X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементам зіставлення 1.Прочитати висловлювання. Визначити їх стильову належність. 2.Списати, виділяючи головні члени. 3.Дослідити, яка відмінність у синтаксичній організації речень обох висловлювань.

Слайд 3

Колективне опрацювання опорної схеми Види односкладних речень Називні (з головним членом у формі підмета) Дієслівні (з головним членом у формі присудка) Узагальнено-особові Неозначено-особові Означено-особові Безособові Особові

Слайд 4

Вибірковий диктант 1.З-поміж поданих односкладних речень виписати лише ті, у яких головний член виражений особовим дієсловом. 2.Визначити спосіб, час, особу й число головного члена у виписаних реченнях. 3.Серед виписаних речень визначити, у яких із них дія виконується означеною особою.

Слайд 5

Вибіркова робота на основі тексту 1.Прочитати текст. Указати на тип мовлення. 2.Дослідити синтаксичну організацію висловлювання. 3.Виписати односкладні речення, визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена, скориставшись схемою. Способи вираження головного члена означено-особових речень Дієслова I – II особи однини і множини дійсного способу майбутнього часу Дієслова I- II особи однини і множини дійсного способу теперішнього часу Дієслова наказового способу

Слайд 6

Лінгвістичний експеримент (на основі тексту з попереднього завдання) 1.Трансформувати односкладні речення у двоскладні, увівши підмети, виражені особовими займенниками. 2.Прочитати вголос трансформоване висловлювання. 3.Зробити висновок про стилістичну функцію односкладних означено-особових речень у мовленні.

Слайд 7

Вибірково-розподільна робота (кодовий диктант) 1.Прочитати односкладні означено-особові речення. 2.Усно визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена. 3.Заповнити таблицю, вписавши у відповідні колонки номери речень. Головний член означено-особового речення виражений дієсловом І особи однини дійсного способу теперішнього часу дієсловом І особи множини дійсного способу теперішнього часу дієсловом ІІ особи однини дійсного способу теперішнього часу дієсловом І особи множини наказового способу дієсловом ІІ особи однини наказового способу

Слайд 8

Дослідження-моделювання 1.На основі поданих речень за зразком змоделювати односкладні означено-особові речення, у яких головний член мав би різне морфологічне вираження. Зразок. (Пригадати) перші кроки слова «мрія» (І. Вихованець). — Пригадую перші кроки слова «мрія». Пригадаймо перші кроки слова «мрія».

Слайд 9

Дослідження-відновлення 1.Записати текст, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідній особовій формі так, щоб вони виражали дію оповідача. 2.Назвати ускладнені односкладні означено-особові речення. 3.Довести, що поданий уривок висловлювання належить до художнього стилю.

Слайд 10

Дослідження-відновлення 1.Відновити поетичні рядки з творів В. Симоненка, ставлячи у відповідній формі дієслова, що в дужках. 2.Визначити спосіб, особу й число дієслів. 3.Назвати вид односкладних речень.

Слайд 11

Творче конструювання 1.За поданими початком і кінцем скласти твір-мініатюру (6–7 речень) у художньому стилі, використовуючи односкладні означено-особові речення. РІДНА СТОРОНА Проїхавши бором, станеш підніматися на високу гору. Слухаєш не наслухаєшся, як не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї від медової речі найрозумнішої людини (За О. Стороженком).

Слайд 12

1.З’ясувати, у яких стилях мовлення односкладні означено-особові речення вживаються найчастіше. 2.Визначити, для якого стилю мовлення ці речення не є характерними. 3.Поміркувати, у яких документах офіційно-ділового мовлення вживаються односкладні означено-особові речення.

Слайд 13

Домашнє завдання 1. Скласти з дієсловами думати, радіти, пам’ятати односкладні означено-особові речення. Визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена. 2. Доповнити правила Дейла Карнегі 3–4 власними у формі односкладних речень. Основні способи привертати до себе людей Правило 1. Будьте щиро зацікавлені іншими людьми. Правило 2. Усміхайтесь! Правило 3. Говоріть про інтереси іншої людини.

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика