X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вибір шкал для тесту

Завантажити презентацію

Вибір шкал для тесту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вибір шкал для тесту

Слайд 2

План лекції 1.Поняттья про шкалу, шкалування. 2. Класифікація шкал. Неметричні шкали. Метричні шкали. Класифікація шкал за формою отримання емпіричних даних

Слайд 3

Шкали є головним засобом збору і аналізу статистичного матеріалу як в прикладних, так і в теоретичних дослідженнях. Психологія теж має справу зі шкалами, шкалуванням. Шкалування пов'язане з вимірюванням. Вимірювання - це процес символічного представлення властивостей об'єктів, що вивчаються. Це може бути процедура отримання числових характеристик для величин властивостей явищ і об'єктів (напр., моторних і мовних реакцій, відчуттів, здібностей, мотивів, установок і вчинків особистості, її статусу в групі). В кінці 19 століття Ф.Гальтон упевнено передрік: "Психологія не може стати міцною і точною, як фізичні науки, якщо не грунтуватиметься на експерименті і вимірюванні".

Слайд 4

В психології дуже потрібно було знайти вимірювальний інструмент, за допомогою якого об'єкту можна було б приписувати певне значення чи число. Таким вимірювальним інструментом стала шкала. . Виміряти – це означає спроектувати інтенсивність властивості об'єкта на якусь шкалу.

Слайд 5

Шкала – це форма фіксації сукупності ознак об’екта з упорядкуванням їх в певну числову систему. Таким чином, шкали (вимірювальні) є метричними системами, які моделюють те, що ми досліджуємо шляхом заміни прямих позначень об’ектів, що вивчаються, числовими. Психологічна шкала – це вимірювальний інструмент, за допомогою якого об'єкт (явище, ознака) відносять до певної категорії, або йому приписують певне значення чи число із заданої обмеженої послідовності, або відводять певне місце. 2

Слайд 6

Психологічним шкалам притаманна певна точність, узагальненість, універсальність ознак. При конструюванні тесту досліднику часто потрібно займатися побудовою шкали, тобто перетворенням емпіричних тестових даних в нормалізовані, шкальні. Така процедура називається шкалуванням. Шкалування – це процедура перетворення початкових емпіричних тестових даних в нормативні, шкальні (коротше: це упорядковування емпіричних даних в шкальні). 3

Слайд 7

В різних областях психології шкалуються різні об'єкти. Наприклад, в психофізиці шкалування передбачає упорядкування об'єктів, стимулів за ступенем їх вираженості (силі, інтенсивності), або упорядкування людей по абсолютній і диференційній чутливості. В диференціальній психології шкалування являє собою процес упорядкування людей (через встановлення відмінностей між ними) за ступенем вираженості у них приватних або загальних властивостей нервової системи, інтенсивності і швидкості психічних процесів, за рівнем розвитку психічних властивостей тощо. В соціальній психології і соціології шкалування - це упорядкування суджень про соціум - групу людей, взаємин між ними, про процеси, що відбуваються в групі тощо.

Слайд 8

Розрізняються шкали залежно від характеру функції, яка лежить в основі їх побудови. В якості такої функції можуть бути: порівняння за ознакою убування або зростання, ранжирування, оцінка інтенсивності ознаки, оцінка пропорційних відносин між ознаками.

Слайд 9

Класифікація шкал

Слайд 10

Загальна класифікація шкал запропонована американським психологом-психофізиком Стенлі Стівенсом (1946р.) В якості підстави для розподілу шкал він взяв метричну детермінованість. Неметричні Номінативні Шкали порядку Метричні Інтервальні Шкали рівних відносин

Слайд 11

Неметричні шкали Номінативні Шкали порядку

Слайд 12

Номінативні шкали (шкали найменувань) - це шкали, які встановлюють відповідність ознаки тому чи іншому класу об'єктів. Об'єкти об'єднують в класи на підставі : - загальної властивості (клас еквівалентності, тобто однаковості); - символу (позначення). Чол. Жін. Числа в цих шкалах використовуються в якості найменувань властивостей. Ч Ж Кількісна сторона числа при цьому втрачається. Шкальні значення грають лише роль 1 2 назв класів еквівалентності. 7

Слайд 13

Приклади: 1) Очі дихотомічна світлі темні (С) (Т) (1) (2) 2) Ви за кого? Ющенко Тимошенко Янукович Кучма тетрахорічна 3) колгоспник робітник безробітний службовець війсковий поліхорічна К Р Б С в … 1 2 3 4 5 .… 8

Слайд 14

Дуже розповсюдженим видом номінативної шкали являється альтернативна класифікація об’эктів на дві групи, які утворюються за логічним принципом «А» - «не А». Наприклад: нормальний / анормальний здоровый / хворий одружений / неодружений (семантичний диференціал) Але клас «не А» часто буває дуже узагальненим, є сенс його диференціювати: Одружений // неодружений / розлучений / вдівець Будь-яка шкала може бути зведеною до номінативної. 9

Слайд 15

Шкали порядку (ординальні) - є системами, які складаються з символів, які зв'язані відносинами «більше» - «менше». Символи в цих шкалах розташовуються в порядку монотонного зростання (зменшення) і відображають розвиток ознаки в емпіричній системі. Ці шкали дають можливість визначати ступінь вираженості ознаки. Шкали порядку повинні містити не менше 3-х класів, які утворюють послідовність. 10

Слайд 16

Наприклад: біг на 100 м 4 11,4 СЕК Іваненко ІV 3 11 СЕК Петренко ІІІ 2 10,2 СЕК Сидоренко ІІ 1 10 СЕК Козаченко І 11

Слайд 17

Шкали порядку бувають уніполярними та біполярними (за впорядковуванням об'єктів або їх вимірюваних властивостей). При уніполярному впорядковуванні утворюються класи по ступеню вираженості якихось ознак. Наприклад: шкала порядку для вимірювання ступеня розумової відсталості: немає / слабке / середнє / сильне відхилення від норми При біполярному впорядковуванні виходять з полярних проявів якихось властивостей, які фіксуються як «точки відліку» в шкалі. На вербальному рівні це виявляється у вигляді вибору антонімів: товариський - замкнутий врівноважений - неврівноважений (між антонімами може розташовуватися одна або більше проміжних категорій) 12

Слайд 18

До числа законів, яким підпорядковуються символи шкали порядку відносяться закони: - трихотомії - транзитивності Трихотомія: якщо є два об’єкти А і В, що мають ознаку Х, то можливі три види відношень: ХА = ХВ ; ХА > ХВ ; ХА < ХВ . Транзитивність – це математична властивість величин, яка полягає в тому, що якщо перша величина зрівняна з другою, а друга з третьою, то перша зрівняна з третьою. Наприклад: якщо а = в, в = с, то а = с. Якщо є три об’єкти: А, В, С, що мають ознаку Х і між ними встановлені відношення: ХА < ХВ і Хв < Хс , ХА < Хс. При цьому значення різниць між ознаками не встановлюються (шкала не метрична, одиниці виміру відсутні) 13

Слайд 19

Метричні шкали Інтервальні Шкали рівних відносин

Слайд 20

Інтервальні шкали Шкали інтервалів застосовуються не лише в психології, але і в біології, соціології, економіці та інших науках. Емпіричні елементи в цих шкалах як і в попередніх, розділені і впорядковані за ступенем вираженості вимірюваної ознаки. Окрім відносин «еквівалентно – нееквівалентно» і «більше – менше» в цих шкалах визначається ще й «на скільки більше» або «на скільки менше», що виражається інтервалами між числами, які приписуються ступеням вираженості вимірюваної ознаки. 15

Слайд 21

Приклад: Зазвичай методика задає інтервали від 1 до 10 ( хоча може бути менше 1 або більше 10) 1) І ІІ Досліджувані бали 1 4 ……. ….. … 10 Властивість У 2-го досліджуваного властивість більше в 4 рази. Інтенсивність властивості може приймати будь-яки значення в певному інтервалі (від 1 до 10). 2) Рівні вираженості: 0,8 - 1,0 – високий 8 -10 0,6 - 0,8 – вище середнього 6 - 8 0,4 - 0,6 – середній 4 - 6 0,2 - 0,4 – нище середнього 2 – 4 0,0 - 0,2 – низький 0 – 2 16

Слайд 22

В шкалах інтервалів допускаються три довільні операції: встановлення положення нульової крапки встановлення величини одиниць встановлення напряму, в якому ведеться рахунок від нульової крапки 17

Слайд 23

Шкали рівних відносин В шкалах рівних відносин емпіричні об'єкти розділені і впорядковані згідно вимірюваної властивості. Такі шкали мають значущу нульову крапку, яка не довільна, а вказує на повну відсутність вимірюваної властивості. При цьому рівним різницям між емпіричними об'єктами відповідають рівні різниці між приписуваними ним числами. Числа, що прирівнюються до емпіричних об'єктів, пропорційні ступеню вираженості вимірюваної властивості (тобто між числом і об'єктом дотримується пропорційність). В основному, з такими шкалами працюють фізики. У психології мало таких методик, де є шкали відносин. Наприклад, шкала порогів абсолютної чутливості аналізатора (зорового, слухового тощо). 18

Слайд 24

Таким чином, шкали мають 4 характеристики : опис, порядок, відстань і наявність початкової точки. Розглянуті неметричні і метричні шкали лежать в основі оціночних процедур, що застосовуються в практиці психологічного виміру. Однак форми отримання емпіричних даних в кожній шкалі різноманітні. Вони залежать від призначення тесту, анкети, контингенту обстежуваних, умов проведення і інших чинників. Тому, наряду з поділенням шкал на метричні та неметричні, існує класифікація за ознакою форми отримання емпіричних даних. 19

Слайд 25

За формою отримання емпіричних даних, шкали бувають: вербальні числові графічні

Слайд 26

Вербальні шкали - є набором суджень (не менше двох) про наявність або про ступінь вираженості ознаки Судження можуть бути представлені: 1) у вигляді полюсів шкали (згорнута вербальна шкала) сильний / слабкий великий / маленький активний / пасивний (семантичний диференціал) 21

Слайд 27

2) у формі впорядкованого набору вербального позначення градацій (ступенів) шкали (розгорнена вербальна шкала) Приклад 1): визначення ступеня вираженості ознаки КРАСИВИЙ дуже красивий красивий більше красивий, чим непривабливий середньо красивий більше непривабливий, чим красивий непривабливий дуже непривабливий 22

Слайд 28

Пприклад 2): закрите питання в тесті: Поставте хрестик біля вислову, який відповідає Вашому ставленню найбільшою мірою: «Якби була можливість, я би ввів сухий закон» а) це цілком відповідає моїй думці б) в цілому я згоден з цим в) не знаю, що відповісти г) навряд чи я з цим згоден д) я абсолютно не згоден з цим Але: невизначеність розуміння та інтерпретації судження різними людьми перешкоджає використовуванню вербальних шкал в якості точного психометричного інструменту; тому вербальні шкали в чистому вигляді застосовуються не дуже часто (через неоднозначність). 23

Слайд 29

Числові шкали - є обмеженою безліччю послідовних чисел. Гідністю чисел є їх універсальність, зрозумілість, об'єктивність. Числа являються найбільш зручним засобом відображення відношення до об'єкту в ряді інших об'єктів або відображення ступеня вираженості ознаки. Приклад: Охарактеризуйте ступінь вираженості за шкалою: Товариський Замкнутий 5 4 3 2 1 (поставте хрестик на певній цифрі на шкалі) 24

Слайд 30

Графічні шкали - представляють наочне відображення можливого розвитку ознаки у вигляді безперервної лінії або фігури. Графічні шкали можуть бути вертикальними і горизонтальними. Безперервність графічних шкальних оцінок дозволяє отримати більш дробову, точну оцінку вимірюваної ознаки в порівнянні з числовими шкалами. Приклад: люблю не люблю Лінії і фігури в таких шкалах можуть ділитися на рівні відрізки і позначатися цифрами або словами. 25

Слайд 31

Більшість шкал, що вживаються на практиці, є змішаними: вербально – числова, вербально – графічна, число – графо – вербальна, тощо …

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика