X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок»

Завантажити презентацію

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок»

Слайд 2

Інформатичний футбол 1. Що називають базою даних? 2. Які групи баз даних ви знаєте? 3. Проведіть класифікацію баз даних. 4. Назвіть основні модель баз даних. 5. Для чого призначена система управління базами даних? 6. Назвіть функції, які виконує система управління базами даних.

Слайд 3

7. Встановіть відповідність.

Слайд 4

Сутність — це об'єкт предметної області, що є множиною елементів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр. Сутності подаються в базі даних як таблиці. Ім'я сутності — це назва таблиці, назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці.

Слайд 5

Існує поняття ступеня зв'язку між сутностями, що належать до зв'язку.

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Реляційна модель даних — логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks» (російський переклад статті, в якій вона вперше описана, опублікований в журналі «СУБД» N 1 за 1995 р.). В даний час ця модель є фактичним стандартом, на який орієнтуються практично всі сучасні комерційні СУБД

Слайд 11

Відношення подається у вигляді таблиці, що складається з ряд ків і стовпців. Кожний стовпець відношення називають полем, а кожний рядок — записом. Назви полів — атрибути. поле запис атрибути

Слайд 12

Типи та властивості полів Основні властивості полів таблиць баз даних: •• Ім’я поля •• Тип поля •• Розмір поля •• Маска вводу •• Підпис •• Значення за замовчуванням •• Умова на значення •• Повідомлення про помилку •• Обов’язкове поле •• Пусті рядки •• Індексоване поле

Слайд 13

Типи даних, що зберігаються в базі даних Типданих Призначення Текстовий Використовується для зберігання звичайного тексту (до 255 символів). За замовчуванням — 50 символів Числовий Застосовується для зберігання дійсних чисел Дата/час Застосовується для зберігання дат та часу (наприклад, чч.мм.рр) Грошовий Застосовуєтьсядлязберіганнягрошовихсум Логічний Застосовується для зберігання логічний даних (приймає значення «так» або «ні») Поле MEMO Спеціальнийтипданихдлязберіганнявеликихобсягівтексту (до 65 535символів) Гіперпосилання Спеціальнеполе длязберіганняадресиURLWeb-об’єктівІнтернету Поле об’єкту ОLE Спеціальнийтипданихдлязберіганняоб’ємівОLE,наприклад,мультимедійних Рахівник Спеціальнийтипданих,якийвикористовуєтьсядлязаписунатуральнихчисел завтоматичнимзростанням,наприклад,нумеруваннязаписів

Слайд 14

Структура бази даних — це сукупність записів, тобто сукупність імен полів, їх типів та властивостей. Для створення структури бази даних використовують вікно:

Слайд 15

Типи ключових полів в Access Зручно обирати ключем поле типу «Лічильник». Це поле авто матично змінює свої значення під час введення нового запису. Зв’язок між таблицями БД будуть здійснювати однакові числа поля. Простий ключ. Якщо поле містить такі унікальні значення, як КОД або ІНВЕНТАРНИЙ НОМЕР, його можна зробити ключем. Якщо уникнути повторів зміною даних неможливо, то в таблицю додають поле типу Лічильник, надають йому статусу ключового або створюють складний ключ. Складний ключ. Якщо під час створення простого ключа можна говорити про майбутній зв’язок загалом, то під час ство рення складного ключа необхідно визначити тему зв’язку таблиць (а отже, і поля), проаналізувати, чи повторюються значення в полях таблиці.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика