X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конден

Завантажити презентацію

Конден

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закон збереження… Особливий вид матерії, що існує навколо заряду. Частинка, яка рухається навколо ядра атома. Одиниця заряду в системі СІ. Матеріал, який не проводить електричний струм. Векторна величина, яка чисельно дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на точковий заряд, до величини цього заряду. Одиниця вимірювання потенціалу. Між зарядами відбувається електромагнітна … Один із зарядів. Енергетична характеристика електричного поля. Явище електростатичної … Електричне поле, яке існує навколо нерухомих зарядів. Прилад для вимірювання різниці потенціалів. Одиниця вимірювання енергії. Д Ж О У Л Ь Е Л Е К Т Р О М Е Т Р Е Л Е К Т Р О С Т А Т И Ч Н Е І Н Д У К Ц І Ї П О Т Е Н Ц І А Л В З А Є М О Д І Я В О Л Ь Т Н А П Р У Ж Е Н І С Т Ь Д І Е Л Е К Т Р И К К У Л О Н Е Л Е К Т Р О Н П О Л Е Е Н Е Р Г І Ї В І Д' Є М Н И Й

Слайд 2

ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ

Слайд 3

ТЕМА УРОКУ: Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

Слайд 4

ПЛАН: Поняття “електроємності”. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора. Види конденсаторів та їх застосування.

Слайд 5

Дослід по заряджанню заземленого електрометра

Слайд 6

Слайд 7

q ~ φ відношення заряду до потенціалу для даного провідника – величина стала, залежна від його розмірів і форми й називається електроємністю провідника

Слайд 8

ємність ізольованого провідника

Слайд 9

1 Фарад – ємність провідника, у якого зміна заряду на 1 Кл викликає зміну потенціалу на 1В.

Слайд 10

1 мкФ = 1*10-6 Ф 1 нФ = 1*10-9 Ф 1 пФ = 1*10-12 Ф

Слайд 11

Електроємність провідника або системи провідників це фізична величина, яка характеризує здатність провідника або їх системи нагромаджувати електричний заряд.

Слайд 12

ємність двох провідників

Слайд 13

Конденсатором називають два провідники, які розділені шаром діелектрика, товщина якого мала порівняно з розмірами провідників.

Слайд 14

Плоский конденсатор

Слайд 15

Від чого залежить ємність конденсатора? Проведемо три досліди.

Слайд 16

Слайд 17

введення діелектрика у простір між пластинами призводить до збільшення ємності конденсатора: С ~ ε

Слайд 18

Слайд 19

зменшення відстані між пластинами викликає збільшення ємності конденсатора:

Слайд 20

Слайд 21

збільшення площі пластин викликає зменшення напруги і збільшення ємності конденсатора: С~S

Слайд 22

Ємність плоского конденсатора

Слайд 23

ε – діелектрична проникність середовища; ε0 – електрична стала; S – площа пластин; d – відстань між пластинами.

Слайд 24

Енергія зарядженого конденсатора

Слайд 25

Слайд 26

Енергія електричного поля де V – об’єм, зайнятий електричним полем

Слайд 27

Густина енергії

Слайд 28

Конденсатори

Слайд 29

Використовують конденсатори практично у всіх електронних схемах

Слайд 30

Властивості конденсаторів Заряджання при під”єднанні до джерела енергії і миттєве розряджання при під”єднанні до споживача (цю властивість використовують в коливальних контурах, в лампах-спалахах, в лазерах). Не пропускати постійний струм і по-різному пропускати змінні струми різних частот (цю властивість використовують для розподілу пульсуючих струмів на їх складові, затримування струмів одних частот і пропускання струмів інших частот).

Слайд 31

Історична довідка Вперше конденсатор був створений у 1745р. в м. Лейдені німецьким фізиком Евальдом Юргеном фон Клейстом і нідерландським фізиком Пітером ван Мушенбруком. І одержав назву “Лейденська банка”. Діелектрик – стінки скляної банки; Одна обкладка – ртуть у банці; Друга обкладка – долоні експериментатора. (згодом обидві обкладки почали виготовляти з тонкої латуні або станіолю)

Слайд 32

Конденсатори можуть бути: Постійної ємності – мають певне значення ємності, яке не можна змінити. Змінної ємності – ємність можна змінювати, змінюючи відстань між обкладками, або площу перекриття між двома наборами ізольованих пластин.

Слайд 33

Види конденсаторів Паперові та металопаперові конденсатори Слюдяні конденсатори Керамічні конденсатори Електролітичні конденсатори Конденсатори змінної ємності

Слайд 34

Паперові та металопаперові конденсатори Ємність – кілька мікрофарад Номінальна напруга – кілька сотень вольт Широко застосовують в електротехніці в низькочастотних колах

Слайд 35

Будова паперового конденсатора

Слайд 36

Слюдяні конденсатори Були поширені в радіотехніці (в високочастотних колах) до 70-х років минулого століття. Ємність – від десятків до десятків тисяч пікофарад Номінальна напруга – від сотень до тисяч вольтів

Слайд 37

Керамічні конденсатори Дуже поширені в радіоелектроніці і замінили слюдяні конденсатори Ємність – від одиниць до кількох тисяч пікофарад Номінальна напруга – від сотень до тисяч вольтів

Слайд 38

Електролітичні конденсатори Найбільш поширені в радіо- електроніці в електричних колах з пульсуючими струмами (в блоках живлення, в підсилювачах низької частоти). Ємність –до кількох тисяч мікрофарад. Номінальна напруга – від одиниць до 30-50 В та від 150 до 500 В. Увага! При під”єднанні до джерела енергії необхідно враховувати полярність.

Слайд 39

Конденсатори змінної ємності Використовують для настроювання радіоприймачів на ту чи іншу радіохвилю Ємність – від одиниць до кількох сотень пікофарад

Слайд 40

Умовні позначення на схемах -- конденсатори постійної ємності -- конденсатори електролітичні -- конденсатори змінної ємності

Слайд 41

Маркування конденсаторів На великих конденсаторах позначають: тип, номінальну робочу напругу, номінальну ємність і допустиме відхилення від номінальної ємності, марку заводу-виготовлювача, місяць і рік випуску. На малогабаритних конденсаторах використовують кодовані позначення, які складаються з букв та цифр.

Слайд 42

Паралельне з’єднання Сзаг = С1 + С2 + С3+ . . . + Сn

Слайд 43

Послідовне з’єднання

Слайд 44

ПРАКТИЧНА РОБОТА “Ознайомлення з конденсаторами постійної ємності” мета: ознайомитися з різними видами конденсаторів і навчитися розшифровувати надписи на них.

Слайд 45

Підсумки уроку Що ми робили на уроці? Чи досягли ми очікуваних результатів? Що ви нового дізналися на уроці? Що здалося вам найскладнішим під час уроку? Яку інформацію отримали після практичної роботи?

Слайд 46

Завдання додому: С.У.Гончаренко “Фізика: 10 клас” § 52-55 (стор. 165); Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев “Фізика: підручник для 10 класу” § 49-51 використовуючи опорний конспект, скласти конспект теми уроку.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика