X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Внутрішні бази даних

Завантажити презентацію

Внутрішні бази даних

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сотрудничество образования, науки и бизнеса в области ИТ Зав.каф. КІТ ДДМА проф. Тарасов О.Ф.

Слайд 2

Повышение качества подготовки кадров для ИТ – отрасли (бакалавров и магистрантов - по специальности «Информационные технологии проектирования»). Пути решения – Организация «Ассоциации ИТ-Краматорск» для решения общих задач подготовки специалистов, организация филиалов кафедры, проведение практики студентов с учетом мест будущей работы. Определение содержания дисциплин с учетом потребностей науки и бизнеса, прямое участие ведущих сотрудников фирм-производителей ПО в учебном процессе, тематика дипломных работ Повышение научного уровня разработок программного обеспечения. Цель - рост экспортного потенциала украинских ИТ-компаний и международного авторитета отрасли. Путь решения – совместные разработки, публикации, совместная защита интеллектуальной собственности, проведение конференций, участие в выставках, презентациях и других маркетинговых мероприятиях, пропаганда технических возможностей в том числе за рубежом Направления сотрудничества

Слайд 3

Структура підготовки магістрантів Дисципліни Об'єм (кредити, %) Нормативні 20 (33 %) Вибору ВУЗу 12 (20%) Вибору студента 6 (10%) Гуманітарні та соціально-економічні, психолого-педагогічні 9 (15%) Дипломування 13 (22%)

Слайд 4

Теорія прийняття проектних рішень (3 кредити) Модуль Зміст Системний аналіз предметних областей для підтримки прийняття рішень Основні способи представлення знань у предметних областях: онтології, семантичні мережі, фрейми, ООП. Організація обчислювальних процесів в розподілених системах прийняття рішень та логічних виводів. Прийняття рішень у різних випадках, у мультиагентному середовищі тощо. Технології семантичних Grid і Web. Пошук рішень в інформаційних системах Векторна оптимізація і ідентифікація систем в умовах ризику і невизначеності. Нечітка логіка і оптимізація проектних рішень. Стратегії і базові алгоритми пошуку рішень; направленні алгоритми пошуку; пошук рішень в просторі становищ та задач; ігрові задачі прийняття рішень. Алгоритми логічного висновку на знаннях. Евристичні методи пошуку рішень.

Слайд 5

Теорія систем в задачах проектування (2,5 кредити) Модуль Зміст Методології синтезу технічних систем Поняття цілей проектування. Цільовий підхід до проектування. Методи формування структуризації та аналізу цілей. Параметричний синтез. Морфологічні підходи до проектування. Технічна теорія надійності Основні поняття, терміни теорії надійності. Надійність відновлюваних та невідновлюваних об’єктів. Основні підходи до вирішення задач надійності. Статистичний підхід до розв’язку задачі теорії надійності.

Слайд 6

Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем (2,5 кредити) Модуль Зміст Автоматизовані системи моделювання об'єктів і процесів Класифікація моделей. Основні види моделювання. Принципи побудови мов моделювання. Організація керування процесом моделювання. Системи імітаційного моделювання. Проблеми планування імітаційних експериментів. Оцінювання точності результатів моделювання. Порівняння альтернативних варіантів систем. Методи аналізу даних и їх організація Перетворення сигналів, датчики и сенсори вимірювання інформації. Семантичний опис даних, системне інтегрування різних за природою даних, інтероперабільність. Кластерний, дисперсійний, дискримінантний, факторний аналіз даних. Авторегресійний, автокореляційний, спектральний аналіз. Аналіз, моделювання та прогнозування часових рядів. Планування експериментів.

Слайд 7

Комп'ютерні методи інтелектуальної обробки даних (3,5 кредити) Модуль Зміст Інтелектуальна обробка даних. Data mining Базові методи і технологій обчислювального інтелекту, які випливають з поняття Data Mining. Введення в обчислювальний інтелект, його використання. Алгоритми машинного навчання. Нейронні мережі. Еволюційні алгоритми, еволюція нейронних мереж та інші гібридні технології. Інтелектуальні методи обчислювання для кластеризації, класифікації, моделювання і прогнозування. Модель угруповання та об'єднання. Індуктивне моделювання. Розробка інтегрованих підсистем інтелектуальної обробки даних Сучасні СУБД та інтегровані служби аналізу даних, можливості інтеграції служб у корпоративні інформаційні системи. Програмні засоби видобутку знань (Data Mining) та аналізу даних, їх функціональні можливості та можливості для створення інтегрованих комп’ютерних підсистем.

Слайд 8

Розподілені комп’ютерні системи і мережі (2,5 кредити) Модуль Зміст Основи паралельної алгоритмізації Характеристики продуктивності паралельних обчислень. Моделі та фундаментальні алгоритми паралельних систем, зі спільною пам’яттю. Взаємозв’язані мережі паралельних комп'ютерів. Вбудовування і моделювання взаємозв’язаних мереж. Моделі для міжпроцесорних зв’язків і маршрутизації. Колективні алгоритми зв'язку. Паралельний комбінаторний просторовий пошук. Квантові та ДНК комп’ютери. Cloud і Grid розподілені середовища Grid - технології і всесвітня Grid-мережа. Концепції, архітектури та ресурси сучасних Grid-мереж. Методи побудови архітектур розподілених систем з використанням Grid-технологій. Програмне забезпечення для побудови Grid- систем. Cloud - технології і сервіси.

Слайд 9

Проектування сучасних інформаційних систем (4 кредити) Модуль Зміст Сучасні парадигми програмування і моделювання інформаційних систем Архітектурні шаблони проектування для забезпечення якості (гнучкості, масштабування, відкритості, безпеки і т.п.); шаблони інтеграції складних (у тому числі гетерогенних) корпоративних систем (об'єктно-реляційне відображення, багаторівнева модель та інш.). Компонентний підхід до програмування. Реінжинірінг і вдосконалення складних інформаційних систем Науково-дослідна робота студентів Загальні принципи реінжинірінгу інформаційних систем; шаблони рефакторингу інформаційних систем та баз даних для забезпечення їхньої модернізації (в умовах зміни вимог, компонентів та інформаційних технологій). Програмне забезпечення для реінжинірінгу.

Слайд 10

Проектування програмних систем (1,5 кр.) Сучасні засоби програмної інженерії (2,5 кр.) Методи обробки графічної інформації і синтезу віртуальної реальності (2 кр.) 3D моделювання та комп'ютерний зір (2,5 кр.) Сучасні САПР (3 кр.) Захист інформації в комп’ютерних системах (2,5 кр.) Постреляційні бази даних (2,5 кр.) Сучасні системи реального часу (2 кр.) Інженерний аналіз і проектування (3 кр.) Методи багатокритеріальної і мінімаксної оптимізації (2,5 кр.) Сучасна теорія управління (2,5 кр.), та ін. Дисципліни вибору ВУЗу

Слайд 11

Основные направления НИР кафедры КИТ Развитие технологии объектно-ориентированного программирования с использованием методов инженерии знаний Создание САПР на основе технологии визуального структурного проектирования Интеллектуализация САПР на основе использования онтологий и методов ИИ, DSL Автоматизация проектирования и моделирование технологических систем (ОМД, механообработка) на основе интеграции с CAD/CAM/CAE системами Разработка АСУ ВУЗа

Слайд 12

Исходное 2d изображение в формате bmp ПМК построения поверхностей по массиву точек (Генератор ландшафта) Полученный 3d рельеф по двухмерному изображению в Генераторе ландшафта с использованием OpenGL

Слайд 13

Разработанное ПО для построения поверхности Исходное изображение

Слайд 14

Примеры построения поверхностей Исходные и сглаженные изображения «Лабиринта Минотавра» в «Генераторе ландшафта», дефекты устранены

Слайд 15

Построенные сплайны в SolidWorks Построенная сложная поверхность по сплайнам в SolidWorks Построенная сложная поверхность в SolidWorks

Слайд 16

Построенные сплайны в Delcam PowerSHAPE Построенная сложная поверхность в Delcam PowerSHAPE Построенная сложная поверхность в Delcam PowerSHAPE

Слайд 17

Автоматизация проектирования инструмента со сложной геометрией Инструмент трения для получения эллиптического днища при ОМД Элемент матрицы для винтовой экструзии

Слайд 18

Вальцовочный сектор, построенный в SolidWorks и PowerSHAPE Траектории инструмента при механобработке, построенные в PowerMiII

Слайд 19

ПМК автоматизированного проектирования ТП вальцовки

Слайд 20

Сборка вальцовочного сектора и исходной заготовки в QForm Сборка вальцовочного сектора и исходной заготовки в SolidWorks Сборка вальцовочного сектора и исходной заготовки в SolidWorks и в QForm

Слайд 21

Расчет поковки «Рычаг» средствами SolidWorks и результаты моделирования вальцовки в QForm Результаты моделирования вальцовки в QForm

Слайд 22

Распределение температуры в заготовке при температуре вальцовочного сектора 350 С Распределение температуры в заготовке при температуре вальцовочного сектора 20 С Распределение температуры в заготовке

Слайд 23

Участие в программе фирмы Delcam для университетов Украины и России

Слайд 24

Награждение победителей конкурса студенческих работ в посольстве Великобритании, г.Киев 2010 г. - 3-е место Белоконь Р. 2011 г. – 2-е место Сидоров А.

Слайд 25

Модуль формирования правил Модуль поиска аналогов в CAD проектах Модуль преобразования CAD - проекта для получения метаописания Поиск аналогов конструкций БЗ типовых деталей и соединений Экспертная система Модуль принятия решения

Слайд 26

Моделирование НДС штампа МКЭ Определение НДС элементов конструкции в сборке

Слайд 27

Оценка степени использования ресурса пластичности материала заготовки 1 – матрица; 2 – контурная накладка; 3 – заготовка; 4 – пуансон Расчетная схема Распределение степени использования ресурса пластичности в заготовке

Слайд 28

Слайд 29

Основные проблемы разработки программных систем (ПС): Полнота описания сущностей автоматизируемой предметной области Рационализация связей между сущностями предметной области на основе накопленного опыта в программной инженерии Формирование онтологической модели ПС, отражающей «естественные» связи между понятиями, на основе онтологий предметных областей. Совершенствование архитектуры ОО ПС Развитие технологии ООП с использованием методов инженерии знаний

Слайд 30

Способ формирования и динамического визуального представления дерева каталогов

Слайд 31

Способ формирования и динамического визуального представления дерева каталогов   ПІБ       Рік       Вид завдання     ПІБ1     2011     Завдання_1   ПІБ2     2010     Завдання_2   ПІБ3     2009     Завдання_3   ПІБ4     Інші     Завдання_4   Інші     Не заданий     Завдання_5   Не заданий           Інші               Не заданий Ім’я Тип Розмір Дата File_1 doc 65 536 3.10.2011 File_2 doc 76 867 3.10.2011

Слайд 32

Способ формирования и динамического визуального представления дерева каталогов       Облік виконання завдань   Облік виконання завдань         ПІБ   Рік         ПІБ1   ПІБ         ПІБ2   Вид завдання         ПІБ3             Рік             2011   Фіг. 3         Вид завдання             Завдання_1             Завдання_2   Облік виконання завдань         Завдання_3   ПІБ         Завдання_4   Рік         Завдання_5   Вид завдання         Інші             Не заданий             2010   Фіг. 4

Слайд 33

Совершенствование технологии презентации на основе учета важности слайдов

Слайд 34

Совершенствование технологии презентации на основе пересчета времени показа слайдов

Слайд 35

Формирование путей показа слайдов презентации для различной аудитории

Слайд 36

Управление презентацией на основе фильтрации и ограничения важности слайдов

Слайд 37

Разработка персональной поисковой системы на основе онтологического подхода Проблемы поиска информации Большой объем информации 2. Слабая структурированность 3. Заимствование 4. Уловки 5. Сложность оценки релевантности Структура онтологии Концепты – фундаментальные понятия Сущности – ассоциированные понятия 3. Атрибуты – характеристики сущностей 4. Связи – с оценкой тесноты связи 5. Аспекты – плоскости рассмотрения

Слайд 38

Основные проблемы использования существующих поисковых систем использование внутренних баз данных сложность и трудность для понимания конструкций расширенного синтаксиса отсутствие технологий уточнения поисковых запросов за счет поиска смежных понятий по онтологиям отсутствие экспертов по каждой предметной области, и экспертных оценок, влияющих на релевантность страниц отсутствие совместной работы между поисковыми системами, для накапливания информации и совершенствования технологий поиска

Слайд 39

Фильтрация результатов поиска для обеспечения релевантности Отсечение результатов, не соответствующих набору понятий используемых онтологий Использование выделенных пользователем аспектов при рассмотрении результатов поиска 3. Использование персональных настроек пользователя (род занятий, интересующая область, профессия и т.п.) 4. Использование расширенного синтаксиса поисковых систем 5. Соответствие результатов конструкции аспект-сущность-атрибут 6. Использование формул вычисления релевантности (напр., Okapi BM25) 7. Контроль соответствия персональным настройкам пользователя

Слайд 40

Спасибо за внимание

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика