X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Реалізація проекту, базованого на знаннях, на основі логічного програмування

Завантажити презентацію

Реалізація проекту, базованого на знаннях, на основі логічного програмування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема №3 Реалізація проекту, базованого на знаннях, на основі логічного програмування

Слайд 2

Логічні моделі Логічні моделі передбачають опис знань у вигляді деякої формальної теорії. Дуже формалізовані, і в цьому полягає один з основних їх недоліків.

Слайд 3

Логічні моделі: визначення Логічну модель подання знань прийнято визначати як четвірку L=, де S - алфавіт; T - синтаксичні правила побудови формул теорії; тобто правильно побудовані формули (ППФ) теорії - це формули, що складаються з символів алфавіту S і конструюються за допомогою правил з T; A - множина аксіом теорії, тобто ППФ, що вважаються істинними; P - множина правил виведення, які дозволяють виводити з аксіом нові твердження (теореми).

Слайд 4

Логічний підхід до подання знань: основні принципи Модель ПрО розглядається як деяка логічна теорія, яка описується на основі логіки предикатів (найчастіше - першого порядку). Предикатом називається функція, яка в залежності від значень своїх змінних набуває одне з двох значень: 0 (інтерпретується як хибність) та 1 (інтерпретується як істинність).

Слайд 5

Простий приклад Фрагмент бази знань: Якщо X їсть м’ясо, то Х є хижак. Кіт їсть м’ясо. ___________________________ Запит, для якого достатньо простого пошуку: Чи їсть кіт м’ясо? Запит, для якого необхідним є логічне виведення: Чи є кіт хижаком?

Слайд 6

Два типи тверджень: факти і правила Факт - конкретна інформація про ту чи іншу інформаційну одиницю; ця інформація зберігається в пам’яті системи в явному вигляді та може бути знайдений безпосереднім пошуком; без залучення логічного виведення та інших подібних механізмів. Правило - твердження, яке дозволяє отримувати інші твердження, які в системі явно не фігурують; зокрема, на основі логічного виведення.

Слайд 7

Відоме вербально-дедуктивне визначення знань Знання - це трійка , де F - сукупність явних фактів, які задають властивості окремих інформаційних одиниць та зберігаються в БЗ в явному вигляді; P - сукупність правил, які дозволяють шляхом логічного виведення отримати нові твердження на основі існуючих; M - механізм логічного виведення (часто наз. Машиною виведення).

Слайд 8

Екстенсіональні та інтенсіональні знання Екстенсіональні знання - сукупність явно заданих фактів. Інтенсіональні знання - сукупність правил, які дозволяють отримувати нові твердження.

Слайд 9

Механізм логічного виведення Потрібний певний механізм, який забезпечує логічне виведення (часто наз. машиною виведення). Пролог надає такий вбудований механізм, що грунтується на бектрекінгу (переборі з поверненням). Зворотне логічне виведення (від мети до фактів). Математична основа - метод резолюцій (Робінсон, 1965 р).

Слайд 10

Логічний підхід: основна проблема Основна проблема чисто логічного підходу до проектування інтелектуальних ІС - недостатність та недосконалість засобів для задання структури інформаційних одиниць та зв’язків між ними. Зокрема, всі зв’язки за замовченням обробляються однаково і т.п.

Слайд 11

Реалізація проекту на основі ЛП: деякі важливі задачі Програмування ієрархії “екземпляр-підклас-надклас”. Універсальний механізм, який забезпечує передачу властивостей за ієрархією “екземпляр-підклас-надклас”. Належна обробка винятків.

Слайд 12

Передача властивостей: приклад Птах Ластівка Юкко Yes haswings subclass instance_of

Слайд 13

Що поганого в такому рішенні: bird(X):-swallow(X). haswings(X):-bird(X). …

Слайд 14

Запитання Чи можна запропонувати щось краще?

Слайд 15

Ключова ідея Використання концепції “об’єкт-атрибут-значення”. Тісний зв’язок концепції “об’єкт-атрибут-значення” з бінарними предикатами.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика