X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"База даних"

Завантажити презентацію

"База даних"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

База даних (БД) – це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються у зовнішній пам'яті комп'ютера, і організовані за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і обробки даних.

Слайд 2

Проектування бази даних Визначення мети створення бази даних. Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних. Визначення необхідних у таблиці полів. Завдання індивідуального значення кожному полю. Визначення зв'язків між таблицями. Відновлення структури бази даних. Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об'єктів бази даних. Використання засобів аналізу в СУБД.

Слайд 3

Докладніше про етапи: Визначення мети створення бази даних

Слайд 4

Визначення таблиць, які повинні містити база даних.

Слайд 5

інформація в таблиці не повинна дублюватися. Не повинно бути повторень і між таблицями. Коли певна інформація зберіга ється лише в одній таблиці, то і змінювати її доведеться лише в одному місці. Це робить роботу ефективнішою, а також виклю чає можливість розбіжності інформації в різних таблицях. На приклад, в одній таблиці мають міститися адреси й телефони клі єнтів; кожна таблиця повинна містити інформацію лише на одну тему. Дані на кожну тему опрацьовуються набагато легше, якщо вони утримуються в незалежних одна від іншої таблицях. Наприклад, адреси та замовлення клієнтів зберігаються в різних табли цях, щоб у разі вилучення замовлення інформація про клієнта за лишилася в базі даних.

Слайд 6

Визначення необхідних у таблиці полів. кожне поле має бути пов'язане з темою таблиці; не рекомендується включати до таблиці дані, що є резуль татом виразу; у таблиці має бути вся необхідна інформація; інформацію варто розбивати на найменші логічні одиниці (наприклад, поля «Ім'я» і «Прізвище», а не загальне поле «Ім'я»)

Слайд 7

Задання індивідуального значення кожному полю

Слайд 8

Визначення зв'язків між таблицями.

Слайд 9

Відновлення структури бази даних.

Слайд 10

Додавання даних і створення інших об'єктів бази даних

Слайд 11

Використання засобів аналізу в СУБД

Слайд 12

Дякую за увагу! Проект: Тодорука Владислава

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика