X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості навчальної програми “Сходинки до інформатики”

Завантажити презентацію

Особливості навчальної програми “Сходинки до інформатики”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості навчальної програми “Сходинки до інформатики” 1 вересня 2013рік

Слайд 2

Тенденції розвитку освіти скорочення обсягу рутинних технологічних знань та вмінь, які засвоюють учні та які пов’язані зі специфікою засобів ІКТ, що використовуються. Учні знайомляться з інтуїтивно зрозумілими засобами стандартного інтерфейсу, специфічні особливості роботи з конкретними програмними середовищами та технічними пристроями вони можуть опановувати самостійно при їх застосуваннях при розв’язуванні життєвих практичних завдань та завдань з інших навчальних предметів; розвантажується вивчення інформатики в рамках окремого предмета за рахунок практичного відпрацювання вмінь та навичок при вивченні всіх загальноосвітніх дисциплін, під час позашкільної та позакласної діяльності; основним варіантом вивчення стає повна інтеграція вмісту інформатики в математиці, технології, інших шкільних дисциплінах; відбувається відмова від обов’язкового опанування учнями засобів та мов професійного програмування як складової частини загальноосвітньої підготовки учнів; розширюється вивчення таких питань «соціальної інформатики», як етичні, екологічні та правові питання роботи з даними; початок вивчення інформатики переноситься до молодшої школи, що приводить до підвищення ефективної навчальної діяльності учнів на наступних ступенях навчання та сприяє розвантаженню учнів

Слайд 3

Державний освітній стандарт Ознайомлення з ІКТ

Слайд 4

Особливості нового курсу Вперше в Україні (на базі багаторічного впровадження в Києві) Пропедевтичний курс (105 годин (35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану)) Вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу) Формує ІКТ-компетентності (ключову та предметну) Формує міжпредметні компетенції Робота за ПК не більше 15 хв за урок (ділення уроку на теоретичну та практичну частини)

Слайд 5

Рекомендації ЮНЕСКО Персональный компьютер, его применения, функциональная организация и основные устройства. Клавиатурные навыки, навыки работы с мышью. Основы файловой системы. Запуск программ. Основы работы с графической и текстовой информацией. Поддержка обучения по другим предметам Основы мультимедийных презентаций. Интернет. ИКТ-поддержка обучения по другим предметам. Информация и информационные процессы. Представление информации в табличной форме. Сортировка и поиск информации. Логические выражения с союзами «и», «или», «не», «Если…, то…», « не только…, но и …». Истинность и обоснование суждений. Понятие алгоритма и исполнителя. Алгоритмизация учебного исполнителя.

Слайд 6

Структура програми

Слайд 7

Мета курсу Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві

Слайд 8

Основні завдання курсу формування початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві; початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій; алгоритмічного, логічного та критичного мислення; початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.

Слайд 9

Ключова та предметна ІКТ-компетентності Предметна ІКТ – компетентність учнів виявляється у таких ознаках: уміння застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті; здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань.

Слайд 10

Формування вмінь вчитися відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих); генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми; актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її; аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Слайд 11

Змістові лінії (лінійно - концентрична будова програми)

Слайд 12

Умови реалізації мети та завдань курсу

Слайд 13

Програмне забезпечення курсу

Слайд 14

Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнів Використання формуючого оцінювання

Слайд 15

Види діяльності ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.

Слайд 16

Зміст навчання

Слайд 17

2-й клас: Зміст (1) Комп’ютери та їх застосування. (3 год.) Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.) Складові комп’ютера(системний блок, пристрої введення (мишка, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму.Робочийстіл. Запуск програми на виконання зРобочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.  Мишка. Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання. Відпрацювання навичок роботи з мишкою. Робота з програмами на розвиток логічного та критичного мислення  Клавіатура. Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш.

Слайд 18

2-й клас: Зміст (2) Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.) Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень. Різні пристрої, що використовуються для роботи. Короткі історичні відомості (від абака до ноутбука). Робота з розвиваючими програмами. Об’єкти. Графічний редактор. (8 год. ) Об’єкти.Властивості об’єктів, значення властивостей. Графічний редактор.Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Копіювання та вставляння зображень та їх фрагментів. Додавання тексту. Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.

Слайд 19

2-й клас: Зміст (3) Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (8 год. ) Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (4 год. )   

Слайд 20

3-й клас: Зміст (1) Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас. (2 год. ) Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год. ) Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.   Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.

Слайд 21

3-й клас: Зміст (2) Файли та папки. Вікна та дії над вікнами. (4 год. ) Поняття файл та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок. Основні об’єкти вікна(рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами.Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.   Робота з розвиваючими програмами. Пошук даних в Інтернеті. (6 год. ) Поняття про комп’ютерну мережу.Поняття про Інтернет. Знайомство з програмою - браузером. Поняття веб -сторінки, її адреси. Гіперпосилання. Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті.

Слайд 22

3-й клас: Зміст (3) Робота з презентаціями. (6 год. ) Демонстрація зображень різними способами. Презентація та слайди. Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій. Створення простих презентацій. Алгоритми і виконавці. (6 год. ) Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Алгоритми в нашому житті Середовище виконання алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців. Словесне подання алгоритмів. Створення проектів (4 год. ) Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (3 год. )

Слайд 23

4-й клас: Зміст (1) Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (2 год. ) Операції над папками і файлами. (3 год.) Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок . Вкладені   папки. Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.) Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Відкриття та створення текстового документа. Редагуваннятексту. Правила введення тексту. Форматування тексту. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового документа.

Слайд 24

4-й клас: Зміст (2) Передавання повідомлень. Електронне листування. (5 год.) Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Правила і етикет електронного листування. Безпечна робота в Інтернеті при електронному листуванні. Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (7 год.) Висловлювання. Істинні і хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі. Типи алгоритмів. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі. Створення проектів (7 год.) Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (3 год.)

Слайд 25

Резензенти Волинський В. Лапінський В. Саражінська Н. Лисенко Т. Шакотько В. Проценко Т. Чернікова Л. Гордіенко С.

Слайд 26

Автори Морзе Наталія Вікторівна, член-кореспондент АПН України, д.п.н., професор. Ломаковська Ганна Віталіївна, учитель-методист вищої категорії, директор Ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва Проценко Галина Олександрівна, учитель-методист вищої категорії Печерської гімназії №75 м. Києва Ривкінд Йосиф Якович, учитель-методист вищої категорії, завідувач кафедрою математики та інформатики ліцею № 38 Імені В.М.Молчанова м. Києва, Заслужений вчитель України, Рівкінд Фаїна Михайлівна, учитель-методист вищої категорії, завідувач кафедрою розвиваючого навчання ліцею № 38 Імені В.М.Молчанова м. Києва, Коршунова Ольга Вікторівна, учитель інформатики Зміївська гімназія харківської обл.

Слайд 27

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика