X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ялинка

Завантажити презентацію

ялинка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Батьківські збори Лохвицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Слайд 2

Початкова школа нормативні документи Закон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи, 2006 рік (Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №469 від 20.06.2006 року) Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи, 2012 рік (Затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1050 від 12.09.2011 року) Державний стандарт початкової загальної освіти (Затверджений постановою Кабінету міністрів України №462 від 12.04.2012 року) Типові навчальні плани початкової школи (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України №572 від 10.06.2011 року) Прийом дітей до 1 класу (Наказ Міністерства освіти і науки України №204 від 07.04.2005 року)

Слайд 3

Початкова школа нормативні документи Поділ класів на групи (Наказ Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року) Групи продовженого дня (Д Сан П і Н 5.5.2.008 – 1) Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти… (Наказ Міністерства освіти і науки України №319 від 14.04.2008 року) Оцінювання навчальних досягнень (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів варіативної складової навчального плану» від 30.08.2011 року, додатки 1-12) Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №94 від 18.02.2008 року) Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, Варіативна складова типових навчальних планів, 1-4 класів.

Слайд 4

1 клас Українська мова. (Навчання грамоти: читання, письмо) У кінці навчального року учень повинен: читати доступні тексти правильно, виразно, усвідомлюючи їх зміст; дотримуватися швидкості читання; читати вголос у темпі 20-30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами; правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання та інтонацією. правильно записувати слова; дотримуватись правил вживання великої літери; правильно виживати розділові знаки; дотримуватись правил каліграфії; писати під диктовку слова, речення, зв’язний текст обсягом 20-30 слів.

Слайд 5

1 клас Математика У кінці навчального року учень повинен: розпізнавати предмети за розміром, кольором, називати числа в прямому і зворотному порядку в межах 100; порівнювати числа; називати попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100; розрізняти одноцифрові і двоцифрові числа; будувати відрізки заданої довжини; знати одиниці вимірювання маси; знати одиниці вартості; визначати час за годинником; порівнювати, додавати, віднімати іменовані числа; вміти розв’язувати задачі на 1 і 2 дії.

Слайд 6

1 клас Природознавство У кінці навчального року учень повинен знати: що вивчає предмет природознавства; назву свого міста; домашню адресу; орієнтуватися на карті України; позначення на карті річок, озер, морів, гір; наводити приклади живої і неживої природи; правила поведінки в природі.

Слайд 7

2 клас Читання На завершення 2 класу учень: правильно, свідомо, плавно читає цілими словами (допускається поскладове читання важких слів) в темпі 40-60 сл./хв.; набуває початкових умінь читати мовчки; має уяву про те, які існують твори за жанром спрямування; відтворює послідовність подій у творі.

Слайд 8

2 клас Українська мова На завершення 2 класу учень: знає і правильно називає букви українського алфавіту; застосовує правила перенесення слів; вміє списувати текст об’ємом з дотриманням правил каліграфії; правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень; виконує звуковий і буквений аналіз слів; розрізняє тверді, м’які, дзвінкі та глухі приголосні; користується в своєму мовленні словами ввічливості.

Слайд 9

2 клас Математика На завершення 2 класу учень: називає числа в межах 100, читає і записує двоцифрові числа; знає способи додавання і віднімання в межах 20 з переходом через десяток; виконує усно і письмово додавання і віднімання в межах 100; знає напам’ять таблиці множення і ділення чисел 2,3,4,5; розрізняє геометричні фігури; знає види кутів; знає одиниці довжини, маси, вартості.

Слайд 10

3 клас Читання. Українська мова На завершення 3 класу учень повинен: усвідомлено, правильно, виразно читати в темпі 65-75 сл./хв.; при роботі з текстом вміти визначати тему, мету, жанр твору, переказувати прочитане за планом; вміти списувати текст обсягом 40-60 слів із дотриманням правил правопису та каліграфії; писати диктанти обсягом 50-60 слів, за правилами, вивченими в 2-3 класах; вміти визначати частини мови: іменник, прикметник, дієслово; вміти визначати головні і другорядні речення, встановлювати зв’язки між членами речення за допомогою запитань; вміти знаходити і визначати префікс, корінь, суфікс у словах.

Слайд 11

3 клас Математика На завершення 3 класу учень повинен: вміти письмово переказувати текст розповідного змісту обсягом 40-50 слів. виконувати дії над числами а межах 1000; вільно володіти таблицями множення і ділення чисел; вміти розв’язувати рівняння з одним невідомим; вміти застосовувати правило про порядок виконання арифметичних дій; вміти знаходити значення буквеного виразу на 1-2 дії за заданими змінними; знаходити периметр прямокутника і квадрата; вміти будувати коло, зображувати діаметр кола; знати одиниці часу (година, хвилина, секунда) довжини (мм, см, дм, км, ) та маси (г, ц, т); вміти застосовувати алгоритм письмового множення та ділення на одноцифрове число; вміти розв’язувати складені задачі вивчених видів.

Слайд 12

4 клас Українська мова На завершення 4 класу учень повинен: вміти списувати текст об’ємом 70-90 слів з дотриманням правил оформлення письмової роботи, правопису та каліграфії; писати диктанти за правилами, вивченими в 2-4 класах, обсягом 70-90 слів; вміти будувати перекази об’ємом 70-100 слів; вміти визначати частини мови (іменник, прикметник, дієслово, числівник, займенник, прислівник); правильно тлумачити, висловлювати і писати слова передбачені програмою для 1-4 класів.

Слайд 13

4 клас Читання На завершення 4 класу учень повинен: усвідомлено, правильно, виразно читати вголос в темпі 90-95 сл./хв. Із дотриманням основних норм літературної вимови; читати мовчки в темпі 110-170 сл./хв. з повним розумінням прочитаного; при роботі з текстом вміти визначати тему, мету, складати план; переказувати прочитане за планом, визначати жанр твору; знати напам’ять вірші та прозові твори, передбачені програмою.

Слайд 14

4 клас Математика На завершення 4 класу учень повинен: вільно володіти таблицями множення та ділення чисел; виконувати дії в межах шестицифрових чисел; вміти застосовувати правило про порядок виконання арифметичних дій; розуміти поняття середнього арифметичного; вміти застосовувати алгоритм письмового множення та ділення багатоцифрових чисел на одно і двоцифрові числа; знати співвідношення між одиницям довжини, маси і часу; вміти розв’язувати задачі на знаходження швидкості, маси тіл, площі, периметру геометричних фігур; розв’язувати типові задачі на 2-4 дії.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика