X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Лінійне програмування

Завантажити презентацію

Лінійне програмування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лінійне програмування мовою Паскаль

Слайд 2

Зміст Алфавіт мови Паскаль Основні характеристики величин Стандартні типи величин Оператор присвоювання Арифметичні вирази Завдання Загальна структура програми Оператори введення-виведення Керування виведенням інформації Завдання Модуль Crt Завдання Література

Слайд 3

Алфавіт мови Паскаль A..Z, a..z 0..9 Спеціальні символи: + - * = < > ( ) { } [ ] . , : ; ’ @ $ # ^ Комбінації символів: =, , :=

Слайд 4

Основні характеристики величин Ім’я (ідентифікатор) тип вид значення Змінна Константа Допустимі лише латинські літери, цифри, знак підкреслення. Починаються тільки з літери або знаку підкреслення. Не розрізняються великі і малі літери. Максимальна довжина – 127 символів, розрізняються – 63. Недопустиме співпадання зі службовими словами. Integer Real Char String Boolean Var a,b:integer; C:char; Неявне: P:=2*(a+b); Явне: Const k=2; рi=3.1415; A:=… Вираз – правила обчислення деякої величини. Лінійна форма запису!

Слайд 5

Стандартні типи величин Тип Обсяг пам’яті (байт) Припустимі значення Припустимі операції Integer 2 -32768.. 32767 + - * / div mod Real 6 -2.9Е-39..+1.7Е+38 + - * / Char 1 Кодова таблиця (256 символів) < > = = succ, pred, ord String Число символів +1 Рядок символів Операції над рядками Boolean 1 False..True Not and or

Слайд 6

Оператор присвоювання Присвоювання заповнює ділянку пам’яті, відведену для змінної, новим значенням, одночасно знищуючи старе Змінна:=константа K:=7.5; a:=‘slovo’; Змінна:=змінна c:=b; b:=a; a:=c; (обмін значеннями) Змінна:=вираз A:=5*b+c;

Слайд 7

Оператор присвоювання. Визначення типу виразу Real Real Integer := Integer Byte Byte Якщо у виразі зустрічається знак ділення, корінь квадратний, тригонометрична функція, експонента, логарифм - тип виразу real, інакше Якщо у виразі лише змінні однакового типу – тип виразу збігається з типом змінних, або може змінюватися на той, у якого більше діапазон припустимих значень. Якщо у виразі змінні різного типу – тип виразу збігається з тим типом змінних, у якого більше діапазон припустимих значень

Слайд 8

Арифметичні вирази Математичний запис Запис мовою Паскаль Дія Тип результату |x| Abs (x) Повертає модуль аргументу Тип аргументу Arctg x Arctan (x) Арктангенс x Real Cos x Cos (x) Косинус x Real ex Exp (x) Експонента x Real Ln x Ln (x) Логарифм натуральний x Real Round (x) Округлення x Integer Sin x Sin (x) Синус x Real x2 Sqr (x) Квадрат x Real √x Sqrt (x) Корінь квадратний x Real

Слайд 9

Правила лінійного запису арифметичних виразів Вираз повинен бути записаний у вигляді лінійного ланцюжка символів Не можна опускати знак операції множення Пріоритет операцій: * / div mod + - Порядок виконання операцій одного пріоритету регулюється дужками Аргументи функцій записуються в круглих дужках

Слайд 10

Завдання Після виконання оператора X:=Y+X нові значення змінних X=10, Y=3. Чому були рівні X і Y до виконання оператора присвоювання? Чому дорівнює Х після виконання послідовності команд: Y:=2; x:=y; X:=8; x:=x+2; X:=5; x:=-x; Для перевірки клацнути X=7 Y=3 X=2 Y=2 X=10 X=-5

Слайд 11

Завдання Записати наступні формули в лінійної формі запису

Слайд 12

Завдання Записати в загальноприйнятій формі: (-b+sqrt(sqr(b)+4*a*c))(2*a) A/b*(c+d)-(a-b)/b/c+1E-8 X1+cos(y2-alfa)/2*abs(x4-ln(5)*y5)/exp(-1) A*b/c+b/a/c+a/(b*c) Sqr(sin(x))*sin(sqr(x))

Слайд 13

Загальна структура програми Program назва програми; Uses список використовуваних модулів; Label список міток; Const визначення констант; Type опис типів; Var визначення глобальних змінних програми; Procedure… описання процедури; Function… описання функції; Begin основний блок програми; End.

Слайд 14

Оператори введення-виведення Оператор Загальний вигляд Опис Приклади Введення Read{(a,b,…)}; Програма зупиняється і чекає введення значень з клавіатури, що вводяться через пробіл або Enter. Введення закінчуються натисканням Enter Read(a); Read(a,b,c); Readln{(a,b,…)}; Програма зупиняється і чекає введення значень з клавіатури, що вводяться через Enter (або натискання Enter). Введення закінчуються, коли будуть уведені всі значення Readln; Readln(a,b);

Слайд 15

Оператори введення-виведення Оператор Загальний вигляд Опис Приклади Виведення Write(a,b,…); Виведення зазначених даних (чисел, змінних, тексту, вкладеного в лапки, значення виразу) здійснюється з позиції курсору Write(a); Write(‘a=‘,a); Writeln{(a,b,…)}; Аналогічно Write, тільки після виведення значень курсор переводиться на наступний рядок Writeln; Writeln(a,b);

Слайд 16

Керування виведенням інформації Для значень цілого або літерного типу вказується ширина поля для кожного елемента виведення: : Приклад: A:=2; b:=3; writeln(a:4,b:4); _ _ _ 2 _ _ _ 3 Для значень дійсного типу вказується ширина поля для всього числа і кількість десяткових знаків, які записуються після десяткової крапки: < елемент виведення >:< ширина поля >: Наприклад: A:=25.2378; writeln(a:8:2) _ _ 2 5 . 2 4

Слайд 17

Завдання Створити програми для обчислення значень Z1, Z2. Відновити текст програми, якщо після роботи програми екран має вигляд: А=3 В=10 А+В=13 Для перевірки клацнути Який результат буде надруковано: Y:=56.3458; Writeln(y:5:2); writeln(y:2:0); Для перевірки клацнути 56.35 56 Program primer; Var a,b:integer; Begin Write(‘A=‘);Readln(A); Write(‘B=‘); readln(b); writeln(‘A+B=‘,a+b); End.

Слайд 18

Модуль Crt Uses Crt; Підключення модуля. Координати екрану:1 80 1 25 Window(5,5,60,20); TextBackGround(1); ClrScr; Створення вікна і заповнення його синім кольором GotoXY(5,3); TextColor(14); Write(‘Hello!’); Переведення курсору у потрібне місце екрану. Виведення тексту жовтим кольором

Слайд 19

Модуль Crt Uses Crt; Var c:char; Begin c:=readkey;… Привласнення змінній С значення натиснутої клавіші Sound(523); Delay(1000); Nosound; Генерування звучання ноти “до” першої октави на 1000 мілісекунд.

Слайд 20

Модуль Crt 0 (Black) - чорний 8(DarkGray) - темно-сірий 1(Blue) - синій 9(LightBlue) - світло-синій 2(Green) - зелений 10(LightGreen) – світло-зелений 3(Cyan) - блакитний 11(LightCyan) – світло-блакитний 4(Red) - червоний 12(LightRed) – світло-червоний 5(Magenta) - фіолетовий 13(LightMagenta) – світло- фіолетовий 6(Brown) - коричневий 14(Yellow) - жовтий 7(LightGray) - світло-сірий 15(White) - білий +128(Blink) – мерехтіння , наприклад:Textcolor(14+128);

Слайд 21

Модуль Crt Нота Велика октава Мала октава Перша октава Друга октава До 131 262 523 1047 Ре 147 294 587 1174 Мі 165 330 559 1318 Фа 175 349 698 1396 Соль 196 392 785 1568 Ля 220 440 880 1760 Сі 247 494 988 1975

Слайд 22

Модуль Crt Home #71 PageUp #73 End #79 PageDown #81 Left #75 Enter #13 Right #77 Esc #27 Up #72 Insert #82 Down #80 Delete #83

Слайд 23

Завдання В одному акваріумі А рибок, а в іншому – на В рибок більше. Складіть програму для обчислення кількості рибок у двох акваріумах разом. У бензобаку автомобіля було А літрів бензину. Після того, як автомобіль тричі з’їздив до городу і назад, у бензобаку залишилося М літрів бензину. Визначити відстань до городу, якщо витрата бензину складає С літрів на кожні 100 км. У продавця М ящиків,у кожному В кг бананів. Визначити, який штраф він сплатить комітету захисту прав споживачів, якщо віг продає банани по А грн. за кг і при цьому обважує покупців на С г при зважуванні кожного кілограма, а сума штрафу дорівнює п’ятикратному розміру прибутку, отриманого за рахунок обважування покупців.

Слайд 24

Література Бондаренко О.О., Мірошниченко А.А. Інформатика. Основи програмування мовою Паскаль для 8-9 класів. Шепетівка: Аспект, 2006 Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. Шепетівка: Аспект, 2004 Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 750 задач з рекомендаціями та прикладами. К.: Форум, 2002 Белоусова Л.И., Веприк С.А., Муравка А.С. Информатика. Сборник задач. Харьков: Мир детства, 2000.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика