X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Імпульс. Закон збереження імпульсу

Завантажити презентацію

Імпульс. Закон збереження імпульсу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Імпульс. Закон збереження імпульсу Урок-презентація на тему

Слайд 2

Запитання У чому полягає основне завдання механіки? Що таке прискорення? Сформулюйте І закон Ньютона Як формулюється другий закон Ньютона? Про що свідчить третій закон Ньютона? Які види сил ви знаєте? Закон всесвітнього тяжіння. Невагомість. Перенавантаження. Що треба зробити з фізичним тілом, щоб воно стало супутником землі? Формула для розрахунку першої космічної швидкості супутника, що рухається по круговій орбіті поблизу Землі. Рівновага. Види рівноваги

Слайд 3

Імпульс. Закон збереження імпульсу Тема Завдання уроку: Засвоїти поняття імпульсу тіла та імпульса сили, замкнутої сисетми Вивчити закон збереження імпульсу Навчитися розв'язувати задачі на закон збереження імпульсу

Слайд 4

План уроку 1. Імпульс тіла. 2. Імпульс сили. 3. Закон збереження імпульсу. 4. Абсолютно пружний удар і абсолютно непружний удар. 5. Реактивний рух. 6. Розв’язування задач. Усе, що рухається приводиться в рух чим-небудь. Якщо тіла в самих собі на мають початку руху, то зрозуміло що вони приводяться в рух іншими тілами. Арістотель

Слайд 5

Мультфільм «Пригоди Мюнхаузена»

Слайд 6

Мультфільм «Ну, постривай»

Слайд 7

Мультфільм «Приключение капитана Врунгеля»

Слайд 8

Експеримент1. Скочування візка з похилої площини. Він зрушує тіло, що знаходиться на його шляху Чи можна знайти силу взаємодії візка і тіла? Експеримент 2. Скочування навантаженого візка. Він зрушує тіло далі   За допомогою, яких фізичних величин можна охарактеризувати рух тіла? Часто буває дуже складно визначити рівнодіючу силу. Для опису подібних ситуацій в механіці введені спеціальні величини, значення яких не змінюється при взаємодії тіл: імпульс тіла і енергія тіла

Слайд 9

m v0 m v F = m · a F = m · v – v0 t · t t · ( ) F· t = m·ν - m·ν0

Слайд 10

Імпульс тіла - це фізична величина, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість. p = m · ν p [1 кг·м/с] Вектор імпульсу тіла співнапрямлений з вектором швидкості тіла. Імпульс сили - це добудок сили на час її дії Імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла. F·t F F · t [1H·c]

Слайд 11

Виведення закону збереження імпульсу m1 m2 v01 v02 F2 F1 F1 = - F2 (III з. Ньютона) m1 m2 v1 v2

Слайд 12

а1 = v1 - v01 t а2 = v2 - v02 t m1 · a1 = - m2 · a2 m1 · = - m2 · v1 - v01 t v2 - v02 t Виведення закону збереження імпульсу

Слайд 13

m1v1- m1v01= - m2v2 + m2v02 -m1v01- m2v02= - m1v1 - m2v2 m1ν01 + m2ν02 = m1ν1 +m2ν2 Виведення закону збереження імпульсу Для n тіл:

Слайд 14

Закон збереження імпульсу: Векторна сума імпульсів тіл, що створюють замкнуту систему, залишається постійною при будь-яких рухах і взаємодіях цих тіл. Замкнута система тіл - це два або кілька тіл взаємодіючих тільки між собою, і невзаємодіючих з іншими тілами m1ν01 + m2ν02 = m1ν1+ m2ν2

Слайд 15

Експеримент 3 (На нитках підвішують дві кульки) Праву кульку відхиляють і відпускають. Кулька повертається в попереднє положення і вдаряється в нерухому кульку, потім зупиняється. При цьому ліва кулька починає рухатися і відхиляється практично на той же кут, на який відхиляли праву кульку.

Слайд 16

Імпульс системи до взаємодії: P = 0 Імпульс системи після взаємодії:

Слайд 17

Абсолютно пружний удар і абсолютно непружний удар Під ударом розуміють таку взаємодію, яка здійснюється миттєво (за дуже малий проміжок часу). Абсолютно пружним називають удар, після якого розміри і форма взаємодіючих тіл відновлюються і не відбувається перетворення механічної енергії у внутрішню. При абсолютно непружному ударі взаємодіючі тіла утворюють нове тіло, маса якого дорівнює сумі мас тіл, що взаємодіяли

Слайд 18

Непружне зіткнення Векторна сума імпульсів автомбілів залишається незмінною Векторна сума імпульсів паровоза і платформи після зіткнення дорівнює початкового імпульсу паровоза

Слайд 19

Чим відрізняються ці дві ситуації? Чому велика риба пливе назад? Из коллекции www.eduspb.com Непружне зіткнення

Слайд 20

Слайд 21

Реактивний рух Реактивним називають рух, який відбувається внаслідок відділення частини системи тіл. У проекції на вісь Оy: Швидкість ракети:

Слайд 22

Прояви імпульсу Принцип реактивного руху знаходить широке практичне застосування в авіації і космонавтиці Коли пожежники використовують Брандс-пойт, вони завжди тримають його удвох або навіть утрьох? Так необхідно поступати, щоб протидіяти імпульсу струменя.

Слайд 23

Контрольні запитання Що називається імпульсом тіла? Чому імпульс векторна величина? Назвіть одиницю вимірювання імпульсу тіла В чому заключається закон збереження імпульсу При яких умовах виконується закон збереження імпульсу? Яку систему називають замкненою? Чому відбувається віддача при вистрілі з гармати?

Слайд 24

Задача1. З двох тіл різної маси, що рухаються з однаковими швидкостями, імпульс якого більший? υ υ Розв'язування задач Задача2. З двох тіл однакової маси, що рухаються з різними швидкостями, імпульс якого більший? υ1 υ2 m m x 0 Задача З. Визначте знаки проекцій імпульсів тіл

Слайд 25

Задача5. Швидкість автомобіля масою 1,5 т зросла з 36 км/год до 72 км/год. Чому дорівнює імпульс сили, що діяла на автомобіль? 15 кН·с Задача4. Поливальна машина з водою має масу 6 т і рухається зі швидкістю 36 км / ч. Після роботи маса машини стала 3 т. Порівняти імпульс машини, якщо вона повертається в гараж зі швидкістю 54 км/ год. р1>р2

Слайд 26

1) Визначити, які тіла входять в замкнену систему тіл 2) Зробити малюнок, на якому позначити напрями осі координат, векторів імпульсу тіл до і після взаємодії 3) Записати у векторному вигляді закон збереження імпульсу 4) Записати закон збереження імпульсу в проекції на вісь координат 5) З отриманого рівняння виразити невідому величину і знайти її значення Алгоритм розвязування задач на закон збереження імпульсу

Слайд 27

Розв’язування задач. Задача 6. Снаряд масою 20 кг, що летів горизонтально зі швидкістю 100 м/с, влучив у пісок на залізничній платформі і не розірвався. Якої швидкості набула платформа масою 8 т, якщо до падіння снаряда вона рухалася зі швидкістю 0,5 м/с у тому ж напрямі, що і снаряд?

Слайд 28

Взаємодія снаряда і платформи є непружним ударом. За законом збереження імпульсу: Всі тіла рухаються в один бік, туди і спрямуємо вісь Оx. У проекціях на вісь рівняння має вигляд: Задача 1. Снаряд масою 20 кг, що летів горизонтально зі швидкістю 100 м/с, влучив у пісок на залізничній платформі і не розірвався. Якої швидкості набула платформа масою 8 т, якщо до падіння снаряда вона рухалася зі швидкістю 0,5 м/с у тому ж напрямі, що і снаряд?

Слайд 29

З рівняння визначимо швидкість: Відповідь: 0,75 м

Слайд 30

Висновки: 1. Добуток маси тіла на його швидкість називають імпульсом тіла 2. Добуток сили на проміжок часу, упродовж якого діє сила F називають імпульсом сили. 3. Зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили, що діє на це тіло: 4. Закон збереження імпульсу: векторна сума імпульсів тіл, що становлять замкнену систему не змінюється:

Слайд 31

Підсумки 1 Я прийшов на заняття: 1) оптимістичним 2) похмурим 3) веселим 4) байдужим 5) зацікавленим 2 На занятті був матеріал: 1) цікавий 2) непотрібний 3) корисний 3 Заняття мені допомогло: 1) виявити свої найкращі якості 2) одержати знання 3) звернутися до літератури 4) усунути особистісні обмеження 5) не допомогло 4 Я пішов із заняття: 1) веселим 2) похмурим 3) втомленим 4) натхненним

Слайд 32

Параграфи 33, 34 Вправи № 212, 217 Домашнє завдання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика