X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні положення теорії відносності.

Завантажити презентацію

Основні положення теорії відносності.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема:Основні положення теорії відносності. Швидкість тіла у вакуумі. Одночасність подій. Залежність маси від швидкості. Маса спокою. Закон взаємозв’язку маси і енергії.

Слайд 2

Мета: формувати науковий світогляд;знання основних положеньТВ; уміння застосовувати їх до розв’язку задач

Слайд 3

Положення класичної механіки - Час плине сам по собі незалежно від особливостей простору. - Вибір початкового моменту не залежить від подій, що передували йому. Одночасні події для одного спостерігача є одночасними і для іншого. - Простір є однорідним та ізотропним (однаковий у всіх напрямках).

Слайд 4

1.Принцип відносності Галілея Жодними дослідами в інерціальній системі відліку не можна встановити , в якому стані вона знаходиться - рівномірного прямолінійного руху чи спокою. Закони механіки абсолютно однакові у всіх системах відліку, що рухаються рівномірно і прямолінійно.

Слайд 5

2.Класична механіка пояснює: Рух тіл навколо нас з незначними швидкостями; Рух планет; Рух штучних супутників Землі

Слайд 6

Необхідність, яка привела до виникнення нової релятивістської фізики – квантової механіки. Неможливість створити теорію електромагнітних явищ. Закономірностей мікросвіту. Перебігу подій, які пов’язані з швидкістю сумірної зі швидкістю світла. Уявлень про простір і час.

Слайд 7

3.Принцип відносності Ейнштейна Швидкість поширення світла є однаковою у всіх системах відліку і не залежить від руху тіла, що його випромінює. Швидкість світла є граничною у передачі будь якої взаємодії чи поширенні імпульсу.с=300000км/с

Слайд 8

За теорією відносності Кожне явище розглядається у чотиривимірній системі координат (x,y,z,t) Зміна класичних положень про одночасність пробіг часу довжину масу енергію

Слайд 9

4. Положення ТВ : 1. Дві події, що відбуваються в різних системах відліку відбуваються неодночасно. 2.В різних системах відліку час плинне неоднаково: В рухомій системі відліку тривалість події більша від тривалості цієї події у нерухомій системі відліку

Слайд 10

2.Довжина в рухомій системі відліку менша за довжину в системі, що рухається

Слайд 11

3. Закон складання швидкостей має вигляд Маса тіла залежить від швидкості його руху

Слайд 12

5.Коли тіло знаходиться у стані спокою, його енергія дорівнює E0 =mc² Кожне тіло має енергію, потенціальний запас якої визначається енергією спокою та його кінетичною енергією E0 = mc² Ek

Слайд 13

Розв’язування задач. 1. З якою швидкістю має рухатися система відліку відносно іншої, щоб довжина метрової лінійки в ній скоротилася на 20см? 2.Елементарна частинка за час свого життя с від народження до розпаду пролітає 500м. У скільки разів її швидкість відрізняється від швидкості світла? 3.Електрон набув у прискорювачі швидкості 0,995с. Чому дорівнює його маса? 4.На скільки збільшиться маса води, якщо 100кг нагріти на 100° при незмінному об’ємові. 1 -0,6с 2-0,99989 3-10m04-0,510 -9

Слайд 14

Задача1. Дано: l0=1м Δl=20 см0 v=?

Слайд 15

Задача№2 Дано: S=5м τ0 = c c/v =?

Слайд 16

Задача №3 Дано: v=0,995c m0 = кг m=?

Слайд 17

Задача №4 Дано: m0 = 100 кг с=4200Дж/кг Δt°=100° C=300000000м/с Δm=?

Слайд 18

4. Домашнє завдання. Конспект. № 27.4; 27.7;27.10;27.12

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика