, чиї твори ввійшли в скарбницю зарубіжної класичної художньої літератури. Шекспір Дефо Ремарк; Мольєр

Слайд 32

“Червоне і чорне” (Стендаль); “Зачарована душа” (Роллан); “Сага про Форсайтів” (Голсуорс); “Три товариші” (Ремарк)

Слайд 33

Франсуаза Саган (французька письменниця); Генріх Белль (німецький письменник); Джон Гівер, Джон Апдайк, Скотт Фітц Джеральд (американські письменники); Станіслав Лем (польський письменник);

Слайд 34

Станіслава Лема; Жюля Верна; Конан Дойля; Майн Ріда; Герберта Уелса; Всеволода Владка.

Слайд 35

Популярні історичні романи “Диво”, “Смерть у Києві”, “Переяславська рада” (П.Загребельного); “Данило Галицький” (Антона Хижняка); “Північне сяйво” (Марії Марич); “З іскри полум’я” (Панаса Кочури)

Слайд 36

І це зрозуміло. Адже саме ці твори в найкращих своїх зразках захоплюють читачів, полонять їх уяву гострим захоплюючим сюжетом. Тут є незвичайні , часом карколомні складні обставини, сміливі герої, здійснення фантастичних, найзухваліших мрій.

Слайд 37

(Цю знамениту фразу висловив, майже дві тисячі років тому, знаменитий римський оратор Ціцерон) Улюблені книги слід завжди мати під рукою, шукати в читанні яскравих сторінок натхнення для своєї душі, формувати і розвивати естетичні почуття, що дуже важливо для кожної людини.  

Слайд 38

В перекладі з грецької theatron – місце, призначене для видовища, згодом саме видовище. Це вид мистецтва, в якому образне відтворення дійсності відбувається у формі драматичної дії, сценічної гри, що здійснюється акторами перед глядачами. Театр займає особливе місце серед інших форм мистецтва, бо належить до так званих синтетичних видів мистецтва, тобто об'єднує у собі різні види мистецтва. Основа театру - драматургія.

Слайд 39

Театр поєднує в собі драматургію, творчість актора та режисера, музику, живопис, архітектуру, танці, спів. Сценічна гра є імітацією форм життя. Театральне мистецтво – це самобутня ділянка культури кожного народу. Виникнення театру пов’язане з народною творчістю, трудовими та релігійними обрядами, іграми.

Слайд 40

Первісні обряди: маски, татуювання, імітація голосу і поведінки звірів, танець. Античність: театральні видовища, дійства. Формування професійних театрів.

Слайд 41

За розподілом художніх засобів сценічної мови: - музично-драматичний; - опери і балету; - драматичний; - ляльковий; - пантоміми. Луганський академічний український музично-драматичний театр Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр Ім. Шевченка

Слайд 42

Оперний театр у Львові Оперний театр у Києві Оперний театр у Венеції

Слайд 43

Ляльковий театр у Києві Театр опери і балету в Києві Актори театру пантоміми

Слайд 44

Театр юного глядача в Києві Театр міміки і жестів в Москві

Слайд 45

Театр естради; Театр моди; Хореографічних та естрадних мініатюр; Театр поезії; Театр масок. Театр естради Театр Поезії в Києві “Золоті ворота” Театр моди

Слайд 46

Обрядові дійства (хорове виконання, ігри, танці) грунтувалися на комплексі дій магічного характеру. Ранні види театрального мистецтва слугували джерелом для створення вертепу, шкільного театру в Україні, були першими сходинками від кріпацького театру до утворення професійного театру М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, І.Квітки-Основ’яненка, М. Старицького, Л.Курбаса, М.Куліша, І.Микитенка, І.Кочерги.

Слайд 47

Лесь Курбас здобув визнання як видатний організатор театру і режисер-реформатор театрального мистецтва. Пам’ятник Л.Курбасу в Києві

Слайд 48

Слайд 49

Старовинний ляльковий театр в Україні, який виник у XVII ст., поєднував в собі релігійну різдвяну драму, світську гру та елементи фольклору. Різдвяний вертеп

Слайд 50

Досяг вершини у художньому напрямі реалізму, де форми життя майже збігаються з формами сценічної дії (творчість МХАТу) МХАТ ім. М.Горького

Слайд 51

Театр абсурду Один із виявів модернізму в театральному мистецтві, який представляв світ як абсурд, відображав песимізм, невілював особистість і створював передчуття загибелі. Виник театр абсурду в 50-х рр. XX ст. у Франції.

Слайд 52

Кіно і телебачення належать дотимчасових видів мистецтва Проблема зображення дійсності рухомою, динамічною хвилювала людину ще з давніх часів. У наскальних зображеннях первісної людини існувала послідовність певних дій (у серіях малюнків), що відображала початок, кінцеву мету та етапи її досягнення. Згодом, коли техніка живопису досягла своєї досконалості, художники постійно прагнули передати динаміку розгортання подій. Така тенденція стала помітною вже в епоху Ренесансу у полотнах Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Тіціана.

Слайд 53

Слайд 54

28 грудня 1895 року Люм’єри показали в Парижі на першому платному сеансі кіно “фотографії, що рухаються”, продемонструвавши документальні фільми-хроніки “Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота” та “Вихід робітників із заводу Люм’єра”. Всього фірма Люм’єра випустила 1,5 тис. одно- і двохвилинних фільмів (у жанровому відношенні це були прості репортажі, ігрові сцени на літературні та історичні сюжети).

Слайд 55

Слайд 56

це вид художньої творчості, що увійшов в систему синтетичних видів мистецтва у XX ст., особливість кіномистецтва у тому, що воно дає можливість безпосереднього відображення дійсності у її просторово-часовій єдності, зображає дійсність рухомою, динамічною.

Слайд 57

Функції кіно і телебачення Фізико-пізнавальна; Естетично-пізнавальна; Виховна; Гуманістична; Екологічного виховання; Миротворча; Діяльна.

Слайд 58

1) Художнє; 2) Документальне; 3) Мультиплікаційне; 4) Науково-популярне.

Слайд 59

Мистецтво створення художнього кіно, його особливості у його своренні використовується література, музика, пісні, образотворче мистецтво, архітектура чи декорації; Проводиться підбір акторів, сценаристів, режисерів, операторів, художників і загалом людей різних професій.

Слайд 60

Перша зірка німого кіно – Макс Ліндер; Зірка американського Голівуду і світового кіно в жанрі комедії – Чарлі Чаплін, який знявся у стрічках: - “Малюк”, - “Золота лихоманка”, - “Цирк”.

Слайд 61

Перший у світі повнометражний анімаційний фільм “Пригоди принца Ахмеда”, знятий у Німеччині Лоттою Лангер; Фільм режисера Роберта Віна “Кабінет доктора Калігарі” став законодавцем кінематографічної моди, найвідомішим фільмом епохи експресіонізму, безумовно, класикою. “Кабінет доктора Калігарі”

Слайд 62

Іспанські режисери - Сальвадор Далі і Луіс Бунюель створили два знаменитих фільми: - “Андолузький собака”; - “Золотий вік”; У російському кіно і СРСР відомими були фільми режисера С. Ейзенштейна: - “Броненосець “Потьомкін”, - “Іван Грозний”, - “Олександр Невський”, - “Страйк”.

Слайд 63

Заявив про себе як справжнє мистецтво у 1927 р., коли на екрани вийшли фільми Олександра Довженка: - “Звенигора”, - “Два дні”, - “Земля”.

Слайд 64

Зростає увага до приватних проблем людини, до її права на особисте життя. У Одеській кіностудії режисер Кіра Муратова зняла фільми, в яких показана драма буднів: - “Короткі зустрічі”, - “Довгі проводи”, - “Три історії”

Слайд 65

Геніальні творці вітчизняного кіномистецтва О.Довженко; І.Савченко; І.Кавалерідзе; В.Іллєнко; А.Тарновський; С.Параджанов; І.Миколайчук. С.Параджанов

Слайд 66

Сучасний український кінематограф не підтримує держава, тому кіноринок України заповнили третьосортні американські фільми і фільми російського кінопрокату. Український кінематограф знаходиться на стадії другого народження.

Слайд 67

Формується на реальних фактах; Автор, підбираючи факти, осмислює їх і лише тоді формується жанр документального кіно: - хроніка; - розповідь; - публіцистика.

Слайд 68

Засновник радянського кінематографу, який пройшов шлях від кінохроніки до кінопубліцистики: - “Шоста частина світу”, - “Симфонія Донбасу” (1926 р.)

Слайд 69

Його формування пов’язане з ім’ям Есфіри Шуб (1894-1959 рр.): “Падіння династії Романових” (1927 р.), “Росія Миколи II” (1928 р.), “Лев Толстой” (1928 р.).

Слайд 70

Створювалися студіями на колесах – “документальними” кінопотягами, в яких йшлося про перші п'ятирічки та нові відкриття режисерів, фільми Я.М.Посільського та Р.Л.Кармена: - “Челюскін” (1934 р.), - “День нового світу” (1940 р.)

Слайд 71

Фронтові фільми і кіновипуски Ввійшли в літопис нашої української історії, фільми режисера О.Довженка: “Битва за нашу Радянську Україну”(1943р.); “Перемога на Правобережній Україні”(1945р.). Сьогодні документальне кіно стало основою популярних кіно- і телепрограм. “Битва за нашу Радянську Україну”(1943р.)

Слайд 72

Служить популяризації наукових знань і їх поширенню, вихованню наукового світогляду. У таких фільмах розповідають про історію науки, наукові відкриття, життя відомих вчених-винахідників, наукові методи організації виробництва, про екологію та охорону природи, тваринний і рослинний світ, творчість видатних діячів мистецтва і культури. Актуальність кіно полягає в тому, що багато таких фільмів можна використовувати в навчальному процесі.

Слайд 73

“множення зображень” – швидка зміна великої кількості статичних малюнків. Вперше метод покадрової зйомки малюнків втілив в 1907 р. французький художник-карикатурист Еміль Коль (1875-1938 рр.). Пізніше заснували лялькову мультиплікацію. У сучасній мультиплікації створюються фільми як для дитячої аудиторії, так і дорослої.

Слайд 74

Слово “телебачення” (в перекладі з грецької tele – далеко та visio – бачення). Електронну трубку першим у світі винайшов професор Петербурзького технологічного інституту Б.Л.Розінг у 1907 р., а публічно продемонстрував експеримент передачі зображення на відстані в 1911 р. У 30-х рр. відкрилися телевізійні центри в СРСР, США, Франції, Германії, Англії.

Слайд 75

Телевізійний центр в Москві

Слайд 76

В Україні одними з перших були відкриті телевізійні студії в Києві, Львові, Харкові. Сьогодні вони працюють у кожному обласному центрі. Телецентр у Києві

Слайд 77

Особливості телебачення Доступний і поширений засіб інформації; Є засобом перегляду програм для різної вікової категорії; Є засобом формування суспільної думки, масової просвіти, трансляції програм, концертів, подій в країні і світі в різних формах: - прямий ефір; - бесіда; - репортаж; - телешоу; - телеконкурс; - телепрограма; - телефільм.

Слайд 78

Архітекту ра — це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей. Цей вид мистецтва відносяться до так званих просторових видів мистецтва.

Слайд 79

- формування дійсності за законами краси при спорудженні будівель, що задовільняють потреби людини; - формування матеріального середовища, яке створене працею людини, в якому проходить людське життя; - дотримання ансамблевості, тобто, щоб будова вписувалась в естетичний, природний та міський пейзажі; - створення утилітарно-художнього світу, відмежованого від природи, такого, що протистоїть стихіям і дозволяє людям використовувати цей "олюднений простір" у відповідності з їх потребами і можливостями.

Слайд 80

Образи архітектури принципово відмінні від образів інших видів мистецтва. Головне, що справляє враження в архітектурному творі, це його пропорції, ритміка об'ємних мас, які і роблять одну споруду величною, а іншу - примхливо-грайливою чи похмурою. У цьому розумінні архітектуру називають "застиглою музикою". В перекладі з грецької – зодчий, будівник. Вона посідає важливе місце в мистецтві, як складова основа всіх видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, декоративно-прикладної творчості.

Слайд 81

Житлову; Суспільно-громадську (культурно-освітні споруди - бібліотеки, музеї, навчальні корпуси; видовищні - театри, кінотеатри, цирк, концертні зали; адміністративні споруди); Культову (культові будівлі - собори, церкви, монастирі, костьоли). Цирк Житловий будинок Церква

Слайд 82

Складовою архітектури є садово-паркове мистецтво (оформлення парків, скверів, бульварів). Сукупність функціональних, конструктивних і художніх рис архітектури становить архітектурний стиль, зумовлений соціальним ладом, суспільними та естетичними ідеалами, рівнем будівельної техніки. Стиль архітектури – це зовнішня форма, художній образ уявлень і відтворень певної епохи у архітектурі.

Слайд 83

Романський; Готичний ; Проторенесанс, Ренесанс (Відродження); Бароко; Класицизм; Модерн; Конструктивізм.

Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

Слайд 87

Слайд 88

Слайд 89

Слайд 90

Слайд 91

Слайд 92

Слайд 93

Слайд 94

Слайд 95

Образотво рче мисте цтво — мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство) та в просторі (скульптура). Образотворче мистецтво: - відображає дійсність у наочних образах, - відтворює об'єктивно наявні властивості реального світу: об'єм, колір, просторовість, матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище ; - проте образотворче мистецтво зображує не тільки те, що доступне безпосередньому зоровому сприйняттю, але й передає розвиток подій у часі, певну фабулу, розгорнуту оповідь.; - воно розкриває духовний склан людини, її психологію.

Слайд 96

Слайд 97

Декоративно-ужиткове мистецтво;

Слайд 98

Малюнок твердими матеріалами: олівець, вуглина, пастель, крейда, сангіна. Малюнок рідкими матеріалами: чорнило, туш, акварель. Друкована графіка: гравюра, літографія, офорт. Різновиди графіки: Станкова – книжкова, журнальна, газетна; Сатирична і гумористична (карикатура); Ужиткова – поштові марки, етикетки, малюнки на упаковці товару; Плакат – видовищний, рекламний, політичний; Професійна ілюстрація – рисунок, гравюра, карта, схема, репродукції, фотографії.

Слайд 99

Зародження живопису відбувається в часи первісності (поліхромні рисунки доби палеоліту із зображенням тварин). За призначенням та особливостями художнього виконання живопис поділяється на: - монументальний (розпис стелі та стін виконують декоративну роль; фреска, мозаїка); - декоративний (призначений для прикраси, розмалювання та композиції – панно, орнаментальне оздоблення); - станковий (від слова станок, мольберт, на який ставиться – картон, дошка, полотно для малювання картини)

Слайд 100

Побутовий; Історичний; Батальний; Портрет; Пейзаж; Натюрморт; Міфологічний; Релігійний; Анімалістичний. Натюрморт

Слайд 101

Основні види скульптури. Кругла (вільно розташовується у просторі): Статуї; Скульптурні групи; Статуетки; Торси; Погруддя; Півфігури. Рельєф (плоскісно - скорочене зображення на площині) Барельєф (плоскісний); Горельєф (опукліший) Погруддя

Слайд 102

Монументальну (пам’ятники, монументи, меморіальні ансамблі, меморіальні об’єкти); Монументально-декоративну (статуї, атланти, паркова скульптура, фонтани); Станкова (ритуальні скульптури, кам’яні статуї, статуетки) меморіальний ансамбль

Слайд 103

За способом виконання музику поділяють на: Вокальну; Інструментальну; Вокально-інструментальну. У музиці розрізняють: Народну (фольклор, танці, інструментарій) музичну творчість виконавців епосу, лицарів, бродячих співців та музикантів-лірників, кобзарів, менестрелів; Професійну музику (камерну, симфонічну, вокально-хорову, театральну). кобзар

Слайд 104

Шансон (Стас Михайлов) Симфонія

Слайд 105

Й.С.Бах; Л.В.Бетховен; В.А.Моцарт; Й.Гайдн; Ф.Шопен; Р.Штраус; Ф.Шуберт; Р.Вагнер; Д.Верді; Й.С.Бах В.А.Моцарт; Й.Гайдн

Слайд 106

Пізнання дійсності через мистецтво випливає з його суспільної ролі та призначення: - пробудити в людині творчу уяву про життя, - сформувати певне ідейне, моральне та естетичне ставлення до дійсності.

Слайд 107

Сучасний індійський вчений Бахадур відмічав: «Основна мета мистецтва – його благородний вплив на духовне життя людини» О. Пушкін, вказуючи на сенс свого життя і творчості, сказав: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал».

Слайд 108

Великий французький письменник Стендаль у листах до сестри радив їй багато читати і «пристрасно полюбити це заняття», бо «література і мистецтво дають людині душевну силу». О.Бальзак вважав себе «літописцем добра і зла». Через усю творчість А. Чехова проходила мрія про людину «прозорої моралі» Р. Роллан бачив у мистецтві невичерпне джерело «морального здоров’я». Прикладів, які говорять про мистецтво як дійовий засіб морального виховання можна наводити безліч. Головне ж підтвердження ми знаходимо у власному досвіді – читачів, глядачів, слухачів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура