X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Глобалізація"

Завантажити презентацію

"Глобалізація"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація з економіки учня 11-Б СЗСШ №1 м.Чернігова Афанасьєва Ярослава

Слайд 2

Вступ Світ на межі другого та третього тисячоліть стрімко змінюється. Новим змістом наповнюються усі сфери суспільного життя. Людство перебуває на порозі нової історичної епохи, найважливішою ознакою якої є стрімке наростання процесів світової глобалізації, що є об'єктивними і здійснюються незалежно від волі чи бажання окремих країн.

Слайд 3

Глобалізація - явище багатогранне. Це комплекс, що охоплює різні сфери світового співтовариства. В основі глобалізації лежать процеси у сфері економіки та фінансів, що є фундаментом глобальних процесів в інших сферах. Залежно від масштабів і сфери розповсюдження виділяють наступні види глобалізації: Політична Економічна Правова Культурна

Слайд 4

Неоднозначно трактується поняття глобалізації. Глобалізація світової економіки – це перетворення світового простору в єдину зону, де вільно переміщаються інформація, товари та послуги, капітал, де невимушено поширюються ідеї і безперешкодно пересуваються їх носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів і налагоджуючи механізми їх взаємодії. Питання про глобалізації став досить актуальним в 1990-ті роки. Поняття економічної глобалізації світу

Слайд 5

Економічна глобалізація є вихідною ланкою процесів глобалізації. Вона є результатом функціонування сучасної міжнародної економіки та розвитку науково-технічного прогресу. В її основі лежать міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя. Як якісно нове явище глобалізація включає різні процеси, механізми дії, сфери і форми прояву та наслідків.

Слайд 6

Поняття політичної глобалізації Політична глобалізація характеризує домінування Сполучених Штатів, інших міжнародних та неурядових інститутів. Незаперечні переваги глобалізації обмежуються її лімітування, яка виключає багато бідних країн через нерівномірного економічного розвитку і соціальних умов.

Слайд 7

Культурна глобалізація - складний і глибокий процес. Це інтенсивний культурний обмін між людськими суспільствами, обумовлений небувалим розвитком засобів комунікації в сучасному світі, а також постійними переміщеннями (легальними і нелегальними) по світу величезних мас людей. Поняття культурної глобалізації

Слайд 8

Правову глобалізацію можна визначити як процес формування-нової, загальносвітової системи правових норм, які організовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в різних сферах життя сучасного суспільства, в процесі якого міжнародне право, національне право, а. також право міжнародних господарських об'єднань виявляються в стані тісній взаємозалежності. Поняття правової глобалізації

Слайд 9

Слайд 10

Етапи глобалізації Початок глобалізації знаменували події після 1945 р. Друга світова війна стала глобальною війною, у яку тією чи іншою мірою були залучені всі континенти. У 1945 р.була створена ООН, а також могутні наддержавні фінансові установи — Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк. Науково-технічна революція стала впливовим суспільним явищем. Другий період 1970 — 1990-ті рр., тривав на тлі розвалу радянського блоку, а згодом і самого СРСР, завершення «холодної війни». У цей період людство усвідомило наявність глобальних проблем і здійснило спроби їх вирішення. З початку XXI ст. розпочався третій період глобалізації: 11 вересня 2001 р., після атак на США, глобального характеру набула боротьба проти світового тероризму; у 2007 р. свідченням глобального характеру економіки стали спільні дії центробанків провідних держав та початок світової фінансової кризи.

Слайд 11

Слайд 12

Сутність глобалізації Глобалізація охоплює практично всі сфери суспільної діяльності, включаючи політику, ідеологію, культуру, спосіб життя, самі умови існування людства. Глобалізація виражається в таких процесах: зміцнення зв'язків між найвіддаленішими куточками планети, небувале поширення по всій планеті ідей та інформації, технологій, культури, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки; зростаюча інтенсивність взаємозв'язків у сфері торгівлі, фінансів, міграції населення в наслідок розвитку всеосяжних систем транспорту та комунікацій; виникнення спільних для світового співтовариства проблем, процес зростання загальнолюдських інтересів у всіх сферах людського буття, стертя граней між місцевими й всепланетарними подіями.

Слайд 13

Які ж зміни відбулися в світі?

Слайд 14

Причины Перехід від індустріального суспільства до інформаційного, до високих технологій Перехід від централізації економіки до її децентралізації Перехід від національної економіки до світової Перехід від альтернативного вибору (або / або) до різноманіття вибору Використання нових комунікаційних технологій: Інтернету, супутникового телебачення

Слайд 15

Основні риси глобалізації Посилення взаємозв'язку всіх дій країн в соціально-економічній сфері, політиці, культурі. В цьому відношенні значною є стимулююча роль міжнародних організацій, особливо системи ООН і регіональних інтеграційних об'єднань; Територіальне поширення інтернаціоналізаційних процесів, які сьогодні охоплюють увесь світ; Універсалізація міжнародних економічних відносин; вона має, зокрема, таке вираження: втілення єдиних міжнародних стандартів у всі сфери міжнародної економічної діяльності (у торгівлі, у кредитно-валютній діяльності тощо); використання однакових критеріїв в макроекономічній політиці; уніфікація вимог до податкової політики (зокрема, єдиний підхід до встановлення митного законодавства).

Слайд 16

Позитивні наслідки глобалізаціі : Прискорення процесу поширення передових технологій, розвитку творчості та нововведень; Удосконалення механізму розподілу ресурсів, підвищення ефективності їх використання на основі розвитку глобальної конкуренції; Підвищення якості життя, покращення добробуту сімей, розширення можливостей вибору та доступу до нових ідей, знань; Посилення міжнародної координації, зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн; Поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав. Негативні наслідки глобалізаціі : Поглиблення нерівності соціально-економічного розвитку країн у глобальних масштабах; Зростання розриву між товарними та фінансовими ринками, загрози глобальної кризи; Наростання конфліктів різного характеру та масштабу, створення глобальної мережі злочинного бізнесу, міжнародного тероризму; Втрата національної ідентичності, поширення єдиних стандартів; Загострення глобальних проблем.

Слайд 17

Лідируючу роль у глобальній системі відіграє невелика кількість держав, головним чином, об'єднаних в рамках «Великої сімки» (G7) - США, Англія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія. Вони і визначають політику ключових міждержавних організацій, їм у першу чергу дістаються плоди економічної глобалізації.

Слайд 18

Висновок Глобалізація є ключовим поняттям, яке характеризує процеси світового розвитку. Глобалізація поглиблює, розширює і прискорює всесвітні взаємозв'язку і взаємозалежності у всіх сферах сьогоднішньої суспільного життя. Як бачимо, глобалізація в світовому масштабі має як позитивні, так і негативні сторони, але це об'єктивний процес, до якого треба пристосовуватися всім суб'єктам міжнародного життя.

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія