X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Комп’ютерні мережі. Основи роботи з текстовою та графічною інформацією

Завантажити презентацію

Комп’ютерні мережі. Основи роботи з текстовою та графічною інформацією

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Комп’ютерні мережі. Основи роботи з текстовою та графічною інформацією Підсумковий урок

Слайд 2

Комп’ютерна мережа Система зв’язку між двома чи більше комп’ютерами та іншим обладнанням (принтерами, спеціальними мережними пристроями тощо)

Слайд 3

Однорангова мережа Мережа, у якій усі комп’ютери рівноправні

Слайд 4

Клієнт-серверна мережа Мережа, у якій пристрої є або клієнтами, або серверами

Слайд 5

Мережна топологія Схема з’єднання пристроїв, що входять до складу мережі

Слайд 6

Мережні протоколи Правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі

Слайд 7

Середовище передавання даних Фізичне середовище, у якому можливе передавання інформаційних сигналів у вигляді електричних, світлових та інших імпульсів: Коаксіальний кабель Кручена пара Оптоволокно Радіоефір

Слайд 8

Швидкість передавання даних в комп’ютерних мережах Кількість двійкових розрядів, які передаються через певне середовище за одиницю часу Вимірюється у бітах за секунду

Слайд 9

Мережний інтерфейс Обладнання, призначене для підключення комп’ютера або іншого пристрою до мережі

Слайд 10

Модем Пристрій, що перетворює сигнал з цифрового на аналоговий та навпаки

Слайд 11

Обліковий запис користувача Набір даних з інформацією про те, до яких папок і файлів користувач має доступ, які параметри роботи комп’ютера він може змінювати, а також про персональні настройки користувача

Слайд 12

Робоча група Логічна група комп’ютерів однорангової мережі

Слайд 13

Домен Логічне об’єднання комп’ютерів і ресурсів клієнт-серверної мережі під одним іменем

Слайд 14

Мережне оточення комп’ютера Усі ресурси локальної мережі, до яких можна отримати доступ з певного комп’ютера

Слайд 15

Інтернет-провайдер Компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за плату іншим

Слайд 16

Служба Інтернету Набір послуг, які надаються клієнтам програмним забезпеченням серверів Інтернету з використанням певних мережних протоколів

Слайд 17

Веб-сервер Підключений до Інтернету комп’ютер, який приймає від інших запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати, використовуючи протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передавання гіпертексту)

Слайд 18

Гіпертекст Текст, у який вбудовано спеціальні коди(теги), що задають форматування тексту (заголовки, шрифтові виділення тощо) та розміщення в ньому ілюстрацій і мультимедійних об’єктів

Слайд 19

Веб-сторінка Розміщений на веб-сервері гіпертекстовий документ

Слайд 20

IP-адреса Адреса, що ідентифікує комп’ютер в Інтернеті

Слайд 21

Доменне ім’я Послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною IP-адресою

Слайд 22

Браузер Програма, призначена для перегляду веб-сайтів

Слайд 23

Домашня сторінка браузера Сторінка, яку браузер відображує за умовчанням відразу після завантаження

Слайд 24

Веб-каталог Сайт, на якому зібрано багато посилань на інші сайти, відсортованих і розділених на категорії згідно з тематикою

Слайд 25

Пошукова система Веб-сайт, призначений для пошуку сторінок, що містять задане слово або словосполучення чи відповідають іншим критеріям

Слайд 26

Різновиди систем обробки тексту Текстові редактори Текстові процесори Видавничі системи

Слайд 27

Основні об’єкти текстового документа

Слайд 28

Основні об’єкти текстового документа

Слайд 29

Символ Найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак

Слайд 30

Слово Основна одиниця мови У програмі Word Послідовність символів, відділена від інших символами пробілу або символом пробілу і знаком пунктуації

Слайд 31

Речення Граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів, що являє собою окрему, відносно незалежну думку У програмі Word Послідовність символів, яка починається з великої букви та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику чи трьома крапками

Слайд 32

Абзац Основна структурна одиниця тексту, що містить завершену думку У програмі Word Послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу. Абзац може займати один або кілька рядків

Слайд 33

Рядок Послідовність символів, розміщенених на одному горизонтальному рівні

Слайд 34

Гарнітура Об’єднання різних за розміром та накресленням, але однакових за характером рисунка шрифтів

Слайд 35

Пункт Одиниця вимірювання розміру шрифту 1 пункт дорівнює 1/72 дюйма, що становить приблизно 0,35 мм

Слайд 36

Комп’ютерна графіка Галузь людської діяльності, пов'язана з використанням комп’ютерів для створення зображень і обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу

Слайд 37

Двовимірна графіка Зображення будується з використанням плоских геометричних моделей, тексту та растрових даних

Слайд 38

Тривимірна графіка У комп’ютері зберігаються тривимірні геометричні дані об’єктів віртуального простору

Слайд 39

Векторні зображення Зображення створюються з сукупності об’єктів, що їх можна описати математичними рівняннями (точок, ліній, кривих, багатокутників)

Слайд 40

Растрові зображення Подаються як набори пікселів

Слайд 41

Колірна модель Система кодування кольорів, яка використовується для зберігання, відображення на екрані та друку зображення

Слайд 42

RGB

Слайд 43

RGB

Слайд 44

CMYK

Слайд 45

CMYK

Слайд 46

HSВ

Слайд 47

HSВ

Слайд 48

Графічний редактор Комп’ютерна програма, яка дає користувачеві змогу створювати й редагувати на екрані комп’ютера зображення та зберігати їх для подальшого використання

Слайд 49

Формати графічних файлів BMP GIF JPEG PNG TIFF

Слайд 50

Колір ліній у програмі Paint Колір ліній (основний колір) використовують для зафарбовування ліній та контурів фігур (кіл, овалів, прямокутників тощо)

Слайд 51

Колір тла у програмі Paint Кольором тла зафарбовуються внутрішні області замкнених фігур

Слайд 52

Інструменти малювання у програмі Paint

Слайд 53

Порівняння растрових та векторних зображень Векторні зображення Растрові зображення Обсяг файлу Менший обсяг файлу Більший обсяг файлу Об'єкти, описані математично Масиви пікселів Погіршення зображення при збільшенні Збільшення без погіршення якості Фотографічна якість зображень Неточна передача переходів кольорів

Слайд 54

Параметри векторних графічних об’єктів

Слайд 55

Параметри векторних графічних об’єктів заливка контур розмір розташування тип лінії товщина лінії колір тип штриха

Слайд 56

Інструменти малювання векторного графічного редактора

Слайд 57

Групування об’єктів Процес створення з кількох об’єктів одного нового, у якому початкові об’єкти будуть складовими частинами

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика