X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ікт

Завантажити презентацію

Ікт

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Риторика та її роль у професійній діяльності юриста

Слайд 2

План Риторика як наука та навчальна дисципліна. Мета та завдання курсу. Основні поняття класичної риторики Закони риторики Види риторики та сфери їх застосування. Невербальна риторика як система знаків

Слайд 3

Глосарій понять: аудиторія, вплив, етос, логос, оратор, пафос, переконання, предмет риторики, промова, риторика

Слайд 4

Література: Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / О.Б. Олійник. К. : Кондор, 2010. 166 с. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О. Б. Олійник. К. : Кондор, 2010. 166с. Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник, В. В. Молдован. К. : Кондор, 2009.

Слайд 5

Заговори, щоб я тебе побачив Сократ

Слайд 6

Отже, ораторське мистецтво є засобом спілкування людей і вираження думок, почуттів, волевиявлень. В юридичній сфері воно має неабияке значення під час виконання службових функцій і в щоденному спілкуванні. Це трибуна для юриста, засіб правового впливу

Слайд 7

Риторика як наука та навчальна дисципліна Є люди, яких можна слухати Є люди, яких не можна слухати, Є люди, яких не можне не слухати

Слайд 8

Традиції риторики

Слайд 9

Ораторське мистецтво сприймається не стільки як наука про красномовство, скільки як наука про мовну і мовленнєву доцільність, про осмислену і коректну мовленнєву діяльність. Ораторське мистецтво означає не просто «говоріння», майстерність проголошення промови, а мовлення як соціальну дію, більше того – як взаємодію між мовцями.

Слайд 10

ДВІ ГОЛОВНІ МЕТИ ОРАТОРА

Слайд 11

Предмет риторики публічний виступ у процесі комунікації

Слайд 12

Риторика – це наука про способи підготовки та виголошення промови з метою певного впливу на аудиторію. Вплив – це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці.

Слайд 13

Риторичний трикутник Оратор – це людина, яка впливає на інших людей таким чином, щоб вони прийняли певні твердження або виконали певні дії. Аудиторія – це група людей, у думках чи поведінці яких мають відбутися зміни, до яких прагне оратор. Промова – це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається до аудиторії.

Слайд 14

Ораторське мистецтво виконує такі функції

Слайд 15

Загальні поняття риторики

Слайд 16

Логос. У давньогрецькій мові слово logos означало такі дві групи понять: а) слово, мова, мовлення; б) поняття, думка, розум, а точніше — єдність цих понять обох груп як всезагальну закономірність. Етос. У давньогрецькій мові слово ethos означало звичай, звичка, характер, норов (від нього походить і сучасне слово етика) і в античній риториці спочатку вживалося як ознака до слова оратор, а потім закріпилося в риторичній науці як моральний принцип її. Етос є основою формування риторичного ідеалу. Пафос (гр. pathos — пристрасть, почуття) — це інтелектуальне, вольове, емоційне устремління мовця (автора), яке виявляється і в процесі мовної комунікації, і в його продукті — тексті. Топос (гр. topos — місце), топіки — це риторичне поняття, що означає загальні місця у промові.

Слайд 17

Закони ораторського мистецтва концептуальний ефективна комунікація моделювання системно-аналітичний тактичний стратегічний мовленнєвий

Слайд 18

Види красномовства та сфери його застосування

Слайд 19

Невербальна риторика як система знаків БЛОКИ вербальний невербальний

Слайд 20

Слайд 21

Не буде другого шансу створити перше враження 55% інформації визначається тим, що люди бачать при першій зустрічі (насамперед мовою жестів і поз); 38% інформації визначається тим, що люди чують (парамовленнєвими характеристиками); 7% інформації визначається тим, що люди говорять (власне текстами співрозмовників).

Слайд 22

Відгородження від аудиторії

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Мова простору

Слайд 28

Невербальні сигнали аудиторії слухачі стають більш розслабленими. Коли людина приймає точку зору співрозмовника, вона зазвичай розслабляється; слухачі підсуваються ближче. Ті, на кого вдалось вплинути оратору, часто схиляються в його бік, а ті, хто дотримується іншої думку, часто відхиляються назад; слухачі підтримують візуальний контакт з оратором, особливо ті, яких оратору вдалося переконати.

Слайд 29

ВЕЛИКИХ ЗВЕРШЕНЬ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика