X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ

Завантажити презентацію

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ПРЕЗЕНТУЮТЬ ПРЕЗЕНТУЄ

Слайд 3

Інтегрований програмний комплекс Для комплексної автоматизації бібліотечних технологій, з онлайновим доступом з мережі INTERNET

Слайд 4

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ АБІС “СЛАВУТИЧ” – комплексна автоматизація технологічних процесів університетських і публічних бібліотек з підтримкою корпоративної каталогізації і зведеного електронного каталогу. АБІС “СЛАВУТИЧ – ШКІЛЬНИЙ” – комплексна автоматизація технологічних процесів шкільної бібліотеки з можливістю формування або запозичення каталожних записів та доступу до віддалених інформаційних ресурсів з мережі Internet по протоколу Z39.5 Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки” (протокол №5 від 27.03.2006)

Слайд 5

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ Розроблено з використанням: міжнародних MARC-стандартів бібліотечної діяльності триланкової мережної архітектури (клієнт – сервер WWW-додатків – сервер баз даних) протоколу міжбібліотечного обміну інформацією Z39.50 мережних протоколів і устаткування Internet/Intranet – мереж. уніфікованого бібліографічного опису у форматі MARC–21 або RUSMARC. СУБД Microsoft SQL Server

Слайд 6

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ Вирішує наступні основні задачі: інтеграція інформаційних ресурсів за допомогою Intranet/Internet-технологій; забезпечення доступу з Internet до бібліографічної інформації інших бібліотечних систем по протоколу Z39.50; забезпечення засобів пошуку і обслуговування запитів до інформаційних ресурсів бібліотеки; створення системи підтримки корпоративної каталогізації і зведеного електронного каталогу бібліотек; повноцінної підтримки обробки бібліографічних і авторитетних записів у форматі MARC–21, RUSMARC; використання міжнародних телекомунікаційних форматів UNIMARC, USMARC, RUSMARC.

Слайд 7

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ Забезпечує консолідацію інформаційних ресурсів, шляхом побудови: Регіональної (відомчої) корпоративної розподіленої бібліотечної системи Регіональної системи інформаційно-ресурсної підтримки шкільних бібліотек Корпоративної бібліотечної системи вузу з розгалуженою мережею філіалів

Слайд 8

Сімейство програмних продуктів СЛАВУТИЧ Підтримує: Розподілені інформаційні бібліотечні системи на базі протоколу Z39.50 Корпоративну каталогізацію Систему міжбібліотечного абонементу Систему електронної доставки документів

Слайд 9

АБІС “Славутич”

Слайд 10

АБІС “Славутич” Призначення – комплексна автоматизація технологічних процесів університетських і публічних бібліотек з підтримкою корпоративної каталогізації і зведеного електронного каталогу. Склад: АРМ “Бібліотекаря”, в т.ч.: модуль “Каталогізація” модуль “Комплектування” модуль “Книговидача” АРМ “Читача” Серверний модуль в складі: файл-серверу ЛОМ під Windows 2000/2003 Server. СУБД MS SQL Server 2000. WWW-сервер. Сервер Z39.50.

Слайд 11

АБІС “Славутич” Структура АБІС

Слайд 12

АБІС “Славутич” – функції: АРМ "Бібліотекаря“ модуль "Каталогізація" створення MARC записів з використанням призначених для користувача шаблонів ведення баз даних бібліографічних записів у форматі MARC-21 або RUSMARC запозичення від джерела MARC записів, доступних по протоколу Z39.50 пакетне запозичення MARC записів вивід на друк (каталожних записів, списків та ін.) за узгодженим шаблоном

Слайд 13

АБІС “Славутич” – функції: модуль "Комплектування" замовлення книг і інших видань реєстрація нових надходжень інвентарний та сумарний облік статистичний облік формування типових вихідних форм модуль "Книговидача" реєстрація та перереєстрація читачів прийом/видача і облік виданої літератури автоматичне отримання інформації про місцезнаходження і наявність вільних екземплярів літератури оперативне виконання замовлень і ведення черги на літературу

Слайд 14

АБІС “Славутич” – функції: АРМ "Читача" дружній інтерфейс користувача, організований через Z39.50 – HTTP шлюз. пошук і представлення бібліографічних, авторитетних записів у форматах MARC21, UNIMARC, RUSMARC і повнотекстових документів у форматі HTML великий набір можливостей по складанню пошукових запитів динамічна настройка форми представлення результатів пошуку надання інформації про наявність і місцезнаходження вільних екземплярів документа замовлення документа по його бібліографічному опису пошук і представлення інформації користувачу про зроблені ним замовлення, управління замовленнями доступ до своєї і до зовнішніх баз даних по протоколу Z39.50. одночасна робота з декількома базами даних гіпертекстове представлення інформації з полів зв'язку бібліографічних записів.

Слайд 15

АБІС “Славутич” – функції: Серверний модуль Конфігурування параметрів Z39.50 сервера і сервера баз даних управління індексацією бібліографічних записів (формування таблиць розбору значень полів запису). завантаження/вивантаження MARC-записів з/у файл (ISO1359). збір і аналіз різних статистичних даних по всіх операціях

Слайд 16

АБІС “Славутич” – функції: Функції серверу Z39.50 наступні: підтримка прозорого доступу до інших серверів по протоколу Z39.50, що дозволяє реалізувати розподілену інформаційну систему і доступ до реляційних баз даних серверів підтримка всіх необхідних для функціонування АРМів операцій обробки даних: пошук, вилучення, вставка, видалення, зміна, сортування записів. забезпечення функцій електронного абонемента одночасна підтримка бібліографічних, авторитетних і службових баз даних із записами в різних форматах підтримка багатомовності даних. підтримка специфікації Z39.50 v3.

Слайд 17

АБІС “Славутич - шкільний”

Слайд 18

АБІС “Славутич-Шкільний” Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки” (протокол №5 від 27.03.2006) Призначення – комплексна автоматизація технологічних процесів шкільної бібліотеки з можливістю запозичення каталожних записів і доступу до віддалених інформаційних ресурсів з мережі Internet по протоколу Z39.50 Склад: АРМ "Бібліотекаря", в т.ч.: модуль "Каталогізація" модуль "Комплектування" модуль "Книговидача" АРМ "Читача" Серверний модуль у складі: СУБД InterBase 6.0 WWW-сервер Клієнтський Z39.50

Слайд 19

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: АРМ “Бібліотекаря” Модуль “Каталогізація” має наступні функції: Формування електронного каталогу бібліографічних записів, шляхом запозичення каталожних записів по мережі Інтернет (протокол Z39.50) з вітчизняних та зарубіжних центрах корпоративної каталогізації, або шляхом отримання бібліографічних записів на CD-ROМ. Взаємодія з джерелами бібліографічних даних, доступних по протоколу Z39.50, з підтримкою телекомунікаційного формату RUSMARC. Імпорт записів у відповідності зі стандартом USMARC. Ведення бази даних бібліографічних записів у форматі RUSMARC. Підтримка заданого Замовником шаблону формату ведення даних в бібліотеці. Вивід на друк і збереження у форматах MS Word і MS Excel будь-яких документів (різних каталожних карток, списків і ін.), Пакетне запозичення MARC-записів при створенні власного електронного каталогу.

Слайд 20

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: Модуль “Комплектування”: Автоматичне визначення забезпеченості школи та її підрозділів підручниками. Формування замовлення підручників з використанням бази даних рекомендованих підручників та учбових посібників. Передплата на періодичні видання. Реєстрація нових надходжень. Контроль надходження літератури. Інвентарний і сумарний облік надходжень/списань. Статистичний облік. Формування типових вихідних форм у форматі MS Excel (інвентарні книги, книга сумарного обліку та інші). Автоматичне формування бюлетеня нових надходжень у форматі RTF по шаблону, обумовленому користувачем. Формування форм звітності, прийнятих у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладах.

Слайд 21

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: Модуль “Книговидача”: Реєстрація, перереєстрація читачів. Автоматичне одержання інформації про місцезнаходження і наявність вільних екземплярів документа. Можливість одночасної роботи як за традиційною технологією замовлення з використанням паперової читацької вимоги, так і електронного замовлення. Ведення електронних черг на літературу. Контроль термінів видачі, індикація боржників і прострочених замовлень. Збір статистичних даних про частоту замовлення книг. Використання списків рекомендованої літератури. Ведення статистики по відвіданню, залученню, обслуговуванню читачів, видам документів.

Слайд 22

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: Модуль “Книговидача”: Реєстрація, перереєстрація читачів. Автоматичне одержання інформації про місцезнаходження і наявність вільних екземплярів документа. Можливість одночасної роботи як за традиційною технологією замовлення з використанням паперової читацької вимоги, так і електронного замовлення. Ведення електронних черг на літературу. Контроль термінів видачі, індикація боржників і прострочених замовлень. Збір статистичних даних про частоту замовлення книг. Використання списків рекомендованої літератури. Ведення статистики по відвіданню, залученню, обслуговуванню читачів, видам документів.

Слайд 23

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: Модуль “Книговидача”: Реєстрація, перереєстрація читачів. Автоматичне одержання інформації про місцезнаходження і наявність вільних екземплярів документа. Можливість одночасної роботи як за традиційною технологією замовлення з використанням паперової читацької вимоги, так і електронного замовлення. Ведення електронних черг на літературу. Контроль термінів видачі, індикація боржників і прострочених замовлень. Збір статистичних даних про частоту замовлення книг. Використання списків рекомендованої літератури. Ведення статистики по відвіданню, залученню, обслуговуванню читачів, видам документів.

Слайд 24

АБІС “Славутич-Шкільний” – функції: Серверний модуль Функції файл–серверу ЛОМ, СУБД MS SQL Server 2000, WWW-сервер традиційні та приведені в інших джерелах. Функції клієнтського Z39.50 наступні: підтримка доступу до інших серверів по протоколу Z39.50, що дозволяє підтримувати роботу в розподіленій інформаційній системі та мати доступ до реляційних баз даних серверів MS SQL підтримка всіх необхідних для функціонування АРМів операцій обробки даних: пошук, вилучення, сортування записів. одночасна підтримка бібліографічних, авторитетних і службових баз даних із записами в різних форматах підтримка багатомовності даних. підтримка специфікації Z39.50 v3.

Слайд 25

Застосування програмного комплексу

Слайд 26

Розподілена інформаційна система на базі протоколу Z39.50 Призначена для забезпечення доступу до бібліографічних баз даних через Internet з використанням широко поширених Web-броузерів типу Netscape або MS Internet Explorer і підтримує наступні функції: надання кожному користувачу графічного інтерфейсу для організації пошуку і переглядання інформації з бібліографічних баз даних на основі стандартних протоколів централізоване зберігання інформації про всі доступні бібліографічні ресурси з можливістю динамічного оновлення доступ до баз даних в своєму початковому вигляді по моделі "клієнт-сервер" з можливістю виводу формату інформації коректну роботу з кирилічними текстами і пошуковими полями можливість управління доступом до інформаційної системи в цілому і до конкретних баз даних на рівні IP адрес, мереж і конкретних користувачів збір статистичної інформації по роботі з базами даних можливість розширення для організації доступу до інших інформаційних ресурсів

Слайд 27

Розподілена інформаційна система на базі протоколу Z39.50

Слайд 28

Автоматизована інформаційна система бібліотек інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників України ПРОЕКТ АPNNET

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика